3 maja 1863 roku przybyła do Polski, z przepowiednią, potężna istota z innego wymiaru !

Zanim przejdziemy do nadnaturalnej istoty, która przybyła do Polaków w roku 1863, musimy zarysować globalne zjawiska, które są w tym kontekście nie bez znaczenia. Sytuacje, albo przygotowania do nich, o których wspomina przepowienia, są analizowane przez różnych badaczy, wspomnijmy choćby doktor Ciborowską, lub doktora Krajskiego więc nie poruszamy się tu w próżni. Plemię reptylian realizuje straszliwy ogólnoplanetarny plan. Jesteśmy świadkami ogromnych zmiany społecznych. W USA trwa gigantyczne zmaganie Amerykanów z reptiliańskimi siłami zła. Naród amerykański, tak jak i spora część polskiego, nie chce być zapędzonym do obozu śmierci „Agendy 2030”. W przeciągu ostatnich lat, od momentu okultystycznego wysadzenia wież, nastąpiła tam ogromna kulturowo-społeczna i alchemiczna przemiana, właściwie jest to rewolucja cywilizacyjna(ufonautyczna).

Nie przestrzega się, albo jawnie omija konstytucję. Wolność słowa jest bezpardonowo ograniczana, a w przypadku Alexa Jonesa, amerykańskiego odpowiednika księdza Rydzyka, nie istnieje takowa ! Stacja „InfoWars” jeszcze nadaje, jednak globaliści NWO zablokowali Amerykanowi dostęp do wszystkich platform medialnych (moniturujemy sytuację Alexa i jest tu mowa o wydarzeniach do dnia 10.02.2019, gdzie dokręcono mu śrubę totalnie). Jeśli to nie jest spisek, to co nim jest ?!  Niezależni myśliciele z USA, jak i duchowi przywódcy tego narodu, wskazują jedną, główną przyczynę, jaka popycha Stany w kierunku rozpoczynającej się tam wojny domowej, jest nią organizacja braci abaddońskich od „cyrkla i węgielnicy„, nazywanych również „filantropami”.

Bractwa Abaddońskie („Mają nad sobą króla – anioła Czeluści; imię jego po hebrajsku: Abaddon, a w greckim języku ma imię Apollyon.” – Apokalipsa 9:11) działają we wszystkich sferach ziemskiego życia, posiadają nieograniczone środki finansowe, jedynie czego  im brakuje to ludzkich dusz ! Globalna sytuacja wskazuje na zażartą bitwę w państwach chrześcijańskich, albo cywilizacji chrześcijańskiej. Spora liczba społeczeństw została przez nich, i ich anioła, już spacyfikowana.

Los Polski jest w pewien sposób odbiciem sytuacji na świecie. Nie może być inaczej skoro w Polsce, jak o tym informuje dr Krajski, zagniezdziła się ogromna ilość wspomnianych organizacji braci Apollyona (Apollyońskich). Większość z państwa jest świadoma zagrożenia jakie płynie ze strony ludzi opętanych szatańską ideą „Nowego Porządku Światowego„. Wiemy jak bezlitosnym i okrutnym okazał się być masoński „Ryży folksdojcz”, doprowadzając kraj na skraj nędzy duchowej i gospodarczej.

Ilu to Polaków musiało wyjechać z Ojczyzny na „zrównoważoną” poniewierkę „Agendy 2030„. Oczywiście to nie on jeden jest odpowiedzialny za upodlenie Narodu, ale większa część klasy politycznej, należąca, albo wspierająca rozbiorowe poczynania polskojęzycznych bractw iluminackich (od „czarnego monolitu” ?). Nawet dziś, w dobie „dobrej zmiany fogelman plus„, wciska się wszystkim „zrównoważoną zdradę struktury czarnych stopni (pomnika) 2030”, propagowaną za granicą przez polskojęzycznych oficjeli, z prezydentem w czołówce.

Na tle tego duchowego blietzkrieg’u, prowadzonego od roku 1992, możemy w nadnaturalnej perspektywie dostrzec ważne słowa Zbawiciela, zapisane przez świętą Faustynę, mówiące o szansie dla Polski, ale nie są one jedynymi, które przepowiadają – jest jeszcze ktoś inny. Chodzi o błogosławionego księdza Markiewicza (1842-1912). Jest on założycielem Zgromadzenia św. Michała Archanioła. Był wielkim wychowawcą, patriotą i społecznikiem, był zarazem jasnowidzem i prorokiem. Większość jego proroctw już się sprawdziła – wśród nich to z 1863 r. dotyczące Papieża Polaka: „Najwyżej zaś Pan Bóg was (Polaków) wyniesie, kiedy dacie światu wielkiego Papieża.

Nasz niezwykły prorok, ksiądz Markiewicz, napisał tekst pt.:”Ucisk Polaków pod zaborem pruskim„. Nstępnie tytuł ten zmienił na „Bój bezkrwawy„. Tłem dramatu są prześladowania Polaków w dobie Kulturkampfu. Najważniejszą częścią Boju bezkrwawego jest odsłona siódma. Zawiera ona przepowiednie Anioła Polski, w których dominują akcenty wielkiej nadziei co do przyszłych losów Polski i świata. W redagowaniu utworu autor wykorzystał konkretne fakty i osobiste przeżycia. W michalickim miesięczniku „Powściągliwość i Praca” z maja 1932 r., ks. Stanisław Szpetnar zamieszcza ważniejsze fragmenty rozmowy, którą przeprowadził z autorem Boju bezkrwawego:

– Było to 3 maja 1863 r. Właśnie wtedy – wspomina ks. Markiewicz – zdawałem maturę gimnazjalną w Przemyślu. Tegoż dnia kolega mój, Józef Dąbrowski, zdyszany i cały blady wpada do mej izby i ze wzruszeniem opowiada mi, że z całym gronem kolegów spotkał na ulicy jakiegoś niezwykłego młodzieńca wiejskiego lat 16. Był ubrany w białą siermięgę, przepasaną pasem, z różańcem w ręku, z obliczem rozpromienionym, z wielkim przejęciem i uniesieniem ducha opowiadał dziwne rzeczy, dotyczące Polski i świata. Mówił o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Polski, o księciu Żelaznym, o sławnych mężach naszego Narodu, o wszechświatowej wojnie, o zmartwychwstaniu Polski i wielkiej przyszłości naszej Ojczyzny.

Tajemniczy młodzieniec opowiadał o jakimś polskim kapłanie, który z całym zaparciem siebie i poświęceniem, odda się duszpasterstwu wśród ludu, i który uda się na południe do wielkiego męża Bożego, a wróciwszy po latach założy pod Karpatami zgromadzenie zakonne oddane wychowaniu opuszczonej i bezdomnej młodzieży, którego zakłady rozszerzą się na całą Polskę i na cały świat, wydadzą uczonych i świętych… Znamienne było to, że ten prosty na pozór młodzieniec przemawiał językiem człowieka wysoce uczonego.

Gdy zaś Józef Dąbrowski zagadnął owego młodzieńca, jakie ma na to dowody i znaki, że się ziści to, co przepowiada, młodzieniec rzekł: – Dowody? Zaraz ci dam. – I wziąwszy Dąbrowskiego ze sobą, odkrył mu tajniki jego duszy, dodając, że jeśli się nie nawróci, marnie zginie… Pod wrażeniem tych proroczych słów Dąbrowski przystąpił niezwłocznie do Świętych Sakramentów, odprawił spowiedź z całego życia, a potem razem z ks. Markiewiczem wstąpił do seminarium duchownego w Przemyślu. Ks. Markiewicz od pierwszej chwili miał przekonanie, że tym dziwnym młodzieńcem był nie kto inny, tylko Anioł Boży, posłany narodowi polskiemu, zgnębionemu nową klęską i na duchu złamanemu, na pociechę i podniesienie serca.

W sprawie wizji anielskiego opiekuna Polski ks. Jan Górecki, redaktor miesięcznika „Powściągliwość i Praca„, w styczniowym numerze tego periodyku z 1933 r. pisał tak.: Przez dłuższy czas byliśmy przekonani, że sami jedynie jesteśmy posiadaczami tego widzenia. Niespodziewanie całkiem w sierpniu 1930 roku otrzymałem od jednej z Sióstr Niepokalanek z Jazłowca list, a w nim opis tego samego widzenia, pozostawiony przez drugiego świadka  – Józefa Dąbrowskiego. Obie wersje są prawie zupełnie ze sobą zgodne. Fakt ten stwierdza ponad wszelką wątpliwość prawdziwość tego widzenia, gdyż obie wersje istniały od kilkudziesięciu lat zupełnie od siebie niezależnie, przy czym według naszej wersji jednym ze świadków widzenia był Józef Dąbrowski, zaś według wersji z Jazłowca  jednym z świadków widzenia był niejaki młodzieniec Bronisław Markiewicz. W Jazłowcu zachował się opis pozostawiony przez Józefa Dąbrowskiego, a u nas przez ks. Bronisława Markiewicza.

Książeczka „Bój bezkrwawy” została opublikowana drukiem po raz pierwszy w 1908 r. Autor, zwracając się wtedy do ordynariusza przemyskiego o kościelną aprobatę, pisał w uzasadnieniu: – Szczegóły zawarte w siódmej odsłonie wziąłem z widzenia, jakie się wydarzyło 3 maja w Przemyślu roku 1863 między 5 a 7 godziną rano, i które zdecydowało o moim powołaniu kapłańskim i o kierunku jego od początku aż dotąd.. To, co się ziściło, jest rękojmią, że i reszta się ziści.

Poniżej prezentujemy fragment odsłony siódmej dramatu ks. Bronisława Markiewicza, w którym znajduje się papieskie proroctwo:

Postać nadludzka (zjawia się od ołtarza jako młodzieniec 16-letni ubrany w płótniankę zgrabnie skrojoną, z modlitewnikiem i różańcem w ręku, z jego oczu wychodzą jakby iskry): – Pokój wam, słudzy i służebnice Pańscy! Ponieważ Pan najwyższy was więcej umiłował aniżeli inne narody, dopuścił na was ten ucisk, abyście oczyściwszy się z waszych grzechów stali się wzorem dla innych narodów i ludów, które niebawem odbiorą karę sroższą od waszej w zupełności grzechów swoich. Oto już stoją zbrojne miliony wojsk z bronią w ręku, straszliwie morderczą.

Wojna będzie powszechna na całej kuli ziemskiej i tak krwawa, iż naród położony na południu Polski wyginie wśród niej zupełnie. Groza jej będzie tak wielka, że wielu ze strachu postrada rozum. Za nią przyjdą następstwa jej: głód, mór na bydło i dwie zarazy na ludzi, które więcej ludzi pochłoną aniżeli sama wojna. Ujrzycie zgliszcza, gruzy naokół i tysiące dzieci opuszczonych, wołających chleba. W końcu wojna stanie się religijna. Walczyć będą dwa przeciwne obozy: obóz ludzi wierzących w Boga i obóz niewierzących w Niego. Nastąpi wreszcie powszechne bankructwo i nędza, jakiej świat nigdy nie widział, do tego stopnia, że wojna sama ustanie z braku środków i sił.

(„…powrzechne bankructwo” ?!)

Zwycięzcy i zwyciężeni znajdą się w równej niedoli i wtedy niewierni uznają, że Bóg rządzi światem i nawrócą się, a pomiędzy nimi wielu Żydów. Wojnę powszechną poprzedzą wynalazki zdumiewające i straszliwe zbrodnie popełniane na całym świecie. Wy, Polacy, przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim, i tym sposobem wprowadzicie dotąd niewidziane braterstwo ludów.

Bóg wyleje na was wielkie łaski i dary, wzbudzi między wami ludzi świętych i mądrych i wielkich mistrzów, którzy zajmą zaszczytne stanowiska na kuli ziemskiej. Języka waszego będą się uczyć w uczelniach na całym świecie. Cześć Maryi i Najświętszego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim. Szczególnie przez Polaków Austria podniesie się i stanie się federacją ludów. A potem na wzór Austrii ukształtują się inne państwa. Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu WIELKIEGO PAPIEŻA. Ufajcie przeto w Panu, bo dobry jest, miłosierny i nieskończenie sprawiedliwy.”

Naszym zdaniem jest tu mowa o przyszłości, względem roku 2019 Mowa jest o ogólnoplanetarnej wojnie i zarazach broni biologicznych GMO. Jeżeli ta przepowiednia, albo przynajmniej jej elementy, mają się wypełnić, to musimy poczekać na to, by język angielski przestał być ogólnoświatowym, a jego miejsce zajął język polski, do wszystkiego tego trzeba wypatrywać sytuacji w Austrii.

Z biografii księdza wynika, że miał widzenia przyszłości – proroctwa regularnie umieszczał w czasopiśmie „Powściągliwość i Praca„, wydawanym przez Michalineum.  Nie ma wątpliwości, że ksiądz Markiewicz martwił się o moralność Polaków. Istnieje sporo dowodów na to, że patrzył na nasz Naród jako na wybrany, mający w swym dorobku wspaniałe historie bitew o wolność, pisał: „Przeznaczeniem Polski jest być przedmurzem chrześcijaństwa. Polska była, jest i będzie nim„.

Polacy stworzyli wielką literaturę, samodzielną i na wskroś katolicką, która odnawia świat, prowadzi go na nowe tory i podwyższa Kościół Boży. Literatura polska prędzej czy później będzie podstawą nauczania na wyższych uczelniach na całej kuli ziemskiej. Staczamy się chyżym pędem ku niezwykłej katastrofie na całej kuli ziemskiej. Napady Wandali, Hunów, Tatarów i Rewolucja Francuska wobec chłosty Bożej, która teraz zawisła nad nami, były tylko niedołężnymi próbami. Dzisiaj stoimy wobec zupełnego odstępstwa od Boga i wobec przewrotu, misternie zorganizowanego we wszystkich częściach świata, mającego do rozporządzenia środki straszliwe, mordercze.

Rozmiarów klęski nam grożącej mało kto przeczuwa, a tym mniej przewiduje, ponieważ jest mało ludzi takich, którzy by mieli jakiekolwiek wyobrażenie o krwiożerczej dzikości człowieka, który jest pozbawiony uczuć religijnych. Żadna bowiem nauka ani żadna filozofia nie zastąpi wiary. Stąd dojdziemy dalej, aniżeli założyli to sobie sprawcy tajnie uknutego zamachu (masoneria – przyp. aut.). Świat odbierze okropną karę za grzech swój, iż poważył się naruszyć porządek przez Mądrość Odwieczną od wieków dla nas nakreślony„. „Powściągliwość i Praca” nr 11 z 1909 r.

W roku 1904 pisał: „Od wielu lat mówi się, że jesteśmy w przededniu wojny wszechświatowej, tak krwawej, jakiej jeszcze nigdy nie było. Stąd słychać między nami pytanie: z kim Polacy mają się łączyć? Odpowiedź jest prosta: z Panem Bogiem i z tymi, co z Panem Bogiem trzymają […]. Pan Bóg karze narody w dwojaki sposób: jedne zaraz po spełnieniu grzechów chłostą lżejszą, a drugie później chłostą sroższą. Otóż Polaków skarał Pan Bóg w łaskawości Swojej zaraz, odbierając im byt polityczny, a inne narody, a osobliwie te, które były i są dla nas biczem Bożym, ukarze Pan Bóg obecnie […]. Narody mniejsze, które ze swym wojskiem nieroztropnie wezmą w niej [wojnie] udział, doszczętnie wyginą. Zwycięzcy i zwyciężeni zejdą w ostatnią nędzę, a wojna sama przez się ustanie. Wtedy pozostali ludzie uznają, że Pan Bóg, a nie ludzie, ostatecznie rządzi światem, rzucą się w objęcia Kościoła katolickiego i nastanie najświetniejszy okres na świecie„. „Powściągliwość i Praca” nr 8 z 1904 r.

Dodatkowo w roku 1910 zanotował: „[…]Bóg nas wybrał, abyśmy znowu ratowali ludzkość od nawały barbarzyństwa, już nie potężną prawicą bohaterów naszych, ale siłą słowa, piśmiennictwa i potęgą czynów miłości nadprzyrodzonej we wszystkich stosunkach: w rodzinie, w urzędzie, w kraju, w szkole i Kościele. Naszym zadaniem jest okazać na sobie zasady prawdziwej wiary we wszystkich formach życia i tym sposobem sprowadzić na ziemię braterstwo ludów – okres najświetniejszy”. „Powściągliwość i Praca” nr 3 z 1910 r.

Czy Polska uratuje się przed barbarzyństwem tajnych monoliciarzy od Abaddona ? Czy zdołamy odeprzeć atak Nowego Mk Ultra zrównoważonego rozwoju cyrkla i kielni ? Kiedy wreszcie wybierzemy prawdziwych Polaków, którzy nie będą służyć w lucyferiańskiej armii ONZtu ? Stanie się tak jedynie, jeśli zawierzymy nasz Naród Jezusowi Chrystusowi, Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen

 

Linki:

Polska z XII wieku przypomina tą z XXI – odeprzeć atak nowego MkUltra

Duchowy stan wojenny – chwasty atakują !

Duchowe oblicze psychologii zachwaszczonych grup

Duchowy tlen – nie pozwólmy by nas zadusiły chwasty

Czy Polska zostanie wywyższona w potędze i świętości ?

Zmartwychwstanie Polaka z roku 1074

Czasami przyszłość prześwituje po polsku„.

18 miliardów „człowieka” z magicznym zapleczem hord

Atak na Polskę niewidocznego ale dobrze zorganizowanego zła !

Lucyferyczny szczyt odysu energii życiowej zorganizowany w Polsce przez PiS !

Zrównoważony rozwój plus (kabała nowego porządku ufonautycznego)

Ważny film o bractwach abaddońskich, ich orgomnej ilości w Poslsce

W roku 1863 do Polski przybywa Ponadświatowy Intelekt !

Ostateczne rozwiazanie kwestii polskiej albo kwestii iluminackich zdrajców Polski

Polskie opętańcze marionetki skrycie wprowadzaja plan znakowania znamieniem bestii

„To wszystko zostało sfingowane” – prof. Dakowski o katastrofie w Smoleńsku 11.02.2019 – POLECAMY !

„Rewolucja totalnej wolności”. Już wkrótce premiera wyjątkowego filmu!

Sanhedryn wstrząśniety nową książką Zev Porata i Carla Gallupsa !

https://www.youtube.com/watch?v=w3h6hCfmmBo

Dobre 20
Złe 4

Podobne Artykuły

2 thoughts on “3 maja 1863 roku przybyła do Polski, z przepowiednią, potężna istota z innego wymiaru !

  1. Podkład muzyczny w wideo jest zbyt głośny i prawdę mówiąc niepotrzebny. Utrudnia zrozumienie niektórych wypowiedzi np: ks. Natanka.

    1. Witamy. Akurat jeśli chodzi o pierwsze 8 minut tego filmu, o którym chyba szanowny pan wspomina, to tam nie ma głosu, czy foni, tych świadków z wizji lokalnej tego bytu hylemorficznego, „schodzącego” na parking-drogę, bo chyba o to chodzi ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *