Menora to jeden z najstarszych symboli narodu żydowskiego. Według tradycji menora symbolizuje krzew gorejący, który zobaczył Mojżesz na górze Synaj. Na początku była tylko jedna menora, zrobiona dokładnie, i na co wiele wskazuje, według słownej-dzwiękowej instrukcji udzielonej przez Boga, a usłyszanej przez Mojżesza (Wajdaber Haszem elMosze Lemor – ,,Bóg przemówił do Moszego… wyjaśniając mu”. Ten zwrot, w przekładzie tradycji największych rabinicznych mędrców m.in. Rambama, Rambana, Rasziego i Gaona z Wilna, występuje około 80 razy w Torze: w Księgach Szemot, Wajikra, Bemidbar, i oznacza, że Bóg, gdy przemówił [także dzwiękowo] do Mojżesza, przekazał mu nie tylko prawa, ale również wyjaśnił mu ich różne aspekty).

ATT12

Została wykonana ze złota, podobnie jak wszystkie instrumenty służące do jej obsługi. Stawiano ją przed Arką Przymierza w Przybytku, a następnie w Świątyni. Powstaje jednak pytanie jak wyglądała oryginalna Menora ? A konkretnie, czy miała ramiona proste, zaokrąglone czy może występowało jakieś rozwiązanie pośrednie. Całkiem niedawno archeologiczny zespół ’Temple Mount Sifting Project’ znalazł na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie starożytną skorupę, jej wiek oceniono na około 1000 lat. Na jej powierzchni został uwidoczniony wygląd menory. Z tego względu odkrycie to zostało uznane za bardzo ważne. Na podstawie typu gliny oraz tekstury znalezionego kawałka uczeni 'ustalili’, że pochodzi on z okresu bizantyjskiego, tj. z lat 324-640 n.e. Chociaż większość części glinianego naczynia brakuje, to archeolodzy wierzą, iż rysunek był próbą przedstawienia rzeczywistej Świątynnej Menory, takiej jaką wykonał Mojżesz.

Pierwsze zdjęcie to 'rozwiązanie pośrednie’, kolejne to cenne znalezisko archeologiczne, skorupa z domniemanego okresu bizantyjskiego:

jerozolima[16]

archaeology-menorah-fragment1

To co sprawia, że znalezisko jest znaczące, to miejsce gdzie go dokonano, a mianowicie Wzgórze Świątynne. Widoczny na skorupie projekt menory może rzucić światło na ciągnącą się od wieków dyskusję dotyczącą wyglądu menory, która stała w Pierwszej i Drugiej Świątyni Jerozolimskiej” – powiedział Zachi Dvira, jeden z założycieli wspomnianej organizacji. Księga Wyjścia 25:31-40 zawiera instrukcję budowy menory:

Zrobisz ten świecznik ze szczerego złota. Z tej samej bryły wykujesz świecznik wraz z jego podstawą i jego trzonem; jego kielichy, pąki i kwiaty będą z jednej bryły. Sześć ramion będzie wychodzić z jego boków; trzy ramiona świecznika z jednego jego boku i trzy ramiona świecznika z drugiego jego boku. Trzy kielichy kształtu kwiatów migdałowych z pąkami i kwiatami będą na jednym ramieniu, i trzy kielichy z pąkami i kwiatami kształtu kwiatów migdałowych – na drugim ramieniu. Tak będzie na sześciu ramionach wychodzących ze świecznika. Na świeczniku zaś będą cztery kielichy kształtu kwiatów migdałowych z pąkami i kwiatami. A pąk jeden będzie pod dwoma wychodzącymi z niego ramionami z jednej bryły i pąk jeden pod dwoma ramionami świecznika z jednej bryły. Tak pod sześcioma ramionami wychodzącymi ze świecznika. Pąki te i ramiona będą wychodzić z samego świecznika i będą z jednej bryły szczerego złota. I uczynisz siedem lamp, i ustawisz te lampy w ten sposób, ażeby oświecały tę stronę, która jest przed nimi. Szczypce też i naczynia do knotów uczynisz ze szczerego złota. Z talentu szczerego złota należy wykonać świecznik i wszystkie przybory należące do niego. Uważaj zaś pilnie, aby go wykonać według wzoru, jaki zobaczyłeś na górze.

a237b21d4d39e6bf12d9311758a62746

91f34b0089ea998fb97b66463e374399

Chociaż Biblia instruuje co do zastosowanych materiałów, jak ją uformować oraz jaki projekt zastosować, to nie podaje czy ramiona mają być proste, czy zaokrąglone. Brak tej ostatniej informacji był powodem kilkuset letniej „wojny interpretacyjnej” pomiędzy rabinackimi mędrcami Shlomo Yitzchakiem, znanym jako Rashi (lata 1040-1105 n.e.), Rabbinem Abrahamem ibn Ezrą (1089-1167 n.e.), a także Maimonidesem (1135-1204 n.e.), i innymi. Archeologiczny kawałek uwidacznia menorę posiadającą proste ramiona, inaczej niż inne starożytne przedstawienia, które pokazują ją z ramionami zaokrąglonymi. Podstawa menory jest na znalezisku ledwie widoczna, naukowcy wierzą, że posiadała trzy nogi. Na szczytach ramion widoczne są wielokątne (geometryczne ?) kielichy kwiatów, gdzie znajdowała się oliwa i knoty. Naukowcy nie są pewni czy uwidoczniony wygląd jest faktycznym odzwierciedleniem prawdziwej menory, czy tylko jakimś wyobrażeniem z okresu bizantyjskiego. Inne znalezisko „oceniane’ na ten sam okres co opisana wcześniej Menora z prostymi ramionami opisuje-uwidacznia ją z ramionami zaokrąglonymi. (Zdjęcie poniżej)

8c8934743-130910-coslog-trove-140p.nbcnews-ux-2880-1000

Jak interpretować symbolikę Menory, jej ramion ?

Wiemy, że ramiona i trzon menory ozdobione były kwiatami i pąkami drzewa migdałowego. W języku hebrajskim drzewo to nazywa się czuwającym (szaked). Wyraz ten pochodzi od czasownika „czuwać, strzec, pilnować” (hebr. liszkod). Światło menory jest więc także symbolem Boga czuwającego, Boga strzegącego i pilnującego Narodu Wybranego, aby ten pozostawał wierny przymierzu, jakie Bóg z nim zawarł: „Oto nie drzemie ani nie zasypia stróż Izraela. Pan stróżem twoim, Pan cieniem twoim po prawicy twojej” (Psalm 121, 4–5). Potwierdzeniem tej symboliki są zdania, którymi Bóg przemówił do proroka Jeremiasza: „I skierował Pan następujące słowa do mnie: Co widzisz, Jeremiaszu? Odrzekłem: Widzę gałązkę drzewa czuwającego [migdałowego]. Pan zaś rzekł do mnie: Dobrze widzisz, bo czuwam nad moim słowem, by je wypełnić” (Jr 1, 11–12). U proroka Zachariasza zaś czytamy, że lampy menory „[…] to oczy Pana, które przypatrują się całej ziemi” (Za 4, 10). A nie oko w trójkącie…

athos10_restored_h

Menora, podobnie jak Gwiazda Dawida, jest obrazem wszechświata. Dla Filona z Aleksandrii i Józefa Flawiusza menora była odbiciem układu planetarnego – stąd siedem ramion menory oznacza siedem planet ze słońcem pośrodku. Natomiast Słońce, zgodnie z metaforami biblijnymi, to symbol Boga: „Bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą” (Ps 84, 12). Menora w jakiś sposób, tak jak Gwiazda Dawida, symbolizowała święte, niewymawialne imię Boga, święty tetragram JHWH. Symbolika menory wpisywała się w historię zbawienia i odkupienia Izraela: „Powierz Panu drogę swoją,/ Zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni./ Wyniesie jak światło sprawiedliwość twoją,/ A prawo twoje jak słońce w południe” (Ps 37, 5–6).

300px-StJohnsAshfield_StainedGlass_GoodShepherd_Face

Bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą” (Ps 84, 12) – „Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: «Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego…” Ew. Łukasza 23:44 Symbolika może być istotnym aspektem wiary, lecz nie zastąpi prawdziwego kontaktu z ŻYWYM Bogiem. Co jednak oznacza „kontakt z ŻYWYM Bogiem„, a może należało by zapytać jak wygląda taki kontakt ? Na to niebywale ważne pytanie postaramy się znalezć odpowiedz kolejnym razem…

6a0120a610bec4970c0133ee07789b970b

Menora jest też zapewne odbiciem siedmiu dni stwarzania, to znaczy sześciu plus dzień szabatu, co daje 7 dni tygodnia.

feasts-menorah-2

Zródła:

http://www.breakingisraelnews.com/55896/ancient-engraving-menorah-found-temple-mount-ended-centuries-debate-jerusalem/#MobA3V1vMF8JQEYI.97

http://www.nbcnews.com/science/jewish-medallion-other-golden-treasures-found-near-temple-mount-8C11122569

Strażnicy, cherubimy, serafimy i Sfinksy – Duchowa archeologia, część II

„który mówił do mnie w dialekcie hebrajskim” – ktaw aszurit

Marzulli ujawnia kolejne sensacyjne wyniki badań !

Święte znaki Świętego Przesłania – Język sprzed potopu

Paleo hebrajskie odkrycie proto kananejskiego

Tajemnice Kodu Tory – Rabin Glazerson ujawnia niezwykłe dane

„trzeba wpierw Torą żyć”

WIZJA Ezechiela czy „statek kosmiczny” ? – duchowa archeologia, część I

http://argonauta.pl/menora-odbiciem-ukladu-planetarnego/

http://argonauta.pl/biblistyczny-deutero-izajasz/

http://argonauta.pl/czy-biblia-jest-prawdziwa-spisana-historia/

http://argonauta.pl/napisem-prosto-w-faryzeuszy-i-lud-izraelski-swiete-drzewo-i-jego-galezie/

http://argonauta.pl/sefer/

http://argonauta.pl/biblijne-kody/

Tajemnica Alef i Taw – את

Biblistyczny deuter(O) – Izajasz

Faraon Marenptah oraz predynastyczny Izrael

„W pierwszej kolejności ze względu na godność stworzył Bóg tak zwanych bogów”

Kosmiczny i megalityczny Kościół Katolicki – część I

Uwaga – Ksiądz Natanek dzięki przekazom z innego wymiaru odkrył niewidoczne znamię bestii !

day-29

Newly Discovered Depiction of Straight-Branched Menorah

Dobre 36

Podobne Artykuły

5 thoughts on “Menora odbiciem układu planetarnego ?

 1. to odbicie kopia 7 panów cykli inaczej bogów z czego jeden jest najważniejszy jest bogiem dla pozostałych .

 2. Według mnie ten świecznik symbolizuje siedem czakr człowieka , oczywiście serce jest czakrą środkową i zarazem najważniejszą. I tyle w temacie.

  1. co oznacza to jest mnij istotne ważniejsze jest ot kto przed nim stoi bo sam symbol czegokolwiek nie stanowi niczego ,,to tylko przedmiot.. dla tych co nie znają religii plemiennej to będzie zwykły świecznik ..i tyle żaden symbol nie stanowi jakim człowiekiem jesteś ..taki inne symbole religijne są wygrzebywane na całej ziemi . dla każdego coś innego jedn figurki strugane inny świeczniki jeszcze inny krzyże itp. każdy z symboli i według jego wyznawców jest najlepszy..tyko w jakim miejscu stoi człowiek czy takie pojmowanie symboliki i religii wyznań itp nie stawia ludzi w świetle upartyjnienia wyznań? czy na tym polega świadomość? skoro rozwinięci tzw.ufole tez zostali przez kogoś stworzeni maj swe wierzenia (na swoim poziome świadomości itp.)dla mnie ważny jest człowiek nie w co wierzy i jakim symbolom oddaje pokłon.to kim jesteś nie stanowi twe wyznanie bądź jego brak.

 3. po ostatnim filmie z bolkiem o układzie chazarskim ciut się zdziwiłem jak zobaczyłem ze menora ”firmuje” ten przekręt..

 4. …następny przekręt firmy holokau$$$$t!…naókofce ichnie wychodowały czerwoną jałowke – w Polsce dość popularna krowa – no i cały cyrk związany z rzeżnią Salomona…
  …taki sam przekręt jest z Stonehenge http://www.liveinternet.ru/users/4489288/post241213509/
  …więcej tutaj! https://7777777blog.wordpress.com/2010/09/12/oto-cytaty-wpisow-ktore-sa-prawda-i-dlatego-sa-usuwane-z-internetu/
  …no i kwintesencja…
  Moon Rising – JOSE ESCAMILLA film PL
  http://www.cda.pl/video/229878a
  …mógłbym tak bez konca!…kłamstwo – kłamstwem – pogania!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *