Cesarstwo Rzymskie IV wiek, a UE wiek XXI – Kolejne Deja Vu, czy plan totalny ?

Unia Europejska oraz USA doznają fundamentalnych zmian swojej społecznej, kulturowej i duchowej struktury, sytuacja podobna do tej z IV wieku n.e., gdy cesarstwo rzymskie przechodziło liczne przeobrażenia. Koniec wojen zaczepnych czwartego wieku spowodował brak podaży niewolników na terenie Imperium. Następował szybki upadek gospodarki miast jak i całego cesarstwa. Dodatkowo klęskę miast potęgował edykt o dziedziczeniu zawodów (podobnie jest np. w Polsce gdzie mamy potworzone kasty prawnicze, lekarskie, medialne, finansowe i inne). Kryzys ekonomiczny doprowadzał do częstych wystąpień społecznych. W armii zanikała rzymska dyscyplina i taktyka, gdyż dzięki swoim umiejętnościom Germanie szybko awansowali na szczeblach kariery wojskowej. Proces ten zaczął się już około 160 roku, ale rozmiary zagrażające państwu rzymskiemu przyjął dopiero w ostatnich latach IV wieku. W omawianym okresie nastąpił również wzrost biurokratyzacji państwa (Parlament UE i cała jego kilkudziesięciotysięczna urzędnicza świta).

czekamy-na-intronizacje

Rozrosły się urzędy (officia, scrinia), na których czele stali odpowiedni komesi (np. comes sacrarum largitionum – zarządca skarbu, dzisiejszy bankster). Kulturze schyłkowego cesarstwa często zarzuca się dekadencję, co można przełożyć na dzisiejsze zdziczenie w postaci gender, homoseksualizmu, czy ogólniej, społecznego przymusu akceptacji LGBT. Zazwyczaj ową „ruinę kulturalną” przypisywano „starzeniu się” cywilizacji antycznej, czy zgubnemu wpływowi Wschodu. Obecnie nie przypisuje się zdziczenia nikomu, jest ono uważane za „normalność” lub „postęp”, ewentualnie „nowoczesność”. Cesarstwo we wszelkich dziedzinach przechodziło przez zmiany. W gospodarce panował kryzys (Sterowany obecnie przez tajne elity banksterskie). Armia, ciągle reformowana, coraz bardziej się barbaryzowała (W Europe zachodniej coraz bardziej się islamizuje).

MapaWielkiejWedrowkiLudow

Przebudowy aparatu urzędniczego prowadziły do niepokojów w kręgach władzy i częstych obaleń cesarzy. Niepokoje wyrażały się w ucieczce ludzi od racjonalizmu w mistycyzm, poszukiwanie lepszego świata (dzisiejszy New Age), oczyszczenia, bądź w ślepym pragnieniu zachowania starej cywilizacji. Właśnie w tym okresie lęku i rozprężenia na ziemie cesarstwa uderzyli barbarzyńcy (Dzisiejsi tzw. emigrańci). Pod koniec IV wieku plemiona germańskie dokonały konsolidacji pod rządami silnie wykrystalizowanej warstwy rządzącej po upadku struktury rodowej. Po pierwszych udanych wyprawach zauważyli poważne osłabienie cesarstwa.

prowadzilismy-dialog-z-islamem_1537120985

Przyciągani magnetyczną siłą cywilizacji znad Morza Śródziemnego ruszyli na jej podbój. Rolę głazu poruszającego lawinę, spełniło plemię Hunów. Katastrofa przyszła niespodziewanie. 31 grudnia 406 roku zamarznięta rzeka została sforsowana przez luźne oddziały niedobitków z różnych plemion pod wodzą Radagajsa. Stylichion (Flavius Stilicho ur. ok. 359, zm. 408) rozpoczął z nimi walkę, jednak w styczniu następnego roku w okolicach Moguncji i Wormacji rzekę forsowały już nie pojedyncze oddziały, a całe plemiona – Wandalowie, Swebowie, Alanowie oraz Burgundowie.

plakatjesiensredniowiecza2013-165017

Obojętność ówczesnych Rzymian na śmiertelną walkę swego państwa na początku V wieku może dziwić, jednak wynikała ona chyba z przeświadczenia, że Imperium dalej istnieje. Ludzie byli przyzwyczajeni do obecności barbarzyńców, nawet u szczytów władzy (dzisiejsze multi-kulti). Przeciętny Rzymianin (tzw. nowoczesny Europejczyk) nie przypisywał dokonującym się wokół zmianom wiekopomnego znaczenia. Otrzeźwienie przyszło później. Z czasem zanikły różnice między najeźdźcami a podbitymi. Wkrótce z zamętu na Zachodzie wyłonić się miały fundamenty państw narodowych. Podobny plan ataku na cywilizację chrześcijańską snują tajne technokratyczne elity, z tą różnicą, że po wielkich zmianach ma pojawić się „nowy człowiek” (GMO), jedno państwo beznarodowe (Techno-reżim totalny) i jedna religia (Ufonautyczna).

transhumanism-singularity-conscious-reporterNowa globalna religia ufonautyczna ?

Tajna organizacja Cecila Rhodesa, która w 1919 roku oficjalnie wypłynęła na światło dzienne w postaci Królewskiego Instytutu Spraw Zagranicznych RIIA (obecnie Chatham House / CFR), odpowiedzialna była za pierwszą próbę ustanowienia globalnego rządu pod Ligą Narodów. Po migracji do USA Ann Bailey wraz z mężem założyła wydawnictwo Lucifer Publishing Co. obecnie Lucis Trust (główny wydawca publikacji Organizacji Narodów Zjednoczonych) gdzie zaczęła publikować swoje książki. W nich opisała co się dzieje na świecie z punktu widzenia Hierarchii rządzącej światem i jakie ma ona plany ustanowienia zmian na ziemi i wprowadzenia jednej globalnej religii. Bailey twierdziła, że ma kontakt telepatyczny z mistrzem Djwal Khul który kazał jej spisać tekst książek), była więc po prostu brytyjskim establishmentem, do którego należał również ojciec Ann, Sir Abraham Bailey.

the_european_union__eu__by_rodegas-d83r4s0Jeżeli więc miała jakiś telepatyczny kontakt to co najwyżej z kosmicznym bratem…, analizując prace Ann Bailey możemy mieć wgląd w planowane przez anglo-amerykański establishment zmiany dążące w kierunku jednej globalnej religii, plany które rozciągnięte są na sto lat, powolnych, niemalże niewidocznych zmian. Główną książką Bailey, która dotyka tego tematu jest “Eksternalizacja Hierarchii” (ang. “The externalisation of the hierarchy”, pisana na przestrzeni 1934- 1949) w której autorka opisuje różne aspekty wprowadzania przez anglo-amerykański establishment zmian na świecie do około 2025 roku. (Więcej o tym w filmie „Technologia starożytnego Babilonu ponownie – McGuire, Marzull„)

(Urywek tekstu w ilustracji poniżej dotyczy przypadku z Polski, o którym więcej w artykule pt.:Polskie wzięcie z roku 1986 jako klasyka)

ufo-oko-film-adres01Według oficjalnych książek Teozofistów generalny scenariusz budowania nowej globalnej UFO religii zakłada powolny proces konwergencji pomiędzy Chrześcijaństwem, Buddyzmem i Masonerią, pomiędzy religiami Zachodu i Wschodu. W procesie tym wplatane będą wszelkie religie okultystyczne takie jak Teozofia, Masoneria czy późniejszy New Age wraz z ich systemem misteriów. Generalny motyw Teozofii głosi, iż wszystkie religie są jednym, wszystkie są równe, że wszystkie współdzielą takie same prawdy, które są transcendentne wobec potencjalnych różnic. Zacierając lub rozmywając więc oczywiste różnice możliwe jest połączenie religii świata w jeden koherentny system- Nową Globalną UFO Religię.

Tajne Elity które wierzą w Allaha ?

Wolnomularstwo, albo masonerię określa się jako międzynarodowy ruch, mający na celu duchowe doskonalenie jednostki i braterstwo ludzi różnych religii, narodowości i poglądów. Prawdziwy sens ukryty pod tymi wyrazami, w tym zdaniu, jest o wiele bardziej złożony, choć wyłania się i z niego, w sposób całkiem widoczny, znany akronim NWO, mający za zadanie zjednoczenie totalne, a poprzez to Nowy Porządek Świata. Do czasów uzyskania wolności prasy po wyborach w roku 2015 Polskie Radio jak i Telewizja Polska wzdragały się przed poruszaniem tematów tajnego stowarzyszenia istoty „niosącej światło”, jakim jest masoneria.

screen-shot-2015-08-10-at-10-49-29-pmTemat ten był tabu. Elity polskojęzyczne, zarządzające mediami elektronicznymi były z pewnością częścią planu owego „porządku”, ujawniło się to w momencie odwołania dyrektorów radia, którzy wyrażali swoje bezgraniczne przywiązanie do wolnomurarskiego projektu zjednoczonej Europy. Pierwszy raz od dłuższego czasu, a może w ogóle pierwszy raz, w Radiu Polskim pojawiła się audycja z udziałem znanego badacza tajnych organizacji (ufonautycznych, patrz tekst „Każdy ma prawo być człowiekiem ?„) doktora Krajskiego. Ten wybitny znawca elit i skrywanych przez nie tajemnic prezentuje niezwykle skondensowaną wiedzę w temacie szatańskiego opętania jednostek chcących realizacji nadprzyrodzonej wizji – utopii rządu globalnego.

710199_090403_Plock_05_4Ależ nie jest to przesadą, tak, to jest opętanie ! Dowodów jest wiele, jednym z nich w opinii Krajskiego jest wydana całkiem niedawno książka byłego masona, która prezentuje fakty i zdarzenia na tzw. 33 stopniu wtajemniczenia. Autor ujawnia, że przywódcy tych organizacji wyznają Allaha, co oczywiście przekłada się na społeczną, religijną i cywilizacyjną sytuację USA i UE. To co spowodowało, że książka ta powstała, to fakt że wysoki stopniem wolnomularz zaczął tracić wzrok, oczywiście był to skutek uprawiania magii. W rezultacie ktoś bardzo mądry polecił mu by zaczął czytać Biblię, co z kolei zaskutkowało naprawą widzenia i nawróceniem się delikwenta (przekierowanie do 24min 45sek).

To co wyłania się z danych dostarczanych przez byłych członków organizacji cyrkla i kielni to działania z pełną premedytacją by całkowicie wyeliminować z tej planety chrześcijaństwo. Audycja jest wyjątkowo cenna, prezentuje najnowszą wiedzę w temacie powiązania islamu z masonerią, ich wspólnej genezy, historii tajnych stowarzyszeń jak i samego Islamu. Prowadzona przejrzystym językiem staje się światełkiem w tunelu na tle ostatnich kilkudziesięciu lat całkowitej zmowy milczenia. Wszystko co zostało tu napisane ma swoje odniesienie w prowadzonej na antenie radia rozmowie.  Zapraszam do zapoznania się tym dokumentem.

virgin-mary-guadalupe-father-xavier-escalada-2Pomocne linki:

Wyobraźcie sobie zrównoważony rozwój ufonautyczny

Kościół a polityka

Utracony rozum człowieka zachodniego

Stary dobry Bóg, stara dobra Ziemia – przygotowania do „nowej” ?

Geopolityka ponadludzka – nowa/stara dziedzina nauki

Statua Wolności istoty nadprzyrodzonej ?

http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/komisja-europejska-proponuje-az-250-tysiecy-kary-dla-kraju-ue-za-kazdego-nieprzyjetego

Jeśli państwo nie przyjmie uchodźcy, zapłaci karę. Ponad milion złotych za osobę!

Pamięć absolutna (globalna) Total recall – resety cache i RAM ?

http://popotopie.blogspot.com/2015/07/geopolityka-ponadludzka-nowastara.html

http://popotopie.blogspot.com/2015/09/wyobrazcie-sobie-sygnalizacja.html

http://argonauta.pl/elity-farmakis-nowa-cywilizacja-farmakia/

http://popotopie.blogspot.com/2015/12/tajemnica-zmiennoksztatnych-ufo.html

https://radtrap.wordpress.com/2012/10/16/beatlesi-rocknroll-i-kontrola-umyslu/

http://popotopie.blogspot.com/2015/09/zyjmy-poki-jestesmy-prawdziwi.html

http://argonauta.pl/ziemia-planeta-na-ktorej-istnieje-jeszcze-normalnosc-empiryczne-i-statystyczne-pojecie-normalnosci/

Chrześcijaństwo-islam. Dialog niemożliwy

Ks. Międlar ma problemy za modlitwę z ONR. Ale nieoficjalny kapelan PO może radzić jak głosować

Zbliżają się czasy ostateczne. Musimy zachować Wiarę i moralność katolicką!

Homopropaganda nadal podbija umysły Polaków

Przedświadomość megalityczna

Ks. Małkowski, Bosak, Tumanowicz. Komentarze po marszu #STOP447 [VIDEO]

Masoneria w islamie/islam w masonerii dr Krajski Polskie Radio

System punktów niewolnictwa NWO, a polskojezyczne „Nowe ORMO-NWO

Szatanski plan tajnych elit – Co się stanie z Polską ?

W Polsce nastapiła zamiana hybrydy postsowieckiej na hybrydę amerykanską – uzależnieni od LUCYFERA

Dr Rath – Polityczne perspektywy UE

Giganci, znamię bestii, Jim Bakker show, Steve Quayle, David Lankford

Koalicja nieustraszonych pogromców masońskich wampirów ostatnią deską ratunku

Ostateczne rozwiazanie kwestii polskiej albo kwestii iluminackich zdrajców Polski

PILNE! MEGA marsz przeciwko roszczeniom żydowskim Akt. 447 JUST w Warszawie! Transmisja LIVE!

https://youtu.be/7Mz-6r_meu0

Dobre 28
Złe 1

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *