Czy Polska zostanie wywyższona w potędze i świętości ? – AKTUALIZACJA !

Dnia 24 sierpnia Roku Pańskiego 2018 został opublikowany bardzo ważny film. Jest to prelekcja pana Krzysztofa Karonia w sprawie tajnego projektu wysłania do Polski desantu trzech milionów Żydów. Realizowany jest podobno od roku 2010, jego zadaniem, jak twierdzi wspomniany patriota i znawca marksizmu, jest uczynienie z Polaków „robotniczego bydła„, zarządzanego przez sztucznie wykreowane „kierownicze elity” cywilizacji filantropowsko-demonicznej, tak by projekt „nowego porządku” nie został w tej części Europy zaprzepaszczony. Z tej racji chcieli byśmy zaprezentować państwu tekst, który wskazuje, dzięki objawieniom świętej Faustyny, na Naród Polski, jako najwyższą cywilizację człowieczą, a ta pochodzi wprost od Jezusa Chrystusa.

To świętej Faustynie objawił się Król Wszechświata i zaproponował możliwość uczynienia z nas „potęgi”. Moim zdaniem nie chodzi tu militarną siłę, ale o to co najistotniejsze, o potęgę i świętość, która budzi respekt i poważanie nie tylko w ziemskich społeczeństwach, ale i u istot anielskich, przybywających do tego wymiaru z określonymi wytycznymi. Tekst ten był już jakiś czas temu publikowany więc słynny przekaz Władcy Wszechświata do Polaków jest już większości z państwa znany, jednak warto go przypomnieć w związku z bardzo ważną prelekcją pana Karonia.

Wieża Babel to olbrzymia budowla, która według Księgi Rodzaju miała być wznoszona przez zjednoczoną ludzkość w krainie Szinear, była realizowana jako znak, dzięki któremu ludzie „nie rozproszą się”. Znak przeciwny zamiarom Boga YHWH. Dlatego Jahve sprzeciwił się temu. Pomieszał budowniczym języki, dzieląc ludzi na różne narody, by przez to uniemożliwić budowę „konstrukcji”. Nie tylko to, na podstawie analizy Pisma Świętego badacze informują nas, że Bóg przydzielił każdej nacji odpowiednich Elohim/bogów/aniołów ! Niestety z jakichś przyczyn bogowie nie wywiązali się z zadania, doprowadzając podzieloną ludzkość do demoralizacji i upadku.

demoralizacja-seksualna03bbWtedy Bóg porzuca nadzieję, że wyznawać go będą wszyscy ludzie, zamiast tego wiąże się szczególnie z jednym z narodów, który Sam powołał do istnienia. Tradycja rabiniczna uznaje budowę wieży Babel za przejaw buntu przeciwko Bogu. Budowę miał nadzorować Nimrod, którego imię wiązane jest ze słowem „mered” – bunt. Według legend rabinicznych celem budujących było obalenie, a nawet zabicie Boga. Podobnie, a nawet tak samo, ma się sprawa z Nową Wieżą Babel, budowaną przez iluminatów. Zdaniem specjalistów, analizujących zamierzenia globalistów, ich celem jest nie tylko połączenie rządów w jeden, ale i zjednoczenie z siłami nadprzyrodzonymi, które walczą z Bogiem (Proszę posłuchać Steva Quaile w rozmowie z Tomem Hornem).

forumkgAby przejść dalej musimy zacytować kilka urywków Pisma Świętego, dotyczących „wojska niebieskiego”: Ks. Daniela 8:10 – Biblia Warszawska: „Wielkością swoją sięgał aż do wojska niebieskiego i strącił na ziemię niektórych z wojska i z gwiazd, i podeptał ich”. Biblia Tysiąclecia: „Wzniósł się on aż do wojska niebieskiego i strącił na ziemię część wojska oraz gwiazd i podeptał je”. Biblia Gdańska: „I wyrósł aż do wojska niebieskiego, i zrzucił niektórych na ziemię z onego wojska i z gwiazd, i podeptał ich”

Dzieje Apost. 7:42 – Biblia Warszawska: „Wtedy odwrócił się Bóg i oddał ich w służbę zastępów niebieskich, jak napisano w księdze proroków: Czy mnie składaliście ofiary i dary Przez czterdzieści lat na pustyni, domu Izraela?” Biblia Tysiąclecia: „Ale Bóg odwrócił się od nich i dozwolił, że czcili wojsko niebieskie, jak napisano w księdze proroków: Czy składaliście Mi ofiary i dary na pustyni przez lat czterdzieści, domu Izraela?” Biblia Gdańska: „I odwrócił się Bóg i podał je, aby służyli wojsku niebieskiemu, jako napisano jest w księgach prorockich: Zażeście mu bite i inne ofiary ofiarowali na puszczy przez czterdzieści lat, domu Izraelski?”

Ew. Łukasza 2:13 Biblia Warszawska: „I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących…

Objawienie Jana 19:11-19 – „I widziałem zwierzę i królów ziemi, i wojska ich, zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu, oraz z jego wojskiem.

Wojsko niebieskie” nigdy nie odnosi się do ludzi, ale zawsze do aniołów Bożych albo do ciał niebieskich jak gwiazdy. Jeżeli są wojska to oznacza, że są przeciwnicy, wrogie siły, że trwa walka ! Możliwe, że nie tylko na planetach kosmosu, w innych światach, ale w innej rzeczywistości. „…Lecz książę anielski królestwa perskiego sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni, lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc, dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim królestwa perskiego” Ks. Daniela 10:13 (Biblia Warszawska). Blokada, zmagania trwały dwadzieścia jeden dni ! Dopiero anioł Michał utorował drogę do strefy Ziemi !

jezusMoże warto w tym momencie wspomnieć, że w przypadku Ufo porwania Bety i Barneya Hillów, istoty z pojazdu NOL były ubrane w wojskowe uniformy. Nie przesądzając, czy ufonauci (Watchersi-Obserwatorzy) tego przypadku stoją po stronie YHWH, czy nie, może to sugerować, że brali udział w jakichś nadnaturalnych działaniach militarnych. Nadnaturalnych, czyli duchowych. Gdyby byli oddziałem pochodzącym od „rządców świata ciemności„, lub „pierwiastków duchowych na wyżynach niebieskich„, to możemy przypuszczać, iż wspierają swoich ziemskich pomocników, a ci, na przykładzie choćby Jean-Claude Junckera, powołują się na nich oficjalnie, i to nie żartem. UFO-soni (masoni) wierzą w nich jako ich duchowych pomocników, ujawniających im swoje tajemnice („nauki demonów” 1 List Tymot. 4:1).

W Polsce oprócz budowy Nowej Wieży Babel będziemy dodatkowo budować strzelnice, ma to być projekt przywracania Polakom wolności. Jednak w czasach coraz bardziej społeczeństwa bezgotówkowego, wszechobecnej inwigilacji znamienia bestii Nowego Babilonu, ustawy 1066  i ataku wrogich sił duchowych, może się okazać, że fizyczna broń to tylko pozory swobody i niepodległości. By wykończyć Naród Polski wystarczy odpowiednio przygotować i wprowadzić wyżej wspomniane środki zniewolenia, a są one ciągle, bez ustanku na terenie Polski wdrażane. PiS procesu babilońskiej globalizacji nie zatrzymał, może go spowolnił, antyludzki plan wojny z Bogiem cały czas w Polsce jest realizowany, momentami wydaje się, że jest z tym coraz gorzej.  Jeżeli polskojęzyczne marionetki globalistów za czasów rządów platformy były całkowicie zrobotyzowane, to w większości te z PiSu są po prostu inteligentne, wprowadzając odgórne zalecenia delikatnie, lub przymykając na nie oko. Zdaniem pana Kuzmiuka: „nie możemy być w każdym sporze na czele tych, którzy się czemuś sprzeciwiają…”, co wprost oznacza oddanie pola wrogom. Tym dla których najważniejsze są ludzkie dusze !

Trzech wybitnych Polaków – proponowanych jako ministrowie do prawdziwie polskiego rządu, po wyborach 2019. Od lewej: prof. Jerzy Robert Nowak, prof. Waldemar Chrostowski i redaktor Michalkiewicz.

Polski-rzad-niepodlegly

Rozmyślając o Polsce z punktu duchowego, rozważając Polskę jako ziemskie królestwo Jezusa, można dojść do kilku wniosków. Po pierwsze jesteśmy jeszcze ostoją chrześcijaństwa, choć bardzo marną, słabą i chwiejną, ale jednak. Po drugie przepowiednia zawarta w Dzienniczku świętej Faustyny daje nam nadzieję na świetlaną przyszłość,  ta podczas duchowej okupacji naszej Ojczyzny jest czymś bardzo wartościowym. Po trzecie: istnieje plan dla Polski, który ma wspomnianą szansę zaprzepaścić, jest to plan duchowej dezintegracji i fizycznej eksterminacji Polaków, o nim opowiadają doktor Krajski, czy profesor Zwoliński. Mamy jednak szansę na rozwinięcie skrzydeł, jest ona uzależniona od tego czy będziemy posłuszni Królowi Królów – Chrystusowi. To On jest władcą wszelkich posunięć w tym wymiarze, tych politycznych również. „Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje.” (Dzienniczek. 1732)

Polska-wywyzszonaJak czytamy, mamy być posłuszni Jego woli. Można przypuszczać, że pierwszą rzeczą w duchowo wolnej Polsce powinna być dobrze przeprowadzona intronizacja Chrystusa na Króla Polski, zgodnie z Jego instrukcjami ! Nie mamy rozważać, albo się zastanawiać, jak to zrobić, czy po swojemu, ale uczynić to zgodnie z procedurą, z Jego rozkazem ! Niestety akt ten został przeprowadzony niezgodnie z wytycznymi Nieba, dlatego słusznie podejrzewa się, że został celowo „sprofanowany” ! (Patrz film „SPISEK przeciwko INTRONIZACJI, Michał Krajski, 26 stycznia AD 2017″)

df5abb6295Stąd istnieją silne przesłanki, by nie uważać Polski za wolną w sensie duchowym, nie jesteśmy zdolni zrobić „prostej rzeczy” więc nie jesteśmy posłuszni Jego woli, choć jeśli nie jesteśmy duchowo (a dusza w biblijnym starogreckim to psyche) wolni, to nie mamy w pełni wolnej woli, jakże wtedy możemy wykonać Jego polecenie ? Z innej strony, politycy PiS to wybrani przez część Narodu jego przedstawiciele, mają mandat, tylko czy pozwala on im na skryte działania, mające w dalszej perspektywie za cel zniewolenie społeczeństwa ? Czy jest szansa na wyjście z impasu ? Sytuacja geopolityczna może na to pozwolić, ale o tym za chwilę.

klony-tekst04W Powyższym urywku Dzienniczka 1732 jest mowa o przygotowaniu świata na przyjście Zbawiciela. Tu możemy dogłębnie się zastanawiać kiedy to szczególne wydarzenia będzie mieć miejsce. Jest to też problem interpretacji Apokalipsy św. Jana. Ks. Natanek sugeruje, że wiek XX to czas, w którym objawili się czterej Jezdzccy Apokalipsy, mieli wyruszyć na koniach przed Sądem Ostatecznym. Według jednej tradycji imiona czterech jeźdźców to: Wojna, Zaraza, Głód i Śmierć, a te były szczególnie widoczne w czasie ostatnich wojen i totalitaryzmów. Spora grupa badaczy dowodzi, że wspomniane nieszczęścia były zaplanowane przez finansowe i tajne organizacje USA. Wiele na to wskazuje, dlatego mogli byśmy się pokusić o stwierdzenie, iż wiemy w którym „momencie Biblii się znajdujemy”. Pewności jednak w tej kwestii nie będzie, przynajmniej oficjalnie, sprawa symboliki budzi wiele kontrowersji.

big_90868848151544d1baf75bZ punktu duchowego bardzo niebezpieczne są wspomniane (banksterskie) grupy odsysu energii życiowej, te najbardziej szkodliwe potrafią wypić z ludzi wszelką nadzieję, doprowadzając do depresji i chorób („Bo życie ciała jest we krwi” – Ks. Kapł 17:11). Niestety pan Morawiecki chce sprowadzić najgorszą z nich wszystkich, wampira totalnego ! Jeżeli do tego dojdzie to możemy na to spojrzeć z punktu spisku intronizacyjnego, byłby to pierwszy „owoc niosących światło postępu i nowoczesności”, efekt ukrytych anty polskich działań, rodzaj kary za niepoprawne ukoronowanie. Podobną sytuację mieliśmy z nakazem poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi. Podchodzono do tego aktu kilkakrotnie, by tak jak w przypadku polskiej intronizacji nie przeprowadzić go poprawnie, to znaczy tak jak chciało tego Niebo Boga.

710199_090403_Plock_05_34Wróćmy do Dzienniczka numer 1732. Analizując szerzej rzeczywistość przepowiedni, można założyć, że Zbawiciel mówi nam o czasie po wielkich przełomach, kiedy na Ziemi nie będzie już mocarstw. Przecież w układzie iluminackiego odsysu energii życiowej z Polaków, i skrytego siania chwastów (Ew. Mat. 13:24), nie może być mowy o wywyższeniu. Spójrzmy na sytuację zbliżających się katastrof, o tym właśnie możemy się dowiedzieć z przepowiedni siostry Łucji, jednej z widzących w Fatimie: „Kataklizmy wywołają taką panikę i tyle nieszczęść, że dal­sze prowadzenie działań wojennych będzie niemożliwe. Nie wystąpią jednak od razu i z jednakowym natężeniem. Będą to ruchy skorupy ziemskiej, stopniowo nasilające się aż do bar­dzo potężnych i gwałtownych wstrząsów. Wstrząsy te będą przybierać na sile i zaczną wybuchać wulkany. Odżyją nawet te, które uważane są od dawna za wygasłe. Wulkan Etna spowoduje katastrofę całej Sycylii. Okolice Wezuwiusza oraz przyległe wyspy zostaną ewakuowane. Wybuchy Etny i innych wulkanów spowodują zaburzenia atmosferyczne, deszcze po­piołów, huragany, ulewy i powodzie.

Zmieni się konfiguracja brzegów Półwyspu Apenińskiego. Na Morzu Śródziemnym ruchy dna wywołają potworne fale i zmieni się linia brzegowa. Ruchy dna Oceanu Atlantyckiego spowodują wyłonienie się nowego lądu. Trzęsienia ziemi i lądów pod wodą spowodu­ją największe zniszczenie brzegów Europy oraz obu Ameryk (mniej w Ameryce Południowej) i Afryki. Najbardziej jednak ucierpi Europa, USA oraz wiele wysp na Morzu Karaibskim. Te ostatnie zdarzenia wystąpią w ciągu kilku godzin. Potem ziemia uspokoi się. Uszkodzone zostaną prawie wszystkie miasta przybrzeżne i duży pas lądu. Zniszczeniu ulegnie Ho­landia oraz w mniejszym stopniu Belgia. Niemcy zostaną za­lane morzem, które wtargnie w dolinę Renu.

W Ameryce trzęsienia ziemi będą trwać jeszcze bardzo długo, po tym jak w Europie nastąpi już spokój. Od strony Pacyfiku zniszczeniu ulegnie Kalifornia aż do gór, a fale oce­anu zaleją wiele miast, m.in. Los Angeles. Zniszczenie miast będzie uzależnione od tego, czy ludzie się poprawią. Ale są takie miasta, które ściągnęły na siebie tyle win, które muszą pomścić własne postępowanie i zostaną zniszczone. Do nich należy Nowy Jork, Waszyngton, a także miasta najbardziej to­lerujące bezprawie.

Państwa Europy będą bardzo zniszczone. Niemcy, Dania, Holandia zostaną zalane wodą jak wszystkie ziemie przy­brzeżne. Mniej ucierpi Norwegia. W Szwajcarii nastąpią ru­chy górotwórcze, a w konsekwencji wylewy rzek i zerwanie tam. Nastąpią powodzie i obsuwanie się ziemi. Dotyczy to również Tyrolu oraz północnych Włoch i Alp francuskich. Mrozy i śnieżyce będą uniemożliwiały pomoc. Mapy będą opracowywane od nowa. Na Bałkanach będą lokalne trzęsie­nia ziemi oraz zaburzenia atmosferyczne, huragany i śnieżyce, ale Bałkany nie zostaną całkowicie zniszczone. Od północy kataklizmy zaskoczą armię chińską już w Europie, w trakcie walk z Rosją. Chińczycy cofną się wskutek potwornych kata­klizmów. To będzie trwało zaledwie kilka tygodni, ale będzie w swej grozie tak okropne, że podobnych klęsk nie było do­tąd na ziemi.

Paryż w czasie rozszalałych żywiołów obróci się w ruinę, ale nie wszyscy jego mieszkańcy zginą. Spłonie głównie cen­trum. Paryż odbuduje się. W pokorze przyjąć należy klęski, które nadchodzą na zie­mię. Zbiorowe zbrodnie, nienawiść i pycha, egoizm i wyzysk oraz pastwienie się nad słabszymi narodami, pogarda dla nich, zamiast pomocy i opieki, brak miłosierdzia, litości i współczu­cia – to wizja nadchodzącego świata. Na próżno będą wzywać miłosierdzia ci, którzy nie mieli go dla bliźnich. Będzie ono ostoją słabych, a na wielkie, pyszne narody nadchodzi czas sprawiedliwości.

Najbardziej zniszczone będą Niemcy, ponieważ trudno jest ocalić jednostki, kiedy giną miliony. Ostrzega się wszyst­kich Polaków będących na ziemiach niemieckich – jeżeli ocaleją z wojny, zginą w falach morza, które zaleją prawie cały kraj. Nad Niemcami będzie użyta broń jądrowa. Ogień, powietrze, woda zbuntują się, gdyż skalane zostaną niepra­wością. Germanie wykorzystywali wszystkie siły przyrody, aby niosły śmierć, a więc teraz one obrócą się przeciwko nim i przyniosą śmierć zwielokrotnioną. Dolina Renu stanie się doliną śmierci. Wielkie miasta zmienią się w popiół i dym, który zmyją fale morza. Nowe lądy podniosą się z dna oceanu, a wywołane tym fale rozejdą się z niespodziewaną siłą. Również i przez Londyn przejdą fale, ale miasto to nie zosta­nie starte z powierzchni ziemi. Od Pacyfiku do Atlantyku, od śniegów Alaski aż do pustyni Południa, zaczną zapadać się lądy i obsuwać góry. Nastąpi głód, mordercze walki i śmierć. Gdy świat zacznie leczyć swe rany, w Ameryce długo jesz­cze trwać będzie chaos. Amerykanie zrozumieją nareszcie, że dolar nie jest celem życia. Zapragną chleba i braterstwa. Wzywać będą Miłosierdzia Bożego, którego sami nie mieli dla innych”.

DLOKRCoś podobnego czytamy w Apokalipsie 6:14, może opowiada o tym samym momencie: „a każda góra i wyspa z miejsc swych poruszone. A królowie ziemscy, wielmoże i wodzowie, bogacze i możni, i każdy niewolnik, i wolny ukryli się do jaskiń i górskich skał. I mówią do gór i do skał: «Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem Zasiadającego na tronie i przed gniewem Baranka”. Ojciec Klimuszko miał następującą wizję, podobną do tego co zostało zaprezentowane powyżej:

Widziałem domy walące się i dzieci włoskie, które płakały. To wyglądało jak atak niewiernych na Europę. Wydaje mi się, że jakaś wielka tragedia spotka Włochy. Część buta włoskiego znajdzie się pod wodą. Wulkan albo trzęsienie ziemi? Widziałem sceny jak po wielkim kataklizmie. To było straszne (…) Wojna wybuchnie na Południu wtedy, kiedy zawarte będą wszystkie traktaty i będzie otrąbiony trwał pokój (…) Potem rakiety pomkną nad oceanem, skrzyżują się z innymi, spadną w wody morza, obudzą bestie. Ona się dźwignie z dna. Piersią napędzi ogromne fale. Widziałem transatlantyki wznoszone jak łupinki… Ta góra wodna stanie ku Europie. Nowy potop! Zadławi się w Giblartarze ! Wychlupnie do środka Hiszpanii! Wleje się na Saharę, zatopi włoski but, aż po rzekę Pad. Zniknie pod wodą Rzym ze wszystkimi muzeami, z całą cudowną architekturą (…) Nasz naród powinien z tego wyjść nienajgorzej. Może pięć, może dziesięć procent jest skazane. Wiem, że to dużo, że to już miliony, ale Francja i Niemcy utracą więcej. Italia najwięcej ucierpi. To Europę naprawdę zjednoczy. Ubóstwo zbliża.

klimuszko12312132Gdyby do tych wielkich katastrof doszło, to ocalała Polska mogła by faktycznie, w nowej rzeczywistości, odegrać znaczną rolę, a będąc w pełni niezależną, posiadającą wolną wolę, została by „wywyższona w potędze i świętości.” Do czasu katastrof, jeśli nastąpią, możemy być pewni bezpardonowego ataku sił zła na naszą Ojczyznę, wszystko zgodnie z wspomnianym planem tajnych antychrześcijańskich bractw, nie musi on być prowadzony jawnie, jak widać choćby po posunięciach pana Morawieckiego, większości duchowo słabych polityków PiSu, spisku intronizacyjnym, i wielu tym podobnych, napór zła jest ogromny i najczęściej dla społeczeństwa niewidoczny !

495_9677Obserwując co się dzieje w strefie władzy, jak nas sprzedają wrogim potęgom („na wyżynach niebieskich” – Efez. 6:12) nastawmy się na starcie, które doprowadzi wielu Polaków do gigantycznego, kolejnego już, odebrania energii życiowej. Szczerze powiedziawszy wielu z nas chciało by dożyć czasu, w którym nastąpią globalne katastrofy, będące naszą szansą na wyzwolenie z kajdan wyznawców „niosącego światło”, chwastu duszącego chrześcijańskie rośliny, każde rośliny (Ew. Mat. 13:24). Te duchowe łańcuchy są nam zakładane już od 15 wieku, kiedy po raz pierwszy na terenie Polski, na szeroką skalę, zaczęto rozsiewać złe ziarna chwastów szatana (Proszę sprawdzić „Baśń jak Niedziwedz – Tom II”), jak i wtedy, tak i teraz, odbywa się to za sprawą pomocników lucyfera, wielu z nich to polskojęzyczni politycy. Czy Polska, w ramach obietnicy Jezusa zostanie wywyższona, czy może z powodu złej intronizacji, jako jej „owoc” – zasymilowana do zachodniej post chrześcijańskiej cywilizacji demonicznej ?!

(…)My przeto myślimy o żniwie plonu otrzymanego na życie wieczne, zgodnie z doskonałością rozumu, który został przydany naszym umysłom jak nasienie i który dojrzewa dzięki długotrwałej uprawie. Póź­niej wyjaśnimy, w jakim sensie „kto inny go sieje, a kto inny zbiera”.(…) – cytat Ojcowie Kościoła, odnośnie Ew. Mat. 13:24 (O specjalnym kodzie Pisma Świętego przeczytacie państwo w tekście „Biblijne Kody„) Druga część tego artykułu nosi tytuł „Czasami przyszłość prześwituje po polsku„.

czekamy-na-intronizacje

Wszystko o intronizacji tutaj: http://intronizacja.pl/

http://www.apokalipsa.info.pl/objawienia/sekret_fatimy.htm

http://www.pch24.pl/czy-budowa-strzelnic-przywroci-nam-wolnosc-,49484,i.html

http://www.pch24.pl/nowe-miejsca-pracy-za-sprawa-brexitu–co-minister-morawiecki-obieca-wielkim-bankom-,49479,i.html

http://independenttrader.pl/goldman-sachs-przechowalnia-skorumpowanych-politykow.html

https://biznes.robertbrzoza.pl/bankierzy/jak-bandyci-bankowi-okradaja-polakow/

Goldman Sachs w drodze do panowania nad światem

http://innemedium.pl/wiadomosc/wedlug-szefa-komisji-europejskiej-przywodcy-z-obcych-planet-niepokoja-sie-o-los-ue

Paul R. Erhlich będący za depopulacją globu jest “zachwycony” kierunkiem jaki obrał Kościół pod kierunkiem Franciszka

Według szefa Komisji Europejskiej, przywódcy z obcych planet niepokoją się o los UE

Sojusznik nie taki pewny. W obronie własnych interesów USA gotowe oddać Rosji wpływy w Europie Wschodniej

http://www.pch24.pl/publiczny-rozaniec-o-odnowe-moralna-polski-i-polakow–w-bialymstoku-modlilo-sie-kilkaset-osob,49490,i.html

Niebezpieczne związki Watykanu – depopulacja

Szokująca informacja o posunięciach PiSu: Ministerstwo Zdrowia wyśle seksedukatorów do szkół. Resort w ciemno rezerwuje 9 mln zł na ten cel

Coraz bardziej zastanawiające i skrywane posunięcia sejmu, w którym obecnie rządzi PiS ! – Sejm ułatwił procedurę orzekania o śmierci mózgu. Wbrew argumentom świata nauki

Fatima i polscy duchowi matrixowcy

Nowe dowody czyli Wielki Brat patrzy

Francuski totalitaryzm: 2 lata więzienia za prowadzenie stron broniących życia dzieci

Von Gersdorff: Rozwodnicy to początek. Kościelni progresiści chcą więcej

Europoseł PiS: CETA to dodatkowy element architektury bezpieczeństwa, chociaż nie jest idealna

Polska przyszłość, czy Słowianie przetrwają Rozkaz 66 ?

Niewidoczne przygotowania do Dnia Pana

Chrześcijański komentarz do programu Ewy Paweli i Witolda Hake – 9.12.2016

Chrześcijaństwo jakiego nie znamy – o wojnie informacyjnej – POLECAMY jako ważny dodatek do tekstu

 Kosmiczny jasyr – duchowa husaria

Polska kolejny raz najechana ?

Amerykański sen, a może jednak horror… ?

„Czy uwierzycie mi wreszcie, że mój powrót na ziemię jest zrządzony przez Boga ?”

 Geopolityka ponadludzka – nowa/stara dziedzina nauki

Czarostwo społeczne czyli propagacja reakcji alchemicznej.

Islamskie sieci neuronowe zamiast chrześcijańskich ?

Wyobraźcie sobie… – sygnalizacja

Nadprzyrodzona Polska vs elity NWO – szansa na wolność

Elity farmakis – nowa cywilizacja farmakia

Czwarta tajemnica fatimska – w trakcie realizacji ?

Duchowe elementy układanki UFO

Armia ciemności iluminackiego kominternu vs Synowie Światłości i ich duchowa broń

„strzeż się i pilnuj swojej duszy” – hebr. néfesz [נֶפֶשׁ] i gr. psyché [ψυχή]

Polski biskup wspiera kardynałów, którzy napisali głośny list do papieża

Polska cywilizacja człowiecza

Porwane czy asymilowane ?

Histeria z powodu smogu. Kto ją wywołuje i dlaczego?

Prosimy przeczytać ten artykuł z Bibuły. Jak i komentarz, zaraz pod spodem ! Logo papieskiej wizyty w Fatimie bez wizerunku Matki Bożej

Polska popiera gender i aborcję wśród nieletnich? Cicha akceptacja rządu dla chorej ideologii

Logo papieskiej wizyty w Fatimie bez wizerunku Matki Bożej

Co do „wojska niebieskiego/niebiańskiego„, czy „zastępów niebieskich/niebiańskich„, to w tych momentach Biblii czytamy o nich jako istotach nadprzyrodzonych : 5 Mojżeszowa 4:19 , 5 Mojżeszowa 17:3, 1 Królewska 22:19, 2 Królewska 17:16, 2 Krl 21:3,5 2 Krl 23:4-5, 2 Kronik 18:18, 2 Krn 33:3,5 , Nehemiasza 9:6, Izajasza 34:4, Jeremiasza 8:2, Jer 19:13, Jer 33:22, Sofoniasza 1:5

1240133012_jesus-faustina-92Aktualizacja o film pt.: Do Polski ma przyjechać 3 mln Żydów i zarządzać Polakami?!

https://www.youtube.com/watch?v=vbYuAYA4q3M

Wielka duchowa bitwa – Polska wywyższona czy zasymilowana ?!

30 srebrników…

SPISEK przeciwko INTRONIZACJI, Michał Krajski, 26 stycznia AD 2017

https://youtu.be/kv6QGWDF1fw

Wieża Babel oddział polski: Fogelman, Morawiecki, Zalewska, Gliński i Gowin

https://youtu.be/c6GLaFadq_g

Stulecie Fatimy – Nowy kulturkampf – Krajski, Alex Jones 25.02.2017

Zawsze i wszędzie ten sam klej – superglue

Chipy, dane osobowe i totalna kontrola – 20.03.2017

https://youtu.be/dmAEWb_9uu8

Michał Krajski, Anna Wiszniowska – „Łagiewniki – Intronizacja, której nie było” – 1 luty 2017

Rozwiązać organizacje Sorosa! Prof. Jerzy Robert Nowak i dr Zbigniew Kękuś o przyszłości Polski

https://youtu.be/ri3z95Mmw9g

Grzegorz Braun o Intronizacji – Polska Geopolityka 2016/2017

Całościowy opis problematyki „bogów/Elohim” – Steve Quayle – 18 lut 2017

Świat, którego ponoć nie ma. Czyli co słychać u masonów?

PLANUJĄ ROZBIÓR POLSKI. NIE POZWOLIMY! Kowalski & Chojecki NA ŻYWO 16.02.2017

https://youtu.be/358G5XrSUDM

Wybory w cieniu tajnych bractw ?

Technologia starożytnego Babilonu ponownie – McGuire, Marzulli

Niewidoczne istoty sterujące światem

Nowy Wspaniały Świat – Stearman, McGuire

Ufologia w pigułce – Davida Hugginsa obrazy

Krzysztof Tarasiewicz cz. 8: psychotronika jest nośnikiem sił demonicznych. Ataki na Polaków

https://youtu.be/c_v6tQVZTfQ


Dobre 24

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *