Czy, i kiedy, nastąpi polski strumień nadprzyrodzonej energii – po „trąbach zagłady” ?

Polska to bardzo wyjątkowe miejsce, tak wyjątkowe, że od roku 1939, jeszcze przed wybuchem II Wojny, jesteśmy pod silnym międzynarodowym nadzorem tajnych bractw, które tuż przed wejściem do Polski Hitlera „Nowej Ery” rozbroiły cały Naród ! Mówi o tym jeden z uczestników wspaniałej konferencji pt.: „Czy Holocaust mógł mieć inną skalę?” (od 37min10sek.). Warto tu przypomnieć audycję Ks. Natanka, który podobnie opisywał naszą sytuację przed okultystycznym Blitzkrieg’iem NWO z roku 1939, jej nazwa to „Deja Vu ? polskie fatum ? DLACZEGO ?! Ksiadz Natanek MOCNO„, a przecież nie tak dawno nastąpiło tajne podpisanie antypolskiej ustawy 1066 !

Podobnie i w Kościele Katolickim kosmicznym i megalitycznym dzieją się wielkie rzeczy, też jest rozbrajany ! Jesteśmy świadkami stopniowej transformacji watykańskiego duchowego wojennego sztabu w coś „nowego”. Wszystko na około, jeśli chodzi o cywilizację, zmierza do „nowego porządku”, dlatego „Grupa z Sankt Gallen” ze zdwojoną mocą zaczęła tworzyć „Nowy kościół NWO„, chcą zdążyć przygotować świat na nadejście „ichniego jedynego”, i nie chodzi tu wcale o Jezusa.

Całą cywilizacja chrześcijańska i post chrześcijańska jest obecnie silnie modelowana. Na wszystkich państwowych szczeblach, w ogromnej większości stacji telewizyjnych, czy w medialnych koncernach, pracują grupy oddane budowie „Nowego Porządku”. Jesteśmy zalewani propagandą o jakichś uciśnionych bojownikach ruchu homoseksualnego oraz o dziwnie wyglądających marszach nieszczęśliwych humanoidów LGBTQ. Jest tego tak dużo, robi się to tak głośno i często, że należy chwilkę się zastanowić nad celem jaki przyświeca tej potwornej obyczajowej rewolucji.

Jako że od lat przeglądam raporty UFO, to jeszcze do niedawna wydawało mi się, że chodzi w tym globalnym zamieszaniu głównie o przygotowanie ludzkości na wprowadzenie do społeczeństwa, do domów i rodzin, humanoidalnych istot genetycznie modyfikowanych, a w ten sposób oswojenie ludzkości ze stopniową genetyczną inwazją („żelazowych”)Obcych, o której cały czas informuje nas w swoich książkach profesor Jacobs, jak i inni ufolodzy. Miało by to być przepowiedziane w Ks. Daniela gdzie jest mowa o mieszaniu się „żelaza i gliny”: „To, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną oznacza, że zmieszają się ONI przez ludzkie nasienie, ale nie będą się odznaczać spoistością, podobnie jak żelazo nie da pomieszać się z gliną.” Księga Daniela 2:43

Jednak gigantyczny nacisk „Centrali NWO-ONZ” na rządy i państwa, by te uchwaliły totalitarne homoseksualne „prawo”, karzące wszystkich ludzi moralnych, zwłaszcza chrześcijan, nie zgadzających się na reżim LGBT, przesunął trochę nasze zapatrywania. Tu może chodzić nie tylko o „znormalizowanie” tworzenia ludzko kształtnych – ludzko podobnych hybryd, ile o przygotowanie gruntu do nadejścia istoty wspomnianej w Ks. Daniela 11:37, tzw. „jedynego”, o którym jest mowa w dołączonym tu filmie.

Totalitarny rząd globalny, nadzorowany przez „Władcę Powietrza„, przygotowuje się do zaostrzenia form okupacji Ziemi ! Gdy przejmą władzę nastąpią czystki, i to bardzo drastyczne. Już na początku października 2019, z ust „sztabowca ONZ”, wyszkolonego na bojownika wojsk Armagedonu, usłyszeliśmy co następuje: „Państwa powinny podjąć zdecydowane działania, gdy władze religijne, przywódcy lub ich przedstawiciele, naruszają prawa osób LGBT poprzez przemoc i dyskryminację, w tym mowę nienawiści”.

Przytoczone tu słowa specjalnego eksperta ONZ, Victora Madrigal-Borloza, zapewne należącego do „Lucis(fer) Trust”, odpowiedzialnego za promowanie „praw” osób LGBT na całym świecie, mówią o wezwaniu rządów do podjęcia zdecydowanych, właściwie to moralnie drastycznych, wręcz totalitarnych, działań przeciwko duchownym i osobom o określonych przekonaniach religijnych, które nie akceptują promocji ideologii społeczności LGBT. Chodzi o podjęcie, na razie prawnych działań, gdy władze religijne, przywódcy, lub ich przedstawiciele „naruszają prawa” osób LGBT poprzez przemoc i dyskryminację, w tym „mowę nienawiści”.

Wydaje się, że mocno nawrócony na „jedynego”, Madrigala-Borloz, dalej w swoim raporcie wzywa rządy państw do: przeglądu i reformy prawa, przyjęcia ustawodawstwa ustanawiającego środki antydyskryminacyjne z wyraźnym ukierunkowaniem na osoby LGBT, wdrożenia polityki, uwzględniającej obawy sodomitów w zakresie zdrowia, edukacji, zatrudnienia, mieszkalnictwa, ograniczenia ubóstwa, zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

„Ekspert” organizacji „Lucis(fer) Trust” chce zwiększyć udział osób LGBT w polityce, by miały one wpływ na wszystkie procesy decyzyjne ! Chce wreszcie promocji dostępu do wymiaru sprawiedliwości, co docelowo ma skutkować całkowitym jego przejęciem przez ideologiczno duchowe komando LGBTQ ! 30 października 2019 gruchnęła wiadomość potwierdzająca zbliżającą się tyranię „Władcy Powietrza„. Nieodzownie sięgnijmy do portalu PCH24, gdzie pojawił się news: „Program szczytu w Nairobi potwierdza – ONZ chce wprowadzić ideologiczny dyktat„. Debaty na temat upowszechnienia aborcji, przymusowej edukacji seksualnej czy zwalczania ruchów broniących życia – to niektóre z punktów programu najbliższego szczytu ONZ w Nairobi

Bardzo ważnym incydentem, potwierdzającym światowe dążenie do zaprowadzenia drastycznych zmian w ludzkiej mentalności, jest moment w którym wymsknęła się ważna informacja o planach „Centrali NWO„. Chodzi o tzw. „artystkę” Marię Peszek, ta niechcący sypnęła o co im chodzi, stwierdziła, że: „…w Polsce nowym Żydem jest dzisiaj gej” ! Z braku uciśnionych tworzy się ogólnoplanetarnych nowych męczenników, wszystko jest podporządkowane nadchodzącej ideologii „jedynego-nie dbającego o miłość kobiet-hybrydy”, zaprojektowanej przez „Nowych Hitlerowców NWO„.

Wspomnieliśmy wcześniej o naszym przesunięciu zapatrywania na cel gigantycznej inżynierii społecznej. Naszym zdaniem nie chodzi wcale, albo nie tylko, i nie wyłącznie, o dalekosiężne przygotowanie do „zmieszania się żelaza i gliny„, ale dodatkowo o takie „przeoranie gleby umysłów i dusz„, by mogły bez oporów zaakceptować istotę o której jest mowa w Ks. Daniela 11:37 – „Ani na bogów ojców swych nie będzie dbał, ani o miłość niewiast, ani o żadnego boga dbać będzie, przeto, że się nade wszystko wyniesie.

Domyślamy się, że będzie to (z pewnością) totalny antyklerykał, istota na wskroś antyreligijna – „Nie będzie czcił bogów swoich przodków„, dodatkowo homoseksualista – „nie będzie dbał, ani o miłość niewiast„, ewentualnie humanoid Gender, lub hybryda: UFO-mieszaniec GMO, pozbawiony zainteresowania ludzką płciowością, możliwe że tak genetycznie zaprojektowany, że aż nieludzki, pozbawiony ludzkich cech – UFOnauta.

Pastor Michael Hoggard, w tłumaczonym tu filmie, dodatkowo odkrywa przed nami strefę, w której obecnie przebywa ta istota, a także stworzenia które mają do niej dostęp. Po tym jak obserwujemy mocno promowane, wręcz nachalnie narzucane cechy owej istoty, można przypuszczać, że jest to ogólnoświatowe przygotowanie gruntu pod przybycie tajemniczego humanoida, a ten, „gdy wyląduje”, będzie tłumił i gasił tęsknotę ludzi za Bogiem, będzie się podawał za księcia tego świata.

Będzie czynił znaki i cuda, by przed światem raz na zawsze dowieść, że ludzkość jest samowystarczalna (Objawienie Jana 13,13-14). „Nowoczesna i postępowa” ludzkość jest gruntownie skolona, by przyjąć taką osobę. Kogoś, kto nie będzie przeszkadzał w przyjemnym życiu elit, ale i „zelgebityzowanych” mas – kogoś, kto będzie miał moc, by realizować ich myśli i marzenia o wiecznym orgaźmie, pokoju i harmonii na ziemi, o locie do gwiazd, o nowej wspaniałej UFO technologii, o świecie pełnym tolerancji, miłości, braterstwa i dobrej woli, bez poświęcenia i trudu, bez myśli że to coś kosztuje.

Część biblistów uważa, że gdy on się w końcu objawi, większość ludzi go nie rozpozna. Nie powstanie jako ktoś obrzydliwy; (możliwe że będzie posklejany, brwi na klej) wręcz przeciwnie, będzie kimś zdolnym i pełnym ambicji, by rozwiązać problemy całego, wcześniej rozwalonego przez Lucis Trust – świata. Będzie promował to, co już zaczyna być realistyczne – świat może być „rajem bez Boga”, zgotowanym przez samego człowieka technokratę.

Świat będzie wierzył, że z tą istotą, z tym humanoidem, ludzkość będzie w stanie dokonać wszystkiego, czegokolwiek zechce ! Stworzyć nowe syntetyczne życie, nowe pojemniki w które wejdą dusze zmarłych. Będzie na tyle inteligentny, możliwe że połączony ze sztuczną inteligencją, lub z istotami duchowymi, iż zaatakuje istoty niebiańskie ! „I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu jego i przybytkowi jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie.” (Objawienie Jana 13,6)

Zanim to nastąpi, Polacy mają misję do wykonania ! Mamy przygotować świat na nadejście prawdziwego Zbawiciela Jezusa Chrystusa ! Chodzi o słowa św. Faustyny, która zanotowała coś o tajemniczej „iskrze”, wychodzącej z Polski. Może owa „iskra” to w rzeczywistości „piuorun-błyskawica” ? To by miało sens… Jeśli połączyć tą przepowiednię z biblijnym wersetem Ewangelii wg św. Mateusza 24:27, gdzie czytamy: „…jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.”, to możemy uznać Polskę, i cały nasz Naród, za jeszcze bardziej wywyższony niż przypuszczaliśmy, za jeszcze bardziej doceniony, oczywiście wszystko to „jeżeli posłuszna będzie woli Mojej” !

Jeśli u św. Faustyny mowa jest i „iskrze-piorunie”, to możliwe, że mamy tam coś jeszcze ! Piorunowi często towarzyszy grom dźwiękowy (grzmot) oraz zjawisko świetlne zwane błyskawicą. Może ono przybierać rozmaite kształty i rozciągłości, tworzyć linie proste lub rozgałęziać się do góry lub w dół. Występują błyskawice, które widoczne są jedynie jako rozjaśnienie powierzchni chmury, inne znów w ciągu ułamka sekundy przypominają swym kształtem świecący sznur pereł, nas jednak interesuje w tym momencie towarzyszący „grom dzwiękowy”, coś co może przypominać specjalny dzwięk ze świata nadprzyrodzonego, z nadprzyrodzonej chmury !

Szanowni państwo, zacytujemy teraz wspaniałe, wręcz cudowne duchowe przesłanie Ponadświatowej Inteligencji ! Odnosi się ono do wszystkiego co tu przeczytaliście. Jest tam mowa o obecnej wstrząsającej sytuacji w (amazońskim) Watykanie, w Kościele Katolickim kosmicznym i megalitycznym, duchowej sytuacji na całej kuli ziemskiej, ale i o czymś co ma związek ze słowami Jezusa, udzielonymi św. Faustynie ! Dane zostało widzącemu Bruno Cornacchioli. Pisaliśmy o nim w tekście pt.: „Kiedy dojdzie do nowego holokaustu – przepowiednia Chucka Misslera – objawienia Maryi Dziewicy Tre Fontane„- prosimy sprawdzić.

Oto notatki widzącego:

(…)Szczególne zainteresowanie budzi tekst, napisany odręcznie przez Cornacchiolę na trzech stronach papieru kancelaryjnego, który opisuje to, co przydarzyło mu się 24 lutego 1968 roku, a co on sam określił słowami: „sen, albo nie wiem, co to mogłoby być”. Opis jest bardzo wyrazisty:

Widzę siebie na wysokim wzgórzu, gdzie jest jakiś klasztor, ale nie jestem w stanie powiedzieć, jaki. Dzwonię i otwiera mi biskup, który uśmiecha się do mnie i mówi mi: „Ileż czasu ci zajęło, żeby przybyć, ale teraz niech za to chwała będzie Bogu przez Najświętszą Pannf Maryję”. Wpuszcza mnie do środka i prowadzi mnie do kaplicy, gdzie jest wy­stawiony Jezus. Wskazuje mi, w uprzejmy sposób, klęcznik. Jestem sam, rozglądam się dookoła i widzę jakąś zakonnicę, która się odwraca, a ja rozpoznaję w niej Łucję z Fatimy Uśmiecha się do mnie, potem płacze. JZbliż się”, mówi do mnie. Tak czynię. „Od jakże dawna na ciebie czekam. Wiem, że bardzo trudno jest się ze mną zobaczyć, ale widzisz, jak łatwe to było dla ciebie? Tutaj wszyscy na ciebie czekaliśmy. Teraz zapisz, co ci dyktuję„.

Przemówienie siostry Łucji jest jasne i dramatyczne: „Mów i ogłaszaj publicznie przesłanie pięknej Matki Bożej, nie bój się, jak ona sama powtarza mi to tak wiele razy. Tym razem to za moim pośrednictwem otrzymujesz to, co ona chce powiedzieć światu. Jakże wielu ludzi nie otrzymuje wybaczenia swoich win, ponieważ nie zostali wychowani w znajomości Słowa żyjącego Boga Ojca, Jezusa!

Gdy bę­dziesz mówić, będziesz prześladowany: nie zważaj na nic i idź naprzód w tym dziele, które jest wolą pięknej Matki. Wszyscy powinni prosić o przebaczenie za popełnione grze­chy, świeccy, kapłani, zakonnice i wszyscy ludzie żyjący na Ziemi dla Nieba. Ty zachęcaj, pisz i dawaj rady z miłością! Widzisz, jak wiele zamieszania Szatan zdołał dokonać we wszystkich duszach, to on panuje niemal na wszystkich naj­wyższych poziomach władzy i działa bez przeszkód, wyko­rzystując wszystkich swoich sprzymierzeńców: działając zgodnie ze swoją wolą, prowadzi wszystkie rzeczy do celu przez siebie wyznaczonego (i dzięki UFOnautom prowadzącym globalną dezinformację – zanoszących dusze porwanych do dziewiątej bramy – dopisek Argonauty)

Co szczególnie ważne, i w to nie uwierzą, Szatan zajmie główne stanowiska w Kościele, uwodząc wszystkich swoimi pełnymi przechwałek wizja­mi, a przede wszystkim usuwająci kult pięknej Matki i stu­dząc wiarę we wszystkich. Ta władza obejmie tych, którzy, odpowiedzialni za dobro ludów, zostaną skłonieni, by przy pomocy potężnych broni niszczyć siebie nawzajem w strasz­liwy sposób.

Napisz, że jeśli niejnawrócą się ku prawdzie i nie zniszczą broni, by miłość i pokój mogły kwitnąć na świecie, jak zielona trawa i kwiaty, które dają owoc życia, wszyscy zostaną zniszczeni i zginą, a spadnie to przede wszystkim na przywódców. To czas nieposłuszeństwa i bun­tu. Kto jeszcze jest posłuszny zwierzchnościom niebieskim? Kto jest posłuszny Świętości Ojca?(Benedykta XVI – dopisek Argonauty) Kto władzy Kościoła?

Wszyscy się buntują, kardynałowie wobec papieża, biskupi wobec kardynałów, kapłani wobec biskupów, a wierni wo­bec kapłanów. Szatan, w chaosie i religijnym zamieszaniu, będzie triumfować w sercu, umyśle i woli wszystkich! Kto czeka na powrót Jezusa Chrystusa!? Kto jeszcze wierzy w koniec świata? Kto nawołuje do pokuty? Niewielu jest takich, którzy wciąż pozostają wierni!

Pokusy będą straszli­we, świat będzie żyć w tak wielkim zamieszaniu, że sami wybrańcy będą umacniać w wątpliwościach!(Nowa ekologiczno-UFOnautyczna religia Watykanu ! – dopisek Argonauty) Nie ma uciecz­ki, wszyscy usłyszą dźwięk trąb zagłady, i wszyscy przeżyją straszliwe chwile wojny, zniszczenia i chaosu politycznego, religijnego i kulturalnego. Wszyscy odczują zgubne szatań­skie konsekwencje i zginą.

Jak wiele błędów i herezji szerzy się w każdym narodzie, w każdym zgromadzeniu i w każ­dym stanie, w jakim znajduje się ludzkość. Kto kocha życie, ten je straci, kto kocha naukę, będzie tworzył dla śmierci, a kto kocha niebezpieczeństwo, w nim wpadnie w grzech! Ewangelizować dusze nie znaczy nakładać im jarzmo, które byłoby inne niż Chrystusowe, i uczyć je rzeczy, które nie są z Chrystusa, lecz dawać duszom nie węże, ale chleb codzien­ny, czyli Eucharystię, Słowo prawdy, Ewangelię światła i mi­łości.

To, czego potrzeba, to apostolstwo indywidualne, a nie apostolstwo zmonopolizowane, czyli takie, które nie jest wy­łącznym monopolem, ale pracą na rzecz nawrócenia wielu dusz. Potrzeba, by pracowano pośród dusz w apostolstwie in­dywidualnym: kto wie i potrafi, bez żadnego odgórnego po­zwolenia powinien pracować, w przeciwnym razie grzeszy.(…)

Na całym globie mówi się o słyszanych i rejestrowanych dziwnych dźwiękach, które mają dochodzić jakoby z nieba, pytanie jest następujące: z którego nieba ?! W ciągu ostatnich kilku lat udało się nagrać wiele przykładów tego typu tajemniczych anomalii, skąd pochodzą, kto je wytwarza ? Czy ich zródło jest w tym wymiarze, a może tak jak przepowiedziała Maryja Dziewica: „wszyscy usłyszą dźwięk trąb zagłady” oraz „Kto jeszcze wierzy w koniec świata?”

Linki:

Program szczytu w Nairobi potwierdza – ONZ chce wprowadzić ideologiczny dyktat

Alice Bailey, założycielka oficjalnego wydawnictwa ONZ, o przyszłej religii światowej

Dziwne dźwięki są ponownie słyszane na całym świecie

Synod amazoński. Dni, które zmienią Kościół

Polskie elity ufologiczne w kontekście duchowości ufonautów

Globalna okupacja Władcy Powietrza

Amerykańska premiera filmu „Miłość i Miłosierdzie”. Obraz trafił do 800 kin

Czy Polska zostanie wywyższona w potędze i świętości ? – Aktualizacja 24.08.2018

Tajemnicza brama w świecie równoległym – UFOnauci którzy do niej doprowadzaja – Hoggard

Tajemnica kosmicznych symboli Biblii – Obcy niosący światło i postęp – Hoggard

Deja Vu ? polskie fatum ? DLACZEGO ?! Ksiadz Natanek MOCNO

Czy Holocaust mógł mieć inną skalę?” (od 37min10sek

https://www.youtube.com/watch?v=rngKVy8-YXM&feature=youtu.be&t=2230

Rozpoczęcie duchowej bitwy Armagedonu – kazania Ks. Natanka i pastora Hoggarda

Tajemnicze bramy, kryształowe sarkofagi i linia produkcyjna nowych UFO istot GMO

Dziwne dźwięki – Trąby Apokalipsy – Tajemnicze odgłosy z nieba

PIS: Przyjeliśmy założenie, żeby dla dobra Polski NIE POWSTAŁA narodowa prawica

Strange Noises: Are they UFOs, thunder, HAARP or a hoax?

Dobre 20

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *