Nadprzyrodzona układanaka – Czy Maryja Dziewica znowu przepowiedziała nam przyszłość ?

Polskojęzyczne przekłady Pisma Świętego pozostawiają wiele do życzenia, wie to każdy kto drąży starożytny temat. W stosunku do przekładu „Biblii Tysiąclecia” mówi się nawet o „eksperymencie” ! „Tymczasem zdaniem ks. Dąbrowskiego „w «Biblii Tysiąclecia» jakiejś teorii przekładu w żaden sposób doszukać się nie można. W związku z czym odnosi się nawet wrażenie, że wielu tłumaczom tej Biblii cały naukowy dorobek w tej dziedzinie był w ogóle nieznany” (sic!, s. 19). Ponadto, pomimo deklaracji o tłumaczeniu na podstawie najnowszych wydań w językach oryginalnych, co w przypadku Starego Testamentu oznacza przede wszystkim tekst hebrajski, ks. Dąbrowski zauważył ewidentne posiłkowanie się autorów wydania istniejącym przekładem na język francuski (zwanym potocznie Biblią Jerozolimską – Bible de Jérusalem, wydaną w roku 1955).

Nie będziemy teraz tu rozwodzić się nad przekładami, proszę jednak się zastanowić nad pewnym słowem, którym Duch Święty określił Matkę Boga, a które zostało w polskojęzycznych przekładach 'pominięte’. W słowniku PWN słowo „panna” oznacza „kobietę niezamężną„, lub w drugiej kolejności „dorastającą dziewczynę„. Dziewictwo Marii z Nazaretu, matki Jezusa jest przedmiotem wiary chrześcijan, wiary, a nie domysłów, lub teorii „krytyki literacko-historycznej„, odnoszącej się do jej dziewictwa przed i w czasie urodzenia Jezusa, a także, według większości chrześcijan, również po urodzeniu. Wyrazem tej wiary jest stosowanie wobec Marii tytułu Parthenos (gr. Παρθένος), który obok Theotokos należy do jej podstawowych. W liturgii katolickiej stosuje się powszechnie tytuł Najświętsza Maryja Panna.

Przekład Króla Jakuba, jeden z najlepszych na świecie, jeśli nie najlepszy(trzeba będzie się nad nim kiedyś tu zatrzymać, bo jest szokująco nadprzyrodzony !), przedstawia Maryję jako „DZIEWICĘ” (ang „virgin”), w języku hebrajskim „alma-h„. Dlaczego więc polskojęzyczne przekłady pokazują wyraz „panna” ? Ciężko jest winić o jakieś nieporozumienie wersję Biblii Gdańskiej z roku 1632, ale już „Tysiąclatkę„, dziecko II Soboru Watykańskiego – tak.

W każdym razie wiara w cud dziewictwa Maryi, podczas cudownego poczęcia Jezusa, jest dla wielu adeptów chrześcijaństwa zbyt trudna. Ktoś przenosi tą nie-wiarę na wszystkich, którzy nie znają języka hebrajskiego. i tego jak rozumieć wyraz „alma-h” w kontekście znaczeniowym odległej epoki Hebrajczyków. Jak pamiętacie, rabin Zev Porat mocno podkreśla: większość, zdecydowana większość, rabinów tłumaczy moment Izajasza 7:14 – „alma-h” jako „dziewica”: „Dlatego Pan sam da wam znak:  Oto Panna(Dziewica) pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel” Izajasza 7:14

W Biblii Jezrozolimskiej czytamy taki komentarz do wyrazu „Panna”: „Oto Panna…” – Zachowujemy stary przekład z Wulgaty. Dosł. wg hebr.: „Oto panna brzemienna [jest] i rodzi syna, którego imię nazwie Emmanuel„; jeszcze lepiej: „poczęła i rodzi”. – Hebr. alma[h] znaczy: młoda panna lub młoda kobieta zamężna, nie będąca jeszcze matką; wyraz ten podkreśla młodość osoby i normalnie suponuje dziewictwo. LXX oddaje je przez wyraz parthenos – dziewica, który podkreśla dziewictwo osoby (podobnie jak hebr. betula[h]). „Emmanuel”, imię symboliczne”.

Zostawmy w tym momencie przekłady Biblii i skupmy się na Bosko przemienionej Maryi Dziewicy. Istocie Niebiańskiej, która została cudownie wskrzeszona z hebrajskiej „Panny-Dziewicy” w Byt Ponadświatowy. Gdyby chcieć spojerzeć na toczącą się straszliwą duchową wojnę, tak jakoś z perspektywy maryjnej, to stopniowa przemiana społeczeństw w zbiorowości (UFO)genderowe – multi kulti, nie może się odbyć gdy na horyzoncie, na/w każdym kościele, w każdym domu, ma każdej szyi, widać postać Kobiety – Maryi Dziewicy, matki Boga Jezusa, matki która porodziła, i to nie za sprawą probówki, lecz nadnaturalnie. Przecież nie jest to rysopis jakiegoś „LGBT-owca”, czy innego „androgyna-bezpłciowca”(UFOnauty GMO), ale istoty ludzkiej, kochającej matki, na dodatek dziewicy, Tej specjalnej Wybranki Boga YHWH !

Wiele razy wspominaliśmy o jej nadprzyrodzonych konataktach z Ziemianami chrześcijanami. Maryja przybywa by nas ostrzec, by przekazać naglącą informaję, mamy zmienić nasze myślenie i działanie. Podobnie jak w filmie „Odyseja 2010″, gdy przemieniony naukowieć materializuje się na statku i ostrzega załogę, by ta się pospieszyła. Portal ZmianyNaZiemi, w artykule z dnia 7 czerwca 2019, podaje następującą informację: „Chiński gigant technologiczny Huawei podpisał umowę o współpracy z główną rosyjską firmą telekomunikacyjną, której efektem będzie rozwój technologii 5G na terenie całego kraju. Firma, która jest postrzegana przez Stany Zjednoczone jako „zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego”, na przestrzeni następnych miesięcy zajmie się rozwojem sieci 5G w całej Rosji.”

Nie było by w tym nic dziwnego. Rosja pod rządami postkomunistów jednoczy się chińską hybrydą komunistyczno-enwuowską, celem jest stawienie czoła Amerykanom. Wojna z chińskim molochem, albo ujmując to w kategoriach symbolicznych, prawdopodobnie jedną z głów bestii, przodującej w systemach społecznej kontroli, stosującej w tym celu najnowszą technologię dozoru, staje się z dnia na dzień realniejsza.

Chiny to państwo krwiożercze, już teraz posiada szatański system oceny obywateli, nie toleruje chrześcijaństwa, stara się je przemodelować, stworzyć coś co je tylko przypomina, robią to samo co Hitler: „tworzą własną wersję Biblii” ! Nie musi, ale może być jedną z apokaliptycznych głów: „I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona.” Apokalipsa 13:1

Prezydent Trump uwija się jak w ukropie, zostały mu zaledwie 4 lata prezydentury(w czasie pisania tego tekstu 08/06/2019 od wyborów w roku 2020), oczywiście jeśli go ktoś wcześniej nie zamorduje. Dla mocy piekielnych NWO jest ogromnym zagrożeniem. Jeżeli Amerykanie go wybiorą ponownie, i jeśli agentura „deep state” nie sfałszuje wyborów, to Ameryka ma szanse na przetrwanie, na odebranie chińskiemu smokowi – repilianinowi, globalnej władzy, po którą sięga. Chiński „smok” zazwyczaj przedstawiany jako długie, wężopodobne stworzenie z wielkimi szponami, jest od dawna silnie zakorzenionym w folklorze i sztuce.

Wielu Chińczyków używa terminu „Potomkowie Smoka” jako swej identyfikacji etnicznej. Smok jest agresywny i budzi wojenne skojarzenia, których rząd Chińskiej Republiki Ludowej stara się unikać. Trwają spory na temat pochodzenia mitycznego chińskiego smoka, lecz wielu naukowców skłania się do opinii, że smok pełnił pierwotnie rolę totemu u różnych chińskich plemion. W czasach dynastii Han wyobrażenie smoka przedstawiano jako mającego ciało węża, łuski i ogon ryby, rogi wołu, twarz wielbłąda, dwie pary orlich szponów, uszy byka, stopy tygrysa i oczy demona.

Chińskie smoki były niekiedy przedstawiane ze skrzydłami podobnymi do skrzydeł nietoperza wyrastającymi z przodu ich ramion. Smok miał też być obdarzony dużym zakresem nadnaturalnych mocy. Powiada się, że potrafi on ukazać się ludziom w postaci jedwabnika, lub powiększyć się tak, by przysłonić całe niebo. Może latać wśród chmur lub ukrywać się w wodzie (według Guanzi). Może tworzyć chmury, zamieniać wodę w ogień, stawać się niewidzialnym lub przeciwnie – jaśnieć w ciemnościach (według Shuowen Jiezi).

Mogą ukazywać się jako wiry wodne lub tornada. W swej roli władcy wód smok przybiera formę bardziej antropomorficzną, często jest przedstawiany jako człowiekopodobny, odziany w królewskie szaty, lecz z głową smoka. Chiński mit o zdolności smoków do przyjęcia ludzkiej postaci (drakantropia – zmiennokształtność) przyjął się także w innych kulturach.

Jak wspomnieliśmy Rosjanie właśnie instalują na swoim terenie system chińskiego NWO, zapewne wierzą, że uda im się zabezpieczyć przed chińską inwigilacją. I tu wkracza dobrze znana przepowiednia, zastanawia nas pierwsze wyłuszczone zdanie:

„Siostra Łucja miała objawienia Matki Bożej w klasztorze w Coimbrze. Niektóre z Orędzi przekazała za pośrednictwem ojca Augustyna Fuentesa. Przekazane przez Maryję Orędzia dotyczą między innymi trzeciej wojny światowej, zaburzeń w przyrodzie i… przyszłości Polski. Publikację późniejszych Orędzi Matki Bożej rozpoczynamy od przekazu dotyczącego przebiegu trzeciej wojny światowej. Spośród wielu źródeł na ten temat oparliśmy się na książce Stephena Lassare’a Odkryte sekrety przyszłości z 1992 r. „Dla świata będzie zaskoczeniem i szokiem błyskawiczne natarcie Chin na Rosję. Natężenie walk i okrucieństwa będą straszliwe. Chińczycy będą naśladować postępowanie Japończyków podczas drugiej wojny światowej: zaskoczenie, szybkość i terror. Zwycięstwa Chin przerażą Stany Zjednoczone.

Chiny rzucą bomby jądrowe na zakłady zbrojeniowe i ośrodki doświadczalne broni atomowej w Rosji. Wywołają one potworne zniszczenia, wstrząsy i zaburzenia w przyrodzie, co się później zemści na nich samych. Armia chińska zginie od broni jądrowej, którą sama rzuci na cały świat, chociaż początkowo będzie zwyciężać. Uderzy w wielu punktach, tak, że Rosja będzie zmuszona walczyć na całej granicy, a jednocześnie potężne desanty będą lądować w głębi kraju.

Amerykanie nie zechcą się mieszać bezpośrednio do wojny, ale widząc, co robią Chińczycy, będą życzyć Rosji zwycięstwa. Niemcy wciągną USA do wojny jako sojusznika atlantyckiego. Pomoc dla Niemców ze strony Ameryki skupi swoją uwagę na Azji i tam będą lądowały wojska USA i Anglii (Irak, Turcja, Iran i Bałkany) w obronie przed Chińczykami. To, co zrobią Niemcy, będzie krokiem samobójczym. Będą liczyć na zajęcie Polski. W swej nienawiści nie zorientują się, że sympatia Zachodu i reszty świata będzie po stronie Rosji.

Wojska chińskie będą niszczyły i równały z ziemią wszystkie miasta i wsie zamieszkane przez ludność białą, a oszczędzały ludność republik azjatyckich, które częściowo powstaną przeciw Rosji i przyłączą się do nich. W języku chińskim będzie to się nazywało krucjatą przeciwko hegemonii rasy białej. Będą głosić jej koniec, a siebie mianują ręką sprawiedliwości. Nastąpi atak przez zaskoczenie Niemiec. Rosja runie na Europę. Polska, Czechy i Słowacja, wiedząc, że w razie zwycięstwa Niemiec czeka je zagłada, stworzą wspólną obronę przeciwko Niemcom.

Również walczyć ze sobą będą sami Niemcy, a Rosja wywrze na tym kraju całą swoją wściekłość za cios zadany z tyłu, za porażki na Wschodzie, za widmo klęski. Dopiero, kiedy Rosjanie dojdą do Atlantyku, ruszą przeciwko nim inne narody bezpośrednio zagrożone. Rosjanie będą zmuszeni wycofać się z walki na Ukrainę, zostawiając po sobie spaloną ziemię i popioły miast. Obojętność na krzywdy, bogacenie się kosztem innych, wywoła odwet.

Przykładem będzie los Szwecji i Szwajcarii. Rosja, która sama też w przeszłości zdradzała, łamała podstępnie traktaty i umowy, tego samego zazna na sobie. Zaznają też klęski Ukraina i Litwa, a w mniejszym stopniu Łotwa i Estonia. Natomiast Białoruś, Polska i Węgry będą stosunkowo spokojne, ale jedynym narodem, który wyjdzie z tej katastrofy cało, ponieważ będzie chroniony przez Miłosierdzie Boże, pozostanie Polska. Czechy i Słowacja zostaną zniszczone dopiero w czasie odwrotu wojsk rosyjskich, które będą się cofać w kierunku Ukrainy i Bałkanów. Od południa z Iraku uderzą Amerykanie i wybuchnie powstanie na Kaukazie aż po Turcję. Od strony Turcji zaatakują Anglicy. Ponadto przy tylu frontach trudno precyzyjnie podać ich kolejność.

Zjawiska atmosferyczne, które ukażą się na niebie już na początku wojny, będą ostatecznym ostrzeżeniem zapowiedzianym przez Maryję, Królową Świata, w wielu objawieniach. Będą potwierdzeniem, że nadchodzi zapowiedziany okres wojen i kataklizmów w przyrodzie. Będą też znakiem, że nie udało się pobudzić w ludziach żalu za grzechy i skruchy oraz chęci poprawy życia, aby móc powstrzymać zło wiszące nad światem, które dotąd trzymała Ręka Pana. Sprawiedliwość Boża nie może dłużej znosić tryumfowania nikczemności i pogardy Jego świętych praw. Wzajemna nienawiść wróci do ludzkości w całej swej grozie i ohydzie. Kataklizmy ugaszą wojnę i uratują resztę ludzkości przed całkowitą zagładą, a więc będą ratunkiem danym przez Miłosierdzie Boże”.

Zaburzenia w przyrodzie

„Kataklizmy wywołają taką panikę i tyle nieszczęść, że dalsze prowadzenie działań wojennych będzie niemożliwe. Nie wystąpią jednak od razu i z jednakowym natężeniem. Będą to ruchy skorupy ziemskiej, stopniowo nasilające się aż do bardzo potężnych i gwałtownych wstrząsów. Wstrząsy te będą przybierać na sile i zaczną wybuchać wulkany. Odżyją nawet te, które uważane są od dawna za wygasłe. Wulkan Etna spowoduje katastrofę całej Sycylii. Okolice Wezuwiusza oraz przyległe wyspy zostaną ewakuowane. Wybuchy Etny i innych wulkanów spowodują zaburzenia atmosferyczne, deszcze popiołów, huragany, ulewy i powodzie.

Zmieni się konfiguracja brzegów Półwyspu Apenińskiego. Na Morzu Śródziemnym ruchy dna wywołają potworne fale i zmieni się linia brzegowa. Ruchy dna Oceanu Atlantyckiego spowodują wyłonienie się nowego lądu. Trzęsienia ziemi i lądów pod wodą spowodują największe zniszczenie brzegów Europy oraz obu Ameryk (mniej w Ameryce Południowej) i Afryki. Najbardziej jednak ucierpi Europa, USA oraz wiele wysp na Morzu Karaibskim. Te ostatnie zdarzenia wystąpią w ciągu kilku godzin. Potem ziemia uspokoi się. Uszkodzone zostaną prawie wszystkie miasta przybrzeżne i duży pas lądu. Zniszczeniu ulegnie Holandia oraz w mniejszym stopniu Belgia. Niemcy zostaną zalane morzem, które wtargnie w dolinę Renu.

W Ameryce trzęsienia ziemi będą trwać jeszcze bardzo długo, po tym jak w Europie nastąpi już spokój. Od strony Pacyfiku zniszczeniu ulegnie Kalifornia aż do gór, a fale oceanu zaleją wiele miast, m.in. Los Angeles. Zniszczenie miast będzie uzależnione od tego, czy ludzie się poprawią. Ale są takie miasta, które ściągnęły na siebie tyle win, które muszą pomścić własne postępowanie i zostaną zniszczone. Do nich należy Nowy Jork, Waszyngton, a także miasta najbardziej tolerujące bezprawie.

Państwa Europy będą bardzo zniszczone. Niemcy, Dania, Holandia zostaną zalane wodą jak wszystkie ziemie przybrzeżne. Mniej ucierpi Norwegia. W Szwajcarii nastąpią ruchy górotwórcze, a w konsekwencji wylewy rzek i zerwanie tam. Nastąpią powodzie i obsuwanie się ziemi. Dotyczy to również Tyrolu oraz północnych Włoch i Alp francuskich. Mrozy i śnieżyce będą uniemożliwiały pomoc. Mapy będą opracowywane od nowa. Na Bałkanach będą lokalne trzęsienia ziemi oraz zaburzenia atmosferyczne, huragany i śnieżyce, ale Bałkany nie zostaną całkowicie zniszczone. Od północy kataklizmy zaskoczą armię chińską już w Europie, w trakcie walk z Rosją. Chińczycy cofną się wskutek potwornych kataklizmów. To będzie trwało zaledwie kilka tygodni, ale będzie w swej grozie tak okropne, że podobnych klęsk nie było dotąd na ziemi.

Paryż w czasie rozszalałych żywiołów obróci się w ruinę, ale nie wszyscy jego mieszkańcy zginą. Spłonie głównie centrum. Paryż odbuduje się. W pokorze przyjąć należy klęski, które nadchodzą na ziemię. Zbiorowe zbrodnie, nienawiść i pycha, egoizm i wyzysk oraz pastwienie się nad słabszymi narodami, pogarda dla nich, zamiast pomocy i opieki, brak miłosierdzia, litości i współczucia – to wizja nadchodzącego świata. Na próżno będą wzywać miłosierdzia ci, którzy nie mieli go dla bliźnich. Będzie ono ostoją słabych, a na wielkie, pyszne narody nadchodzi czas sprawiedliwości.

Najbardziej zniszczone będą Niemcy, ponieważ trudno jest ocalić jednostki, kiedy giną miliony. Ostrzega się wszystkich Polaków będących na ziemiach niemieckich – jeżeli ocaleją z wojny, zginą w falach morza, które zaleją prawie cały kraj. Nad Niemcami będzie użyta broń jądrowa. Ogień, powietrze, woda zbuntują się, gdyż skalane zostaną nieprawością. Germanie wykorzystywali wszystkie siły przyrody, aby niosły śmierć, a więc teraz one obrócą się przeciwko nim i przyniosą śmierć zwielokrotnioną. Dolina Renu stanie się doliną śmierci. Wielkie miasta zmienią się w popiół i dym, który zmyją fale morza. Nowe lądy podniosą się z dna oceanu, a wywołane tym fale rozejdą się z niespodziewaną siłą.

Również i przez Londyn przejdą fale, ale miasto to nie zostanie starte z powierzchni ziemi. Od Pacyfiku do Atlantyku, od śniegów Alaski aż do pustyni Południa, zaczną zapadać się lądy i obsuwać góry. Nastąpi głód, mordercze walki i śmierć. Gdy świat zacznie leczyć swe rany, w Ameryce długo jeszcze trwać będzie chaos. Amerykanie zrozumieją nareszcie, że dolar nie jest celem życia. Zapragną chleba i braterstwa. Wzywać będą Miłosierdzia Bożego, którego sami nie mieli dla innych”.

Dane o Polsce po wybuchu trzeciej wojny światowej

„W Polsce częściowemu zniszczeniu ulegną miasta przybrzeżne, ale żadne polskie miasto nie zostanie zniszczone przez broń jądrową. Będą natomiast zagrożone bombardowaniem, podobnie jak całe niemal Zagłębie. Ludność stamtąd będzie ewakuowana. Nie powinna wracać aż po kataklizmie. Poznań nie będzie zniszczony. W czasie wojny bomby i pociski zagrożą Szczecinowi, portom i Śląskowi. Miast na Ziemiach Zachodnich Niemcy nie będą niszczyć, licząc na ich zagarnięcie. Atakowane będą tylko porty, obiekty strategiczne i przemysłowe. Dużych zniszczeń nie będzie, bo polska obrona do tego nie dopuści.

Po kilku dniach walk działania wojenne przeniosą się w głąb Niemiec, daleko od granic Polski. Niemcy będą niszczyć się wzajemnie z niesamowitą pasją i wściekłością, bo prawo nienawiści zawsze powraca ku temu, kto je stosował. Nadchodzące wypadki zmienią oblicze ziemi, a wszystkie narody świata zmuszą do działania. Jedne pod presją wojny, inne na skutek klęsk żywiołowych lub zniszczenia i rozpadu, które niesie broń jądrowa.

Polska tym razem zostanie oszczędzona i będzie jedynym państwem, które ze światowego kataklizmu wyjdzie jako państwo potężniejsze, silniejsze i wspanialsze. Od niej zależeć będzie przyszłość Europy. W niej rozpocznie się odrodzenie świata przez ustrój, który stworzy, przez nowe prawa, zgodne z prawem Bożym. Polska w swoich granicach będzie realizować prawo Boże, gdyż dość zaznała krzywd, niesprawiedliwości, zbrodni i bezprawia. Zbuduje nowy dom braterstwa wszystkich narodów świata, a dla swoich dzieci będzie matką. Nikogo nie odrzuci, nie potępi, lecz przygarnie. Będzie jedną Ojczyzną dla wszystkich tych, którzy ją kochają, znają jej tradycję, historię i kulturę. Jako prawdziwa matka zwracam się do wszystkich Polaków, aby ich ostrzec i przygotować na nadchodzące wypadki.

Polacy, jeżeli możecie, wracajcie do ojczyzny. Uchroni was opieka Matki Boskiej, Królowej Polski. Ale tam, gdzie zamieszkujecie, też nie załamujcie się. Nieście pomoc, nadzieję, otuchę i ratunek. Bądźcie braćmi tych wszystkich, wśród których przebywacie. Mówcie o niezmierzonym Miłosierdziu Bożym, które jeszcze raz ocali Ziemię, a ocalałej da błogosławieństwo i pomoc. Wskaże drogę odrodzenia, którą pójdzie naród polski.

On po raz pierwszy odczyta i zrealizuje prawdziwe cele ludzkości. Jeżeli chcecie pomóc, wracajcie. Czeka na was praca radosna, twórcza i szczęśliwa. Ale kto liczy na karierę i na wzbogacenie się na innych, niech nie wraca. Kraj Królowej Polski ma być czysty. Polska nie będzie krajem słabym, bezsilnym i biednym, ale w pierwszych dniach jej odrodzenia potrzebna będzie ludności pomoc. Pomoc powinna być szybka i ofiarna. Później już nie będzie potrzebna. Kto wróci natychmiast, kiedy bramy Polski otworzą się, uzyska pełne prawa i weźmie udział w budowaniu najpiękniejszego ustroju ludzkiego pod berłem Bożym”.

Linki:

(Kontakt z wyższą formą bytu – część I) (Kontakt z wyższą formą bytu – część II) (Część III) („Czy uwierzycie mi wreszcie, że mój powrót na ziemię jest zrządzony przez Boga ?”) (Entelechia w Turzovka) (Nadprzyrodzony przekaz do Polaków z roku 1983) (Nadprzyrodzony przekaz do Polaków z roku 1983)

Totalitarne zakusy chińskich władz: pomoże sztuczna inteligencja

Chiny tworzą totalny system kontroli społecznej. Przeprowadzają eksperyment na niespotykaną skalę

Fundacja NWO i Ziemia(nie)

Sztuczna inteligencja przewidzi, kto jest przestępcą?

Naśladowanie Boskich rozwiązań – bionika bogów, czy taka istnieje ?

Czy nowoczesna ludzkość stanie się jak bogowie ? – część II bioniki bogów

Kiedy nastąpi kontakt poprzez świadome urządzenia kwantowe ?

Sztuczna Inteligencja – była i nie ma jej, a ma przybyć…

Sztuczna inteligencja na wyciągnięcie ręki ? Technologiczna osobiwość

Nowe sensacyjne ustalenia w sprawie zamachu na J.F. Kennedy’ego !

Czy Polska zostanie wywyższona w potędze i świętości ?

Masońska wojna informacyjna z Kościołem Katolickim Kosmicznym i Megalitycznym (Aktualizacja 2.0)

Donald Trump uratuje Amerykę i świat ?

Specjalne duchowe namaszczenie Donalda Trumpa

Gog as Mahdi interpretation and Virgin Mary of Fatima symbolic message to human kind

Maryja Dziewica i tłumaczenie wyrazu „alma” przez rabinów

Nowa Wspaniała UFO cywilizacja iluminacka – duchowo biblijna analiza globalnych przemian

System punktów niewolnictwa NWO, a polskojezyczne „Nowe ORMO-NWO”

Ostrzeżenia Maryi dla Kościoła końca czasów – objawienia w Quito – ks Piotr Glas

Ks. Natanek – Kłamstwa o La Salette cz.1

Ks. Natanek – Kłamstwa o La Salette cz.2

Sprawcy zamachu na Kennedyego ujawnieni – i ich tajemnicze rytuały

Ruch oporu – Przygotowania do wielkiego ucisku – Marzulli, Begley, Natanek

Przesłania z podswiadomosci Trumpa i JFK

Czy Donald Trump zostanie zamordowany przez NWO ?

Dobre 22

Podobne Artykuły

2 thoughts on “Nadprzyrodzona układanaka – Czy Maryja Dziewica znowu przepowiedziała nam przyszłość ?

  1. Biblia Tysiąclecia w wersecie 1,23 cytuje proroctwo Izajasza w wersji „Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami.” W przeciwieństwie do innych tłumaczeń, które używają słowa Panna. Panna – virgo (łac.)

    1. Ten jeden raz widocznie dobrze przetłumaczyli, ale kluczowym wersetem jest 7:14, nie wszystko jest złe w „Tysiąclatce”, ale wiele rzeczy jest wątpliwej jakości…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *