Zaślepione umysły duchowych szmalcowników NWO, sterowanych przez istoty z „wyżyn niebieskich”?

Biblię można „odbierać na różnych falach”, oglądać z różnych perspektyw. Niektórzy dostrzegają w niej elementy fantasy, tak jak to miało miejsce w „Prawdziwym władcy pierścieni” (ang. The Lord of the Rings) i jego  twórcy Tolkiena, który znakomicie przekonwertował elementy Pisma na świat Śródziemia. My ze swej strony chcielibyśmy zaprezentować tu urywek naszej powieści, którą piszemy na bieżąco, w odcinkach. Jeden z jej rozdziałów nosi tytuł: „Armia ciemności iluminackiego kominternu vs Synowie Światłości„, warto się z nim zapoznać przed dalszą częścią tekstu.

Czwartego kwietnia 2019 portal PCH24 opublikował artykuł, w którym opisuje coraz bardziej jawne tworzenie w obrębie świętej Organizacji Katolickiej armii szatana. Dzieje się to za sprawą niemieckiej schizmy „kościoła sydonalnego”, jak to jest nazywane przez (germańskie) wojsko Nachasza. „Generałowie” tej wojskowej struktury ogłosili co następuje: „…odrzucona zostanie katolicka moralność seksualna. Po drugie, zniesiony zostanie obowiązkowy celibat. Po trzecie, ograniczona będzie władza biskupów.

Ktoś z państwa może zarzucić nam niepoprawnie zastosowane tu słownictwo, mające coś wspólnego z soldateską więc szybko informujemy was drodzy rodacy co jest w Biblii, w Nowym Testamencie: „Weź udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa! Nikt walczący po żołniersku nie wikła się w kłopoty około zdobycia utrzymania, żeby się spodobać temu, kto go zaciągnął.” 2 List do Tymoteusza 2:4 W tym kontekście proszę nie zapominać o spotkaniu z nadnaturalną istotą Wojownika ! Równie ważnym jest tu inny rozdział, pt.: „Kosmiczno duchowa bitwa Efezjan„.

Jako chrześcijanie zaciągnęliśmy się do niewidocznego wojska, jesteśmy duchowymi żołnierzami ! Rzeczywistość można opisywać na różne sposoby. Naszym zdaniem najważniejszy jest ten duchowy, zwłaszcza jeśli przypomnicie sobie państwo w tym temacie artykuł o nadnaturalnej istocie z roku 1863, i to co nam przekazał w proroctwie anioł ks. Bronisława Markiewicza:

Wojna będzie powszechna na całej kuli ziemskiej i tak krwawa, iż naród położony na południu Polski wyginie wśród niej zupełnie. Groza jej będzie tak wielka, że wielu ze strachu postrada rozum. Za nią przyjdą następstwa jej: głód, mór na bydło i dwie zarazy na ludzi, które więcej ludzi pochłoną aniżeli sama wojna. Ujrzycie zgliszcza, gruzy naokół i tysiące dzieci opuszczonych, wołających chleba. W końcu wojna stanie się religijna. Walczyć będą dwa przeciwne obozy: obóz ludzi wierzących w Boga i obóz niewierzących w Niego. Nastąpi wreszcie powszechne bankructwo i nędza, jakiej świat nigdy nie widział, do tego stopnia, że wojna sama ustanie z braku środków i sił.

Naszym zdaniem jest tu mowa o przyszłości, choć najwyraźniej już w tą przyszłość wkraczamy, zwłaszcza jeśli uwzględnimy poczynania niemieckiego odziału SS-Lucyfera. Proszę zobaczyć co mówi Anioł: ” W końcu wojna stanie się religijna. Walczyć będą dwa przeciwne obozy: obóz ludzi wierzących w Boga i obóz niewierzących w Niego.” Na świecie, głównie w cywilizacji chrześcijańskiej i postchrześcijańskiej, coraz bardziej widać dwa obozy: Świętego Kościoła i antykościoła, ludzi Chrystusa i coraz większej gromady iluminackiej (Totenkopf), sponsorowanej przez, jak to opisywał święty Jan Paweł II, niewidzialne struktury (elitarnych oddziałów szturmowych WHO-NWO [Stosstrup Hitler]): „…są to zagrożenia zaprogramowane w sposób naukowy i systematyczny. Wiek XX zapisze się jako epoka masowych ataków na życie, jako nie kończąca się seria wojen i nieustanna masakra niewinnych istot ludzkich(…) stoimy tu w rzeczywistości wobec obiektywnego „spisku przeciw życiu”, w który zamieszane są także instytucje międzynarodowe, zajmujące się propagowaniem i planowaniem prawdziwych kampanii na rzecz upowszechnienia antykoncepcji, sterylizacji i aborcji.

Nie można na koniec zaprzeczyć, że również środki społecznego przekazu biorą często udział w tym spisku, utwierdzając w opinii publicznej ową kulturę, która uważa stosowanie antykoncepcji, sterylizacji, aborcji, a nawet eutanazji za przejaw postępu i zdobycz wolności, natomiast postawę bezwarunkowej obrony życia ukazują jako wrogą wolności i postępowi.” cytat Jan Paweł II, Evangelium Vitae.

Oddział uderzeniowy (Nowego) Adolfa Hitlera (Stosstrup Hitler) to dzisiejsze odpowiedniki komando uderzeniowego Antychrysta, widoczne coraz częściej w czasie tęczowych marszy, duchowej i cielesnej śmierci (nienarodzonych – „Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma” Jana 8, 44). Natomiast analizując to co się dzieje w korpusie wojsk elektronicznych, wspominanych przez świętego Jana Pawła, można stwierdzić, że prawie wszystkie media stoją po stronie Antychrysta !

Nawet TVP, zgodnie z raportem Roberta Winnickiego, współpracuje z Nowym Hitlerem NWO, z demonem poszukującym ludzkich dusz ! Rozrywającym dzieci w łoanach matek ! Duchowy blietzkrieg trwa i jest okrutny, jak o tym opowiada prof. Wojciech Roszkowski, na ulicach zachodnich miast ludzie dosłownie potykają się o ludzkie szczątki nienarodzonych, złożonych w ofierze enwuowskiemu demonowi !

Wojna Har-magedonu już się rozpoczęła. Dowódcy SS-Szatana wydają rozkazy wspomnianemu korpusowi elektronicznemu, oto czwartego kwietnia 2019 jeden z jego generałów – Zuckerberg – wzywa: „rządy do zwalczania „szkodliwej treści” w internecie. Przekonuje, że jedynie władza państwowa dysponuje realną siłą w egzekwowaniu przepisów dotyczących zwalczania treści uznanych za szkodliwe; czy to propaganda terrorystyczna, czy też „mowa nienawiści”. Jak zwykle siły posthitlerowskie, a dokładniej moce Nowego Hitleryzmu NWO  Lucyfera i to w Niemczech nawołują:Edukacja seksualna dzieci albo więzienie dla rodziców!„.

To jest okrutna wojna duchowa, w której polskojęzyczne elity biorą czynny udział ! W internecie pojawiły się nawet głosy, określające polityczną klasę folksdojczy jako „duchowych szmalcownikach NWO” ! W czasie okupacji słowem „szmalec” zaczęto określać okup, finansowy, lub rzeczowy, wymuszony na ukrywających się Żydach i pomagających im Polakach w zamian za odstąpienie od denuncjacji. Zjawisko szmalcownictwa było jednym z objawów załamania się norm współżycia społecznego po utracie suwerenności przez Polskę w 1939, które spowodowało duży wzrost przestępczości i zachowań kryminogennych. Bardzo rozpowszechniło się także wtedy donosicielstwo. W Polsce po roku 1989 mamy to samo, utratę suwerenności na rzecz iluminackiego superpaństwa niemieckiego oraz coraz większe donosicielstwo, które niesłychanie wzmogło się w czasach rządów PiSu, zwłaszcza od roku 2015 kiedy objęli władzę.

Z punktu duchowego, bo o nim tu rozprawiamy, zwłaszcza po roku 2015, występuje w Polsce nasilone „Nowe szmalcownictwo NWO„. Dusze Polaków (jeszcze w niewielkiej ilości, zresztą może i w dużej, zależy od punktu widzenia) są oddawane Antychrystowi. Ten jeszcze niewidoczny humanoid zarządza wojskiem SS-szatana filantropów. Widać to po duchowym blieckriegu synów buntu z marca 2019, kiedy nastąpił szturm iluminackich jednostek seksualnej deprawacjiNowego Wafen-SS-NWO” ze strony „księcia tego świata” !

Diabeł w Nowym Testamencie jest nazwany księciem królestwa grzechu, „księciem tego świata” (Jana 12, 31). Działa w synach buntu żyjących „według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu Władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu (Efezjan 2,1)”. Ma „władzę nad śmiercią” i trzyma w niewoli ludzi, gdyż mają w sobie lęk przed śmiercią (Hebrajczyków 2, 14-15). Jest też nazwany „bogiem tego świata”, zaślepiającym umysły niewierzących, jak to widzimy obecnie, zwłaszcza w urzędach wielkich miast Polski (2 Kor 4, 4) !

I znowu, jeśli ktoś z państwa by się oburzył na określenie internautów o „Nowych szmalcownikach NWO„, to informujemy, zgodnie z Biblią, Duchową Super Księgą ludzkości, z jej tajemniczym przesłaniem, iż  „…Żydem nie jest ten, który nim jest na zewnątrz, ani obrzezanie nie jest to, które jest widoczne na ciele, ale prawdziwym Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od Boga.” List do Rzymian 2:28-29 Dlatego polskojęzyczne elity, oddające Polaków chrześcijan duchowemu wojsku SS-Goga, przybywającemu z „najdalszej północy„, są szmalcownikami NWO !

Jeśli ktoś ma nadal wątpliwości o toczącej się wstępnie bitwie Har-Magedonu, o tym że jesteśmy wojskiem Chrystusa, to musimy przytoczyć jednego z Ojców Kościoła: „Jedno jest zatem zgromadzenie Pańskie, lecz dzieli się na cztery obozy, albowiem, jak donosi Księga Liczb, cztery obozy ustawiono wokół przybytku Pańskiego. A zatem i ty, jeśli wciąż czuwasz, jeśli zawsze jesteś uzbrojony, jeśli potrafisz pełnić służbę w obozie Pana, zachowuj przykazanie, które głosi, że „nikt, kto walczy dla Boga, nie wikła się w zajęcia doczesne, aby spodobać się temu, kto go zaciągnął”(patrz 2 List do Tymoteusza 2:4 powyżej). Bo jeśli pełnisz służbę wojskową tak, że wolny jesteś od spraw doczesnych i nieustannie trzymasz wartę w obozie Pana, to i o tobie będzie powiedziane, że na słowo Pańskie wyszedłeś z pustyni Sin i przybyłeś do Rafidim.”

Dlatego kolejny raz zacytujmy słowa polskiej świętej, mało znane zapiski Chrystusowej Rycerki. To nie są jakieś tam opowiastki ze stron ufologów, czy przekaz od ufo kontakterów, ale zdania zatwierdzone przez święte oficjum ! „Kiedy dusza moja pod jego kierownictwem zaczęła zażywać głębokiego skupienia i pokoju, często słyszałam w duszy te słowa: umacniaj się do walki parokrotnie nieraz powtórzone.” (Dzienniczek św. Faustyny 145a)

…Trudności jej nie przerażają, są dla niej jakby chlebem powszednim – wcale jej nie przerażają, ani zastraszają, jak rycerza, który jest ustawicznie w boju, nie przeraża go huk armat. Daleka od przerażania się, ale nadsłuchuje, z której strony nieprzyjaciel atakuje, by odnieść zwycięstwo. Nic na ślepo nie robi, ale bada, zastanawia się głęboko, a nie licząc na siebie, modli się gorąco i zasięga rady rycerzy doświadczonych i mądrych, a tak postępując, prawie zawsze zwycięża.” (Dzienniczek św. Faustyny 145c)

Bywają zaatakowania, gdzie dusza nie ma czasu ani na zastanowienie, ani zasięgnięcie rady, ani na nic, wtenczas trzeba walczyć na śmierć i życie, czasami jest dobrze uciec się do Rany Serca Jezusowego, nie odpowiadając ani jednego słowa – tym samym nieprzyjaciel już jest zwyciężony.” (Dz 145d)

„W czasie spokoju dusza tak samo robi wysiłki jak i w czasie walki. Musi się ćwiczyć i to bardzo, bo inaczej nie ma mowy o zwycięstwie. Czas pokoju uważam za czas przygotowania do zwycięstwa. Musi ustawicznie czuwać – czujność, jeszcze raz czujność. Dusza, która się zastanawia, otrzymuje wiele światła. Dusza rozproszona, sama siebie naraża na upadki i niech się nie dziwi, że upada. O Duchu Boży, kierowniku duszy, mądry jest ten, kogo Ty wyćwiczysz. Ale, aby mógł Duch Boży działać w duszy – trzeba ciszy i skupienia.” (Dz 145e)

Modlitwa. Dusza zbroi się przez modlitwę do walki wszelakiej. W jakimkolwiek dusza jest stanie powinna się modlić. – Musi się modlić dusza czysta i piękna, bo inaczej utraciłaby swa piękność; modlić się musi dusza dążąca do tej czystości, bo inaczej nie doszłaby do niej; modlić się musi dusza dopiero co nawrócona, bo inaczej upadłaby z powrotem; modlić się musi dusza grzeszna, pogrążona w grzechach, aby mogła powstać. I nie ma duszy, która by nie była obowiązana do modlitwy, bo wszelka łaska spływa przez modlitwę.” (Dz 146)

Święta Faustyna wspomina o nadsłuchiwaniu, z której strony nieprzyjaciel atakuje ! „Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich” List do Efez. 6:12 Zaproponowane powyższe kilka zdań z dzienniczka św. Faustyny ukazują „trochę inny obraz” dusz zakonnych od tego jaki jest oficjalnie prezentowany. Miłosierdzie owszem, ale i walka z bliżej nieokreślonymi istotami: „Kiedy się skończyło kazanie, nie czekałam na zakończenie nabożeństwa, bo mi się śpieszyło do domu. Kiedy uszłam parę kroków, zastąpiło mi drogę całe mnóstwo szatanów, którzy mi grozili strasznymi mękami. – I dały się słyszeć głosy: Odebrała nam wszystko, cośmy przez tyle lat pracowali. – Kiedy się ich zapytałam: Skąd was takie mnóstwo? – Odpowiedziały mi te złośliwe postacie: Z serc ludzkich, nie męcz nas.” – Cytat z „Dzienniczka” nr 418

Linki:

Czwarta tajemnica fatimska – w trakcie realizacji ?

Armia ciemności iluminackiego kominternu vs Synowie Światłości i ich duchowa broń

Dr Błażej Kmieciak z Ordo Iuris: edukacja seksualna według WHO zaburzy seksualność młodzieży

UFO-Holizmie

Edukacja seksualna dzieci albo więzienie dla rodziców! Niemiecki scenariusz grozi także Polsce

Uwaga – Ksiądz Natanek dzięki przekazom z innego wymiaru odkrył niewidoczne znamię bestii !

Nowi emisariusze wszystkich krajów łączcie się !

Pierwszy okultystyczny Blitzkrieg NWO z roku 1939 oraz drugi z 1992
Nowi hitlerowcy NWO – pożywienie Hitlera i jemu podobnych
Czy inwazja Obcych będzie miała również miejsce w Polsce ? 
Nowy UFO Volkizm kontra chrześcijańska hołota Untermensch
Wielkie przygotowania do „Nowej Wspaniałej Cywilizacji”

Patrioci i milczenie nad ustawą 447 JUST

Watykan w ramach walki z antysemityzmem zrehabilituje… faryzeuszy? Wiele na to wskazuje!

Wygląda na to, że znany i wybitny naukowiec, po naszej publikacji, spostrzegł się co do stosowania terminologii wojskowej ! „Wyobraźmy sobie wielką bitwę. Nie potyczkę, ale starcie na śmierć i życie. Kto przegra, przegra na zawsze. W pewnym momencie mianowany przez Sztab Generalny dowódca jednej z armii rezygnuje, twierdząc, że stracił zdolność dowodzenia. Czuje się wypalony fizycznie i psychicznie (na froncie był wszak od dawna). Opuszcza oddziały. Przychodzi nowy dowódca, który zarządza generalny odwrót na pozycje raczej nie upatrzone przez Sztab Generalny, któremu nominalnie podlega. Stary, „wypalony” dowódca pilnie jednak obserwuje na tyłach przebieg bitwy. Publikuje analizy przyczyn manewru odwrotowego, przenikliwie wskazując na zagrożenia tkwiące za jego dalszym postępowaniem dla całej walczącej armii. Co prawda nie brakuje wśród niektórych dowódców tzw. średniego szczebla, a nawet wśród zwykłych szeregowców normalnie nie dopuszczanych do gremiów decyzyjnych, głosów zadających pytania: dlaczego stary dowódca nie przedstawił tych analiz sztabowych wcześniej, dlaczego nie poinformował całej armii o zagrożeniach tkwiących także w jej własnych szeregach, gdzie usytuowały się koterie/kliki prowadzące krecią, rozkładową robotę, tak aby na czas pozbyć się szkodników? Dlaczego dawny dowódca właściwie zrezygnował, powołując się wszakże na swoje „wypalenie duchowe”, skoro przedstawiona przezeń analiza odwrotu jest przenikliwa, logiczna i z pewnością nie świadczy o duchowym czy intelektualnym wypaleniu jej autora? W znajdującej się w odwrocie armii pojawiły się wreszcie opinie, że nie można z jednej strony wskazywać na olbrzymie zagrożenia związane z odwrotem na pozycje nieupatrzone przez Sztab Generalny, a z drugiej strony – w tej samej analizie pola bitwy – wychwalać w jej konkluzji nowego dowódcę, który ten odwrót zarządził i zapowiada nawet jego przyspieszenie.” cały tekst tutaj.

Polecamy, chociaż niebieski odnośnik jest w tekście, zdanie z artykułu właśnie o totalnej duchowej bitwie Har-Magedonu: „Rozpoczął się przerażający szturm szatana przeciwko Kościołowi i przeciwko wszystkiemu, co nosi nazwę ,,chrześcijańskie

No i „wydaje się”, że jesteśmy świadkami inwazji Goga, istoty przybywającej z „najdalszej północy” !

Istoty przybywające z „Wyżyn Niebieskich” do królestwa ludzkiego ?

Fala Obcych

Ostateczne rozwiazanie kwestii polskiej albo kwestii iluminackich zdrajców Polski

Winnicki ostro o PiS: W TVP mamy jawną homopropagandę, a rząd oszukał wyborców w sprawie imigrantów

Prof. Wojciech Roszkowski: jesteśmy świadkami zagłady cywilizacji łacińskiej

Duchowe istoty z innego wymiaru „najdalszej północy” w oparciu o biblijną archeologię

Czy prawda o lobby żydowskim wyszła na jaw? Paweł Lisicki

https://www.youtube.com/watch?v=rPsZ6mLOo0g

Żarty się skończyły, czas na ogólnopolski protest #STOP447

https://www.youtube.com/watch?v=Jt59qo1WQQo

Czy muzułmanie wychowają polskie dzieci? IDŹ POD PRĄD NA ŻYWO 2019.04.04

PiS czipuje samochody! Kiedy Ciebie? SERWIS INFORMACYJNY 2019.04.02

Prawdziwa wiara Hitlera – video do artykułu na Argonauta.pl

https://vimeo.com/259479445

Lobby LGBT atakuje i wyśmiewa działaczy walczących z seksualizacją dzieci | POLECAMY !

Inwazja Antychrysta – Co się kryje za atramentem ?

Stulecie Fatimy – Nowy Kulturkampf – Krajski, Alex Jones 25.02.2017

Dobre 12

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *