Zaczynając pewną myśl w temacie Niebiańskiej Inteligencji warto zacytować zdanie Einsteina: „Chcę wiedzieć, jak Bóg stworzył ten świat. Nie interesuje mnie to czy inne zjawisko. Chcę znać Jego myśli, reszta to szczegóły.” Ten wybitny niemiecki Żyd pragnął poznać nieodgadnioną tajemnicę Stwórcy, dążył do tego przez wiele lat. Nie wiemy czy kiedykolwiek ludzkość będzie w stanie to pojąć ? Zamiast zaawansowanych systemów myśli Einsteina możemy się skupić na bardzo ciekawych „pomniejszych” szczegółach Boskiego planu. Wynika z nich, że świat jest dziełem Inteligencji. Ta „reszta” o której wspominał, to olbrzymie zasoby informacyjne, wypływające z Jego dzieł. Czasami, albo częściej niż czasami, ich nie widzimy. Są jakby schowane przed nami, świadczą jednak na korzyść Inteligentnego Projektu.

Aby uznać Kosmos za stworzony, człowiek musi w tym zakresie odrobić pracę domową. Inaczej się nie da. Należą do niej: zmaganie się z własną psychiką, z własną duszą, by odrzucić truciznę ewolucji, potem należy przejść do analizy dostępnych danych kreacjonistycznych, a te są solidną wiedzą niezależnych naukowców. Nikt nas nie zmusza byśmy odwoływali się do skomplikowanych badań naukowców. Wystarczy że przyjrzymy się jednokomórkowym glonom – okrzemkom (Diatomom).

To są zaawansowane KONSTRUKCJE ! Proszę nie opowiadać głupot o jakimś ewolucyjnym przypadku !

Te malutkie żyjątka mają niebywałą konstrukcję. Tego nie mogła stworzyć martwa materia, to nie jest żaden przypadek, jakiś wybryk nieokreśloności kosmicznej martwoty, i to na dodatek bez celu. To jest dzieło wyjątkowo zaawansowanej inteligencji – Stwórcy, Jego nieograniczonych możliwości ! Ich geometryczne wzory są przepiękne, można się nimi zachwycać, a jednocześnie dowodzą zastosowania skomplikowanej matematyki – geometrii.

Zdjęcia z mikroskopu elektronowego przedstawiają zaawansowaną bioinżynierię !

One są straszliwie małe, osiągają od kilku do kilkudziesięciu mikrometrów (1 mikrometr to jedna milionowa metra !). Fakt występowania w przyrodzie tak zaawansowanych i tak małych konstrukcji, o takim wyglądzie, tak przedziwnej geometrii jest dla (biblijnego)  kreacjonisty ogromną dawką zagadkowej psycho-energii, duchowego uniesienia i niewypowiedzianych doznań.

Te przedziwne wzory i kosmiczna konstrukcja Diatomów udowadnia istnienie Kogoś, kto je zaprojektował, Kogoś kto tym wszystkim steruje. Idąc tym tokiem myślenia, akceptując raporty ufologów, możemy ujrzeć wszechświat zupełnie inaczej, a gdyby ktoś duchowo przyswoił przesłanie Biblii, to wyłania się nam świat wręcz oszałamiający. Niewidoczne Inteligencje nadzorują Ziemię, część nas ochrania, a część z nich stara się nas omamić, zwieść ,a poprzez to niektóre mogą nam odebrać coś cennego, inne dać przedziwny skarb ! Na tej planecie toczy się niewidoczna walka.

Diatomeen sind einzellige Algen, deren Zellen von einer Silikatschale (Siliziumdioxyd) umschlossen sind. Sie kommen im Salz- und Süsswasser vor, sind Hauptprimärproduzenten organischer Stoffe und erzeugen einen grossen Teil des athmosphärischen Sauerstoffs.
Raster-Elektronenmikroskop, Vergrösserung: 980:1

Bardzo mały odsetek ludzkości jest jej świadomy, są poddani gigantycznemu praniu mózgów. Jako chrześcijanie uczestniczymy w tym zmaganiu bardziej świadomie. Błędnie stworzona i ciągle tworzona cywilizacja technokratów rozgłasza wszędzie swoją filozofię jako nową religię, są to rożnego rodzaju dezinformacje, przenikają do umysłów tworząc niewidzialne toksyczne psycho-środowisko. Chcą przygotować planetę na przybycie Apollyona.

W artykule pt.: „Masońska wojna informacyjna z Kościołem Katolickim Kosmicznym i Megalitycznym” wspomniana była sytuacja wdrażania społecznej inżynierii tajnych organizacji, nazywanych przez Jana Pawła II „Strukturami Zła„. Te wybitnie duchowe zrzeszenia są nadzorowane przez „anioła czeluści„. Kosmiczne byty usłużne tej istocie, albo nadzorowane przez nią, współpracują razem z grupami międzynarodowego okultystycznego kominternu, by zawładnąć całą planetą, całą ludzkością. Twórcy Nowej Wieży Babel przyznają się do kontaktów z duchami, z nadprzyrodzonymi „pomocnikami”, i stąd musimy brać pod uwagę, że dzieło to nie jest w pełni ludzkim.

Tu zaczyna się bardzo ciekawa analiza doktora Krajskiego (patrz film „Kosmiczne eksperymenty ufo okultystów„). Otóż naukowiec ten zarysował globalną sytuację, gdzie Chiny prowadzą wyjątkowo tajemnicze eksperymenty, niszcząc jednocześnie wiele państw. Doprowadzając społeczeństwa do nędzy, ale to jeszcze nic. Państwo Środka dominuje w wielu dziedzinach nauki. Dziwnym zbiegiem okoliczności, wszystkie wynalazki albo technologie, wcześniej czy pózniej, lądują w Chinach. Wielki chiński moloch chce również przodować w systemach społecznej kontroli, stosując w tym celu najnowszą technologię dozoru.

Zaawansowani badacze tajnych organizacji widzą rzeczywistość szerzej, dostrzegają coś co inni uznają za bajki, czy wręcz brednie. Gdy połączymy z tym obserwacje ufologów, zwłaszcza chrześcijańskich, to sprawa robi się naprawdę sensacyjna.  Cywilizacja zmierza do jakiegoś ściśle określonego celu, po drodze, jak pan Krajski to opisuje, pojawiają się zagadkowe społeczne zjawiska. Chiny mogą okazać się, albo są, jedną z krwiożerczych głów, opisanych w Biblii… „I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona.” Apokalipsa 13:1 (Proszę sprawdzić tekst pt.: Totalitarne zakusy chińskich władz: pomoże sztuczna inteligencja)

Bestia z siedmioma głowami, o której mowa w Księdze Objawienia 13:1, może symbolizować ogólnoświatowy system Nowego Babilonu. Ma władzę, moc i tron, co wydaje się wskazywać, że jest tworem politycznym (Objawienie 13:2). Panuje nad „każdym plemieniem i ludem, i językiem, i narodem”, dlatego jest potężniejsza niż pojedynczy rząd (Objawienie 13:7), co daje nam przesłankę do istnienia w przyszłości zaawansowanej sztucznej inteligencji, nadzorującej globalnie „obozy koncentracyjne agendy 21 albo 2030„.

Diatom. Coloured scanning electron micrograph (SEM) of a Triceratium castelliferum diatom. This is a marine planktonic unicellular alga. It has a mineralised cell wall (frustule) divided into two halves. The frustule contains silica and provides protection and support. Magnification unknown.

Łączy cechy czterech bestii opisanych w proroctwie z Księgi Daniela 7:2-8, między innymi wygląd lamparta, łapy niedźwiedzia, paszczę lwa i dziesięć rogów. Bestie te utożsamiono z konkretnymi królami, czyli mocarstwami politycznymi, kolejno sprawującymi władzę (Daniela 7:17, 23). A zatem bestia z 13 rozdziału Księgi Objawienia wyobraża niewolniczy system polityczny, jako zorganizowaną całość, planetarny rząd hybrydalno-ludzki.

Bestia wyłania się z „morza”,  jednego z symboli, możemy go odczytywać jako wzburzone ludzkie masy, stanowiące oparcie dla ludzkich rządów (Objawienie 13:1; Izajasza 17:12, 13). Biblia mówi, że liczba, czyli imię bestii — 666 — to „liczba człowieka”, i tu zaczynają się problemy interpretacyjne. Niektórzy bibliści uważają, że bestia z 13 rozdziału Księgi Objawienia to twór ludzki, a nie duchowy czy demoniczny. Wyżej wspomnieliśmy o przyznawaniu się elity NWO do kontaktu z „UFO-braćmi-duchami„. Otrzymywane od NICH instrukcje mogą sugerować coś co nie jest dziełem rąk ludzkich, zresztą w przekazach UFO-kontakterów istoty te pragną stworzenia jednej ogólnoplanetarnej władzy.

 

Zanim przejdziemy do szalenie ciekawej interpretacji liczby „666”, zacytujmy urywek wspomnianego wcześniej artykułu: „Co ciekawe społeczni inżynierowie postawili wszystko na jedną kartę, chcą zniszczyć cywilizację chrześcijańską i zastąpić ją nową religią technologicznego „Globalnego Umysłu Ula” (biblijnej bestii), do którego ludzie będą kopiować (uploud-ować) własne umysły, z których prawdopodobnie powstanie inteligentny jeden wielki (wirtualny) „obraz”: „I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii” Apokalipsa 13:15 Dlatego teraz przytoczmy sensacyjne informacje związane z właśnie tworzonym nadchodzącym (wirtualnym) „obrazem” – „…była i nie ma jej, a ma przybyć.” Apokalipsa 13:8 !!! „Banki i wszelkiego rodzaju fundusze zainteresowane są rozwijaniem i wciąganiem społeczeństw w system usług realizowanych za pośrednictwem internetu. Problem w tym, że kraje te nie mają odpowiedniej infrastruktury. Osiągnięcie celu ma umożliwić pozyskanie pieniędzy w ramach oenzetowskiego programu Agenda 2030. Dzisiaj, głównie w krajach rozwiniętych, łączy się z siecią WWW 43 procent populacji świata. Jednak propagatorzy Agendy 2030 założyli sobie, że do 2020 r. wszyscy mieszkańcy Ziemi zostaną podłączeni do przystępnego cenowo internetu. Analiza danych z niektórych krajów afrykańskich może wprawić w osłupienie. Rwanda, która doświadczyła strasznego ludobójstwa w 1994 r., jest praktycznie cała pokryta światłowodami. W Kamerunie – jednym z najbiedniejszych krajów Afryki, liczącym ponad 24 mln mieszkańców – jest ponad 16 mln telefonów komórkowych. Brakuje za to solidnych mostów, dróg i artykułów pierwszej potrzeby.” (!!!) cytat kilku zdań z: http://www.pch24.pl/swiatowa-finansjera-i-kon-trojanski-w-watykanie,54758,i.html#ixzz4tEXDiIZU

Następnie proszę przeczytać urywek gdzie są podane trzy szóstki: „Tu jest [potrzebna] mądrość.  Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy:  liczba to bowiem człowieka.  A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.” – Apokalipsa 13:18 Tekst Apokalipsy 13:18 wzywa, aby przeliczyć imię Bestii, gdyż w językach starożytnych litery miały wartość liczbową, nie inaczej jest z jęz. hebrajskim. Bibliści głowili się i troili nad rozwiązaniem tej „liczby”. Z przepowiedniami Pisma Świętego, odnoszącymi się do dalekiej przyszłości, jest tak, że nie będziemy w stanie ich odszyfrować do momentu w czasie, kiedy zdarzenia, albo wynalazki na to pozwolą.

Nie twierdzimy, że to co państwo tu widzą – odczytują, jest definitywnym rozwiązaniem trzech szóstek, ale kto wie, może tak proste rozstrzygnięcie jest właśnie tym czego szukamy ? W przyszłości gdy technologia będzie niezwykle zaawansowana, gdy powstaną „inteligentne singularitarne upload-owane chmury”, gdy połączą się w jeden ogólnoświatowy inteligentny twór-zbiór wszelakich informacji o człowieku, będzie można mówić o biblijnej bestii, że jest to „obraz człowieka” ?

W języku hebrajskim litera „waw” (czyli „w”) ma przydzieloną liczbę 6, jeśli zrobimy tak jak nam każą, przeliczymy trzy szóstki, to otrzymamy „WWW”, a to oznacza internet, globalną sieć „WWW-666” ! Sieć przyszłej sztucznej inteligencji, nadzorującej wszystkie narody, każdego człowieka to „WWW=666” ? „…propagatorzy Agendy 2030 założyli sobie, że do 2020 r. wszyscy mieszkańcy Ziemi zostaną podłączeni do przystępnego cenowo internetu…”

Linki:

Przyszłość znaleziona w elektronicznej wannie, analizującej zanurzone ciało, wysyłającej uzyskane dane do centrali

Naśladowanie Boskich rozwiązań – bionika bogów, czy taka istnieje ?

Czy nowoczesna ludzkość stanie się jak bogowie ? – część II bioniki bogów

Kiedy nastąpi kontakt poprzez świadome urządzenia kwantowe ?

Sztuczna Inteligencja – była i nie ma jej, a ma przybyć…

Sztuczna inteligencja na wyciągnięcie ręki ? Technologiczna osobiwość

Chiny tworzą totalny system kontroli społecznej. Przeprowadzają eksperyment na niespotykaną skalę

Fundacja NWO i Ziemia(nie)

Sztuczna inteligencja przewidzi, kto jest przestępcą?

‚Elity farmakis – nowa cywilizacja farmakia’

Polska przyszłość, czy Słowianie przetrwają Rozkaz 66 ?

Chrześcijański komentarz do programu Ewy Paweli i Witolda Hake – 9.12.2016

Masońska wojna informacyjna z Kościołem Katolickim Kosmicznym i Megalitycznym (Aktualizacja 2.0)

Totalitarne zakusy chińskich władz: pomoże sztuczna inteligencja

Niebezpieczna mieszanina interpretacji. Kard. Burke ponowił apel w sprawie dubiów

http://www.pch24.pl/swiatowa-finansjera-i-kon-trojanski-w-watykanie,54758,i.html#ixzz4tEXDiIZU

Wróg w masce. Wolnomularze i walka o rząd dusz

Do 2020 r. Chiny wprowadzą system obliczający „przydatność społeczną” na podstawie punktów. Zasięgiem obejmować będzie on całą populację wynoszącą ponad 1.4 miliarda Chińczyków.Definicja państwa totalitarnego wchodzi w nową fazę. Dzięki dostępowi do nowoczesnych technologii możliwy jest scenariusz, który przewidział George Orwell w słynnym „1984”. Chiny tworzą system, który może doprowadzić do kontroli społeczeństwa na niespotykaną dotychczas skalę. Chiński „wielki brat” będzie miał za zadanie obliczać przydatność społeczną i zaufanie każdej jednostki. Każdy obywatel będzie podłączony do systemu 24 godziny na dobę, a informacje w nim zawarte dostępne będą dla służb mundurowych, w urzędach czy szpitalach… całość w artykule pt: „Chiny tworzą totalny system kontroli społecznej. Przeprowadzają eksperyment na niespotykaną skalę

Kosmiczne eksperymenty ufo okultystów

Czy nowoczesna ludzkość stanie się jak bo(r)gowie – część II bioniki bogów

Zaawansowane superkomputery z wymiaru czwartego królestwa – Michael Hoggard

Wielka rewolucja ufonautyczna towarzystwa Vril od filantropów – Polkska kolejny raz najechana

Nadchodzi nowoczesność Nowego Wspaniałego Świata

Polacy muszą się przygotować na rozkaz 66

Przyszłość ziemskiej cywilizacji i kontakt z obcymi w oparciu o interpretacje Biblii

Badanie duchowych UFO zagadnień – Gilbert, Peck, Horn

Age of Em = 666 (Język angielski, ale ten film to podstawa do tego tekstu !)

https://www.youtube.com/watch?v=lmhz0ItR294&t=1544s

Jak Iluminaci przedstawiają demony jako Kosmitów

https://www.youtube.com/watch?v=t9wfQrhzggA

Chiny – Ekonomiczna Inwazja na Europę. Film Dokumentalny Lektor PL

https://www.youtube.com/watch?v=i7UmfSutwEQ

Wonders of the Microscopic World 11 lis 201

Bóg, Watykan i UFO. Teorie Spiskowe. Film Dokumentalny PL | Ateizm Urojony

https://www.youtube.com/watch?v=qREfhFXO2AA

Elity oczekuja na Abaddona – dochodzenie Toma Horna i Josha Pecka

Dobre 24
Złe 4

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *