„a duch mój po raz pierwszy ujrzy światy nieznane” – השמים

Gdybyśmy chcieli zastosować słownictwo naukowe to należało by opisać świat aniołów jako odrębną rzeczywistość od Czasoprzestrzeni Minkowskiego, inny świat niż ten opisywany równaniami Lorentza dotyczącymi współrzędnych czasu i przestrzeni. Zresztą nawet najlepsze opisy specjalistów od świata kwantowego (umysłu) nie bardzo się nadają, by zrozumieć skąd przybywają istoty nadprzyrodzone. Wydaje się, że kwantowa przestrzeń wspomnianego Minkowskiego nie jest jednak przestrzenią rzeczywistą, bo współrzędna odpowiadająca czasowi jest wielkością (umysłu) – urojoną.

Zespolona współrzędna czasowa powoduje także, że metryka czasoprzestrzeni jest inna niż przestrzeni euklidesowej. Aby jeszcze bardziej pobudzić naszą wyobraznię twierdzą także uczeni, że: „w rzeczywistości istnieje dokładnie jedna przestrzeń euklidesowa każdego wymiaru, choć istnieje wiele przestrzeni nieeuklidesowych tego samego wymiaru. Często przestrzenie te konstruuje się poprzez postępującą deformację przestrzeni euklidesowych.” Odnośnie kwestii naszego postrzegania, badacze uznają wyobraźnię za najtrudniejszy problem w neurobiologii; otacza go gęsta mgła autentycznej i encyklopedycznej niewiedzy. (Rycina przedstawia Starożytne Wyobrażenie Rzeczywistości Kosmicznych – Innych Wymiarów)

Ancient%20Cosmology2

Problematyką wyobraźni i wyobrażeń zajmował się w ramach teorii poznania Arystoteles, podając zasady, którymi wyobraźnia kieruje się łącząc ze sobą wyobrażenia: podobieństwo, kontrast, styczność. Korzystając z tych zasad, wykorzystuje się wyobrażenia w zaawansowanych mnemotechnikach. W jednej z mnemotechnik, którą nazwano Pałacem pamięci (rzymski pokój, system miejsc) kojarzy się obrazy z miejscami w znanym, rzeczywistym lub wyimaginowanym otoczeniu. Korzystając z wyobraźni, można umieścić jakiś mocny wizualnie symbol informacji, którą chcemy zapamiętać, w znanym nam miejscu. „Niebo i ziemia przeminą, a moje słowa nie przeminą.” Łukasza 21:33

images1_html_72fe1bf9

W średniowieczu systemem tym interesował się także św. Tomasz z Akwinu, propagując jego stosowanie w ramach swych reguł nabożnego życia i etyki. Jezuici wykorzystywali mnemotechnikę w szerokim zakresie, o czym świadczy Traktat o mnemonice spisany w XVI wieku przez przebywającego w Chinach włoskiego jezuitę Mattea Ricciego. Giordano Bruno wyniósł system do rangi magicznego narzędzia związanego z astrologią, tworząc wyimaginowane koła pamięci, mające odzwierciedlać w jego mniemaniu kręgi niebios. Zostawmy w tym momencie wielką tajemnicę wyobrazni i skupmy się na niebiosach. Czy są połączone z wyobraznią, to znaczy z umysłem oświeconego człowieka, i które niebiosa się kontaktują z ludzmi uduchowionymi ? Jakie ma to znaczenie dla tych, którzy nie są wszczepieni do Boskiego zbawiennego Drzewa YHWH ? A w ogóle, to czy istnieją inne światy, inne wymiary, i inne ’niebiosa’ (jak to w przypadku ostatniego wyrazu pytał starożytny Arystoteles) ? I choć dla wielu Biblia pozostaje ciągle „zwykłą książką nawiedzonych Hebrajczyków”, to zajrzyjmy do jej środka.

Biblia Tysiąclecia:

„Działo się to roku trzydziestego, dnia piątego czwartego miesiąca, gdy się znajdowałem wśród zesłańców nad rzeką Kebar. Otworzyły się niebiosa i doświadczyłem widzenia Bożego.” – Ks. Ezechiela 1:1

Biblia Gdańska:

„I stało się trzydziestego roku, miesiąca czwartego, piątego dnia tegoż miesiąca, gdym był w pośrodku pojmanych u rzeki Chebar, że się otworzyły niebiosa, i widziałem widzenie Boże.” – Ks. Ezechiela 1:1

Podobnie jak w przypadku wersetu Ks. Powt. Prawa 30:4, tak i u Ezechiela 1:1 hebrajskie słowo „niebiosa” występuje w liczbie mnogiej.

na-krancu-heavens-09

Jak czytamy Ezechiel ujrzał otwarte Niebiosa – liczba mnoga. Teraz najważniejsza sprawa dla nas chrześcijan, jest nią – tajemnicza brama Jezusa – Jezus.

A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».” Ew. Mateusza 3:16

Przeczytaliśmy, że także Jezusowi, dla Jezusa, otworzyły się Niebiosa – liczba mnoga. Poprośmy o wyjaśnienie tej kwestii jednego z największych mędrców chrześcijaństwa, jego słowa pochodzą z II wieku n.e. (…)Otworzyły się niebiosa. Nie wystarcza otwarcie się jednego nieba, otwierają się bardzo liczne niebiosa po to, żeby nie z jednego nieba, lecz ze wszystkich niebios aniołowie zstąpili na tych, którzy mają dostąpić zbawienia; ci mianowicie aniołowie, którzy wstępowali i zstępowali na Syna Człowieczego, przystąpili do Niego i usługiwali Mu. Aniołowie zaś zstąpili, ponieważ wcześniej zstąpił Chrystus; bali się zstąpić wcześniej, nim nakazał to Pan Zastępów i wszystkich rzeczy. Skoro zaś ujrzeli, że Książę Wojska niebieskiego przebywa na ziemi, wyszli idąc za swym Panem przetartą drogą, posłuszni woli Tego, który wyznaczył im rolę opiekunów ludzi wierzących w Jego imię.(…)

Istoty z innego wymiaru (z Niebios)

Wielu teologów i doktorów Kościoła uważa, że chociaż Aniołowie Stróże pochodzą z ostatniego chóru, mogą też wywodzić się z chóru Archaniołów oraz (tajemniczych) Księstw. Odnieśmy się do poglądów św. Tomasza z Akwinu, który pisze nam, że: „chociaż ludzie są równi w naturze, nierówność nadal istnieje między nimi, gdyż Bóg wyznaczył niektórych do zadań wyższego rzędu, a innych do czynienia rzeczy mniej ważnych. Dlatego większym zaszczytem jest czuwanie nad ważniejszym niż nad mniej ważnym„.

tomasz

Natomiast święty Dionizy stwierdza, że prawdopodobne jest, iż „wspanialsze anioły są wyznaczone do czuwania nad tymi, wyznaczonymi przez Boga do wyższego stopnia chwały, a jeśli chodzi o innych, to strzeżenie zwykłych ludzi jest atrybutem aniołów należących do niższej hierarchii„. Inny święty, Tomasz z Akwinu, zgadza się, że „taka opieka jest zadaniem dla najniższego rzędu aniołów,” ale też szybko dodaje, że nawet „Aniołowie najniższego rzędu mogą przymuszać demony i czynić cuda„. Święty Tomasz z Akwinu dodaje: „(…) anioł jest dany człowiekowi po to, by go strzec; taki rodzaj czuwania jest zadaniem dla aniołów najniższego rzędu, tych, które zajmują się, wg Grzegorza, mniejszymi sprawami; dlatego też zdaje się być najmniejszym zadaniem anielskim zdobywanie tego, co dotyczy zbawienia tylko jednego człowieka„. Niektórzy teologowie uważają, iż człowiek dokonujący postępu w życiu duchowym, nieustannie otrzymuje jako stróża, anioła coraz to wyższego rzędu, podczas gdy pozostali zachowują pierwotnie otrzymanego. Podobnie jest w przypadku młodego człowieka decydującego się na życie w kapłaństwie – otrzymuje on anioła wyższego rzędu.

swieci02

Rzeczywistość świata planetarnego (kosmosu) może być tylko jednym z pokoi, wspominał o tym Zbawiciel w Ewangelii św. Jana 14:2, więcej w artykule o „Tajemniczym ogólnoświatowym wzięciu„. Sprawa staje się jeszcze bardziej cudowna gdy przypomnimy sobie niezwykłe zdanie, a może wyznanie, polskiej świętej siostry Faustyny o nieznanych światach, które ma ujrzeć !. Także święty Ojciec Pio wspominał, że gdzieś poza Ziemią istnieją inne istoty kochające Boga. Sprawa jednak nie jest dla wielu aż tak prosta, zwłaszcza gdy uświadomimy sobie istnienie również szatanów: „Cierpienia moje łączyłam z cierpieniami Jezusa i ofiarowałam za siebie i za nawrócenie dusz, które nie dowierzają dobroci Bożej. Nagle cela moja została napełniona czarnymi postaciami, pełnymi złości i nienawiści ku mnie. Jedna z nich powiedziała: przeklęta ty i Ten, który w tobie jest, bo już w piekle męczyć nas zaczynasz. Jak tylko wymówiłam: A Słowo stało się Ciałem i mieszkało miedzy nami – natychmiast postacie te znikły z szumem.” (Dzienniczek św. Faustyny 323)

ezech1

Proszę zwrócić uwagę, że postacie znikły z szumem. Coś jest takiego z istotami duchowymi i/lub z bramami, że występować tam może podczas przejścia, bądz „otwierania się” (niebios) powiew lub szum. „Działo się to roku trzydziestego, dnia piątego czwartego miesiąca, gdy się znajdowałem wśród zesłańców nad rzeką Kebar. Otworzyły się niebiosa(…) Patrzyłem, a oto wiatr gwałtowny nadszedł od północy, wielki obłok i ogień płonący <oraz blask dokoła niego>, a z jego środka [promieniowało coś] jakby połysk stopu złota ze srebrem, <ze środka ognia>. Pośrodku było coś, co było podobne do czterech istot żyjących.” Ks. Ezechiela 1:1-4

Biblia jest księgą niepożądaną w krajach tradycyjnie niechrześcijańskich (np. Bhutan), krajach islamskich, szczególnie w Arabii Saudyjskiej i na Malediwach, gdzie samo posiadanie Biblii jest zabronione prawem, wszystko to by czytający, za sprawą łaski, wiary i wyobrazni nie połączyli się z wymiarem prawdziwego Boga YHWH – יהוה.

image025

our_lady_of_guadalupe_4x6

P.S. Opis dotyczy cudownego obrazu Matki Bożej z Guadalupe:

(…)Ksiądz Mario Sanchez Rojas z Hidalgo, naukowiec, którego badania pozwoliły ludziom współczesnym ujrzeć w Wizerunku z Tepeyac aztecki kodeks, był przekonany że Boska Tlacuilo zawarła w swym Wizerunku jeszcze inne treści niż odczytane w XVI wieku przez Azteków. Rojas podejrzewał, że zdobienia płaszcza Niewiasty kryją w sobie kolejne, dotąd nie odkryte przesłania. Zaprosił on do współpracy doktora Juana Homero Hernandeza Illescasa, który zajmował się astronomią, posiadał własne obserwatorium i specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, i poprosił go, aby odtworzył widok nieba nad Mexico City w dniu ostatniego objawienia Matki Bożej z Guadalupe. Swoje wyniki Illescas opublikował w 1995 roku w dziele La Virgen de Guadalupe y las estrellas. Wiedza i intuicja naukowców umożliwiły odkryć kolejną tajemnicę Wizerunku.

Stars

Okazało się, że gwiazdy zdobiące płaszcz Niewiasty pozwalają dokładnie datować czas objawień w Guadalupe. Badania Rojasa i Illescasa wykazały, że układ gwiazd na płaszczu Niewiasty odpowiada wyglądowi nieba nad Mexico City tuż przed wschodem słońca 12 grudnia 1531 roku, w poranek zimowego przesilenia, które nastąpiło tego dnia o godzinie 10.40. Kluczem do odkrycia nowych znaczeń gwiazd było spostrzeżenie, że przedstawione na lazurowym płaszczu Matki Bożej są one ukazane tak, jakby były widziane z zewnątrz niebieskiego sklepienia, to znaczy są odwrócone. Zostały przedstawione z perspektywy nieba, jakby naśladowały „spojrzenie Boga” na świat.(…)

Hostio św., ufam Tobie, gdy wzrok mój gasnąć będzie na wszystko, co doczesne, a duch mój po raz pierwszy ujrzy światy nieznane.” Dzienniczek św. Faustyny 356

maryja_z_guadalupe

Zródła:

Tajemnice aż do tritos Uranos

WIZJA Ezechiela czy „statek kosmiczny” ? – duchowa archeologia, część I

„Któż jest tak mądry, aby to zrozumiał, i tak rozumny, aby to pojął ?”

Sensacyjne eksperymenty niemieckich medyków – życie po śmierci istnieje !

Tajemnice izraelskich świątyń

Kontakt z wyższą formą bytu – część II – z którego Nieba przybywa Maryja ?

Czyżby Jezus podczas kuszenia również był „poza” ? – W pierwszej kolejności ze względu na godność stworzył Bóg tak zwanych bogów

Istoty z innego świata – chrześcijańska Kapadocja

Podróż młodego Żyda do innego wymiaru – część I

http://argonauta.pl/nadprzyrodzony-punkt-widzenia-coraz-wiecej-internowanych-polakow-po-roku-2007/

http://argonauta.pl/synowie-bozy-krzyczeli-z-radosci/

http://argonauta.pl/powazna-hinduska-instytucja-naukowa-oraz-noblisci-zajma-sie-vimanami/

 

Inwazja Obcych form inteligencji – Czwarte Królestwo nadciąga ! M. Hoggard

Konferencja ufologiczno biblijna – L. A. Marzulli 2014 – Dni Noego ponownie ?

Na scieżce nieśmiertelnych – autorzy Exo Vaticana ujawniają sensacje

https://youtu.be/alfzRs9OkEw

CERN WATCH: China 2020 Plan for Collider + LHC Upgrade Plan

https://youtu.be/gkF4TvMjikc

Dobre 50

Podobne Artykuły

One thought on “„a duch mój po raz pierwszy ujrzy światy nieznane” – השמים

  1. W Polsce należy wyjaśnić, że UFO to są istoty chcące zmieniać umysły i kontrolować myśli, wtedy może wielu się ocknie z narzuconej nam przez elity i przez ufonautów kontroli myślenia. Ufolodzy to są propagatorzy pmysłu że ufo leci do nas z miejsc oddalonych o miliardy lat świetlnych, co jest niemożliwe z punktu nauki, chyba że to są duchy, poruszające się szybciej od światła bo nie mające materialnych ciał ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *