Papież BerGOGlio prosi globalistów o szybsze wprowadzenie szatańskiego NWO, przywołując nadprzyrodzoną istotę „Goga” ?

Pan Bergoglio, obecnie zasiadający na „Piotrowym tronie” w Watykanie, jest uznanym oficjalnie za papieża, chociaż istnieją silne przesłanki, że jego wybór został przygotowany i zrealizowany przez tajną organizację kościelną „Sankt Gallen”. Istnieje ogromna ilość analiz jego wypowiedzi, przeprowadzona przez teologów katolickich, udowadniająca że ten (niby) papież jest heretykiem i tworzy od lat wielką kościelną schizmę ! Co też naszym zdaniem potwierdza przepowiednia błogosławionej stygmatyczki Katarzyny Emmerich (1774-1824). Bergoglio jest nie tylko schizmatykiem, co chwila wypowiadającym heretyckie teorie, ale jest też przez wielu wybitnych katolików, na wysokich poziomach samego Watykanu, uznanym za opętanego. Jak by tego wszystkiego było mało, wielu dostrzega w jego nazwisku „BerGOGlio” trzy ważne dla okultystów litery, chodzi o „GOG„, a dokładniej o nazwę istoty biblijnego „Goga”. Prawdopodobnie samo to nazwisko miało decydujący wpływ na jego wybór, w czasie tajnego porozumienia różnorakich lóż z lożą Sankt Gallen.

To co wyprawia pan Bergolio, a dokładniej „BerGOGlio”, jest przerażające. Osobiście uważam, na podstawie jego niszczycielskiej antykościelnej działalności, ogromnej ilości schizmatyckich wypowiedzi, jak i analiz teologów, że mamy w Watykanie prawdziwego antypapieża ! Jeśli wstawka „GOG” w jego nazwisku to nie jakaś wcześniejsza ustawka masonerii, to mamy tu duchową wskazówkę opatrzności o naturze „pana [papieża] Franciszka” ! (Jorge Mario Bergoglio) Wspaniały i cudowny nadnaturalny Kościół Katolicki kosmiczny i megalityczny jest niszczony od środka ! Czy wypowiedz antypapieża Franciszka z dnia 16 października 2021, a dokładniej usilna prośba do globalistów NWO, by szybciej zaprowadzili na Ziemi Nowy Ład Lucyfera, jest przywoływaniem tajemniczej istoty „Gog’a” z najdalszej północy ?! Jak państwo zapewne pamiętają, innowymiarowe wojsko, albo kosmiczne grupy uderzeniowe, przybędą ze strefy nieznanej ludzkości, czyli z „najdalszej północy” – „„i przyjdziesz ze swej siedziby, z najdalszej północy, ty i liczne ludy wraz z tobą, wszyscy na koniach, wielki zastęp, potężne wojsko?” Ezech 38:15

Magog pierwszy raz występuje w Ks. Rodzaju 10:02 „Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras.”  Gog to biblijne imię przyszłego lidera w tajemniczej krainie „Magog”, który poprowadzi (duchową) armię do ataku na Izrael. Czy będzie to dosłowny, cieleśnie rozumiany „Izrael”, czy Prawdziwi Żydzi, jest sprawą duchowego rozeznania i wiąże się z Duchem Świętym Jezusa Chrystusa. My ze swej strony opowiadamy się za interpretacją duchową, która jest zgodna z przesłaniem Duchowego Pisma, a te wskazuje na Prawdziwych Żydów jako na Izrael. Absolutnie nie odrzucamy historycznych Żydów, czyli istoty zamieszkujące cielesne ciała w Izraelu, jednak rozpatrujemy tu aspekt duchowy Biblii, a ten jest najważniejszy i stoi na samej górze wszelakich interpretacji. („To oznaczenie, dzięki któremu rzeczy oznaczane przez słowa znaczą ponownie inne rzeczy, należy do sensu mistycznego” Tomasz z Akwinu, In Ep, ad Gal, Opera omnia, Paris 1876, tom 21, 230).

Bibliści, jakaś ich część, uważa, że potomkowie Magoga osiedlili się na „najdalszej północy”. Magog ostatecznie stał się nazwą tajemniczej krainy. Ludność Magoga określona jest jako zdolni wojownicy (Ks. Ezechiela 38.15; 39.3-9). Pan przewiduje klęskę Goga: „Synu człowieczy, zwróć swoje oblicze ku Gogowi w kraju Magog, głównemu księciu w Mesech i Tubal, prorokuj przeciwko niemu” (Ks. Ezechiela 38.2). Co najciekawsze dla wszystkich czytelników Argonauty, ale co jest zgodne z mistycznym i duchowym rozumieniem tajemniczych spraw, istoty „Goga”, Pan Bóg informuje, że te istoty przybędą atakować w postaci „chumry” ! I nadciągniesz przeciwko memu ludowi, Izraelowi, jak chmura, by pokryć kraj. Przy końcu dni to się stanie, wtedy sprowadzę ciebie do kraju mojego, by poznały Mnie pogańskie ludy, gdy na twoim przykładzie, Gogu, okażę moją świętość przed ich oczami.” („Żniwiarze jak chmury ?„)

Jeszcze silniej podkreśla duchowy charakter tej pradawnej istoty sam Pan, przekazując nam, że mowa tu jest o jakiejś starożytnej istocie, bo w wersecie 38:17 Ks. Ezechila: „Tak mówi Wszechmocny Pan: Ty jesteś tym, o którym mówiłem za dawnych dni przez swoje sługi, proroków izraelskich, którzy prorokowali w owych dniach, że Ja sprowadzę cię na nich.” – Te „dawne dni” w Biblii oznaczają starożytność ! A kto wie, może inny wymiar, kiedy Bóg zakładał Ziemię: „Gdzieś był, gdy zakładałem ziemię? Powiedz, jeżeli znasz mądrość.” Księga Hioba 38:4

Zresztą nas chrześcijan Stwórca znał jeszcze przed założeniem świata! „W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata (greckie „kosmou„), abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.” List do Efezjan 1:4 Skoro tak, to duchowa istota „Gog”, z wymiaru „najdalszej północy” objawia się prawdopodobnie poprzez pana BerGOGlio, który już oficjalnie nawołuje do przyspieszenia globalnego (medycznego) zamordyzmu: „Papież zaapelował do przedstawicieli Big-Tech poprosił natomiast o zwalczanie „dezinformacji”, „fake newsów” i manipulacji politycznej.”

Wszystko to co tu napisaliśmy o „antypapieżu GOG” jest zgodne z duchowym rozumieniem Biblii i istot tam występujących. Z perspektywy mistycznej trzy litery w nazwisku antypapieża wskazują, na jego duchowe znamię, potwierdzane przez lata straszliwego pontyfikatu, czarno białym – podkreślmy, bo co jakiś czas, antypapież GOG zamienia się w papieża, jak to zrobił 14 pażdziernika 2021, kiedy ogłosił, że „aborcja to morderstwo„. Mamy więc tu szachownicę, która zazwyczaj jest podłogą w świątyniach tajemnic masońskich, a te, bez najmniejszej wątpliwości, są przez Biblię opisywane jako „Macierz Nierządnic i obrzydliwość” – „A na jej czole wypisane imię — tajemnica: ,,Wielki Babilon. Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi”. I ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusa, a widząc ją, zdumiałem się wielce.” (Apokalipsa 17,3-6).

Mamy tu zarysowaną sytuację niezwykle duchową, ale i inspirującą, bo „istota z najdalszej północy„, czyli GOG, to ta sama która występuje w świecie Tolkiena. Wspominaliśmy o tolkienowskiej (biblijnej) istocie Morgoth, mieszkańcu czeluści, która, i teraz uwaga !!! – na północy Śródziemia odbudowała swoją twierdzę, Angband, w której rozmnażała (wytapiała) wszystkie złe stworzenia zasiedlające Śródziemie, między innymi orków, trolle, smoki. Co będzie robione w przyszłości Księgi Daniela 2:43, albo już jest robione w podziemnych bazach czeluści, ale i w genetycznych bazach ludzkiego „mordoru NWO”. Zimne i straszliwe miejsca „obrzydliwości ziemi”, finansowane przez „Wielki Babilon” (Bilderbergów i innych) są bardzo chłodne, nie ma tam miłości Jezusa ! Nie ma w nich ciepłego „światła Pana” – „Bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą” (Ps 84, 12)

Antypapież GOG, oziębiający cały Kościół Chrystusa, już wiele lat przywołuje „Goga”,  robi to bardzo zdecydowanie od czasów zakazu świętej Mszy Trydenckiej, a bez ogródek od 21 października 2021, poprzez pomocników, albo „armię zimnych” – wyznawców inteligencji z północy – wzywa istotę nadprzyrodzoną, która zawiaduję „Macierzą Nierządnic” ! Margoth, Abaddon, albo Gog to nazwy tej samej istoty, albo anioła ! To też jest zgodne z przepowiednią Maryi Dziewicy, w której przekazała nam, że w Watykanie będzie siedziba Antychrysta. Jeszcze raz podkreślmy, wspaniały, cudowny i zbawienny Kościół Katolicki kosmiczny i megalityczny Chrystusa Pana jest rozwalany przez opętańców loży Sankt Galen, z ich marionetką antypapieżem Gog’a od samego początku dziwnego pontyfikatu BerGOGlia.

Nie wiemy kiedy, i czy Kościół Katolicki się rozpadnie, jednak siła demontażu tej świętej instytucji wcale nie słabnie, a nawet się wzmaga ! Możliwe, że przyjdą czasy Antychrysta, w których msze święte będą odprawiane ponownie w katakumbach ! Przepowiadała o tym prawdopodobnie św. Faustyna, choć z drugiej strony mamy informację od Pana, że „Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje.” (Dzienniczek. 1732)

Podsumowując ten enigmatyczny wpis, można uznać, że istota Gog i Magog odnoszą się do duchowej przepowiedni z Ks. Ezechiela 38-39 oraz Ks. Objawienia 20.7-8. Podczas gdy zagadkowe fragmenty u Ezechiela wspominają te same imiona co w Apokalipsie Jana, to głębsze duchowe studiowanie Pisma Świętego z perspektywy istot nadnaturalnych, anielskich, wskazuje, że odnoszą się (raczej – zdecydowanie) do tych samych postaci istot nadnaturalnych. W proroctwie Ezechiela, Gog będzie liderem wielkiej duchowej innowymiarowej armii, która zaatakuje duchowy Chrystusowy Prawdziwy Izrael.

Część biblistów uważa, że bitwa Ezechiela Goga i Magoga pojawia się w czasie ucisku, prawdopodobnie w pierwszym 3,5 letnim czasie. Według Ezechiela, sam Bóg pokona Goga na „górach Izraela„. Rzeź będzie tak wielka, że będzie potrzeba siedmiu miesięcy, aby pochować wszystkich zabitych (Ks. Ezechiela 39.11-12). Nie uważamy, że nie nastąpi materialny atak na państwo Izrael, ale jeśli tak będzie, to stanie się to zgodnie z przepowiednią sługi Goga, Alberta Pike, który przepowiadał o tym ataku w swojej wizji III Wojen Światowych. Albert Pike, główny mason USA i sługa: Goga, Margoth, albo Abaddona, miał wizję zniszczenia państwowości Izraela, co pasuje do przepowiedni z Ks. Ezechiela.

Czy nadnaturalna istota Gog zaatakuje fizyczne państwo Izrael ? Możliwe, że ktoś będzie się starał to zrobić, by udowodnić materialne rozumienie Pisma. Sprawa jest wielce tajemnicza i wymaga dalszych badań, podkreślmy, duchowych badań Duchowej Księgi Ezechiela ! Święta Księga jest przesłaniem od Istoty Duchowej, zawiera przepowiednie i przesłania o wydarzeniach przyszłych, ale jej celem jest duchowy wzrost istot przebywających w tymczasowych ciałach-mieszkaniach-domach ! „Bóg jest duchem: potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie” Ewangelia wg św. Jana 4:24 Skoro tak, skoro Bóg jest Duchem, to kulminacyjny werset z Apokalipsy 20:8  „I wyjdzie, by omamić narody z czterech narożników ziemi, Goga i Magoga, by ich zgromadzić na bój, a liczba ich jak piasek morski.” trzeba rozumieć w sposób duchowy, taki jak powyżej, można się w dochodzeniu do duchowego rozumienia również wesprzeć naszym artykułem o tytule: „Z jakiego powodu mielibyśmy być tak często odwiedzani?” – II część hipotezy rzadkiej ziemi„. (Koniecznie zobaczcie film „Bergoglio niszczyciel czy papież?„)

Linki:

Pastor Bergolio ogłosił ostateczne rozwiązanie kwesti katolickiej ! Potwierdza się cudowna przepowiednia z roku 1823 !!!

Czy „Bramy piekielne” przejęły już Watykan ? Zagadka starożytnej megalitycznej „Skały”…

Obcy na Alasce – „Biblijnej Północy” – symbole istot innowymiarowycyh oraz filmy dokumentalne

Czy już powinniśmy uciekać w góry ? – „kto czyta niech rozumie”

Zaślepione umysły duchowych szmalcowników NWO, sterowanych przez istoty z „wyżyn niebieskich”?

Bardzo dziwne zachowanie papieża Frańciszka w sprawie zarazy koronawirusa

Memałe kroczki na Watykanie (Aktualizacja o film Armagedonu wojsk SS-Lucifer !)

W pięćdziesiątą rocznicę promowanego przez ruch New Age „Dnia Ziemi” Franciszek-Bergoglio wzywa pogańską boginię przyrody do wybaczenia grzechów

Taktyka małych kroków

Biblijne kody

Boskie Tchnienie

Czwarta tajemnica fatimska – w trakcie realizacji ?

Armia ciemności iluminackiego kominternu vs Synowie Światłości i ich duchowa broń

Uwaga – Ksiądz Natanek dzięki przekazom z innego wymiaru odkrył niewidoczne znamię bestii !

Nowi emisariusze wszystkich krajów łączcie się !

Antypapież GOGa zwołuje szatański synod i przywołuje istotę Goga z innego wymiaru ! BerGOGlio…

Trwa diabelski synod. Ratujmy się !

Abp Vigano – To bezprecedensowa zdrada Kościoła Świętego !

Proroctwo Benedykta XVI. Czy spełnia się dziś na naszych oczach? I ks. Robert Skrzypczak

Biblijne symbole istot innowymiarowych: „z najdalszej północy” – Gog i Marduk to pradawni ufonauci !

Bergoglio niszczyciel czy papież ?

Masny UJAWNIA szokujące fakty o Franciszku! Kim NAPRAWDĘ jest Bergoglio? Kryje seks-przestępców?

Plagi albo Wielki Ucisk. Wybieraj ! ks. dr Paweł Murziński

Iluminacki schizmatyk paczamamowy Bergolio ogłosił ostateczne rozwiązanie kwesti katolickiej !

Kazania Ks. Natanka w sprawie rewolucji masońsko ufonautycznej w Watykanie Loży Sankt Gallen NWO GMO

Szatańska TRANSFORMACJA w Watykanie i w Polsce, walec duchowej rewolucji NWO sie toczy

Szatański Klub z Sant Gallen oraz tajne grupy uderzeniowe SS-Lucyfera w Polsce

Dobre 17
Złe 1

Podobne Artykuły

One thought on “Papież BerGOGlio prosi globalistów o szybsze wprowadzenie szatańskiego NWO, przywołując nadprzyrodzoną istotę „Goga” ?

  1. Komentarz raczej formalny, dotyczący zasad poprawnej pisowni: otóż NIE NALEŻY stawiać spacji przed takimi znakami, jak kropka, przecinek, WYKRZYKNIK, znak zapytania, dwukropek…
    Jeżeli kończymy zdanie takim znakiem przestankowym, jak wykrzyknik, to powinien on być „przylepiony” do ostatniego wyrazu.
    Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *