Medytacja, albo kontemplacja świętej Pamięci Total Recall, a to znaczy „polecił im usiąść”

W latach 2018 i 2019 rząd USA przestał udawać, że UFO istnieje. Ujawniono wojskowe nagrania tzw. „niezidentyfikowanych pojazdów latających” więc nikt na świecie, kto ma trochę zdrowego rozsądku, nie może bredzić o „zielonych ludzikach”, jako o „teorii spiskowej”, wymyślonej przed niezrównoważonych debili ! Władza od lat uważa nas, zwykłych obywateli, za hołotę i przygłupów, cierpiących na niedostatek rozumu, przejawiający się brakiem bystrości i nieumiejętnością rozpoznawania istoty rzeczy-sedna rzeczy. A jaka jest istota, albo sedno rzeczy ?

W filozofii samą istotą, czy samym sednem ma być prawdziwa natura, wiedza, która wydaje się być osiągalna dopiero przy pogłębionym poznaniu świata. W uproszczeniu: istota bytu jest tym, co sprawia, że byt jest taki jaki jest, albo że w ogóle jest. Według Kanta sztuka i metafizyka mają ten sam cel – poznanie istoty bytu. Niektórzy mistycy, tak Wschodu, jak Zachodu twierdzą, że istotę bytu można poznać poprzez medytację-kontemplację. Wedyjskie pisma za pierwotną istotę uważają „Dewangari”.

Słowo „dewangarii” w hinduiźmie dzielimy na „deva„, czyli „bóg” + „nagari„=„gród, miasto”, co daje nam w świętej Biblii werset z Objawienia Jana 21:2 „I zobaczyłem święte Miasto, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane niby panna młoda przyozdobiona dla swojego męża.” !

Devangari” to nie tylko „Święte Miasto” (z innego wymiaru-Jeruzalem), to również starożytne sanskryckie pismo alfabetyczno-sylabiczne, używane w północnych, zachodnich i środkowych Indiach do zapisu kilkunastu języków z grupy języków indoaryjskich, m.in. sanskrytu, hindi, marathi, nepali. Składa się z 46 znaków ! Tyle ile prawidłowo zbudowana ludzka komórka somatyczna, czyli z 46 chromosomów.

Stary Testament jest napisany językiem hebrajskim, który składa się z 22 liter, natomiast Nowy Testament, napisany językiem greckim, zawierającym 24 litery, co daje nam ilość chromosomów=46 całości. Era nowoczesnej technologii pozwoliła wniknąć w pojedynczą komórkę. I co tam mamy? Sam Darwin przetarłby pewnie oczy ze zdumienia. Miliony funkcji, informacji i ogromny, wręcz niewyobrażalny stopień złożoności ! Jednak, jak się okazało, prawdziwe niespodzianki kryją się dopiero w pojedynczym łańcuchu DNA.

Tajemnicę jego molekularnej struktury wyjaśnili w 1953 James Watson i Francis Crick. Wkrótce potem nauka dowiedziała się, że w DNA zawarte są także informacje o syntezie białek. A to oznaczało, że właśnie na poziomie mikro- gromadzi się cała wiedza na temat budowy organizmu.

Wyszło też na jaw, że zawarte w DNA informacje charakteryzuje niezwykłe uporządkowanie i harmonia. Kluczowym pytaniem jest więc to: skąd wzięła się informacja biologiczna. Twórca Microsoftu, Bill Gates powiedział kiedyś, że DNA to „taki komputerowy program, tylko o wiele bardziej skomplikowany„. I naukowcy przyznali mu rację. Dodając jedynie, że faktycznie informacja zawarta w DNA ma strukturę podobną do napisanego przez specjalistę programu.

Zawiera swój kod, swój język i swoje sposoby realizacji powierzonego zadania. DNA to wysoce skomplikowana informacja, coś co można nazwać językiem, posiadającym własne „słowa” ! Dlatego w świętej Księdze Życia, czyli w Biblii czytamy takie oto zdania: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie” Apokalipsa 1:10

Jednak najważniejszy werset w Apokalipsie ma numer 1:14 „A Słowo stało się ciałem„. Wspominaliśmy wcześniej, że „devangari” to starożytne pismo, to nim zapisano najstarszą „Rygwedę”. Co bardzo dla nas, poszukiwaczy zaginionej „Pamięci Total Recall, ciekawe, w roku 2007 została wpisana na listę UNESCO jako projekt „Pamięć Świata” ! Iluminacki plan „Pamięci Total Recall” (ang. Memory of the World International Register) to międzynarodowy projekt sygnowany przez UNESCO, zapoczątkowany w 1992 roku, którego celem jest podejmowanie działań służących zachowaniu, ratowaniu i udostępnianiu dokumentów: rękopisów, druków, inskrypcji i trzeba przyznać jest czymś dobrym, ale wróćmy do samej „globalnej pamięci”.

Większość tekstów Rygwedy to hymny do bóstw, starożytnych bogów(posimy sprawdzić tekst pt.: „Działalność bogów, panów i bytów UFO„), które zawierają zaproszenie do wzięcia udziału w ofierze, głoszą chwałę innowymiarowych inteligencji, wymieniają ich imiona i epitety, funkcje i atrybuty oraz zawierają prośby do bóstw. W mandali dziesiątej rigwedy pojawiają się bardzo ciekawe zdania ! Czytamy tam co następuje: ” NIEBYT nie istniał wtedy, ani byt nie istniał, Nie było też przestworza i nieba u góry, Co było w ruchu, w czyjej opiece? Czym wody były, odchłanne, głębokie? Była ciemność, ciemnością od początku okryte Wszystko było jednym bez cech oceanem” cytat z Hymnu 129 – „Początek rzeczy”.

Od razu przenieśmy naszą medytacyjno kontemplacyjną świadomość poszukiwacza do świętej Księgi Ludzkości, to znaczy do Biblii, gdzie na samym początku w Ks. Rodzaju 1:2 czytamy coś takiego: „Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami.

To jeszcze nic, bo dalej w Hymnie 129 mamy bardziej ciekawe informacje ! Otóż hinduska Pamięć Total Recall Hymnu 129 przekazuje nam, że: „ Nie było w owym czasie ani nieistnienia, ani istnienia; Nie było też przestrzeni i nieba u góry. Co miało się ku życiu? Gdzie? W czyjej opiece? Czym wody były otchłanne i głębokie? Nie było w owym czasie ani śmierci, ani nieśmiertelności. Nie było znaku odróżniającego noc od dnia(tohu-wa-bohu – dopisek Argonauty). TO JEDNO oddychało, bezwietrznie, samo z siebie. I nic innego nigdzie poza nim nie było. Na początku ciemność kryła się w ciemności; Bez znaku odróżniającego wszystko to było wodą.

Jak widzimy starożytni Hindusi potwierdzają Biblię, jest tam przekazane: „Nie było w owym czasie ani nieistnienia, ani istnienia; Nie było też przestrzeni i nieba u góry.(…)Nie było znaku odróżniającego noc od dnia” oraz „ciemność kryła się w ciemności; Bez znaku odróżniającego wszystko to było wodą”. Innymi słowy mamy tu hebrajskie „tohu-wa-bochu” ! W języku hebrajskim słowa: niekształtna, i próżna brzmią: tohu-wa-bohu. W drugim wierszu Ks. Rodzaju mamy: „A ziemia była niekształtowna i próżna, i ciemność była nad przepaścią.”

Duch Święty, opisując stan „ziemi”(jeśli chodzi o cudzysłów, to odsyłamy do wcześniejszych artykułów z serii Kodu Symboli), zwraca nam uwagę na 4 rzeczy: bezkształtność, próżnię, ciemność i przepaść. Słowa tohu-wa-bohu spotykamy w Starym Testamencie jeszcze tylko dwa razy, a mianowicie w Księdze proroka Izajasza 34,11 i w Księdze proroka Jeremiesza 4,23. W obu tych wypadkach mamy do czynienia ze spustoszeniem naszej ziemi i uczynieniem jej próżnią. Nasuwa to przypuszczenie, że pierwotna ziemia, o której stworzeniu czytamy w pierwszym wierszu Biblii, uległa spustoszeniu i opróżnieniu, a ponad to ogarnęła ją ciemność. Skąd się wzięła ta ciemność, skoro Bóg jest światłością i żadnej ciemności w nim nie ma (1 Jana 1,6)?

Hindusi przekazali nam w starożytnym Hymnie 129 dodatkowo pytanie: „Czym wody były otchłanne i głębokie?” W świętej super Pamięci Pisama Świętego czytamy, że ciemność była nad przepaścią. W języku hebrajskim słowo to brzmi: thehom. Ma ono następujące znaczenia: morze, ocean, burząca się woda, głębia, głębiny (morskie), otchłań (wodna), przepaść.

W Księdze Izajasza r. 45 w. 18 czytamy, że Bóg nie stworzył próżnej ziemi, lecz że ziemię stworzył na mieszkanie (w polskim języku mylnie przetłumaczono: nie na próżno stworzył ją!!! – „„W domu Ojca mego jest mieszkań wiele” – chrześcijaństwo nie z tego świata). Według tego wiersza zatem ktoś inny, a nie Bóg był przyczyną, że ziemia stała się próżną. Hebraiści twierdzą, że drugi wiersz Biblii można tłumaczyć nie tylko: A ziemia była niekształtowna i próżna, lecz także: A ziemia stała się niekształtowna i próżna, hebrajskie słowo hajetha bowiem może być tłumaczone zarówno była jak i stała się.

Gdybyśmy więc przyjęli to drugie tłumaczenie, musielibyśmy także przyjąć, że ziemia pierwotnie nie była niekształtna, próżna i ciemna, lecz stała się taką później pod wpływem jakiegoś wydarzenia(!), jakiejś katastrofy(!). Wielu egzegetów, teologów i Bożych ludzi przyjmuje, iż faktycznie tak było, to znaczy że pierwszy wiersz Biblii opisuje nam stworzenie pierwszej ziemi i to doskonałej, a drugi wiersz podaje nam opis tej samej ziemi po katastrofie. (Prosimy jednak pamiętać o „ziemi” w cudzysłowiu, często podkreślanym przez Ojców Kościoła ! Jak to wcześniej zaznaczyliśmy, odnosi się on do cyklu artykułów o rozumieniu „Megalitycznych upraw„, stąd też mamy w tytule tego tekstu „kontemplację i medytację ! – dodatkowo odsyłamy do „Teoria przerwy, tohu wabohu„)

Zapytujemy się, co to była za katastrofa, jaka była jej przyczyna? Biblia nie pisze o tym w sposób bezpośredni, gdyż zajmuje się zasadniczo człowiekiem i jego zbawieniem, a tu chodzi o wydarzenia nie związane bezpośrednio z historią ludzkości, a poza tym sięgające w tak daleką przeszłość, albo do innego wymiaru, że śladu człowieka jeszcze nie było w Total Recall… W sposób pośredni jednak, mając na uwadze całość Słowa Bożego, można i na to pytanie znaleźć odpowiedź w Biblii. I tak z księgi proroka Daniela rozdziału 10 wierszy 13, 20 i 21 dowiadujemy się, że Bóg podporządkował niektóre dziedziny swego stworzenia, między innymi narody, poszczególnym aniołom (w szerszym tego słowa znaczeniu).

Każdy interesujący się zagadką starożytności, jak i UFO, zdaje sobie sprawę, że cywilizacja Ziemian jest sterowana przez duchowe istoty. Najbardziej doniosłym urywkiem Biblii wskazującym na taki pogląd, jest ten z Księgi Daniela 10:2 Jest to jeden z ważniejszych opisów Istot Wyższych, mających nad nami pieczę.
Wspomniana biblijna sytuacja eksponuje niewidoczną kontrolę Ziemi, to że jesteśmy pod kuratelą potężnych Istot duchowych, jesteśmy elementem większej rozgrywki sił kosmicznych-innowymiarowych ! Czego jesteśmy świadkami ostatnio w sejmie, coraz bardziej okupowanym przez Obce formy inteligencji, nadzorujące polskojęzyczne pionki iluminackiego kominternu piso-eseldo-peowskiej kliki ! Wróćmy jednak do Księgi Daniela i duchowych istot kontrolujących „cały zamieszkały świat” Apokalipsa 12:9:
…Lecz książę anielski królestwa perskiego sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni, lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc, dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim królestwa perskiego” Ks. Daniela 10:13 (Biblia Warszawska)

Archanioł Michał na przykład jest aniołem narodu izraelskiego. Podobnym aniołem był Lucyfer (po łacinie Lucyfer tj. nosiciel/niosący światła), którego opis mamy u proroka Izajasza w rozdz. 14 w. 12, 15 i u proroka Ezechiela w rozdz. 28 w. 13-17. Izajasz opisuje Lucyfera, a raczej jego upadek, w obrazie króla babilońskiego, Ezechiel zaś — króla tyrskiego. Kto uważnie przeczyta oba fragmenty Słowa Bożego, dojdzie rychło do wniosku, że mowa tu o kimś większym niż człowiek, o istocie innowymiarowej !

Świadczą o tym. takie wyrażenia, jak: spadłeś z nieba, powalonyś, aż na ziemię (to znaczy, że był ponad nią), jutrzenka, wstąpię na niebo, nad gwiazdy wywyższę stolicę moją, będę równy Najwyższemu, byłeś w Eden, w ogrodzie Bożym, byłeś Cherubinem pomazanym, byłeś na górze Bożej świętej, byłeś doskonały itd. Takich królów historia nie zna. Większość egzegetów dopatruje się więc w wymienionych rozdziałach Izajasza i Ezechiela opisu pierwszego na świecie grzechu (Ez. 28,16).

Kiedy ten upadek miał miejsce? — Najczęstsza odpowiedź na to pytanie brzmi: w okresie między pierwszym a drugim wierszem Biblii. Jeżeli przyjmiemy, że tak było istotnie, łatwiej nam odpowiedzieć na pytania które postawiliśmy sobie przedtem: Co było przyczyną spustoszenia naszej ziemi i opróżnienia jej? Skąd się wzięła ciemność i śmierć? itd. Na podobieństwo innych aniołów Lucyfer władał najprawdopodobniej naszą ziemią i rejonami do niej przylegającymi, a gdy zgrzeszył został strącony aż do piekła, w głębokość dołu (Iz. 14,15).

Następstwem jego upadku było popadnięcie ziemi w taki stan, o jakim czytamy w drugim wierszu Pisma Świętego. Podobnie zresztą i upadek człowieka spowodował daleko idące zmiany na naszej ziemi (z albo bez cudzysłowiu !)o czym pisaliśmy w tekście pt.: „Odczytywanie świętej duchowej pamięci przedpotopowej planety Adamów” – prosimy sprawdzić ! 

Niektórzy bibliści twierdzą, że pierwszy rozdział Pisma Świętego nie daje podstawy do przyjęcia, iż naszą planetę Ziemię spotkała jakaś katastrofa i że katastrofa ta była następstwem upadku Lucyfera. Stoją oni na stanowisku, że w pierwszym wierszu Biblii Mojżesz mówi tylko o stworzeniu materii (hinduskie „Prakryti, a z nią przestrzeni), z której Bóg dopiero później uczynił w ciągu 6 dni (lub 6 okresów) coś doskonałego. Hinduska „Prakryti: jest energią rodzaju żeńskiego, kontrolowaną przez Brahmę (Stwórcę) „Wyszłam z ust Najwyższego, pierworodna przed wszystkim stworzeniem” ( Syr 24, 5), kim jest Ona ?. Prakryti jest zawsze zależna. Zarówno żywe istoty, jak i materia znajdują się pod panowaniem, kontrolą. Dlatego musimy zacytować tu kolejne niezwykłe wersety z hinduskiego Hymnu 129:

„Ale kto wie to wszystko? Kto mógłby powiedzieć, Skąd to się zrodziło? Skąd jest to stwarzanie? Bogowie przyszli później razem ze stworzeniem tego świata. A więc kto może wiedzieć, skąd wszystko powstało? Skąd to stwarzanie świata wyniknęło? Być może samo się uformowało lub być może nie. Tylko on jeden na wysokościach, który spogląda na nie z góry, Tylko on wie – lub być może nie wie.”

W całym tym kontekście świętej Pamięci Total Recall, musimy podkreślić, że Jezus sam nazywa szatana księciem tego świata (Jan 12.31; 14,30; 16,11), a apostoł Paweł — nawet bogiem świata tego (2 Kor. 4.4). Gdy diabeł pokazał Chrystusowi wszystkie królestwa świata i sławę ich i rzekł: To wszystko dam Tobie, jeśli upadłszy, pokłonisz mi się. Jezus praw szatana do tych królestw wcale nie kwestionuje (Mat. 4,8—10). W Ew. Łukasza 4,7 diabeł wprost mówi: Dam Ci tę wszystką moc i sławę ich, bo mi jest dana, a komu chcę dawać ją. — Kiedy zostało to wszystko szatanowi dane?

Prawdopodobnie jeszcze przed jego upadkiem i przed katastrofą naszej ziemi? Jest jednak zasadnicza różnica we władaniu światem przez szatana przed i po jego upadku. Przed upadkiem władał Lucyfer światem, jako doskonałe stworzenie z polecenia i w imieniu Najwyższego. Po upadku włada Lucyfer światem, jako upadłe stworzenie we własnym imieniu, w przeciwstawieniu do planów Bożych. Przyjdzie jednak chwila, że to panowanie zostanie diabłu odjęte, gdyż Pan Bóg Wszechmogący sam obejmie królestwo (Obj. 1.6), a na niebie wielkie głosy będą mówiły: „Królestwa świata stały się królestwami Pana naszego i Chrystusa jego i królować będzie na wieki wieków” (Obj. 11.15).

Do tego czasu będziemy obserwowali jak pomagierzy glbalnej rewolucji NWO – bojownicy Lucis(fer) Trust, rozwalają nam naszą Ojczyznę, oddając ją pod „Okupację Władcy Powietrza” ! Na stronie Bibuła.com czytamy, że Prof. Bartyzel przypomina działania jednego z ukrytych bojowników ONZ Lucifer Trust – Jarosława Gowina, który zapowiadał „kładzenie się Rejtanem” w obronie szerzenia ideologii gender na uczelniach!

Jest tam też mowa, zdaniem profesora o realizacji polecenia tajnych bractw by„desygnować człowieka kosmopolitycznej banksterki, który chce zlikwidować obieg gotówkowy, czyli uczynić z nas niewolników, którym w każdej chwili można będzie zablokować z dowolnych powodów – np. niepoprawnych poglądów politycznych – dostęp do transakcji, a więc skazać na brak podstawowych środków do przeżycia”Prof. Bartyzel sugeruje, że „najprawdopodobniej ów jegomość, niemający nawet wyższego wykształcenia i kaleczący mowę polską, został postawiony na to stanowisko po to, aby wyegzekwować i nadzorować wypłacenie przez Polskę gigantycznego haraczu za tzw. mienie bezspadkowe pożydowskie”.

Bibuła dalej wykazuje okultystyczny blitzkrieg „Hitlera i jego aniołów” jaki jest prowadzony w Polsce rękoma nieformalnie i formalnie rządzącej kliki ! „Głosami posłów PiS funkcję przewodniczącej komisji polityki społecznej i rodziny objęła przedstawicielka partii neobolszewickiej i proaborcjonistka, która z pewnością zrobi wszystko, aby zablokować próbę pełniejszej ochrony życia dzieci nienarodzonych” – „Również głosami posłów PiS wiceprzewodniczącą komisji kultury (sic!) została ultralewaczka, na domiar niezrównoważona, którą z kulturą ma mniej wspólnego niż Hunowie” 

Jacek Bartyzel wyciąga wiosek: „To wszystko pokazuje, że PiS to nie tylko (co było wiadomo od dawna) łże-prawica, ale po prostu partia antypolska i antykatolicka, która patriotyzm, religię i moralność ma tylko na ustach, żeby oszukać katolików i zapędzić rodaków do urn i oddania na nią głosów, lecz w rzeczywistości interes narodowy sprzedaje za miskę soczewicy, a w obliczu pełzającej rewolucji przeciwko naturze ludzkiej, od jawnego lewactwa różni się tylko tym, że przyzwala po cichu na to, co inni robią jawnie i hałaśliwie, jedynie rozkładając ten proces destrukcji na raty, żeby „pacjenci” się nie zorientowali i nie buntowali”.

Dalej pada mocne wezwanie: „W tej sytuacji każdy uczciwy (bo przecież są tacy) i mający Boga w sercu, a nie tylko na ustach, członek PiS powinien bezzwłocznie rzucić oszustom i obłudnikom swoją legitymację partyjną pod nogi, a jeśli jest posłem lub senatorem, wystąpić z pisowskiego klubu parlamentarnego. A każdy wyborca, który w dobrej wierze i naiwności głosował na tę partię, powinien dokonać rachunku sumienia, uznać, że ciężko zgrzeszył, wyspowiadać się z tego i obiecać, że nigdy już tego grzechu się nie dopuści”.

Dodatkowo musimy tu wspomnieć, że obeznany z planami, dziennikarz i publicysta Jacek Karnowski, ujawnił ich rewolucyjne zamiary, będą wdrażane przez PiSowski komintern ! „…tą rewolucją, w ocenie redaktora wPolityce może stać się nadchodząca rewolucja o charakterze cywilizacyjnym; w kwestii stosunku człowieka do środowiska i zmian klimatycznych. „PiS zdaje się sądzić, że skoro nadchodzi rewolucja – np. w kwestii podejścia do środowiska i zmian klimatycznych – to lepiej stanąć na jej czele, niż zostać przez nią zmiecionym.” PiS zamierza dogadać się z bojownikami Armagedonu Lucis(fer) Trust i przejąć całkowitą władzę, tak by zaprowadzić w Polsce Nowy Porządek Światowy Agendy 2030(Grety Thunberg) – ustawy 10666 !

Chociaż u steru w Polsce mamy ludzi świadomie, lub nieświadomie budujących na Ziemi królestwo szatana, i chociaż sami cytujemy tu teksty hinduistyczne, to musimy pamiętać, że biblijne chrześcijaństwo nie jest ludzkim wymysłem, nie jest religią obok wielu innych !!! Pan Jezus objawił nam żywego Boga YHWH. On mógł powiedzieć: „Kto mnie widzi, widzi Ojca„. (Jan 14,9) On mógł powiedzieć: „Jam jest prawda„. (Jan 14,6) Czy Mahomet nakarmił 5 chlebami i 2 rybami 5000 mężów?

Czy Budda uzdrawiał ślepych, Konfucjusz wskrzeszał z martwych? Oni wszyscy zostali złożeni w grobie tak, jak każdy śmiertelnik i tak już pozostali. Tylko jeden zmartwychwstał, Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel Świata! On mógł o sobie powiedzieć: „Jam jest zmartwychwstanie i życie„. Czy ktoś kiedykolwiek odważył się tak o sobie powiedzieć? Jezus rzekł do Piłata: „Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy kto jest z prawdy, słucha głosu mego” (Jan 18, 37). Dlatego musimy wierzyć w Ojca Wszechmogącego, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, by się obronić przez mocami Wielkiej iluminackiej Nierządnicy !

Linki:

W tym temacie odsyłamy do „Teoria przerwy, tohu wabohu

Katolicką joginką Teresą Neumann interesowali się hitlerowscy okultyści mengele

Jeśli pamiętacie, a pamięć ta jest warta niewysłowione „pieniądze”, bezcenna, to Bóg stworzył na początku również „ziemię” ! No to przypomnijcie sobie  w Księdze Izajasza r. 45 w. 18 czytamy, że Bóg nie stworzył próżnej ziemi, lecz że ziemię stworzył na mieszkanie (w polskim języku mylnie przetłumaczono: nie na próżno stworzył ją!!! – „„W domu Ojca mego jest mieszkań wiele” – chrześcijaństwo nie z tego świata

Duchowy blitzkrieg wkracza do Polski – Niewidoczne oddziały SS-Totenkopfverbände w akcji !

Cykl o pamięci Total Recall musi zawierać takie teksty jak:

Pamięć absolutna (globalna) Total recall – resety cache i RAM ?

Wszystkie królestwa świata – kosmoi – kto nam wymazuje pamięć Total Recall ?

Klucz do przypomnienia Total Recall’u – Tajemnica kosmicznych symboli Biblii, część IV

Zakazana archeologia, kreacjonizm i psychoanaliza drogą do katharsis

Pamięć nadprzyrodzona – zaawansowane systemy Total Recall’u ?

Tajemnice hinduskich świątyń pamięci Total Recall’u – część I

Zakazana pamięć i tożsamość – Total recall jest możliwy !

Zakazana geologia to zakazana planetarna pamięć (Duchowy ‚Total Recall’)

Zakazane obrazy świadomości (archeologicznej tożsamości)

Tożsamość archeologiczna

Hinduska „Prakryti: jest energią rodzaju żeńskiego, kontrolowaną przez Brahmę (Stwórcę) „Wyszłam z ust Najwyższego, pierworodna przed wszystkim stworzeniem” ( Syr 24, 5), kim jest Ona ?

Co tak naprawdę Jezus przekazał Rozalii? Stanisław Krajski i Michał Krajski

https://www.youtube.com/watch?v=Jxg5hdp-byo

Tajemnica kosmicznych symboli Biblii – Obcy niosący światło i postęp – Hoggard

Grzegorz Braun ostro o Bolszewikach. Od Lenina do Putina

https://www.youtube.com/watch?v=S3omt7o0tiI

Tajemnicze bramy, kryształowe sarkofagi i linia produkcyjna nowych UFO istot GMO

ROZBIJACZE PRAWICY”. Prowokatorzy w środowiskach patriotycznych | R. Patlewicz, G. Wysok

Ewa Pawela: Jawny plan syjonistów i globalistów w USA: Noachidzi wszystkich wyznań łączcie się!

https://www.youtube.com/watch?v=vxk13VEHer8

Hanna Kazahari: Syjoniści – czyli smoki, gady i jaszczury w polityce światowej i w tunelu pod Alpami

https://www.youtube.com/watch?v=o10SSlhiF_o

ENG] Paul J. Watson | It just looks like a really organic, authentic, patriotic movement!

Zwolennicy LGBT atakują! Co się stało w Opolu? Łukasz Karpiel wRealu24

https://www.youtube.com/watch?v=7QddBCqNTsQ&t=1180s

Polska jest, jak Rohan z „Władcy Pierścieni”! E. Michael Jones specjalnie dla wRealu24!

https://www.youtube.com/watch?v=gDRHkflhUs4

Szatańsko iluminacki atak na Watykan i Polskę – Lisicki, Natanek

Dobre 14
Złe 2

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *