Miłość do Jezusa – pokarmem żywota rodu boskiego Lecha

Jeżeli wierzymy, że Ziemia została stworzona, to wierzymy w kosmiczną Inteligencję, stojącą za tym nadzwyczajnym zdarzeniem. Wszechmocny Projektant zaprojektował pierwszą Ziemię tak, by wszelkie istoty posiadające biologiczne ciała wdychały tlen. Jak państwo zdajecie sobie sprawę, przed potopem było go bardzo dużo. Był ważną częścią całego ekosystemu, czynnikiem wpływającym na długość życia cywilizacji Adama i Ewy. Większa ilość tlenu mogła wpływać na świadomość starożytnej cywilizacji, mogła, ale tego nie wiemy, przynajmniej do czasu odnalezienie (odkopania) zaginionych pradawnych przekazów. Jeżeli takowe w ogóle istnieją, bo przecież gdyby przyjąć pogląd, że tamta ludzkość zajmowała się bardziej niż obecna: miłością, świadomością i umysłem, to mogła zapisać swoje dzieje w innej postaci – niematerialnej (duchowej)”.

anakim07ccA nie mógł nikt – na niebie ani na ziemi, ani pod ziemią – otworzyć księgi ani na nią patrzeć.” Apokalipsa św. Jana 5:3. Inna część tamtej ludzkości, ta która została opętana, mogła też dokonać większego „postępu” dewolucyjnego, i w jego wyniku, osiągnąć technologię Viman. Tak jak dziś, mogły wówczas istnieć dwa prądy cywilizacyjne, przed potopowych technokratów i ludzi uduchowionych, podążających ścieżką ku Stwórcy. Choć naszym zdaniem wszystko było zapewne jeszcze bardziej niezwykłe. Przecież takie zwierzęta jak dinozaury są czymś realnym, to nie jest fikcja książkowa, jakaś urojona baśń. Szkieletów gigantycznych stworzeń nie da się zamieść pod dywan !

article-2631309-1df1c86e00000578-256_634x321

spinosaurus-swimming

two_tracks_jpg_15495

Tych gigantycznych kości nie da się schować, zepchnąć w podświadomość. W wyniku badania natchnionej Biblii nie jest możliwe, by wierzącym Polakom, wcisnąć zwodniczą teorię ewolucji ! To że posiadamy szkielety tych gigantycznych zwierząt, to nie wszystko. Za nimi kryje się jakiś nadzwyczajny świat. Mogły tam istnieć istoty humanoidalne, przekraczające znacznie wysokość 3 metrów. Jeżeli wszystko było większe, a przecież wykopuje się ogromne skamieliny, albo odmraża wielkie mamuty, to należy uznać naszą obecną rzeczywistość, jako efekt skarłowacenia – dewolucji biologicznej i umysłowej. Wszystko o czym tu piszemy jest zapisane hebrajskimi literami, świętym językiem pierwszej ludzkości.  Odczytywanie Boskiego Przekazu jest niezgłębionym duchowym procesem. Gdy zaczniemy oddychać Biblią, wtedy wewnętrzny człowiek zacznie odżywać, tak jak tlen ma znaczenie dla życiowych procesów ciała, tak Biblia ma znaczenie dla procesów ducha (wewnętrznego człowieka „aby według bogactwa swej chwały sprawił w was przez Ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka.” List do Efezjan 3:16 ).

6-the-transfiguration-religion-carl-heinrich-blochOdkrywcą tlenu jest polski alchemik Michał Sędziwój (ur. 1566 – zm. 1636), który nazwał go „pokarmem żywota” (łac. cibus vitae). Sędziwój wiedział, że „pokarm żywota, ukryty w powietrzu jest niezbędny do życia (ludzi, zwierząt i roślin) i że przedostaje się on z powietrza do krwi. Natomiast w kwestii badań duchowych (wewnętrznego człowieka), wiemy o innym specjalnym rodzaju pożywienia „Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec” Ew. Jana 6:27. Sędziwój otrzymał tlen w drodze doświadczalnego rozkładu saletry potasowej podczas jej prażenia; swoje doświadczenie opisał w dziele „Dwanaście traktatów o kamieniu filozofów” (1604).

photoStwierdzał, że saletra jest ciałem złożonym, zawierającym „ducha świata” (tak nazwał tlen, uznając go za kamień filozoficzny), umożliwiającym życie ludzi i zwierząt. Wiedział więc, że gaz jest składnikiem powietrza i jest niezbędny do życia. Wiedział też zapewne o wielu innych dziwnych rzeczach skoro był alchemikiem, i to nie byle jakim, ale osobistością światowej sławy, mającą wpływ na poglądy całej ówczesnej elity ! Nie jest tajemnicą, że Polska i Polacy to naród umiłowany przez Jezusa „Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje.” (Dzienniczek. 1732)

710199_090403_Plock_05_34W 1604 roku Sędziwój ogłosił drukiem w Pradze swe pierwsze słynne dzieło alchemiczne pt.: „Novum Lumen Chymicum” („Nowe Światło Chemiczne„), które niosło rozszerzony tytuł: Dwanaście traktatów o kamieniu filozofów, wyprowadzonych ze źródła Natury i doświadczenia ręcznego. Dzieło to napisane po łacinie, zostało wydane anonimowo, autor zaopatrzył je w anagram: DIVI LESCHI GENUS AMO („Kocham ród boskiego Lecha„). Praca ta stała się głośna w całej Europie Zachodniej, między 1604 a 1778 rokiem miała 53 wydania w językach: niemieckim, francuskim, angielskim, rosyjskim, holenderskim, czeskim i polskim.

uid_5b2e0723ef1651fffd0dcf6d7cb460601462514266822_width_800_play_0_pos_0_gs_0Egzemplarze pracy Sędziwoja znajdywały się w bibliotekach takich uczonych jak Isaac Newton i Antoine Lavoisier. Głównym powodem ogromnego zainteresowania jego pracą był nowy kierunek filozofii alchemicznej, jaki nadał Sędziwój. Novum Lumen Chymicum napisane było w jasny jak na owe czasy sposób, oparte na doświadczeniach praktycznych, i nadając nowy kierunek badaniom alchemicznym. Tym kierunkiem było powietrze i jego rola w procesach oddychania i spalania. Jak wynika z pracy Sędziwoja, w powietrzu znajduje się ukryty pokarm życia, który zestalony jest w saletrze potasowej – przez Sędziwoja nazwaną solą filozoficzną lub magnesem. Dzisiaj nazywamy ten składnik tlenem. W czasach, w których żył Sędziwój, pojęcia pierwiastka chemicznego i gazu jeszcze nie istniały.

petrified-dinosaur-footprints-in-the-paluxy-river-model-released-e1w1ap

slide117

W związku z tym teksty Sędziwoja są trudne do rozszyfrowania. Niemniej jednak opracował rewolucyjną teorię opartą na właściwościach chemicznych saletry i ta teoria przyczyniła się do olbrzymiego rozwoju (przez eksperymenty laboratoryjne) zrozumienia procesów spalania i oddychania. Program eksperymentalny przeprowadzany był w różnych ośrodkach (pracowniach alchemicznych przy dworach i uniwersytetach) w całej Europie, a w szczególności w Anglii na uniwersytecie w Oxford. W 1605 roku Sędziwój, goszcząc w Stuttgarcie na dworze Fryderyka I Wirtemberskiego (księcia), został uwięziony i obrabowany z kosztowności i złotodajnej tynktury. Intrygę uknuł sam książę wraz ze swym nadwornym alchemikiem Muhlenfelsem. Dopiero zdecydowana interwencja Zygmunta III Wazy i Rudolfa II spowodowała uwolnienie alchemika i wymierzenie kary śmierci Muhlenfelsowi.

big_69564063950b5ff77212a1Jego wielka sława i odkrycia mogą mieć związek z miłością, jaką żywił do „rodu boskiego Lecha„, cokolwiek to znaczy. Wróćmy jednak do pokarmu żywota. Organizm przeciętnego dorosłego człowieka zużywa w ciągu minuty ok. 200 ml (0,3 g) tlenu. Oddychanie czystym tlenem jest dość niebezpieczne, ponieważ podnosi on ciśnienie krwi i wywołuje kwasicę. Niedobór tlenu staje się niebezpieczny dla życia, gdy jego zawartość w powietrzu spada poniżej 10-12%. Podobnie ma się sprawa duchowego oddychania ! „Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” Ew. Mateusza 4:4

czekamy-na-intronizacjeW pewnym sensie „oddychanie” czystym Słowem Bożym może być niebezpieczne, a to dlatego że jak czytamy, Jezus jest wcielonym SŁOWEM:  „Nie będziesz mógł oglądać mojego oblicza, gdyż żaden człowiek nie może oglądać mojego oblicza i pozostać przy życiu” Ks. Wyjścia 33:20, porównywalnie niedobór Słowa Bożego dla człowieka wewnętrznego może być niebezpieczny dla jego duchowego życia. Tlen jest wszędzie, jest najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem na Ziemi – zawartość tlenu w jej skorupie wynosi aż 46,4% ! W postaci związków z innymi pierwiastkami wchodzi w skład hydrosfery (gdzie jego zawartość wynosi około 89% – woda) i litosfery jako tlenki (np. krzemionka (piasek) zawiera ok. 53% tlenu ! Jako początkujący badacze „alchemii” Słowa Bożego, powinniśmy być świadomi, że wszędzie dookoła nas, tak jak tlenu, jest całe mnóstwo Jego Dzieł ! Wstępując nieśmiało w świat Boskiej Alchemii zacytujmy słowa mówiące o tej gigantycznej starożytnej tajemnicy, o procesie wewnętrznym, prowadzącym do ujrzenia kreacjonistycznego cudu ! Od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty – wiekuista Jego potęga oraz Bóstwo, stają się jednak widoczne dla umysłu poprzez Jego dzieła” (wg Rz 1,20)

d67a68a7333bd80d7120e50bf30e79af

20120920-165026

Stają się dla umysłu, wewnętrznego człowieka – widoczne ! („W Nim bowiem żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy…”) Skoro już wspomnieliśmy o specjalnym pożywieniu, dostrzeganiu tajemnic, to proszę przeczytać co o tym pisze jeden z Ojców Kościoła, mistrz alechemii Boskiego Przekazu: (…)Przyjrzyjmy się z kolei, co do Balaama mówi Balak, król Moabu, który wezwał go spomiędzy rzek i z gór Wschodu. Powiada on: „Przyjdź i prze­klnij mi Jakuba, przyjdź i przeklnij mi Izraela” [Liczb 23:7] Wydaje się, że w łacińskim tekście mamy do czynienia z niepotrzebnym powtórzeniem: „Przeklnij (maledic) mi Jakuba, przeklnij (maledic) mi Izra­ela”. Natomiast w tekście greckim przy imieniu Izraela słowo „przekląć” ma przedrostek, który nasi tłumacze opuścili, sądząc, że taki wyraz brzmiałby nieelegancko, albo uważając, że ten przedrostek nie nadaje czasownikowi mocniejszego znaczenia. My użyjemy tutaj rzadko stosowanego słowa, aby oddać pełny sens wypowiedzi; można więc powiedzieć tak: „Przyjdź i prze­klnij (maledic) mi Jakuba, przyjdź i wyklnij (supermaledic) mi Izraela”

Można stąd wnioskować, że wyraz ten został powtórzony po to, aby się wydawało, że Balak żąda silniejszego i mocniejszego przekleństwa w sto­sunku do Izraela niż w stosunku do Jakuba. Otóż dopóki ktoś jest Jakubem, to znaczy dopóki dokonuje tylko uczynków i wykonuje prace, atakowany jest przez słabsze przekleństwa. Kiedy zaś poczyni postępy i zacznie pobu­dzać i zachęcać swego „człowieka wewnętrznego„, aby odsłoniętym okiem umysłu oglądał Boga[to znaczy stanie się Izraelem, zgodnie ze znaczeniem tego imienia], wówczas będzie atakowany przez wroga nie tylko przekleństwami, lecz również wyklinaniem, to znaczy pociskami gwałtow­niejszych przekleństw.

day-29W tym czasie usta Balaama pełne były przekleństw i goryczy, a „pod ję­zykiem jego udręka i złośliwość; siedział w zasadzce z bogaczami”[Psalm 10(9), 7-8] – spo­dziewał się bowiem zapłaty od bogatego króla za skrytobójstwo niewin­nych. Bóg jednak, „który sam zawsze dokonuje cudów”, posłużywszy się nieprzyjaciółmi, przyniósł ocalenie: włożył słowo w usta Balaama, choć jego serce nie mogło jeszcze przyjąć Słowa Bożego.(…)

(Gdyby państwo nie kliknęli odpowiednich niebieskich linków, to dla lepszego zrozumienia zawartych tu informacji prosimy się zapoznać z tekstem pt.:  Nadprzyrodzona transmisja)

tomaszLinki:

Starożytna niebieska materia

 Nadprzyrodzona transmisja

Starożytne drogocenne perły

Zakazana archeologia, kreacjonizm i psychoanaliza drogą do katharsis

Polska przyszłość, czy Słowianie przetrwają Rozkaz 66 ?

Darwinowski duch !

Czy Biblia jest prawdziwą spisaną historią ?

Duchowe poglądy o rzeczywistości

Kolumna geologiczna ? Faszerstwo !

Marzulli ujawnia kolejne sensacyjne wyniki badań !

Bereszit bara Elohim et haszemaim – Na początku stworzył Bóg…

Tajemnice Kodu Tory – Rabin Glazerson ujawnia niezwykłe dane

Boskie Tchnienie

Święte znaki Świętego Przesłania – Język sprzed potopu

Paleo hebrajskie odkrycie proto kananejskiego

„trzeba wpierw Torą żyć”

Przedświadomość megalityczna

Dwadzieścia lat poszukiwań odkrywcy piątego elementu…

Chrześcijańskie anamnesis

Miód na chrześcijańską duszę – „Trony, Panowania, Zwierzchności i Władze”

Megalityczna rzeczywistość kontra darwinistyczna Maja माया

Szczególna teoria myślenia względnego

Fatima i polscy duchowi matrixowcy

Wyginięcie mamutów i zagadkowe artefakty starożytnej cywilizacji, co je łączy ?

Sklepienie ochronne nad Ziemią przedpotopową, czy zdajemy sobie sprawę jak niesamowity był to świat !?

Żelazna logika naukowca kreacjonisty – dr Thomas Kindell

Po co jest Polska?

Kosmiczny i megalityczny Kościół Katolicki – część I

Kosmiczny i megalityczny Kościół Katolicki – część II

Kosmiczny i megalityczny Kościół Katolicki – część III

O masonerii, gejach i UFO tylko dobrze…

Nowa polityczna poprawność. O czym milczeć, o czym pisać

W określonych państwach od nowego roku każdy noworodek będzie miał wszczepiany mikroskopijny mikroczip-iplant-mikro urządzenie !

transfiguration-fresco-viso

NC23 Gigantyczne drzewa Edenu, dowody fotograficzne.

NC22 Gigantyczne drzewa Edenu , wstęp do tematu.

NC25: Gigantyczne rośliny Edenu, Kolumny Nieba

Rozpoczęcie duchowej bitwy Armagedonu – kazania Ks. Natanka i pastora Hoggarda

UFO masoni to nie fikcja ! Prawda o tajnych bractwach ufonautycznych istot SOWY

Szatańsko okultystyczna ONUCA dusi Polskę i Polaków – czy się obronimy ?!

Wielkie zwiedzenia organizacji Dwóch Trójkątów – Musimy się obronić przed iluminatami

Żydzi, trolle i Sprawa Polska – Max Kolonko Mówi Jak Jest

Nadchodzi rewolucja ufonautyczna

Ks. Piotr Natanek – Kazanie „Kontemplacja Jezusa Chrystusa” 03-05.11.2016, cz. 85-87

Stwarzanie i upadek człowieka – Chuck Missler – (polskie napisy)

Cywilizacje a Polska

Iluminacki kalifat a cywilizacja chrześcijańska

Jezus Chrystus, DNA i Pismo Święte 2012 Edycja PL napisy

Dobre 75
Złe 8

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *