Już niedługo Rzym będzie siedzibą Antychrysta ? – Czy Żydzi znowu przegapią moment ?

Każdy kto interesuje się symboliką Biblii, jak i symbolicznymi tajemnicami iluminatów, wie, że liczby mają swoje znaczenie. Tajne bractwa posługują się „liczbami”, które najlepiej tłumaczyć za pomocą Pisma Świętego. Niewidoczne dla zwykłych ludzi skryte organizacje duchowe NWO, kochają daty. Członkowie tych bractw starają zapoczątkować jakieś wydarzenia na określony dzień roku, godzinę dnia, czy miesiąc. Jeśli uznać wybór biskupa Bergolio na papieża, za ustalony w gronie tajnego „Watykańskiego Klubu”, to musimy zrozumieć datę jako wybrali iluminaci z „Snakt Gallen” (bądz określone współpracujące z nimi duchy).

Franciszek objął władzę (jego koronacja) 19 marca 2013 roku, data ta, marzec 2013, dotyczyła by w takim razie fragmentu Księgi Apokalipsy 13,3: „A jedna z jego głów była jakby śmiertelnie ranna, lecz ta jego śmiertelna rana została uzdrowiona. I cała ziemia poszła w podziwie za tym zwierzęciem.”

Jeśli chcemy tłumaczyć wydarzenia w oparciu liczby z Apokalipsy, to można by to rozumieć jako czas gigantycznego ekologiczno szamańskiego zwiedzenia, jakie ma miejsce w czasach pontyfikatu Frańciszka. Część watykańskiej hierarchii(iluminackiej) odeszła już tak dalego od pierwotnego Kościoła Katolickiego, to znaczy od zasad wiary w Chrystusa i Boga YHWH, że można śmiało mówić o wprowadzaniu „Nowej Globalnej Eko Religi Bafometa GMO„. Jeśli jednak nie chcemy dopasowywać Apokalipsy do dat, to wystarczy zapoznać się z Orędziem Matki Bożej z La Sallette, z roku 1876, oto kilka ważnych urywków:

W roku 1864 Lucyfer, a z nim wielka liczba demonów, — zostanie wypuszczony z piekła. Krok po kroku obalą oni wiarę nawet u osób poświęconych Bogu i tak je zaślepią,   — że wyjąwszy przypadki szczególniejszej łaski te osoby przejmą się duchem złych aniołów(…)Złe książki zaleją świat i duchy ciemności wszędzie rozszerzać będą powszechne rozluźnienie w tym wszystkim, co dotyczy służby Bożej; — będą one miały wielką władzę nad naturą; — powstaną kościoły w służbie złych duchów. Będą one przenosić ludzi z miejsca na miejsce, nawet duchownych(UFO istoty porywają i przenoszą ludzi – dopisek Argonauty)

(…)Na każdym miejscu będą się działy zjawiska niezwykłe, ponieważ prawdziwa wiara wygasła i fałszywe światło oświeca świat.(…) Kościół będzie przechodził straszliwy kryzys.(…) Będzie się lekceważyć władze cywilne i kościelne.(Enwuostwo i lewackie bojówki już teraz chcą wszechobecnej anarchii, wkraczają do kościołów, podpalają je – dopisek Argonauty) Będzie się widziało tylko zabójstwa, nienawiść, zawiść, kłamstwo i niezgodę, — bez miłości ojczyzny i bez miłości rodziny.(Wystarczt włączyć telewizje by się przekonać o prawdziwości tych słów, wszędzie zło i seks – dopisek Argonauty)

(…) Wszystkie władze świeckie będą miały ten sam zamysł   — a mianowicie obalenia i unicestwienia wszelkiego pierwiastka religijnego,(Wszystkie rządy, a w każdym z nich agentura NWO, są w zmowie utworzenia globalnego rządu hybrydalnego bafometa!!!) drżyjcie, gdyż Bóg wyda was swemu nieprzyjacielowi, albowiem miejsca święte uległy zepsuciu;   — wiele klasztorów to nie są już domy Boga, lecz pastwiska Asmodeusza i jego służalców.W tym właśnie czasie narodzi się Antychryst z hebrajskiej zakonnicy, z fałszywej dziewicy, pozostającej w bliskiej łączności ze starodawnym wężem, władcą i nauczycielem nieczystości;   — jego ojcem będzie biskup. Rodząc się będzie on bluzgał bluźnierstwami, będzie miał zęby, słowem będzie to wcielony szatan.

Będzie wydawał przerażające okrzyki, będzie czynił cuda, będzie się żywił tylko nieczystościami. Będzie on miał braci, którzy chociaż nie będą wcielonymi demonami, będą jednak synami zła.(…) Rzym utraci wiarę i stanie się siedzibą Antychrysta. Demony powietrzne wraz z Antychrystem będą czynić wielkie znaki na ziemi i na niebie, a ludzie będą się stawać coraz bardziej przewrotni. Bóg jednak będzie się troszczył o swoje wierne sługi i o ludzi dobrej woli; — Ewangelia będzie głoszona wszędzie, wszystkie ludy i wszystkie narody poznają prawdę!” – koniec cytatu

Jak państwo przeczyali, w przepowiedni Maryi Dziewici z La Salette jest mowa o istotach nadprzyrodzonych oraz o tym, że prawdopodobnie w Watykanie będzie siedziba Antychrysta, prawdopodobnie, bo ustaliło się, iż „Rzym” oznacza w tym kontekście również, albo przede wszystkim Watykan, zresztą moment kiedy czytamy: „utraci waiarę” oznacza właśnie Watykan, a nie samo miasto Rzym, to Watykan może utrzymać, albo stracić wiarę ! Jeśli tak, to wiele wskazuje, że obecny Frańciszek jest przygotowaniem do ustanowienia owej „siedziby”, lub nawet „tronu” dla przybywającej istoty ufonautycznej NWO (Patrz artykuł pt.: „Prawdziwe sny ludzkości – wymazana pamięć Total Recall po potopie i po przybyciu Anioła z „naczyniem”).

Świat istot nadprzyrodzonych istnieje. Nie wiemy na jakich zasadach poruszają się poprzez wymiary, czy to kosmosu gwiazd, czy poprzez inne rzeczywistości. Wiemy że przybywają do naszego, że wywierają wpływ na ludzi, na całe społeczeństwa. Ich działanie jest ogromne, posługują się swoimi agentami wpływu, jak to opisywał pastor Hoggard, w tłumaczonych przez nas filmach.

Właśnie ta agentura, całkiem niedawno, w roku 2017, zorganizowała w świętym mieście specjalne spotkanie: „Wskutek kolejnych odsłon kościelnego „otwierania się na świat”, Stolica Apostolska otworzyła się na promotorów antykoncepcji, aborcji i sterylizacji. Do Watykanu zaproszono guru lewicowych aktywistów, nawołującego do pilnego ograniczenia liczby ludzi o, bagatela, 6 miliardów. Jego wykładowi przysłuchiwali się najważniejsi katoliccy hierarchowie.” Chodziło o zachwalanie i nauczanie o Agendzie 2030 !

Jeśli dane społeczeństwo nie wierzy w istnienie Boga Ducha YHWH i Jego Syna Jezusa to taka zbiorowość ma nikłe szanse na przetrwanie. Bóg Jezusa jest Bogiem życia, a nie śmierci. Jeśli ktoś wprowadza w społeczne struktury śmierć, to albo jest opętany jakąś ideologią, albo wprost służy określonej istocie – diabłu – „Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on mordercą…” Ew. Jana 8:44

Depopulacją zwykle określa się termin drastycznego zmniejszenia populacji ludzi na jakimś obszarze. Depopulacja może być spowodowana gwałtownymi wydarzeniami, takimi jak katastrofy naturalne, epidemie czy wojny. Ostatnią globalną depopulację spowodował Hitler. Stosował wiele metod, oprócz „Akcji T4”, stworzył obozy zagłady, w których obok Polaków mordował na masową skalę również Żydów. Ci ostatni, tak jak Polacy, powinni być bardzo wyczuleni na wszelkie oznaki ideologicznych, lub politycznych chęci depopulacji jakiejkolwiek ludności na świecie.

Przecież gdy „Nowa Depopulacja NWO” nabierze rozpędu prawdopodobnie ktoś nawiedzony przez Antychrysta, czyli opętany, będzie chciał ponownie depopulować, oprócz niewygodnych politycznie, również Naród Wybrany. Ostatnimi czasy w Polsce słychać głosy nawołujące do depopulacji dzieci ninarodzonych. Zagraniczne ośrodki prowadzą nowe „Akcje”, tak by społeczeństwo zaakceptowało własną zagładę.

Do tego celu angażuje się tzw. celebrytów: „Piosenkarka przekonywała także, że na świecie jest… za dużo ludzi, przez co „świat staje się coraz bardziej skomplikowany, cyniczny i zatłoczony” – „Przeraża mnie, że chociaż świat jest o krok od zagłady spowodowanej przeludnieniem, w naszej ojczyźnie nagradza się rodziców za każdą nową istotę. Zbyt często ludzie, chcąc nadać sens swojej nieciekawej egzystencji, płodząc ponad miarę.”(Patrz tekst pt.:Maria Peszek: w Polsce prawie nie ma już Żydów, więc nowym Żydem jest gej„)

W skład struktur destrukcji depopulacyjnej wchodzą instytucje, a także określające obszar ich działania prawo, które umożliwia stosowanie w różnych dziedzinach życia – śmiertelnego depopulacyjnego algorytmu dla Polski. Istotne są także główne źródła medialnej inspiracji oraz ośrodki finansowo iluminackie zarządzające polityką depopulacyjną globu i Polski.

Pierwszym źródłem jest program globalistów związanych z depopulacyjną ideologią NWO, zapoczątkowany w latach 70. w ramach polityki zerowego wzrostu gospodarczego w określonych obszarach oraz planu depopulacji kontynentu afrykańskiego oraz poszczególnych krajów, w tym Europy wschodniej: między innymi szczepionki śmierci, które w Europie słowiańskiej są najmocniej wdrażane.

Drugim jest odnowiony przez Niemcy projekt „Mitteleuropa”, realizowany w stosunku do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, za pomocą instrumentów i narzędzi, jakie daje kierowana przez Niemcy UE oraz za pomocą ośrodków dywersji i propagandy (media, organizacje typu fundacje oraz iluminacko ufonautyczne think tanki).

Trzecim jest ideologia marksizmu kulturowego w formie feminizmu i gender, promująca społeczeństwo „otwarte i tolerancyjne”, wyzwolone od norm i wzorców kultury życia Boga YHWH – kobieta bez męża, rodziny, dzieci – w ramach nowego modelu człowieka GMO z prawem do dowolnej „orientacji” moralnej, płciowej i seksualnej, co ma doprowadzić do rozrodu ludzi poprzez system inżynierii genetycznej, probówki, inkubatory i sztuczne macice, to znaczy „worki z płynami ustrojowymi”.

Wymienione środowiska, mimo że działają niezależnie, osiągnęły efekt synergii, widoczny w formie zapaści cywilizacyjnej, ekonomicznej i demograficznej Polski na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, zwłaszcza od momentu „Pierwszego okultystycznego Blitzkriegu NWO z roku 1939 oraz drugiego z 1992„. Czwartym elementem układanki są wykonawcy rozsiani na wszystkie organizacje, instytucje i zarządy, innymi słowy „Agentura NWO”, o której pisał mason wszechczasów Albert Pike – „to ona musi być główną siłą napędową szatańskiej rewolucji” – pisał.

Polska, a dokładniej polscy chrzecijanie – narodowcy, razem z prawdziwymi Żydami, najlepiej mesjanicznymi, powini nadzorować i wyszukiwać wszelkkie oznaki, kolejny raz uruchamianej machiny depopulacyjnej Antychrysta – Nowego Hitlera NWO. Wybitny biblista Chuck Missler, na podstawie swoich badań, uważał że niedługo nadejdzie kolejny holokaust, tym razem ma zginąć jeszcze więcej Żydów, więcej niż za czasów okultysty Hitlera ! (Odsyłamy do filmu pt.: „Ruch oporu – Przygotowania do wielkiego ucisku – Marzulli, Begley, Natanek„, proszę również przeczytać tekst „Kiedy dojdzie do nowego holokaustu – przepowiednia Chucka Misslera – objawienia Maryi Dziewicy Tre Fontane„)

Mamy nadzieję, że prawdziwi Żydzi nie zostaną omamieni fałszywą mamoną „Akcji 447”, inaczej przegapią moment nadejścia Nowego Hitlera NWO. Gdy się już pojawi „…wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii (charagma χαραγμα). I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię (therion θηριον) na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia – imienia Bestii (charagma χαραγμα) lub liczby jej imienia. Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii (charagma χαραγμα) przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć” Apokalipsa 13:11 „otrzymują znamię” – czy będzie także zmieniało informację genetyczną osoby „biorącej znak” ?

W tym temacie polecamy państwu szczególnie dołączone tu filmy, pokazują coraz bardziej realną sytuację, kiedy tajne bractwa Agendy 2030 zaczną wprowadzać już na ostro globalny plan depopulacji, co zresztą jest przepowiedziane w Apokalipsie: „wszyscy zostaną zabici”…, proszę jednak pamiętać: „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz istoty żywej w ciele/krwi (w tekście greckim jest „dusza” jako „psyche”) zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który istotę żywą w ciele/krwi (w tekście greckim jest „psyche” – dusza) i ciało może zatracić w piekle”. (Mt 10, 28). (w tekście greckim jest tu słowo psy-che’ w bierniku – Biblia Gdańska, Wujka, Tysiąclecia, Romaniuka). Dlatego „strzeż się i pilnuj swojej duszy” – hebr. néfesz [נֶפֶשׁ] i gr. psyché [ψυχή]

Dusza jest stworzona przez Boga: Rdz 2, 7; Ekl 12, 7; Iz 57, 16; Zach 12, 1.

Dusza została stworzona na obraz Boży: Rdz 1, 26-27; 1 Kor 11, 7; Kol 3, 10.

Dusza jest czymś innym niż ciało: Mt 10, 28; Dz 2, 26-27; 1Tes 5, 23; Hbr 4, 12.

Dusza oddziela się od ciała w momencie śmierci: Rdz 35, 18; Ekl 12, 7; Łk 12, 20.

Dusza żyje nadal, pomimo śmierci ciała: Rdz 35, 18; 1Sam 28, 19; 1Krl 17, 22; Mt 10, 28; Łk 8, 55.

Dusze po śmierci ludzi są już w Niebie: Mdr 3, 1; Ap 6, 9; Ap 8, 3; Ap 20, 4.

Dusza jest przedmiotem kuszenia: 1 P 2, 11; 2 P 2, 14.

Nic nie zrównoważy potępienia i zatracenia duszy: Mt 16, 26; Mk 8, 36.

Zbawienie duszy jako cel wiary: Jk 1, 21; 1P 1, 9.

W momencie śmierci człowiek powierza swoją duszę Bogu: Ps 31, 5; Dz 7, 59; 1 P 4, 19.

Linki:

Wchodzimy w apogeum maryjnej przepowiedni o Antychryście w Rzymie oraz biblijnym ataku BerGOGa i Magoga? (Słońce i ziemia która uratuje Niewiastę)

Obawiają się kar ze strony twórców Amoris Laetitia

Nowy Wspaniały Świat „charagma therion”

Duchowy stan wojenny – chwasty atakują !

Papieski order dla promotorki cywilizacji śmierci – SZOK !!!

Jest reakcja Watykanu i papieża na krytykę za głoszenie herezji

Kosmiczno duchowa bitwa Efezjan

Czwarta tajemnica fatimska – w trakcie realizacji ?

Nasz Wojownik-Uzdrowiciel

Szatańska TRANSFORMACJA w Watykanie i w Polsce, walec duchowej rewolucji NWO sie toczy

Ks. Murziński mówi trudną do przyjęcia – PRAWDĘ !

Zdrada w Watykanie !

KTO RZĄDZI w WATYKANIE? Abp Lenga ostro o kondycji Kościoła Katolickiego

Nie boję się PRAWDY! Abp J. Lenga o Synodzie, Watykanie i upadku

Abp Lenga: Ohyda spustoszenia – Pachamama w Kościele

https://www.youtube.com/watch?v=NYHUMsb_lvo

Dobre 23
Złe 1

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *