Ziemia – planeta na której istnieje jeszcze normalność – empiryczne i statystyczne pojęcie „normalności”

Na niebieskiej planecie Układu Słonecznego obserwujemy coraz większą liczbę ludzi, którzy są przekonani o istnieniu inteligentnego „życia” w innych częściach świata gwiezdnego (rozróżniając rzeczywistość planetarną od rzeczywistości mikrokosmosu – świata duchowego). Dowodami mającymi przekonać opinię publiczną do takiego poglądu mają być CORAZ CZĘSTSZE 'ufo’ manifestacje. „Pojazdy” NOL jakie się 'materializują’ mogą przybierać najrozmaitsze formy, zdaniem specjalistów dostosowują się do ludzkiej (cywilizacyjnej) świadomości. W przeciągu ostatnich kilku tysięcy lat od cudownej materializacji tej planety, a następnie nadprzyrodzonej 'terraformacji’, ludzkość doświadczała różnych rzeczywistości, powstawały na bazie tych odczuć różnorakie kultury. Znawcy podejrzewają, że są one od siebie bardzo odmienne, że ich korzeń wyrasta z innej (duchowej) gleby. Kosmiczny Rolnik (YHWH יהוה)  zasiał ziarno, ale jaki gatunek 'roślin’ uprawia ? Jakie rodzaje były 'podlewane’ na początku, w Ogrodzie Eden ?

Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, niektóre [ziarna] padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia.” Ew. Mateusza 13:3

1308294545_1

solaris3

Duchowy Rolnik – Stwórca Wszechświata (YHWH יהוה)  stwarzając istoty zwane ludzmi dał nam instrukcję jak doprowadzić nasze istnienie, szarpane często przez (duchowe) chwasty, do porządku, do NORMALNOŚCI. Stało się to na Synaju, to tam przekazany został ludzkości Święty Manual. Zasady moralne przyjmują najczęściej formę zdań rozkazujących lub zakazujących, rzadziej oznajmujących. Naruszenie tych zasad (zwłaszcza Boskich YHWH יהוה) powoduje zwykle u tych zapisanych w Księdze Życia wewnętrzny konflikt psychiczny, a stąd już tylko krok do nie-normalności ! Zasady etyczne w odróżnieniu od moralnych są ogólnymi, filozoficznymi twierdzeniami, wynikającymi z danego (UFO) światopoglądu – przyjętego systemu pojęciowego („Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty!” List do Galatów 1:8), który w czasach dzisiejszych jest usilnie modyfikowany !

do-niemiec-dotarl-juz-pociag-z

Interpretacja Biblii jest gigantyczną tajemnicą duchowo-(umysłowo)-intelektualną. Obeznani teolodzy jak i Kapłani Kościoła Katolickiego w tej kwestii nie mają wątpliwości, można ze Świętą Treścią zrobić wszystko „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko niesie korzyść; wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje.” 1 List do Kor 10:23. Stąd też nasuwa się w tej materii pytanie o (umysłową) normalność ? Przecież wszystko można badać, wszelkie duchy „Ukochani, przestańcie wierzyć każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat.”(1 Jana 4:1) , czy aby wszystko – wszelki duch prowadzi do normalności ?

bible-archeology-exodus-kadesh-barnea-petra-mt-hor-jebel-haroun-aaron-burial-altar

menorahlanguagedecifer

Drobne nieprawidłowości w funkcjonowaniu mentalnego wnętrza pojawiają się u wszystkich ludzi, jak w takiej sytuacji odróżnić je od objawów choroby psychicznej, które mogą budzić nasz niepokój ? Po pierwsze zaburzenia u ludzi zdrowych są krótkotrwałe i przemijające. To niedługie epizody, po których wszystko wraca do normy. Natomiast zaburzenia duchowo – psychiczne pojawiające się w chorobach są częste, długotrwałe i powtarzające się. Ponadto są uciążliwe i utrudniają człowiekowi codzienne funkcjonowanie.

menorah

BigMenorah

Drugie ważne kryterium normalności to „świadome zdawanie sobie sprawy”. Zdrowy człowiek wie, że doświadcza właśnie jakiegoś zaburzenia: „Wiem, że to są zjawy, lub mogą być narzuconymi mi zjawami”.  Chora osoba nie potrafi oddzielić tego co rzeczywiste od tego co rojone – przez zmanipulowany lub zaprogramowany umysł. Własne (UFO morficzne manifestacje) wyobrażenia traktuje jako obiektywnie istniejące, fantazje – halucynacje zlewają się jej z realiami, z rzeczywistością, nienormalność z normalnością. Podkreślić należy, że te tzw. fantazje często są narzuconymi przez byty stojące za tzw. UFO manifestacjami (demonicznymi).

calves1

Wspaniała Bosko-ludzka normalność

Generalnie i najprościej ’normalność’ to nieodbieganie od przyjętych norm. Stąd też globalne elity starają się zaprogramować lub przemienić boskio-ludzkie normy, na UFO NWO standardy. Jak wspomnieliśmy kluczem jest tu „świadome zdawanie sobie sprawy„, że dzieje się coś złego z tzw. elitami, z ich umysłami – duszami. Sygnalizowany tu problem ’normalności’ jest poruszany przez naszego kochanego rodaka i jednocześnie wybitnego naukowca. Oddajmy więc głoś znawcy właśnie NORMALNOŚCI:

(…)Teolog moralista musi zatem dokonywać wnikliwego rozeznania w kontekście współczesnej kultury o przewadze naukowej i technicznej, narażonej na niebezpieczeństwo relatywizmu, pragmatyzmu i pozytywizmu. Z teologicznego punktu widzenia zasady moralne nie są uzależnione od momentu historycznego, w którym zostają odkryte. Fakt, że niektórzy wierzący nie stosują się w swoim postępowaniu do pouczeń Magisterium lub też błędnie uważają, że są moralnie poprawne pewne działania, które ich Pasterze uznali za sprzeczne z prawem Bożym, nie może stanowić uzasadnienia dla odrzucenia prawdziwości norm moralnych nauczanych przez Kościół. Formułowanie zasad moralnych nie należy do kompetencji metod właściwych naukom szczegółowym.

papiez

Nie negując wartości tych metod, ale nie zacieśniając też do nich swojej perspektywy, teologia moralna — wierna nadprzyrodzonemu zmysłowi wiary — rozpatruje przede wszystkim duchowy wymiar ludzkiego serca i jego powołanie do Boskiej miłości. Podczas gdy nauki humanistyczne, podobnie jak wszystkie nauki doświadczalne, rozwijają empiryczne i statystyczne pojęcie „normalności„, to wiara naucza, że tego rodzaju normalność zawiera w sobie ślady upadku człowieka, jego odejścia od pierwotnego stanu — to znaczy, że jest skażona przez grzech.

1457725815065cdb8f7f3b2e4c0d5eba

Tylko wiara chrześcijańska wskazuje człowiekowi drogę powrotu „do początku” (por. Mt 19, 8) — drogę, która często bardzo różni się od drogi normalności empirycznej. W tym sensie nauki humanistyczne, mimo wielkiej wartości wiedzy, którą zgromadziły, nie mogą zostać uznane za najważniejsze wskaźniki norm moralnych. To Ewangelia odsłania pełną prawdę o człowieku i jego życiu moralnym i w ten sposób oświeca i napomina grzeszników, głosząc im miłosierdzie Boga, który działa nieustannie, by uchronić ich zarówno przed utratą nadziei na to, że zdołają poznać i zachować prawo Boże, jak również przed fałszywym przekonaniem, że zdołają zbawić się bez zasługi(…) – cytat z Jana Pawła II „VERITATIS SPLENDOR”

purewal-1984-general-splsh

pamietnik

Należenie do mniejszości, nawet jednoosobowej, nie czyni nikogo szaleńcem. Istnieje prawda i istnieje fałsz, lecz dopóki ktoś upiera się przy prawdzie, nawet wbrew całemu światu, pozostaje normalny. Normalność nie jest kwestią statystyki.” – Autor: George Orwell, Rok 1984.

56757557P.S. Aby ogarnąć te jakże ogólnikowe zdania odsyłamy państwa do ważnych tekstów, w których tematyka ta była poruszana. Bardzo istotnym jest tu inny podobny artykuł w tym kontekście, a także te podane poniżej, w aktywnych linkach:

Znawcy podejrzewają, że są one od siebie bardzo odmienne, że ich korzeń wyrasta z innej (duchowej) gleby. Kosmiczny Rolnik (YHWH יהוה)  zasiał ziarno…

Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, niektóre [ziarna] padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je

Jak usunięto homoseksualizm ze spisu chorób psychicznych?

Duchowy stan wojenny – chwasty atakują !

Duchowe oblicze psychologii zachwaszczonych grup

Kosmiczno duchowa bitwa Efezjan

Nowi emisariusze wszystkich krajów łączcie się !

Geopolityka ponadludzka – nowa/stara dziedzina nauki

Ufonautyczna infekcja oraz „niebezpieczna strawa”

Agenda 2030. Zrównoważony rozwój depopulacji

Kosmiczny i megalityczny Kościół Katolicki – część I

Kosmiczny i megalityczny Kościół Katolicki – część II

http://popotopie.blogspot.com/2015/09/islamskie-sieci-neuronowe-zamiast.html

http://popotopie.blogspot.com/2015/09/zyjmy-poki-jestesmy-prawdziwi.html

http://popotopie.blogspot.com/2015/09/wyobrazcie-sobie-sygnalizacja.html

http://popotopie.blogspot.com/2015/07/geopolityka-ponadludzka-nowastara.html

http://www.govtech.com/Future-of-Tech-Advancements-Bring-Challenges-Questions.html

http://www.timesofisrael.com/the-cyborg-revolution-is-here-is-it-good-for-the-jews/

http://www.huffingtonpost.com/entry/ray-kurzweil-nanobots-brain-godlike_560555a0e4b0af3706dbe1e2

Advanced aliens could 'conquer and colonise’ our planet, warns Stephen Hawking

ProductionStill_3

mtsinai3

Międzynarodowy okultystyczny UFO-komintern

Czy już powinniśmy uciekać w góry – Kto czyta niech rozumie – Ks. Natanek

Czwarta Tajemnica Fatimska coraz bardziej sensacyjna ! – prosimy analizować tekst w video !

Biblijna Góra Ognia,Synaj Dowody Archeologiczne-Film Dokumentalny Lektor

Niewidoczne istoty sterujące światem

Solaris trailer- polecany przez Argonaute !

Cywilizacje pozaziemskie, cz. 4 – Zaginięcie Valenticha – Grzegorz Sławicki

https://youtu.be/7cH_lOmpVh4

Unia Europejska dziełem masonerii 2/2 dr Stanisław Krajski ważny film !

SkyWatchTV Sci-Friday 10/2/15: DARPA, DNA, and Hacking the Brain

https://youtu.be/TjlKv-tJZbw

UNICEF Alien Propaganda

https://youtu.be/_Mtrc9O0IX4

 

Dobre 84
Złe 5

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *