Zagadkowy katolicki super synod ufonautyczny i Nowa Era iluminacka wielkiej hodowli

Tyle się dzieje, że nie sposób tego wszystkiego ogarnąć. W Polsce zbliżamy się do wyborów stulecia, od nich będzie zależała nasza przyszłość: czy szybko zostaniemy pożarci przez diabła NWO, czy powoli, powoli znaczy po „pisowsku” – „Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć.” 1 List św. Piotra 5:8. PiS pozwoli nam jakoś egzystować, zanim diabeł NWO asymiluje nas do tworzonej nowej cywilizacji śmierci – zrównoważonego rozwoju Agendy 2030. PiS już zapowiedział: „tworzą dobrobyt”, a nie cywilizację człowieczą Chrystusową.

Pani doktor Aldona Ciborowska ostrzegała – wielu pisowskich oficjeli wyznaje – wprowadza w życie, zrównoważony plan Agendy 2030, tak po cichu. Może muszą to robić, nie mają wyjścia, lub zostali tak wychowani, w duchu New Age tajnych bractw. Skoro wspomnieliśmy o okultystycznych organizacjach UFO iluminatów, to mechanizm Nowego Hitleryzmu NWO wykosił nasz cały kanał video na platformie Vimeo, i prawdopodobnie także na tzw. „niezależnym” Dtube. Filmy o polskojęzycznej i anglojęzycznej bolszewi NWO są zakazane. To musiało się stać, czekamy kiedy wyłączą nasz kanał na You Tube, dziwne że jeszcze tego nie zrobili.

Era wolności słowa dobiega końca. Nadchodzi bolszewicko szatański system oceny obywatela, tzw. „Social Credit System„, który przerodzi się w biblijny „Wielki Ucisk”. Ten tajemniczy i straszny „Wielki ucisk” będzie najtrudniejszym okresem w historii ludzkości. Według proroctw biblijnych przypadnie on na „dni ostatnie” czy też „czasy ostateczne” ​(2 Tymoteusza 3:1; Daniela 12:4).

Będzie to „ucisk, jakiego nie było od początku stworzenia, które Bóg stworzył, aż do tego czasu i nigdy więcej nie będzie” ​(Marka 13:19; Daniela 12:1; Mateusza 24:21, 22). Na każdym kroku, na każdym rogu, w każdym urządzeniu, na ziemi i w powietrzu, będą istniały urządzenia śledzące nasze poczynania – elektroniczni nadzorcy „kapo”. Z pewnością pojawią się wynalazki szczytujące nasze myśli, jeśli wcześniej nie dacie sobie zainstalować jakiegoś implantu.

To wszystko jest dobrze znane w kręgach władzy ! Dlatego tak nienawidzą Konfederacji, jedynej siły z założenia antyenwuowskiej i antydiabelskiej, a kto wie, może i anty iluminackiej ! Bez kontroli serwerów i oprogramowania jest mało prawdopodobne by się przedarli do sejmu. Do tego musieli by posiadać w swoich kręgach zaufanych kapłanów egzorcystów, cały czas w gotowości odbijania czarów, pochodzących z mordów na nienarodzonych dzieciach, bo cały sytem eksterminacji dzieci jest w ocenie znawców, mechanizmem ukultystycznym, dającym siłę mocom piekielnym i piekielnikom bolszewi NWO.

Rewolucja ufonautyczno cywilizacyjna nie może się odbyć bez spacyfikowania Kościoła Katolickiego, dlatego powołano „katolicki super synod ufonautyczny„. Jak zwykle portal PCH24 nie zawodzi, przeprowadzili dogłębną analizę ! Opublikowali wspaniałą syntezę planów „Klubu z Sankt Galen„, zmaterializowaną w postaci nowej doktryny Kościoła Frańciszkowego: „…co ujęte jest w „mantrze” papieża Fanciszka: „wszystko jest połączone”. Czwart tajemnica Fatimska się wypełnia, pędzi z zawrotną szybkością ! Momentami wydaje się, że na terenie Europy i USA już za paręlat wprowadzą wspomniany system oceny obywateli.

Ilu Polaków dołączy do nowo utworzonej „Milicji obywatelskiej Nowego Porządku Światowego” ? Zapewne ci co głosują na folksdojczy… wielu z nich zostanie również wyznawcami Nowej Religii Transhumanistyczno kosmicznej doktryny statków kosmicznych i przybywających nam z pomocą Obcych(duchów), i oto już zadbali „synodianie” od Frańciszka: „Poprzez dialog Kościół musi unikać narzucania „skostniałych doktryn” (nr 38)„.

I teraz najważniejszy przekaz od kosmicznych frńciszkowych istot „synodian”: „Należy uznać „rdzenne rytuały i ceremonie”, które „tworzą harmonię i balans między istotami ludzkimi a kosmosem” (nr 87) oraz „tradycyjne elementy, które są częścią procesów uzdrowienia” dokonywanych przez „starszych uzdrowicieli” (nr 88), których „rytuały, symbole i style celebracji” powinny być włączone w „rytuały liturgiczne i sakramentalne” (nr 126).

A to oznacza wprost katolicką akceptację rysunków naskalnych, będących wynikiem kontaktów z Obcymi, dokonanych przez indiańskich szamanów i znachorów, jako doktryny Nowej Religii ! W rezultacie „katolickiego super synodu ufonautycznego” mamy zlać się w jeden ogólnoplanetarny umsył – ULA (ala „Borg” ze Star Treka) ! „„Koncept sumak kawsay (‘dobrego życia’) został ukuty na bazie rodzimej mądrości rdzennych ludów i narodów. Jest to pojęcie sprawdzone, starsze i bardziej aktualne, proponujące wspólnotowy styl życia, w ramach którego wszyscy CZUJĄ, MYŚLĄ i CZYNIĄ to samo”.

Jeśli ktoś z państwa chce być asymilowany powoli, a większość rozsądnych ludzi właśnie tak myśli, to zagłosują na PiS i „pińcet+”, uroszczenia 447, elektrownie jądrowe – zamykanie kopalń, cyrografy klimatyczne i inne pisowskie CETY, natomiast ci którzy widzą Polskę walczącą z Nachaszem wybiorą Konfederację, reszta polityków filantropa to biologiczne ciała z zamieszkującymi je istotami, wszczepionymi przez kosmicznych ogrodników (proszę pamiętać: „wszczepionymi”).

Uprawa jest gigantyczna ! Politycy posiadający w sobie odpowiednio wychodowaną „istotę” nie mogą nie wykonywać poleceń ogrodników ! Nawet pan Szyszko, wydawało by się bardzo inteligentny człowiek, ciągle i wszędzie opowiada o ufonautycznym zrównoważonym rozwoju i zrównoważonej ekologii Agendy 2030, proszę posłuchać !…

Każdy na szczytach władzy, kto nie wyznaje Ducha Świętego Chrystusa, Świętej Nauki zmaterializowanej w postaci TRYDENCKIEJ, bez naleciałości „istot synodian”, jest podlewany „gorzką wodą”  – „I przybyli potem do miejscowości Mara, i nie mogli pić wód, gdyż były gorzkie” Księga Wyjścia 15:23 Niestety polskojęzyczne elity są od wielu dziesięcioleci hodowane na chwasty, lub innego typu istoty-sadzonki, potwierdza to film pana Tomasza Grygucia pt.: „Wielka nierządnica czyli loża ufonautyczna masonerii iluminatow NWO„, który pospiesznie został usunięty przez globalnych iluminatów !

Ogrodnicy przybywają tu, do tego wymiaru, na tą planetę, w ogromnych ilościach i niezwykle często ! Kosmiczni Ogrodnicy mogą robić z „sadzonkami” przeróżne rzeczy: zaszczepiać, przeszczepiać i wszczepiać ! Proszę przeczytać co o tym pisze starożytny znawca Biblii: „…zastanówmy się, w jaki sposób wszechmądry Bóg stworzył drzewa również w człowieku, czyli w mikrokosmosie[patrz tekst pt.: „Logos nakazał byśmy mieli Matkę ! Zaawansowana symbolika Świętej Nauki” oraz „Tajemnice hinduskich świątyń pamięci Total Recall’u – część I„]. Otóż wziąwszy ciało jakby cząstkę ziemi od razu sprawił mu zbiorniki – narządy zmysłów[patrz tekst pt.”Starożytna niebieska materia„].

Następnie umieścił każdy zmysł niby uszlachetnioną i bardzo pożyteczną roślinę: słuch w uszach, wzrok w oczach, węch w nozdrzach i pozostałe zmysły we właściwych i odpowiednich miejscach. Twierdzenie moje potwierdza mąż o boskim natchnieniu, który tak mówi w Pieśniach: Czy nie słyszy Ten, który uszy wszczepił? Czy ma widzieć Ten, kto utworzył oczy?” Psalm 93:9 Wynika stąd, iż wszelkie zdolności przenikające do nóg, rąk i innych członków, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, są szlachetnymi sadzonkami.” – koniec cytatu.

W takim razie, po zdaniach mędrca, proszę zobaczyć co pisze w Ewangelii: „A gdy przejrzał, powiedział: «Widzę ludzi, bo gdy chodzą, dostrzegam ich niby drzewa».” Ewangelia wg św. Marka 8:24 No a przecież pamiętają państwo „kto czyta niech rozumie – rzeczy boskie objawiają się i odkrywają każdemu proporcjonalnie do możliwości jego rozumu„, odpowiednio do jego „sadzonki”, lub „drzewa” ? (proszę koniecznie sprawdzić „Klucz do przypomnienia Total Recall’u – Tajemnica kosmicznych symboli Biblii, część IV„)

Od kilkudziewsięciu lat jesteśmy podlewani „gorzkimi wodami” iluminatów (szczególnie od roku 1989), „zatrute ścieki” dosłowienie wypływają z eurokołchozu i iluminackich Stanów, są to nauki duchowych istot z innego wymiaru, propagowane przez Wielką Lożę Ufonautyczną: „..Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów” 1 List do Tymoteusza 4:1 (nauki demonów to najnowsza skrywana technologia genetyczna, moralna rozwiązłość, zabijanie dzieci, w tym nienarodzonych, transhumanizm[próby stworzenia ludzkich borgów], itp…

Co się wydarzy po wielkim ucisku, kiedy przybędą na Ziemię kosmiczni „żniwiarze” ? Potężny anioł wrzuci Szatana i demony „do otchłani” symbolizującej stan nieaktywności przypominający śmierć (Objawienie 20:1-3). Sytuację wtrąconego do otchłani Szatana można przyrównać do sytuacji więźnia — nie będzie miał on wpływu na bieg wydarzeń (Objawienie 20:7). Królestwo Boże zacznie trwające 1000 lat panowanie, co będzie dla ludzkości wspaniałym błogosławieństwem (Objawienie 5:9, 10; 20:4, 6). „Wielka rzesza”, której dokładnej liczby nie znamy, ‛wyjdzie z wielkiego ucisku’, czyli go przeżyje, i będzie mogła zobaczyć początek Millennium (Objawienie 7:9, 14; Psalm 37:9-11).

Miejmy nadzieję, że nie doczekamy czasu Wielkiego Ucisku, który na troszkę „naszych ziemiach” jest coraz bardziej skrycie wprowadzany, że przed tymi zdarzeniami zostaniemy wzięci do Pana i Zbawiciela Chrystusa ! Módlmy się o miłosierdzie i o łaskę Boga Jezusa: „Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich” Efezjan 6:11

Linki:

Herezje na synodzie? Hierarchowie wzywają do krucjaty modlitwy i postu

PiS i PO wspólnie podjęli ważną decyzję w sprawie ratyfikacji kontrowersyjnej umowy CETA

Kontakt z Niebiańską Inteligencją, z „gwiazdami” – część II

Zagadka natchnienia i symboli Tolkiena

Dwadzieścia lat poszukiwań odkrywcy piątego elementu…

Kosmiczne symbole Biblii – gdzie jest „pole” ? – część I

Kosmiczne symbole Biblii, medytacja tajemnicy, część III

Sny mieszkańców cienistej krainy

Wstęp do Esencjalizmu biblijnego

„bez przypowieści nic im nie mówił” !!!

„Istnieje doktryna LGBT – to nie jest żadna ideologia; LGBT to doktryna wojenna, to wojna toczona przeciwko chrześcijaństwu” – powiedział w programie „Minęła dwudziesta” prof. Aleksander Nalaskowski. Wykładowca UMK w Toruniu został zawieszony przez rektora tej uczelni za publikację felietonu „Wędrowni gwałciciele”, w którym odnosił się do coraz zuchwalszej promocji dyktatu LGBT w przestrzeni publicznej. – Widziałem tam wiele strojów, udających zakonnice, widziałem „zakonnice”, które też się całowały. Widziałem – jak napisałem, to jest cytat ze mnie – „grube, obleśne baby”, które się całowały. I co mogę zrobić? Widziałem takie indywidua – stwierdził w rozmowie z Michałem Rachoniem.” więcej tu: : http://www.pch24.pl/prof–nalaskowski–lgbt-to-nie-ideologia–ale-doktryna-wojenna-przeciw-chrzescijanstwu,70817,i.html#ixzz5zNvhBNs2

Globalna rewolucja duchowa Agendy 2030 cywilizacji ufnonautycznej iluminatow NWO

Demoniczna procesja w Watykanie. Antychryst nadchodzi.

Szatański Klub z Sant Gallen oraz tajne grupy uderzeniowe SS-Lucyfera w Polsce

Uwaga ! W Watykanie powstała nowa religia – prof.Roberto de Matei

Herezje na synodzie? Hierarchowie apelują do polskich katolików! POLECAMY !!!

Lucyferyczny szczyt odysu energii życiowej zorganizowany w Polsce przez PiS !

Grzegorz Braun: Tylko Konfederacja! Perspektywy są pasjonujące – O pisowskiej Agendzie 2030 zrównoważonego „rozwoju”

https://www.youtube.com/watch?v=-v54bu8EtMM

PILNE! Czy maszty 5G są postawione legalnie? Czy jesteśmy świadkami ogromnej afery budowlanej?

https://www.youtube.com/watch?v=7mtpSABz30o

W Polsce nastapiła zamiana hybrydy postsowieckiej na hybrydę amerykanską – uzależnieni od LUCYFERA

Jedyna droga wyjścia z zamętu duchowego Polaków

Przerażające skutki edukacji seksualnej. Dr Bogdan Stelmach nie pozostawia złudzeń

https://www.youtube.com/watch?v=1UHyZ_4OcQA

Michalkiewicz wRealu24: Czy pobicie Żydów to prowokacja? Co ukrywa PiS odwołując Sejm?

https://www.youtube.com/watch?v=igx-9vjf3U4

R.Winnicki B.Pejo | Nasilają się ataki na Konfederację

Czy Gowin zwariował? Ukraińcy mają stać się polską elitą

Czy Polska się uratuje przed odsysem energii życiowej – Czy zostanie wywyższona ?

Tadeusz Matuszyk: Brońmy Polski i Europy jak nasi Ojcowie pod Wiedniem AD 1683 i pod Lepanto AD 1571

https://www.youtube.com/watch?v=4sh8Ihuuqy8

Proukraińskie szaleństwo PiSu? | P. Usiądek

Marksizm a postmodernizm. Wyjaśnienie | Krzysztof Karoń

Boskie Tchnienie Kodu Biblijnych symboli oraz „Kto czyta niech rozumie”

Atak okultystycznej mafii zboków nowego hitleryzmu NWO

https://d.tube/#!/v/popotopie.blog/h0pbb370

Koalicja nieustraszonych pogromców masońskich wampirów ostatnią deską ratunku

Dr Stanisław Krajski: Kryzys demograficzny. Czy Polska przetrwa? – Magazyn Polskie Sprawy #241

Ostatnie wybory zostały sfałszowane? Operacja pomiędzy komisjami wyborczymi | Przegląd prasy

Dobre 24
Złe 1

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *