Badania naukowe z różnych dziedzin jak choćby fizyka atomowa (Robert Gentry) oraz znaleziska archeologiczne potwierdzają wydarzenia historyczne opisane w Piśmie Świętym. Mimo, iż w przeciągu całej historii wielu niewierzących ludzi próbowało odnaleźć dowody archeologiczne, które podważałyby relacje biblijne, to jednak nie udało się tego uczynić. Łatwo jest stwierdzić, że Pismo Święte jest nieprawdziwe, udowodnienie jednak takiego twierdzenia jest już zupełnie inną kwestią. W rzeczywistości, nie udało się tego nikomu uczynić.

W przeszłości, za każdym razem gdy Biblia zaprzeczała ówczesnej, powszechnej „naukowej” teorii, okazywało się później, że Święty Przekaz podawał prawdę, natomiast teoria naukowa była nieprawdziwa, tak jest i dzisiaj gdy słynni badacze Brien Foerster i L.A. Marzulli odnajdują dowody świadczące o starożytnej manipulacji genetycznej, w czasach przed i po potopowych. Praca zwłaszcza Marzulliego przyczyniła się do odkrycia nowego gatunku istot humanoidalnych w czasach prehistorycznych, i chociaż nie są to jeszcze wyniki oficjalne, to wiadomo że czaszki z Paracas pochodzą od nieznanego rodzaju „ludzi”

Peru0001

W mojej ocenie tajemnica jest jeszcze większa, bo część z tych kościanych znalezisk przedstawia sobą dowody na lepszą budowę anatomiczną (nie tylko większą pojemność czaszek), silniejszą konstrukcję kośćca niż nasz obecny ludzki. To tak jakby byli doskonalsi pod względem budowy anatomicznej ! Czyżby wyższa rasa ? Czy może solidniejsza budowa świadczy o czymś innym ? O tym że ich kod genetyczny nie pochodził z tej planety ? Na te pytania nie ma w tej chwili definitywnej odpowiedzi, ale Biblia zdaje się kolejny raz reprezentować prawdę historyczną ! (jaką substancję reprezntują „wielkie czaszki” z Parakas ? Biblijne złoto czy żelazo ? „Kim byli (są) biblijni Zahab „zbudowani ze złota„)

marciamoore6-1000x500

891742_704691509587798_6710038944898994671_o

Twierdzenia biblijne jako pochodzące od Boga nie powinny być błędnie rozumiane. Świadectwo wiarygodnych świadków- szczególnie Jezusa, ale także Mojżesza, Jozuego, Dawida, Daniela oraz Nehemiasza w Starym Testamencie, jak również Jana i Pawła w Nowym Testamencie potwierdzają autorytet i Boże natchnienie treści Pisma Świętego. Szczególnie interesujące są starożytne historyczne teksty Tytusa Flawiusza Józefa, żydowskiego historyka, który tworzył w I wieku po Chrystusie. Józef Flawiusz opisuje niektóre wydarzenia zawarte w Piśmie Świętym wykazujac się wielką wiarygodnością.

mishna

Prezentowany poniżej film jest krótką kompilacja najnowszej konferencji, w jakiej brał udział L.A. Marzulli. Nosiła ona tytuł „Days of Noah Conference 2014” Tytuł konferencji Marzulliego został wzięty z Nowego Testamentu i oznacza ostrzeżenie, jakie wygłosił Jezus w związku z czasami ostatecznymi, w których wydaje się, że bierzemy udział. Zadano Chrystusowi pytanie dotyczące znaków mającego nadejść specjalnego czasu: „Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata?” (Mt 24.1-3). Na co Jezus odpowiedział:  A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego.” (Mt 24.37)

1378584_10201361506067400_1199142258_n

Linki:

Konferencja ufologiczno biblijna – L. A. Marzulli 2014 – Dni Noego ponownie ?

Dodatkowo całkiem świeży wywiad w sprawie odkryć L.A. Marzulliego. Kliknijcie Niebieski link, język angielski.

Mark_of_the_Beast_Coming_Alien_Deception_Personal_Destiny_Restrainer_by_LA_Marzulli__157580

Marzulli The Trail of the Nephilim, 3 gru 2014

Dobre 31
Złe 3

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *