„Miód dla duszy” to wybrane najważniejsze wg redakcji Argonauty artykuły, które koniecznie należy przeczytać.

W poprzednim artykule o „Przedświadomości megalitycznej” sygnalizowaliśmy zagadnienie tajemniczych zjawisk – ’procesów psychicznych’, którymi zajmuje się, między innymi, psychologia. Kwestia ta nurtuje ludzkość od dawien dawna, podobnie jak istnienie inteligencji anielskich. Pamięć ma różne postacie, stąd w każdym z przypadków proces zapamiętywania ma całkowicie inne podłoże fizyczne oraz podlega badaniom naukowym w oparciu o różne zestawy pojęć. Na najniższym poziomie zapamiętywanie przez ludzi jak i inne istoty żywe opiera się na reakcjach chemicznych zachodzących w neuronach, elementach ciała biologicznego, na wyższych, jest rejestracją duchową, w duchu, o czym informują nas dodatkowo zaawansowane nauki i filozofie wschodu.

Globalna pamięć jest zapisana w postaci budowli megalitycznych, artefaktów archeologicznych, tajemniczych urządzeń sprzed potopu, i innych starożytnych nauk Biblii. W naszej opinii, kultywacją zapomnianej 'duchowej pamięci’ zajmuje się obecnie Kościół Katolicki (najbardziej zaawansowana instytucja wiedzy megalitycznej), gdzie znajdujemy ukryte symbole i przesłania Boga YHWH, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Z drugiej strony istnieją organizacje starające się zaszczepić w nas fałszywą pamięć, to znaczy wspomnienia obecne w zbiorowej pamięci, obdarzone silnym subiektywnym przekonaniem, że są wspomnieniami prawdziwych zdarzeń, które jednak faktycznie nie miały miejsca (w tym temacie proszę przeczytać „Żelazna logika naukowca kreacjonisty„).

DLOKR

1nMW8„Bóg przywraca to, co przeminęło”, czyli „Oblivion” w nowej formie

Tego typu działalność jest głownie domeną porwań do UFO i istot związanych z tym fenomenem (patrz „Posłańcy Oszustwa„). Pojawienie się fałszywych wspomnień może być związane z tak zwaną presupozycją. Jeśli mimochodem sugerujemy drugiej osobie pewne informacje, to może ona w przyszłości potraktować je jako prawdziwe. W pewnym eksperymencie proszono ludzi aby obejrzeli serię obrazków, pokazujących wypadek samochodowy. Następnie proszono ich, aby przypomnieli sobie, czy czerwony samochód stał przed, czy też za znakiem „Stop” (albo „Ustąp pierwszeństwa przejazdu”), gdy mijał go samochód niebieski. Pytanie dotyczyło miejsca w którym stał czerwony samochód, ale zawierało także fałszywą informację na temat znaku (znak był inny niż sugerowano badanym w pytaniu lub w ogóle go nie było).

anamnesis-archeo-matrix03Zapraszam do innego wymiaru poprzedniej cywilizacji, czy znacie taką Ziemię ?

Po pewnym czasie część osób twierdziła, że ten znak rzeczywiście widziały wcześniej na obrazkach. Nie wszystkie wspomnienia udaje się wszczepić ludziom z równą łatwością. Te zdarzenia, które zawierać powinny bardzo silny komponent emocjonalny (np. uczestniczenie w wypadku samochodowym) są trudne (lub niemożliwe) do wszczepienia, ponieważ ludzie (słusznie) sądzą, że gdyby takie zdarzenia naprawdę miały miejsce, to musiałoby wywołać silne emocje, a to z pewnością byłoby dobrze zapamiętane, dlatego proponuje się „globalną terapię wstrząsową„, mającą na celu zmianę świadomości i przeprogramowanie zbiorowego umysłu ludzkości (wprowadzenie Nowego Porządku Światowego – proszę przykładowo zobaczyć film Gonz Shimury pt.: „PSYOP Proof and the COMING GREAT DECEPTION).

total-recall-okladkaPamięć absolutna (globalna) Total recall – resety cache i RAM ?

W to miejsce zostanie zaszczepiona „nowa” zbiorowa osobowość, „nowa” cywilizacja i „nowy porządek”. Podobne techniki stosowane są u porwanych przez ufonautów. Ofiary porwań przechodzą przemianę osobowości, połączoną z implementacją odmiennej, od chrześcijańskiej, duchowości. Z setek opracowań, sesji hipnotycznych, prac psychologów, psychiatrów i duchownych wynika, że „owocem” spotkania z Obcymi jest podejrzana i nagła przemiana światopoglądowa oraz niebezpieczna inicjacja parareligijna, pseudoreligijna, okultystyczna czy spirytystyczna. Należy też wspomnieć o innych – towarzyszących temu – „owocach” jak dziwne zmiany w osobowości, zamęt i dezorientacja, lęk i chaos, tajemnicze znaki i okaleczenia na ciele. Problemami tymi zajmują się ufologowie, zwłaszcza chrześcijańscy (czytaj raport Karli Turner) oraz egzorcyści. Świat istot duchowych jest w naszej cywilizacji spychany do podświadomości, a tych którzy się odważyli o nich mówić charakteryzuje jako pomyleńców, wariatów lub fantastów.

ufo-oko-film-adres02innePolska cywilizacja człowiecza

Chrześcijańskie anamnesis

Jedną z najbardziej zagadkowych postaci literatury polskiej XX wieku jest Adam Wiśniewski-Snerg (ur 1937, zm. 1995). Przez długi czas, pomimo nacisku mediów, starannie ukrywał swój wizerunek, nie udzielał wywiadów ani nie podawał informacji biograficznych. W swoich utworach prezentował własną, syntetyczną wizję świata, której nie uważał za daleką od rzeczywistości. Wazne by pamięać, iż „Snerg” to odczytany skrót ’Sumy Całkowitej Energii’ (w tym temacie proszę przeczytać „Maszyneria Orgoniczna„). Wydaje się, że bardzo wierzył w swój pogląd odnośnie Wszechświata i istot go zamieszkujących, prawdopodobnie dlatego pod koniec życia Wiśniewski-Snerg cierpiał na ciężką depresję, którą zakończył samobójstwem. Debiutem powieściopisarskim Snerga jest Robot. Jest to zarazem jego najwyżej ceniona powieść.

Książka ta zwyciężyła w plebiscycie na najbardziej wartościową powieść polskiej SF w powojennym trzydziestoleciu. Snerg buduje w niej świat wokół teorii nadistot. Jest to świat, w którym niepodzielnie rządzi Mechanizm, a ludzie są mu posłuszni, nie mając przy tym świadomości własnego zniewolenia ! Za jedno ze swoich najważniejszych dzieł Snerg uważał Jednolitą teorię czasoprzestrzeni wydaną własnym nakładem (10 tysięcy egzemplarzy) w 1990 roku. Jest on także autorem kilku innych teorii obejmujących rozmaite dziedziny nauki i sztuki: Teorii nadistotTeorii bezpieczeństwa i koncepcji decentryzmu. W jego powieści Według łotra mamy do czynienia z różnymi stopniami człowieczeństwa, różnymi stopniami rzeczywistości i uczestnictwa w niej, wróćmy jednak do „Robota„.

Wielką wartością tej książki są rozprawy filozoficzne. Snerg rozmyśla tam na temat człowieczeństwa, co czyni człowieka człowiekiem, gdzie leży granica miedzy nim a maszyną (temat w dobie transhumanizmu coraz bardziej aktualny !), jaki jest cel i źródło moralności. Widać, że nurtowały go, jak każdego Ziemianina Układu słonecznego, problemy wielokrotnie podejmowane w badaniach filozofów. Książka jest tak dobra, że została podwędzona przez amerykańskich reżyserów, posiadających polskie nazwiska, mowa oczywiście o filmowym „Matrixie”, kinowej wersji „Robota„. Nie dziwi więc fakt, że brat pisarza, Stanisław Wiśniewski, wynajął firmę adwokacką w USA i zamierza udowodnić Wachowskim plagiat. Twierdzi, że dochodzi jedynie praw autorskich, które odziedziczył.

66-6-the-matrixImplant pamięciowy coraz bardziej powszechny u żywicieli

Zwolennicy teorii plagiatu dopatrują się tam licznych podobieństw. Skoro mowa o plagiacie, to warto nadmienić o wysoce prawdopodobnej teorii, mówiącej, że cała rzeczywistość jest plagiatem świata wyższego (Jak na górze, tak i na dole; Jak na dole, tak i na górze„). Jak pamiętamy, w jednym z dialogów Platona, pod tytułem „Politea”, przedstawia się uwięzionych w jaskini ludzi, skrępowanych łańcuchami, którzy oglądają jedynie cienie (zjawiska) prawdziwej rzeczywistości (’przedmioty zmysłów’ – Metafizyka Arystotelesa). Przebywają oni w ciemnościach w głębi jaskini. Ich twarze zwrócone są w stronę ściany, na którą padają cienie rzeczy, znajdujące się przed ogniskiem, zapalonym powyżej nich.

Dno jaskini, w którym znajdują się ludzie, to świat doczesny, w jakim żyją. Łańcuchy, które krępują ludzi, to rzeczy, sprawy, które wiążą ich ze światem doczesnym. Cienie natomiast, które widzą ci ludzie, są odbiciem prawdziwej idei. Platon uważał, że tylko dzięki wyzwoleniu się z łańcuchów, tj. od spraw życia doczesnego, ludzie są w stanie poznać prawdę wyższą, czyli świat idei. Dusza ludzka jest w stanie poprzez anamnesis (sposób poznania danej rzeczy poprzez przypominanie sobie o niej niezależnie od doświadczenia zmysłowego danego człowieka), dojść do świata duchowego. Oczywiście platońska przypowieść o jaskini została wykorzystana we wspomnianym filmie Martix.

sol11aSzczególna teoria myślenia względnego

Treść tego kultowego dzieła zawiera ukryte (okultystyczne/iluminackie) przesłania i aluzje, twórcy dzieła czerpali z różnych tradycji duchowych, garściami z dzieła Wiśniewskiego. Filmowy obraz zawiera wiele odniesień filozoficznych, religijnych, w tym piekła Technologicznej Osobliwości (z ang. singularity). Wspomnieliśmy wcześniej o „Teorii nadistot”, dlatego zaproponujmy tu chrześcijańską „koncepcję” nadistot anielskich, obecnych przecież na Ziemi od samego początku !

Istnieją słowa zapisane w Biblii wskazujące na to, że w planie Bożym nie tylko o ludzi Bóg zabiega, ale i o aniołów, bo i aniołowie będą sądzeni, i to nie przez Boga, ale przez chrześcijan. Stąd możemy podejrzewać, że część zbuntowanych chce zniszczyć naszą cywilizację (przekierowanie do wypowiedzi Stephena Quayle i Toma Horna), ale o tym za chwile. Oto fragmenty z Pisma Świętego mówiące o aniołach i podkreślające ich wagę w planie Bożym: „Nie wiecie, że aniołów sądzić będziecie? o ileż więcej rzeczy świeckie?.” – 1Kor.6:3, „Bo mam za to, iż Bóg nas ostatnich Apostołów wystawił jakoby na śmierć skazanych; albowiem staliśmy się dziwowiskiem światu, aniołom , i ludziom.” – 1Kor. 4:9, „Oto dlaczego kobieta winna mieć na głowie znak poddania, ze względu na aniołów,” . – 1 Kor. 11:10, „Prorocy także dowiedzieli się, że to nie im, ale wam raczej miało służyć sprawowane przez nich poselstwo zbawienia. Tę samą posługę sprawują teraz słudzy Ewangelii, głosząc wam, za sprawą Ducha Świętego zesłanego z nieba, radosną nowinę zbawienia. A są to sprawy, w które pragnęliby wniknąć sami aniołowie,” – 1.Piotra 1:12,

A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, usprawiedliwiony został w Duchu, ukazał się aniołom, ogłoszony został poganom, znalazł wiarę w świecie, wzięty został w chwale„. – 1 Tymoteusza 3:16, „Nakazuję ci bardzo uroczyście, odwołując się do powagi Bogai Chrystusa Jezusa, i świętych aniołów, abyś przestrzegał powyższych zaleceń, bez żadnych uprzedzeń lub kierowania się jakimikolwiek względami.” – 1 Tymoteusza 5:21, „Kto zwycięży, ten będzie obleczony w szaty białe i nie wymażę imienia jego z ksiąg żywota, ale wyznam imię jego przed obliczem Ojca mojego i przed aniołami, jego„. – Apokalipsa 3:5: Tu jest mowa nie tylko o posłusznych aniołach, ale ponieważ zmartwychwstali ludzie sądzić będą złych aniołów, dlatego muszą dać świadectwo wiary, posłuszeństwa i zwycięstwa nad złem, złym aniołom („Tajemnicze ogólnoświatowe wzięcie„). Wiemy z Biblii, że aniołowie, to znaczy niematerialne inteligencje patrzyły jak Bóg tworzy świat i jak programuje wszystko w Prawie, rozumieją więc wszystko lepiej niż my, i według tej wiedzy, biorą udział jako słudzy Boga w tym do czego służba ich zobowiązuje.

Duchowa inżynieria

Duchowa inżynieria społeczna to inaczej psycho socjotechnika mająca na celu uzyskanie określonego celu przez spirytualnego przestępcę. Jednostki zwane mianem inżynierów społecznych NWO często wykorzystują niewiedzę bądź łatwowierność użytkowników systemów życia zbiorowego, aby pokonać zabezpieczenia odporne na wszelkie formy ataku, nakierowanego głownie ku cywilizacji chrześcijan, ale i każdej innej. Wyszukują przy tym najsłabszy punkt systemu bezpieczeństwa, którym jest zazwyczaj moda/pogoń za „nowoczesnością” lub „postępem„, wliczając w to oczywiście „progres” ruchów New Age, a może przede wszystkim („strzeż się i pilnuj swojej duszy”). Złe duchy nie koniecznie zadają cierpienie w postaci chorób i nieszczęścia. Ich metodą jest najpierw kuszenie do miłości własnej i do miłości tego świata. Człowiek musi najpierw dać się namówić na wszystkie pokusy matrixa !

287908

Duchowi oszuści często podają się za inne osoby, aby wyłudzić od swoich ofiar cenną energię, a w końcu i duszę. Materialna badz niematerialna istota może dla przykładu podać się za kogokolwiek, przybrać wygląd świętych, a nawet samego Chrystusa („Tajemnica zmiennokształtnych ufo wyjaśniona ?„). Dał Bóg ludziom przykazania, aby wypełniając wolę Bożą mieli protekcję przed negatywnym działaniem złych aniołów tak na okoliczności życia doczesnego, na ich ciało i zdrowie, jak i na samą duszę i życie wieczne. Dzięki opanowaniu inżynierii socjalnej oszuści wiedzą, że przeciętny użytkownik systemu, nie rozpozna 'Operacji Psychologicznych’ (tzw. PsyOps). Nieostrożni 'klienci’ życia kolektywnego, przykładowo podczas seansów spirytystycznych, wpatrzeni w miliardy telewizorów, pozostawiają duchowym złodziejom swoje wnętrza.

Mimo wysokich kosztów ponoszonych przez sporą część ofiar, ciągle narzucanego okultystycznego procederu „postępu” oraz „nowoczesności” (niemoralności – antymoralności), informacje o ICH zwodzeniu są słabo dostępne, lub po prostu niezrozumiałe. Na zapewnienie bezpieczeństwa, które obejmuje duchową infrastrukturę (post megalityczną) Kościołów (np. zapora modlitewna różańcowa) czy zatrudnianie najlepszych administratorów ducha (Kapłanów KK, egzorcystów) dbających o stałe aktualizowanie informacji o pomysłach skrytych specjalistów, z jeszcze tajniejszych bractw, wysiłki obronne mogą okazać się bezowocne, zwłaszcza jeżeli każdy wierny nie zostanie poddany szkoleniu uczącemu go technik obrony przed duchową inżynierią społeczną antykościoła. Aniołowie, czyli dobre i złe duchy znają Ewangelię i wiedzą, że każdy człowiek ma szansę poznania Nauk Jezusa, że sumienie jest echem Ewangelii w każdej duszy. Obserwują więc postępowanie ludzi i znając przykazania wiedzą i rozpoznają posłuszeństwo i nieposłuszeństwo ludzi tak wobec Ewangelii jak i ich własnego sumienia. Wszystkie, dobre i złe duchy widzą który człowiek żyje według sumienia, Prawa i przykazań Bożych. Widzą również motywacje każdego serca i wyraźnie widzą kto jest pod ochronną łaską Bożą.

Duchowe elementy układanki UFO

Angel-Wars-Book-Cover-Illustration

Stosowanie technik inżynierii społecznej w celu uzyskania dostępu do ludzkich dusz w sposób nieuprawniony (bez zgody drugiej strony lub bez postanowienia Boga YHWH) jest przestępstwem ściganym przez Boskie prawo. Przejmowanie dusz (przez nauki coraz bardziej antyludzkie i coraz bardziej rozpowszechniane) jest zagrożone karą zsyłki do Gehenny (Jud 1:6), co kiedyś oznaczało degradację w anielskiej hierarchii (uznanie, iż są równi demonom). Posłuszni aniołowie spełniają rolę pozytywną w życiu ludzi, pomagając im w odnalezieniu drogi zbawiennej, a złe duchy na czele z Lucyferem, którego nazywamy również diabłem lub szatanem, spełniają negatywny wpław na życie ludzi, kusząc do tego samego grzechu który sami popełnili, czyli do buntu przeciw Bogu, przeciw Jego przykazaniom i Prawom, co widać na przykładzie coraz bardziej zdemonizowanych społeczeństw USA i UE.

slide+background

Cała uwaga wszystkich aniołów i złych duchów skierowana jest na ziemię na na losy ludzkości, przecież „…staliśmy się dziwowiskiem światu, aniołom , i ludziom.” – 1Kor. 4:9 „Zdarzyło się pewnego dnia, gdy synowie Boży udawali się, by stanąć przed Panem, że i szatan też poszedł z nimi. I rzekł Bóg do szatana: Skąd przychodzisz? Szatan odrzekł Panu: ? Przemierzałem ziemię i wędrowałem po niej?. Mówi Pan do szatana: ?A zwróciłeś uwagę na sługę mego, Hioba ? Bo nie ma na całej ziemi drugiego, kto by tak był prawy, sprawiedliwy, bogobojny i unikający grzechu jak on?. Szatan na to do Pana: ? Czyż za darmo Hiob czci Boga ? Czyż Ty nie ogrodziłeś zewsząd jego samego, jego domu i całej majętności? Pracy jego rąk pobłogosławiłeś, jego dobytek na ziemi się mnoży. Wyciągnij, proszę, rękę i dotknij jego majątku! Na pewno Ci w twarz będzie złorzeczył. Rzekł Pan do szatana: Oto cały majątek jego w twej mocy. Tylko na niego samego nie wyciągaj ręki. I odszedł szatan sprzed oblicza Pańskiego.” – Ks. Hioba 1:6-11

Nie tylko Biblia wspomina o walce, wielu świętych Kościoła Katolickiego, w tym i św. Faustyna, „Cytat z „Dzienniczka” nr 320 „Jezus dał mi poznać, jak Mu jest miła modlitwa wynagradzająca. – Mówi mi: Modlitwa duszy pokornej i miłującej rozbraja zagniewanie Ojca Mojego i ściąga błogosławieństw morze. Po skończonej adoracji, w połowie drogi do celi obstąpiło mnie mnóstwo psów czarnych, wielkich, skacząc i wyjąc, chcąc mnie poszarpać w kawałki. Spostrzegłam, że nie są to psy, ale szatani. Jeden z nich przemówił ze złością: Za to, żeś nam odebrała tej nocy tyle dusz, to my cię poszarpiemy w kawałki. – Odpowiedziałam, że jeżeli taka jest wola Boga najmiłosierniejszego, to szarpcie mnie w kawałki, bo na to słusznie zasłużyłam, bo jestem najnędzniejsza z grzeszników, a Bóg jest zawsze święty, sprawiedliwy i nieskończenie miłosierny. – Na te słowa odpowiedzieli wszyscy razem szatani: Uciekajmy, bo nie jest sama, ale jest z nią Wszechmocny. I znikły jako pył, jako szum z drogi, a ja spokojnie, kończąc Te Deum, szłam do celi rozważając nieskończone i niezgłębione miłosierdzie Boże.”

710199_090403_Plock_05_34Linki:

Zakazana pamięć i tożsamość – Total recall jest możliwy !

Zakazana geologia to zakazana planetarna pamięć (Duchowy 'Total Recal

Zakazana archeologia, kreacjonizm i psychoanaliza drogą do katharsis

 Wszystkie królestwa świata – kosmoi – kto nam wymazuje pamięć Total Recall ?

Miód na chrześcijańską duszę – „Trony, Panowania, Zwierzchności i Władze”

Nowy Wspaniały Świat „charagma therion”

Megalityczna rzeczywistość kontra darwinistyczna Maja माया

Nowa Era – Czy aby napewno nowa ?

Szczególna teoria myślenia względnego

Fatima i polscy duchowi matrixowcy

UFO-Holizm

Duchowe elementy układanki UFO

Franciszku, dlaczego nie uklękniesz przed Matką Bożą Jasnogórską

Byty czwartego i piątego stanu skupienia – hylemorficzne

Elity farmakis – nowa cywilizacja farmakia

Przypominanie sobie Pamięci Globalnej Total Recall’u – ktoś stara się ja wymazać !

Megalityczna pamięć Total Recall oraz metody jej kodowania

Nowy Wspaniały Świat – Stearman, McGuire

Prawdziwy Total Recall – Prawdziwa Pamięć Globalna

Rozmowy niedokończone: Zagrożenia duchowe Jun 8, 2016 – Polecamy !

Refuting Textbook Arguments for Evolution

Michael Lake: The Shinar Directive – Polecamy !

dr Stanisław Krajski – Współczesne postacie satanizmu

Will the Mark of the Beast Change Your DNA? (Lecture) – Polecamy !

https://www.youtube.com/watch?v=wcDEYbLE91o

Ks. Piotr Natanek – Kazanie z dnia 09.07.2016 – Bardzo dobre kazanie, Polecamy !

Puma Punku Bolivia: Ancient Cataclysm And Magnetic Anomalies Jul 9, 2016

Bio cybernetyka kosmitów, przypadek ladowania ufo w Rosji, Ufonautyczna unia

 

Dobre 18
Złe 2

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *