Kim byli (są) biblijni Zahab זהב – „zbudowani ze złota” ?

Ortodoksyjni chrześcijanie oraz Żydzi wierzą, że Bóg stworzył świat w ciągu sześciu 24 godzinnych dni, po których odpoczął w dniu siódmym. Stworzenie jest opisem kosmologicznym i niezwykle tajemniczym. W dzisiejszej fantastyce naukowej taki proces nazywa się materializacją oraz terraformingiem. Sama Biblia to kopalnia historycznych skarbów, w które wielu nie chce wierzyć, bo są zbyt fantastyczne. Badania wielu uznanych naukowców potwierdzają wszystko co jest zawarte w Świętym Przekazie. Biblia jest dana ludzkości przez Byt Nadprzyrodzony i informuje nas (czasmi symbolicznie) o rzeczach niebywałych, nie mieszczących się w naszych czerepach (jak to ujął Ksiądz Natanek) Dlaczego wiele tajemnic jest zakrytych, dlaczego tak niebywałe cuda są schowane za znaczeniami symbolicznymi ?!

Jako chrześcijanie powinniśmy się modlić i prosić o łaskę poznania tajemnic ukrytych od momentu terraformingu ! Może dzięki przychylności Chrystusa i prośbom do Stwórcy Wszechświata, Ojca Niebieskiego, uda się nam zrozumieć lepiej ten skarb, jakim jest Jego Słowo, zapisane przez starożytnych proroków. Oto kilka elementów wiedzy biblijnej, które dla wielu mogą stać się czymś bardzo cennym.

…Jeżeli wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego…” Ew. Jana 3:13 Uczniowie którzy towarzyszyli Jezusowi w wędrówkach, dostępowali niezwykłego zaszczytu. Mogli się uczyć bezpośrednio od Wielkiego Nauczyciela. Słyszeli na własne uszy, jak objaśnia Słowo Boże i przedstawia wspaniałe prawdy. W Ewangelii według Mateusza 13:34, 35 czytamy: „Jezus mówił do tłumów w przykładach. Doprawdy, bez użycia przykładu niczego do nich nie mówił — żeby się spełniło, co zostało powiedziane przez proroka, który rzekł: ‚ Otworzę usta w przypowieściach,  wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata

Czym są te „przykłady” (rzeczy ukryte) ? Jakie mają znaczenie w zrozumieniu ukrytego przesłania ? Mistrzem który może wyjasnić w tej sprawie wiele, jest uznany genialny teologa Tomasz z Akwinu, oto urywek jego pracy dotyczący symboliki i tego jak posługiwać się biblijnymi „kluczami”:

(…)„Pismo święte przewyższa wszystkie nauki rodzajem wypowiedzi, ponieważ w tym samym miejscu, w którym opowiada wydarzenia, objawia tajemnicę„ (…) same rzeczy, które oznaczane są przez słowa, także coś oznaczają. Zatem to pierwsze oznaczanie, w którym słowa oznaczają rzeczy, należy do pierwszego sensu, to jest sensu historycznego, czyli dosłownego. Natomiast oznaczanie, w którym rzeczy oznaczane przez słowa znowu oznaczają inne rzeczy, nazywamy sensem duchowym, (…) sens dosłowny jest tym, co zamierzył autor, a autorem Pisma świętego jest Bóg, (…)różnorodność sensów nie bierze się stąd, że jedno słowo oznacza wiele, lecz stąd, że rzeczy oznaczane przez słowa mogą być znakami (symbolami – dopiek mój) innych rzeczy (znaczeń – dopisek mój)(…) Całość znajdziecie państwo pod tym adresem: http://argonauta.pl/biblijne-kody/

other-dimensions

Symbol to z języka greckiego σύμβολον (simbolon), jest to semantyczny środek stylistyczny (Tomaszowy znak), który ma jedno znaczenie dosłowne (Tomaszowy sens dosłowny) i różną liczbę znaczeń ukrytych (Tomaszowego sensu/ów duchowych). Symbol to także odpowiednik pojęcia postrzegany zmysłowo. Najbardziej ogólnie jest to zastąpienie jednego pojęcia innym, krótszym, bardziej wyrazistym lub najlepiej oddającym jego naturę, albo mniej abstrakcyjnym. Jest to znak odnoszący się do innego systemu znaczeń (do innych tajemnic), niż do tego, do którego bezpośrednio się odnosi. Przykładowo symbol lwa oznacza nie tylko dany gatunek zwierzęcia, lecz często także siłę, władzę lub niebezpieczeństwo.

Greckie słowo σύμβολον symbolon oznaczało niewielki, rozłamany na pół podczas zawierania umowy przedmiot z gliny, kości, drewna lub metalu, jak np. tabliczka lub pierścień. Połówki stanowiły znak rozpoznawczy dla dwóch osób, które łączyła jakaś więź – przyjaźń, pokrewieństwo, interesy, obowiązki, uczucia. Czasownik συμβάλλω symballo oznaczał „zbieram” lub „porównuję, składam, łączę”. Symbolika Biblijna może być więc tym, co przedstawione bezpośrednio, będąc znakiem głęboko ukrytych i niejasnych treści, mających kierować ku nim myśl odbiorcy. Głębszy poziom znaczenia jest sugerowany, lecz niejednoznaczny, otwiera więc możliwość różnych rozumień i interpretacji. Istotnej prawdy szuka się poza warstwą zmysłową; to, co przedstawione wprost jest symbolem duchowych, pozarealnych prawd.

Ezekeils-Wheel

Biblijna symbolika węża, nie tylko negatywna ?

Pierwsze skojarzenie związane z „wężem” zapewne prowadzi was do węża rajskiego, symbolizującego Szatana, który niewątpliwie jest odpowiedzialny za grzech oraz różne nieszczęścia i bolączki ludzkości. Na pewno takie skojarzenie jest uzasadnione. Oprócz węża z Księgi Rodzaju w Biblii mamy jednak do czynienia również z wężem z Księgi Liczb. Otóż Izraelici zaczęli na pustyni szemrać przeciwko Bogu i przeciwko Mojżeszowi. „I zesłał Pan na lud węże o jadzie palącym, tak iż zmarła duża liczba Izraelitów”. Mojżesz wstawił się za ludem. Pan Bóg kazał sporządzić węża z miedzi i umieścić go na wysokim palu. Każdy, kto spojrzał na tego węża, pozostawał przy życiu. Ten miedziany wąż na palu symbolizuje Ukrzyżowanego Chrystusa, który ma moc zniweczyć „ukąszenia” zadane nam przez rajskiego węża – Szatana.

Tajemnica „substancji” złota

…A złoto owej krainy jest znakomite; tam jest także wonna żywica i kamień czerwony…” Ks. Rodzaju 2:12 Czym lub bardziej KIM jest owo znakomite „złoto” skoro człowiek jest gliną (prochem ziemi), a przylatujące do nas byty, określane są jako ONI ? „…To, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną [oznacza, że] zmieszają się ONI przez ludzkie nasienie, ale nie będą się odznaczać spoistością, podobnie jak żelazo nie da pomieszać się z gliną” Księga Daniela 2:43

Według Biblii DUSZA żyjąca – to ciało (ukształtowane z prochu ziemi-gliny) i DECH życia. Adam został stworzony z prochu ziemi, ale Ewa została uczyniona z Adama. Czasownik użyty w wersecie Ks. Rodz. 2:22 to banah, który w ponad 300 miejscach jest przetłumaczony jako „zbudować” Kim zatem była (jest) istota lub istoty zbudowane ze „złota” (hebrajskie: זָהָב) ? Oczywiście prawdziwe złoto istniało w prawdziwym Ogrodzie Eden, jak nas informuje doktor Kościoła Katolickiego Tomasz z Akwinu : „rzeczy, które oznaczane są przez słowa, także coś oznaczają” ! Bo niby dlaczego ŚWIĘTA Biblia, podyktowana przez Boga miała by nas w ogóle informować o „jakimś” złocie ?! ( I to na dodatek znakomitym !) Nie wspominając o czerwonym kamieniu ’szoham’. („Bo mówię wam, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi.„)

Najważniejszy  link to ten:

Istoty żelazowo gliniaste, tajemnice biblijnej przepowiedni

ale dodatkowo warto sprawdzić i te:

Teoria Hovinda (film w całości)

Dobre 19
Złe 3

Podobne Artykuły

4 thoughts on “Kim byli (są) biblijni Zahab זהב – „zbudowani ze złota” ?

  1. opętani są ludzie którzy jak stado gnu brnie w materialnych wyprzedażach później ten przybytek pychy ląduje w koszu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *