Jak prowadzić akcję w częściowo zatwardziałym Izraelu ?

W tekście pt „Izrael oczekuje antychrysta, czy może przygotowuje się na powtórne nadejście Jezusa ?” wspomniano o nadprzyrodzonej tajemnicy bytów anielskich, o tym jak „przenieśli-zanieśli” Zbawiciela do Nieba. Najlepiej będzie jak zacytujemy te zdania: „W Ewangelii Marka jest zaledwie krótka i sucha informacja o tym: „Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do Nieba i zasiadł po prawicy Boga” (Mk 16, 19). Łukasz Ewangelista umieszcza opis wniebowstąpienia tak: „...podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do Nieba (Łk 24, 50-51) W Dziejach 1:9-11 pisze natomiast, że: „Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu.

(Słynny obraz Masolino da Panicale „Fondazione della chiesa di Santa Maria Maggiore a Roma”, rok około 1428 – Jezus przybywa „wśród obłoków„)

Mamy więc „został wzięty„, „został uniesiony” oraz „uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu.„. Moim zdaniem mamy tu zaprezentowaną pomoc aniołów, zgodnie z tym co czytamy przykładowo w Ewangelii Łukasza 4:11 „…i na rękach nosić Cię będą…” Aniołowie na „rękach-obłoku” unoszą Zbawiciela do innego wymiaru ! Jezus ma przyjść ponownie, i tak jak go „uniesiono”, tak ma „zejść”. Możliwe że w tym samym miejscu, w Izraelu ? Czy ujrzymy go jak nadchodzi ? „A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego… (…) tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego.” (Mt 24.37)

Oto idzie z obłokami i ujrzy go wszelkie oko” – Apokalipsa 1:7 Dokładne tłumaczenie z języka greckiego brzmi następująco: „Oto nadchodzi wśród obłoków, i zobaczy Go każde oko, w tym ci, którzy Go przebili; i [opłakiwać Go będą wszystkie plemiona ziemi]. Tak! Amen.” – Apokalipsa 1:7, a jeszcze dokładniej tak: „Oto przychodzi z chmurami/obłokami, i zobaczy go każde oko” – Apokalipsa 1:7 „Gdy on jeszcze mówił, oto chmura świetlista osłoniła ich, a z chmury odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!»” Ew. Mateusza 17:5
Każde oko” – „wszelkie oko” – „…I wygłosił swoje proroctwo, mówiąc: Słowo Bileama, syna Beora, Słowo męża o otwartym oku  Ks. Liczb 24:3 Mamy więc tu nie „oczy” w liczbie mnogiej, ale „oko”, w liczbie pojedynczej ! W celu rozszerzenia tego tematu wystarczy kliknąć w powyższy cytat z Księgi Liczb, lub tytuł „Nadprzyrodzona transmisja„. Hebrajsko języczne państwo jest szczególnie nadzorowane przez Boga YHWH, działają tam z pewnością jednostki anielskie, możliwe że tam bardziej, niż gdzie indziej. Są to istoty przysłane przez Stwórcę, wspierają i ochraniają wszystkich tych, którzy głoszą Dobrą Nowinę.
 Z jakichś specjalnych powodów kraj ten przenika nadzwyczajna atmosfera. Tam też, na naszych oczach, realizuje się biblijna przepowiednia z Listu do Rzymian 11:25 zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela aż do czasu, gdy wejdzie [do Kościoła] pełnia pogan. I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak to jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel, odwróci nieprawości od Jakuba”. Dla większości chrześcijan wiadomym jest, że Jakub to Izrael. Praca jaką należy wykonać by choćby część „zatwardziałości” rozpuścić – rozmiękczyć, jest ogromna. Docierają do nas informacje jak niebezpieczna jest to misja.  Prezentujemy państwu kolejny odcinek wiadomości z duchowego frontu walk o ludzkie dusze.

Linki:

Badacz objawień z Fatimy ujawnił istnienie listu napisanego do papieża Pawła VI przez widzącą z Fatimy, siostrę Łucję de Jesus dos Santos, w którym ostrzega go przed „diabelskim buntem” wywołującym „ogólnoświatową dezorientację (…) zadręczającą Kościół”. http://www.pch24.pl/siostra-lucja-prorokowala-diabelski-bunt-przeciwko-kosciolowi–ujawniono-jej-list-do-papieza,56487,i.html#ixzz4zntWLCBS

Siostra Łucja prorokowała „diabelski bunt” przeciwko Kościołowi. Ujawniono jej list do papieża

Dwie starożytne nadprzyrodzone potęgi

 Izrael oczekuje antychrysta, czy może przygotowuje się na powtórne nadejście Jezusa ?

Wkraczanie w anielski świat istot hylemorficznych – ich dotyk…

Pamiętnik znaleziony w internecie – Polsko-Amerykański Ruch Oporu

Tego jeszcze nie było: Jan Hartman atakuje Żydów za spotkanie z o. Rydzykiem

Najwyższa cywilizacja anielska – mistyczna – katolicka – cognitio Dei experimentalis

Niebezpieczna akcja misyjna w Izraelu – nawracanie ortodoksów

Smok jest wściekły – relacja Zev Porata

Istoty z innego wymiaru – Duchowa archeologia w oparciu o badania biblistów i ufologów

Dobre 14
Złe 2

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *