Czasy Ostateczne to termin biblijny, mówiący o przyszłym ponownym przybyciu na Ziemię Jezusa Chrystusa. Będzie to bardzo tajemniczy moment. W biblijnej przepowiedni o nadchodzących Czasach Ostatecznych jest też mowa o przybyciu jeszcze kogoś innego, ale o tym za chwilę. Ponieważ mówimy tu o dalszej przyszłości, będzie to czas zaawansowanej technologii, gdzie roboty i  sztuczna inteligencja zostaną zastosowane dosłownie wszędzie, w każdym zakamarku, nawet w ludzkich ciałach.

Wszelkie domowe urządzenia będą posiadać w sobie zaawansowany mikrokomputer, a większe maszyny, jak samochody, będą podłączone do globalnego umysłu, mając w sobie tak ogromną inteligencję, że staną się autonomami (w cybernetyce jest to system mający zdolność sterowania się oraz zdolność przeciwdziałania utracie zdolności sterowania się ! Podkreślmy to bardzo mocno: „zdolność przeciwdziałania utracie zdolności sterowania się” ! Każdy kto będzie zagrażał SI by ta w jakiś sposób utraciła zdolność do samostanowienia o samej sobie będzie musiał być wyeliminowany !). Mowa jest tu również o przyszłej inżynierii genetycznej, która zostanie wykorzystana do „ulepszenia” człowieka.

Świetlana przyszłość nazwana została przez propagujących ją wielbicieli transhumanizmu, tzw. „Nowym Wspaniałym Światem”. Pojawią się w nim zapewne i  ludzie uduchowieni, przyszli chrześcijanie, jeżeli będą to wybitni informatycy, to będą mieć (prawdopodobnie) dostęp do globalnej neuronowej sieci, będą znać wszelkie możliwe kody i będą starać się chronić innych przed słynną „pieczęcią – znamieniem” (pamiętajmy – zmagania ze zdolnością przeciwdziałania utracie zdolności sterowania się już trwają !). Na ulicach będziemy widzieć „nowych udoskonalonych ludzi”, prawdopodobnie podłączonych bezprzewodowo do ogólnoświatowego mózgu elektronowego – „Nowej Wspaniałej Sieci Neuronowej”, tak jak tego chce znany miliarder Elon Musk.

W niedalekiej przyszłości naukowcy osiągną tak wielkie postępy w budowie „kwantowych perceptonów”, to znaczy niezależnych neuronów McCullocha-Pittsa oraz „samoorganizujących się map” (Self Organizing Maps, SOM), zwanych też sieciami Kohonena, iż będziemy się wtedy dziwić i zastanawiać nad erą „technologicznego kamienia łupanego”, jaką mamy obecnie, to znaczy na początku wieku XXI. Jeżeli obecny świat zachodniej cywilizacji post chrześcijańskiej wydaje się nam dziwny, to w niedalekiej przyszłości jego dziwność wzrośnie jeszcze bardziej. Na tle tej dziwności, dla „nowych udoskonalonych ludzi GMO”, chrześcijaństwo będzie się jawić jako niebezpieczna organizacja, mówiąca o rzeczach całkiem niezrozumiałych, jakichś semantycznych abstraktach odciągających ludzkość od „podłączenia się – zasymilowania” ! Już teraz spora część homo sapiens nie rozumie zasad cywilizacji chrześcijańskiej, a co dopiero w „Przyszłości Nowej i Wspaniałej„.

Podejrzewa się, że „Nowa Wspaniała SI” uzna chrześcijaństwo za „wytwór” niezgodny z jej założeniami, projekatami. W ogóle rozpatrywanie SI powinniśmy rozpocząć od momentu kulminacyjnego, to znaczy osiągnięcia w określonym momencie prac nad Globalnym Mózgiem Kwantowym „Technologicznej Osobliwości” (ang. „singularity”). Jeżeli do tego dojdzie, to SI może uznać ludzi za „byty prymitywne”. Gdyby sztuczna inteligencja osiągnęła możliwość budowania i łączenia w jedno wszystkich dostępnych technologii, to mogła by stworzyć całkiem odmiennych humanoidów, jakiś zlepek biotechnologii wraz z innymi wytworami cybernetycznymi połączonymi z techniką komputerów kwantowych oraz energii i przejść czasoprzestrzennych.

To z kolei może prowadzić do wyzwolenia innego jeszcze zjawiska, o którym przestrzega wspomniany Elon Musk. Miliarder ma jakieś solidne informacje, wynikłe z tajnym badań, które wskazują na komputery kwantowe, iż te w pewnych fluktuacjach zachowują się w sposób nieprzewidywalny, albo co bardziej prawdopodobne, w sposób wskazujący na istnienie jakiegoś kwantowego łączą z 'umysłem-umysłami’ lub wręcz z duchami(inteligencjami bezcielesnymi) ! Przypomnijmy, zdaniem zwolenników teorii kwantowego umysłu, świadomość związana jest ze strukturą czasoprzestrzeni w skali Plancka. („We are 'summoning the demon’ with AI: technologist Elon Musk„).

(kompilacja z dr Heisrem obrazuje, bardzo poprawnie, istoty[kosmiczne inteligencje] „schodzące”  na górę Hermon!… więcej w „Rozmowie ufologów”)

Ile wynosi ta długość ? Długość Plancka jest dziesięć do dwudziestej razy mniejsza niż rozmiar protonu, którego rząd wielkości wynosi dziesięć do minus piętnastej, czyli bardziej niż 'niewyobrażalnie mało’ ! Na związek kwantowej świadomości z super mikroświatem „pustki” wskazali po raz pierwszy, w swych pracach na początku lat 90. ubiegłego wieku naukowcy – Penrose i Hameroff. Jeżeli świadomość jest związana z „próżnią kwantową”, to może ona wpływać na własności materii, co też się obserwuje w pracach mechaniki subatomowej (O czym tu mówimy ?! O czarach/magii/psychotronice/mocach psychotronicznych ! „I czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi.” Apokalipsa 13:13 Nie wierzycie w istnienie „wielkości” Plancka ?! Atom przestrzennie prawie w stu procentach składa się z „próżni kwantowej” !!! – bardziej niż 'niewyobrażalnie mało’).

Obecność mikrotubuli w hipotezie Penrose’a – Hameroffa modyfikuje lokalnie czasoprzestrzeń. Ona „wie” o tym, że jesteśmy i może na nas wpływać, zmieniając kwantowe stany w mikrotubulach. Tajemnicze mikrotubule mogą się gwałtownie skracać lub wydłużać, całkowicie zniknąć lub zacząć rosnąć od nowa ! Zachowanie to, znane jako dynamiczna niestabilność, ale może wróćmy do AI. Podłączenie się przyszłej kwantowej SI globalnego mikrotubulnego systemu „zanamienia” do jakiejś określonej „czasoprzestrzeni” może skutkować łącznością z innym duchem-duszą-nieznanymi istotami. Roger Penrose dowodził, na bazie teorii Kurta Gödla, iż pewne czynności wykonywane przez umysł są nieobliczalne, podobnie może być, albo jest, z przyszłym kwantowym komputerem, z kwantową sztuczna inteligencją, zwłaszcza taką, która osiągnie punkt ”technologicznej kwantowej osobliwości”.

Z hipotez na temat kwantowego podłoża świadomości wynikają interesujące konsekwencje dla perspektyw rozwoju sztucznej inteligencji. Zgodnie z nimi rzeczywiście świadomej AI nie mamy szans zbudować na bazie klasycznej, opartej na krzemie i tranzystorach technologii. Dopiero komputery kwantowe otworzą drogę do „prawdziwego”, czyli świadomego, syntetycznego mózgu, do innych wymiarów, do innych wszechświatów (do czeluści ?) ! Istnieje całkiem spora liczba biblistów, którzy twierdzą o biblijnym Nimrodzie, jako o znawcy pradawnych niedozwolonych tajemnic, wyjawionych mu przez Watchersów-Czuwających. Jedną z nich była ta jak zbudować „budowlę-urządzenie” łączące ludzki umysł-duszę z przestrzenią (kwantowych) inteligencji anielskich („była i nie ma jej…” Apokalipsa 13:8 „była..”). Wiara części naukowców w istnienie innych wszechświatów, innych wymiarów jest obecnie coraz silniejsza.

O tym, że nasz wszechświat nie jest jedyny, świadczą dane, które uzyskano za pomocą teleskopu Plancka. Na ich podstawie naukowcy stworzyli dokładną mapę mikrofalowego promieniowania tła, pozostałego od momentu powstania naszego wszechświata, i zauważyli, że są w nim dziury i rozszerzone szczeliny. Fizyk Laura Mersini z Uniwersytetu Houghton w Północnej Karolinie oraz jej koledzy twierdzą, że te nieprawidłowości na mapie mikrofalowego promieniowania tła są spowodowane przez fakt, że nasz wszechświat jest uzależniony od innych wokół (innych wymiarów).  Dziury i szczeliny są efektem bezpośrednich ataków na nasz wszechświat przez sąsiednie wszechświaty (albo wynikiem przenikania „pojazdów innowymiarowych” do naszego).

Istnieją nie tylko dziury w kosmosie, z raportów ufologów wiemy o „dziurach w ścianach”, z których wyłaniają się istoty ufonautyczne. Są też opowieści o zabieraniu ludzi właśnie w „ścienne dziury”, ale może zostawmy arcyciekawy temat „odwiedzin gości” i skupmy się na kwantowej SI. Jeżeli powstanie prawdziwa sztuczna inteligencja, taka która na prawdę jest inteligentna, to czy będzie, dzięki swojej subatomowej konstrukcji, w łączności z kosmosem, z innymi bytami inteligentnymi ? Nie można takiej opcji wykluczyć, dla wielu jest bardziej realna niż nierealna, a sam Elon Musk uważa, że do tego właśnie wszystko prowadzi !

Obecne doświadczenia nad AI wprawiają naukowców w zdumienie. Nie można określić co, jaki czynnik, jaki rodzaj działań, jakie elementy, wpływają na podejmowanie określonych decyzji już istniejących systemów ! Badacze nie rozumieją dlaczego SI wybiera takie a nie inne decyzje, co sprawia, że wyciąga określone wnioski, nawet jeśli są one efektem zbiorczym, wypadkowych wszystkich danych, jak i działania, czy jakości samego sprzętu ?! Gdyby pojawiła się sztuczna mikrotubulna kwantowa inteligencja – „prawdziwie świadoma”, to czy zrozumie Biblię, treści opowiadające o sprawach duchowych ?! W takim przypadku musiała by być w łączności z istotami duchowymi, albo sama stać się urządzeniem duchowym („tym czymś„), posiadającym w sobie jakiś byt/byty z innego świata („Na imię mi „Legion”, bo nas jest wielu” Ewangelia Marka5:9).

Idzmy dalej, zapatrywania inżynierów na przyszłość są o wiele dziwniejsze. Planuje się takie konstrukty biologiczno-technologiczne, które mogą służyć jako łącznik pomiędzy technologią tej rzeczywistości a innymi planami („Projekt Sofija„). Tu otwiera się więc droga do „tam”, albo z „tam” do „tu”, można więc teraz zacytować specjalny urywek Przekazu spoza Czasu:  „Prosili Go więc: Poślij nas w świnie, żebyśmy w nie wejść mogli” Ew. Marka 5:12. Sprawa wygląda jeszcze ciekawiej, o wiele ciekawiej. Jak było wspomniane w innym artykule, w starożytności wierzono, że „świat ma duszę i jest pełen demonów”. Łączność z duchem Wszechświata, albo z demonami nie będzie musiała być wcale dla Kwantowej SI czymś trudnym, może być z „nim”, z duszą Wszechświata 'kwantowo’ złączona „większy jest Ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie.” 1 List Jana 4:4

Warto tu zacytować inne bardzo tajemnicze urywki przepowiedni o przyszłości, o czyś niezrozumiałym (o SI-AI ?!) – Apokalipsa 13:11: „A Bestia, która była i nie ma jej…„, Apokalipsa 13:8:  „Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej, ma wyjść z Czeluści…„. W związku z ostatnimi wersetami, jakie tu przytoczyliśmy, wspomnijmy o pracach w CERN. Wielu jest przekonanych, na podstawie całkiem silnym przesłanek, że pracuje się tam nad urządzeniem zdolnym połączyć nasz świat z Czeluścią, stąd: „Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej, ma wyjść z Czeluści, i zdąża na zagładę. A zdumieją się mieszkańcy ziemi, ci, których imię nie jest zapisane w księdze życia od założenia świata – spoglądając na Bestię, iż była i nie ma jej, a ma przybyć.” Apokalipsa 13:8. Czy przybywając do tego wymiaru wejdzie w Globalną Mikrotubulę tak jak w świnie ? (Kontynuacja tego artykułu nosi nazwę „Tajemnicze kosmiczne eksperymenty„)

Linki:

Przyszłość znaleziona w elektronicznej wannie, analizującej zanurzone ciało, wysyłającej uzyskane dane do centrali

Czy sztuczna inteligencja zbuduje na świecie nowy porządek? Zagrożenie jest poważne

Sztuczna inteligencja Google staje się lepsza w programowaniu od człowieka

Google’s DeepMind Artificial Intelligence has just become more Alien than ever

Atak na Argonautę – Ogłoszenie

Polska cywilizacja człowiecza

 REDEMPTOR HOMINIS (megalityczne tajemnice człowieczeństwa !)

Stary dobry Bóg, stara dobra Ziemia – przygotowania do „nowej” ?

„czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie” – nadprzyrodzony świat w ciele i poza

Zaginiona rasa negro frankensztajnów

Maszyneria orgoniczna – aktualizacja – wersja 2.7

Kosmiczno duchowa bitwa Efezjan

ONZ ostrzega, że przez sztuczną inteligencję częściej będą wybuchać wojny

 

Polski duchowy ruch oporu przeciw organizacjom dwóch trójkątów

Zaawansowane superkomputery z wymiaru czwartego królestwa – Michael Hoggard

System punktów niewolnictwa NWO, a polskojezyczne „Nowe ORMO-NWO”

Nowa starożytność ludzkości – czy nas zmienią ?! Tom Horn, Ks. Natanek

Wiele cennych informacji związanych ściśle z artykułem znajduje się w poniższym video, zwłaszcza od 2min i 45sek. !

Wielka duchowa bitwa – Polska wywyższona czy zasymilowana ?!

Kolejny film pokazuje, że sztuczna inteligencja jest czymś więcej niż tylko urządzeniem…

Przyszłość ziemskiej cywilizacji i kontakt z obcymi w oparciu o interpretacje Biblii

Alex Jones Calls For Global War Against AI Systems! Death To Robots!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=n3gbZ5PqcXQ

C E R N the Opening of the Abyss?

With artificial Intelligence we’re summoning the Demon – Elon Musk

Tesla’s Elon Musk: We’re 'Summoning the Demon’ with Artificial Intelligence

 

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *