Uwolnienie, i powrót z niewoli „kosmicznych hitlerowców” – V część tajemniczego przekazu do Prawdziwych Żydów

Załoga statku kosmicznego „Prometeusz” wraca na Ziemię po 10 latach czasu pokładowego z wyprawy badawczej w okolice gwiazdy Fomalhaut (jest to czas komunizmu od roku 1945 do 1991). W tym czasie na Ziemi z powodu zjawiska dylatacji czasu upłynęło 127 lat. Powrotowi wyprawy towarzyszy zupełny brak zainteresowania opinii publicznej. Główny bohater, kosmonauta Hal Bregg (czyli Polacy katolicy), zastaje społeczeństwo ziemskie (cywilizacji zachodniej iluminatów) całkowicie odmienione. Niesamowity postęp techniczny (duchowa przemiana całego społeczeństwa poprzez nauki demonów – Tymoteusza 4:1; pochodzące z kościołów masonerii – Wielkiej Nierządnicy) spowodował, że wyeliminowano z życia wszystkie zagrożenia.

Nauczono się np. neutralizować przeciążenie i bezwładność, dzięki czemu nie ma ofiar wypadków komunikacyjnych. Ludzkość korzysta z powszechnego dobrobytu, dostęp do większości dóbr i usług jest darmowy. Czas wypełnia się rozrywkami, pracują wyłącznie roboty i automaty (Klaus Szwab chce mieć to już na rok 2033). Zmieniły się obyczaje, nawet w sferze osobistej – małżeństwa są zawierane na okres próbny, posiadanie dzieci jest możliwe po zaliczeniu przez małżonków egzaminu państwowego (Iluminaci już to wprowadzają, krok po kroku do tego dążą!). Panuje powszechny kult młodości i przedłużania życia poprzez operacje odmładzające (w tym momencie Lem troszke był „zacofany” :-).

Za pomocą betryzacji – zabiegu chemicznego na mózgu wykonywanego w dzieciństwie, zarówno na ludziach, jak i na wybranych zwierzętach – wyeliminowano agresywne instynkty (Strzykawki z nieznanymi eliksirami nano botów strukturalnej nanotechnologii). Zlikwidowano wojny, stworzono cywilizację pozbawioną lęku. Pojawił się niezamierzony efekt uboczny betryzacji – ludzie stracili skłonność do ryzyka (nie uprawiają nawet sportów wyczynowych) i uważają loty w kosmos za niepotrzebne. Uczestnicy wyprawy badawczej (Polacy katolicy po wyjściu z komuny w roku 1992), w której brał udział Hal, są jedynymi osobami na planecie niepoddanymi temu zabiegowi !!! (Podkreślmy – duchowemu zabiegowi wszczepiania obcych w humanoidalny konstrukt „elementów”  – patrz III część Prawdziwego Władcy Pierścieni).

Główna oś fabularna dzieła Stanisława Lema pt.: „Powrót z gwiazd”, to opowieść o alienacji i szoku kulturowym pierwotnego w swych instynktach bohatera w konfrontacji z konsumpcyjnym społeczeństwem przyszłości (realizowanej przez opętańców typu Klaus Szwab, zasymilowanych i będących już „Kosmicznymi hitlerowcami” ! Oprócz duchowej asymilacji chcą dodatkowo asymilacji genetycznej !). Jest to także historia powtórnego wrastania w rodzinną planetę astronauty oderwanego od Ziemi i swoich czasów, przez wyprawę międzygwiezdną (Kosmiczny jasyr). Nie myślcie szanowni państwo, że coś tu wypisujemy niezgodnego z biblijną prawdą: „Choćby twoi wygnańcy byli na krańcach nieba, zgromadzi cię stamtąd Pan, Bóg twój, i stamtąd cię zabierze.” Ks. Powt. Prawa 30:4

Jak wspominał Stanisław Lem, betryzację wymyślił przypadkowo, jako oryginalną rzecz uniemożliwiającą głównemu bohaterowi swobodny flirt i relacje z kobietami, po trwającej 127 lat czasu ziemskiego podróży kosmicznej i jego powrocie na Ziemię. Betryzacja i jej odbiór przez głównego bohatera powieści, astronautę Hala Bregga, niepoddanego temu procesowi, umożliwiły pisarzowi polemikę z różnymi, w tym utopijnymi, eksperymentami społecznymi (Prowadzonymi obecnie przez „Kosmicznych hitlerowców” Wielkiej Nierządnicy). Sam pisarz niejednoznacznie oceniał swoją koncepcję społeczeństwa bez agresji.

Po tym wstępie przejdzmy do starożytnej Świętej Nauki, uwalniającej nas, Prawdziwych Żydów, od „kosmicznych hitlerowców”. Część z nas/was, to przybyłe inteligencje z czasów komuny, a dokładniej z „krańców nieba” Ks. Powt. Prawa 30:4 Musimy zrozumieć czas w którym żyjemy, a najlepiej ogarnąć tajemnice „Starożytnego Boga który jest ucieczką” !

Szanowni Polacy, drodzy Chrześcijanie oraz Istoty zamieszkujące ciała biologiczne, jeśli jesteście tymi z krańców nieba, to będziemy starać się tu zrozumieć, nadnaturalnym rozumem, co jest zawarte w przesłaniu do Prawdziwych Żydów. W poprzednich czterech, lub pięciu odcinkach, przedstawiliśmy podstawę naszych rozważań, a jest nią werset z List do Rzymian 2:28-29 – mówiący, że: „…prawdziwym Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz…” – …jest nim istota zamieszkująca biologiczne ciało, a jeśli chcieli byśmy jeszcze bardziej zwęzić duchową odkrywkę, to jest nim Dusza w duchowym wewnętrznym ciele, a te dopiero jest umieszczone w „ziemskim konstrukcie humanoidalnym”.

W artykule pt.: „Jeszcze bardziej tajemniczy przekaz do prawdziwych Żydów – część II”  cytowaliśmy zdanie z Apokalipsy 3:20  „Oto stoję u drzwi i kołaczę…” – zacznijmy od tego tajemniczego zwrotu, a dokładniej od greckiego wyrazu „thyran”, oznaczającego „drzwi”, może on być także „bramą„. Człowiek, tzn. nasze ciało, jest zbudowany z elementów ziemskich, w tych „elementach” jest osadzona dusza, dlatego drodzy prawdziwi wewnętrzni Żydzi, mamy w Liście do Galatów 4:3 napisane: „Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę elementów tego świata;” – przekład dosłowny. Chrystus, Jego nauka, albo Duch Święty może stać u wejścia do tajemniczej „bramy”, poprzez „elementy”.

To właśnie w przekładzie dosłownym widzicie grecki wyraz „stoicheia – στοιχεια” oznaczający elementy, a następnie „żywioły” ! Tak więc dusza jest osadzona w „humanoidalnym konstrukcie” (nazywanym „domem”), skonstruowanym z elementów, zwłaszcza ziemskiego ! Stąd też w 2 Liście do Koryntian 5:1 czytamy „Wiemy bowiem, że jeśli nasze ziemskie mieszkanie/dom, ten namiot, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, mieszkanie zbudowane nie rękoma, wieczne — w niebie.” – przekład dosłowny. Występujący w tym wersecie grecki wyraz „oikia” – οικια , znaczy „DOM-NAMIOT” i odnosi się do ludzkiego ciała.

Jeśli drodzy Polacy Chrześcijanie, nie jesteście/nie jesteśmy już „dziećmi”, „poddani w niewolę„, „wywiezieni przez kosmicznych hitlerowców na roboty-wzięci„, to łatwiej przyjdzie nam zrozumieć, że może już jesteśmy Prawdziwymi wewnętrznymi Żydami ?! Bo gdy Chrystus nas uwolni z przywiązania do „żywiołów” staniemy się istotami duchowymi, o tym wspomina się w Liście do Rzymian 9:8 „To jest: nie ci, którzy są dziećmi ciała, są dziećmi Boga, lecz dzieci obietnicy liczą się jako nasienie.” Sprawa istot zamieszkujących „humanoidalne konstrukcje elementów kosmosu” jest o wiele bardziej ciekawa, zwłaszcza jeśli chcemy rozumieć co jest przekazane w Biblii tym istotom, które stały się, albo narodziły się już z elementu wody !!!

Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: „Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem”. Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze siedem innych duchów złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam. I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni».” Ewangelia wg św. Łukasza 11:24 – Jak pamiętacie, w III części Prawdziwego Władcy, pisaliśmy: „…ludzkie konstrukcje, w przypadku dorosłego człowieka są zbudowane z około 70 procent wody, a u dzieci nawet z ponad 80 procent ! Nasze ciała to wodne mieszkania dla Boskich dusz…

Jejujeju… (ojojoj…, ojojoj…) co tam, w Biblii, wielkiego i tajemniczego przekazał nam Zbawiciel ?! Piszący te słowa klęczy i modli się w Duchu o miłosierdzie Chrystusa, bo jest to przekaz do Prawdziwych Żydów, wewnętrznych istot, nazywanych w Biblii Żydami, Izraelitami, Nowym Izraelem, czyli do chrześcijan, do istot zamieszkujących kosmiczny konstrukt (żywiołów) na planecie Ziemia, przemienionych przez Ducha Świętego, niekompatybilnych z cywilizacją iluminatów, budujących Wielki Babilon ponownie – a są to odmienne istoty duchowe! Każdy Prawdziwy Żyd jest istotą inną od tzw. „ludzi”, którzy nie zastanawiają się nad słowami Mesjasza Jezusa Chrystusa ! Mamy więc tu, w naszych rozważaniach duchowej archeologii, duchy umieszczone w świecie konstruktu z „elementów [ciała]”, spora część (niechrześcijanie) jest już zasymilowana przez Prawdziwego Władcę Pierścieni, należą do Władcy Powietrza.

Musimy prosić i błagać Zbawiciela by Ten nas uwolnił z rąk „kosmicznych hitlerowców„, byśmy już nie byli niewolnikami „elementów”, jednocześnie musimy przejść proces narodzin z „wody” – „Jezus odpowiedział: Ręczę i zapewniam cię, że kto nie zostanie zrodzony z wody i Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.” Ew. Jana 3:5

Jeśli jakiś Żyd mówi, że jest Żydem, bo urodził się z matki żydówki, to ma bardzo ograniczony pogląd, można by powiedzieć, że jeszcze się nie narodził z wody i Ducha, (prawdopodobnie) nie jest jeszcze nawet „dzieckiem” ! W tym kontekście w Liście do Rzymian 9:6 mamy niezwykłe zdanie: „Nie znaczy to jednak wcale, że słowo Boże zawiodło. Nie wszyscy bowiem, którzy pochodzą od Izraela, są Izraelem.” ! Jak widzicie i jak czytacie, Izraelem, tym prawdziwym są istoty zrodzone z Ducha i wody, uwolnione wcześniej z rąk „kosmicznych hitlerowców”, są to ci,  którzy nie wierzą w diabelskie koło samsary, zostali z niego wyciągnięci „silną ręka Boga” – oczekujący na „konstrukt niebiański-niebieski” – „Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie.” 2 Kor. 5:1

Jak przystało na Żyda, Stanisław Lem nazwał kosmiczny statek „Prometeuszem”, a ten wracał na Ziemię… Według mitów greckich Prometeusz ulepił człowieka z gliny pomieszanej ze łzami, czyli z wodą – elementem wody. Prometeusz przemycił ogień dla ludzi, uczynił to, mimo iż wiedział, że było to wbrew woli Zeusa, który uważał ogień za przywilej bogów. Kolejny raz, w tym odcinku duchowej archeologii, przekazujemy wam niezwykłe odkrycia, (warte miliardy euro, jeśli można je przeliczyć na coś tak bezwartościowego) bo jak przeczytaliście, istota niebiańska, występująca pod nazwą „Prometeusz”, przekazała kiedyś ludzkości jeden z „elementów”. Na szczęście na Ziemię dwa tysiące lat temu przybył prawdziwy Prometeusz, a jest nim Jezus Chrystus Pan: „Przyszedłem rzucić na ziemię ogień i jakżebym pragnął, aby już zapłonął.” Ew. Łukasza 12:49

Czy to ten „ogień-iskra” wyjdzie z Polski ?! Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje (Dz. 1732) – te słowa pod koniec maja 1938 roku, a więc ponad rok przed wybuchem drugiej wojny światowej, usłyszała św. Siostra Faustyna, gdy modliła się za Polskę. Po wielu latach badań Ojców Kościoła, uważamy, że właśnie o ten „ogień” chodziło Zbawicielowi, kiedy przekazywał słowa św. Faustynie.

Linki:

„kosmiczni hitlerowcy” z ONZu, z Wielkiej Nierządnicy, chcą już od roku 2021 produkować istoty UFO – hybrydy ! pisze o tym portal ZminayNaZiemi tu: „WHO promuje genetyczne modyfikowanie ludzi

część I „Tajemniczy przekaz do prawdziwych Żydów – część I, wstęp

część II – „Jeszcze bardziej tajemniczy przekaz do prawdziwych Żydów – część II

część III tu „Wewnętrzni(e) prawdziwi Żydzi ciągle idą przez pustynię, należy uważać na kąsające „węże” !

Kolosalnie tajemniczy megalityczny przekaz do Prawdziwych Żydów – część IV

O istotach, które zamieszkały w pewnej dziewczynce pisaliśmy w tekście pt.: „Sny mieszkańców cienistej krainy„, a także we wspomnianym artykule „Humanoidy określane mianem „choirous” – starożytny zaawansowany duchowy kod” – natomiast „domy” były analizowane w „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele” – chrześcijaństwo nie z tego świata, tak jak duchy zamieszkujące w nas

O Ks. Daniela 2:43 i mieszaniu się „obcych” poprzez ludzkie nasienie, w interpretacji ufologicznej tego wersetu, pisaliśmy w artykule pt.: „Megalityczna interpretacja zmieszania 2:43

Tajemnice Biblii – semantyczno duchowa inżynieria wsteczna, część I

Potwory z głębin – kontemplacja tajemnicy otchłani

Biblijne kody

Boskie Tchnienie

Wstęp do Esencjalizmu biblijnego

Chrześcijańska medytacja zasłony kodu Biblii

Tajemnicza kwantowa kraina – II część wstępu do Esencjalizmu biblijnego

Miód na chrześcijańską duszę – „Trony, Panowania, Zwierzchności i Władze”

Kosmiczny i megalityczny Kościół Katolicki – część I

Kosmiczny i megalityczny Kościół Katolicki – część II

Kosmiczny i megalityczny Kościół Katolicki – część III

Archeologia istot innowymiarowych – Archonci będą się mieszać z Wielką nierządnicą iluminatów !!!

Dobre 14
Złe 1

Podobne Artykuły

One thought on “Uwolnienie, i powrót z niewoli „kosmicznych hitlerowców” – V część tajemniczego przekazu do Prawdziwych Żydów

  1. Dzięki za Twoją,Waszą pracę.Szkoda,że nie ma lektora w filmach,ogladalnosc byłaby wieksza,a w artykułach,że te dziwne okreslenia nie są przełozone na język biblii,bo trudne to nagromadzenie dziwnych okreslen,to i czytalnosc byłaby większa.Dosyc meczące wgryzc się w ten język dziwnych obcych pojęc i określeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *