Łaska Boga udzielana poprzez nadprzyrodzone Księstwo, dolatująca do „Królestwa Ludzkiego” ?

23 września 2020, znany ufolog Janusz Zagurski opublikował audycję YouTube, w której opisał relacje świadków, zarejstrowano niezwykły fenomen, pokazano film. Nad Polską widziano ogromną eskadrę „Istot UFO”, przemieszczała się po niebie. Kim były te inteligencje ? Co zwiastowały ? (ἄγγελος – ángelos, według wymowy bizantyjskiej ánhielos, oznaczającego oryginalnie „posłaniec”) Czy wielkie przełomy w polityce, jakieś nieszczęścia ? Podpisano przecież zdradziecki futerkowy pakt anty rolniczy, a wcześniej tzw. „Zielony Ład NWO”, który doprowadzi Polskę do ruiny ! Co to za istoty nawiedziły polskie niebo ?! Nie śmiemy zbyt mocno, albo ostatecznie dociekać kim były te ponadświatowe inteligencje, określa się je jako „UFO”, czyli nie zidentyfikowane. Zanim do tego dojdziemy spoglądając na nie jako chrześcijanie, wspomnimy o wybitnym pustelniku.

Na początku września 2020 pojawiło się całkiem sporo interesujących audycji Ks. Natanka. Zapewne wielu z państwa orientuje się, który to kapłan. Wydaje się znienawidzony przez elity NWO, ale i pisowskie, ośmielił się przecież skrytykować prezydenta Dudę, że ten gościł na salonach „wykolejeńców LPG”, zamiast skierować swojego ducha ku Chrystusowi, przybywającego razem z ks. Natankiem przed prezydencki pałac.

Z tego co opowiadał ks. Natanek, wynika że chciano go poprzez programy TVP, w oczach Rodaków oczernić. Cała akcja była wymierzona w naszego wielkiego kapłana i patriotę, bo ma własne zdanie, nie jest marionetką NWO, jak większa część partii naczelnika, nie pochwala zdradzieckiej polityki, bardzo ich to denerwuje. Jednak nie to jest tu teraz istotne. Kiedy tak się słucha wykładów ks. Natanka, to często można doświadczyć niezwykłych olśnień.

Właściwie można to nazwać oświeceniem (za sprawą Ducha Świętego?). Nie ulega najmniejszej wątpliwości, siły ciemności chcą zniszczyć naszego katolickiego pustelnika – uduchowionego Polaka. Te olśnienia, o których wspomniałem, polegają momentami na zrozumieniu wielu zagadnień, a nawet tajemnic chrześcijaństwa, chodzi o duchowy rozum. Jednym z największych moich oświeceń, w ostatnich kilku miesiącach, związanych z ks. Natankiem, z jego wykładami, było słowa” łaska”. Czesto o nim mówi w swoich prelekcjach, tłumaczy na czym polega owa „łaska”.

Jako osoba żyjąca w XX i XXI wieku, ciemnej ery technologicznej, najpierw komunizmu, następnie krwiożerczego postkomunizmu, jestem jak większość z was, pozbawiony świadomości ustroju królewskiego. Królestwo jeszcze do niedawna było najbardziej rozpowszechnionym rodzajem monarchii, określenie to stosuje się najczęściej w odniesieniu do władców chrześcijaństwa zachodniego.

Jego odpowiednikiem w krajach prawosławnych jest carstwo. Od kręgu kulturowego oraz religii zależy nazewnictwo monarchii. Chrześcijańskie monarchie były m.in. cesarstwami, królestwami, księstwami. Na szczęście chrześcijaństwo jest religią, która posiada Króla ! Nie dość, że posiada Króla, to jeszcze wiemy o całym tzw. „dworze” – istotach anielskich, aniołach niższych i wyższych – serafinach, należących do „Księstwa Niebios„.

Podstawy chrześcijańskiej hierarchii anielskiej stworzył tajemniczy mnich, żyjący prawdopodobnie na przełomie V. i VI. wieku, tworzący pod imieniem Dionizy Areopagita, który w traktacie „Hierarchia anielska” opisał ścisłą konstrukcję kolejnych bytów anielskich (patrz: Wszystkim rządzą duchowe inteligencje! Władze nadprzyrodzone albo duchowe Księstwa !), które, i tu uwaga, są pośrednikami w udzielaniu ŁASKI ! Ta „łaska” pochodzi o Króla królów Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego i Boga Ojca. Oto kilka cytatów z tego niezwykle zaawansowanego dzieła starożytnych nauk:

I tak, wyróżniamy następujące stopnie, pierwszy stopień – stopień doskonałości. Należące do niego anioły trwają w promieniach Boskiego światła i nienaruszalnej miłości do Boga. Substancje anielskie – aniołowie – należące do tej hierarchii są absolutnie czyste, pozbawione jakiejkolwiek ułomności, nie podlegają jakiejkolwiek destrukcji, są we wspaniałej stałości, są pełne najwyższego światła.

Substancje te tworzą „krąg Boga” i „stoją bezpośrednio przed Jego obliczem”. Hierarchia ta doznaje komunii z Bogiem i współpracuje z nim, upodabniając się do niego. Tworzą ją: – Serafiny „ci, którzy płoną ogniem”/ „ci, którzy gorzeją [miłością]” „Imię Serafinów wyraziście oddaje ich wieczny i nieprzerwany obrót wokół boskich rzeczywistości (innowymiarowych), ich rozgrzewające ciepło i zapalczywość, i kipiący, nigdy nie ustający i nigdy nie słabnący, rozpęd wiecznotrwałego poruszenia oraz zdolność upodabniania do siebie i energicznego wynoszenia w górę niżej stojących (poprzez udzielanie im łaski, przybywając czasami do „Królestwa ludzkiego„), przez ożywienie i rozpalenie w nich tego samego żaru, którym sami są wypełnieni.

Imię to oznacza także ich oczyszczającą moc, wypalającą jak piorun i jak ogień niszczącą wszystko, co skażone, i ich nietajoną i nie dającą się ugasić umiejętność i przechowywania, i udzielania światła, które rozprasza i rozpędza mrok ciemności”. – Cherubiny „ci, którzy są pełni wiedzy”/ „ci, którzy rozlewają mądrość”. Imię cherubinów „wyraża ich zdolność poznawania i oglądania Boga i odbierania w najwyższym stopniu Jego światła, i kontemplowania piękna Boskiej Zwierzchności w Jej pierwotnej potędze, napełnianie się bogactwem darów mądrości i jeszcze zdolność przekazywania, bez ograniczeń, substancjom im podległym (np. „ziemskim” – „ziemi” – „póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty” Rdz 3,19), tego wylewu mądrości, którą sami otrzymali.”.

Trony, Imię Tronów „wskazuje na ich doskonałą niezależność od wszelkiego zepsucia ziemską nieczystością i ich ponadświatowe dążenie do wysokości oraz nieporuszoną wrogość do wszystkiego, co marne i niskie, i ich niezmienne i mocne, wysiłkiem wszystkich sił, trwałe osadzenie przy Tym, który jest prawdziwie Najwyższy, i ich gotowość przyjmowania objawień Boskiej Zwierzchności, w sposób całkowicie wolny od zmysłowego skażenia i niematerialny, i wreszcie ich zdolność noszenia w sobie Boga i gorliwego otwierania się na boskie dary”.

II stopień – stopień oświecenia, Anioły są tu oświecane przez pośrednictwo najwyższych chórów, przekazują boskie światło aniołom z niższej triady. Ta hierarchia osiąga oczyszczenie, oświecenie i doskonałe wtajemniczenie (łaskę) od Boga za pośrednictwem pierwszej hierarchii.

Tworzą ją: Panowania, Ich imię oznacza, że są „(…) niezależne i wolne od wszelkich ziemskich pożądań i niewzruszone wobec tyranii tych mocy, które zatraciły podobieństwo do Boga-wznoszą się w górę”. Moce, „ich imię wskazuje na jakąś nieprzezwyciężoną i niezachwianą cnotę męstwa, naśladującego we wszystkich swoich czynach boskie dzieła, męstwa, które nigdy nie traci siły ani nie słabnie pod ciężarem przydzielonego mu światła Boskiej Zwierzchności„.

Władze, „Imię świętych Władz odsłania ich hierarchiczną równość z boskimi Panowaniami i Mocami, a więc ich doskonałe i harmonijne uporządkowanie, które je uzdatnia do przyjmowania boskich darów”. III stopień -stopień oczyszczenia Anioły te cechuje akt oczyszczania z niewiedzy, aktywnie starają się pozyskać wiedzę przed nimi zakrytą. Ta hierarchia jest stała, doskonale skonstruowana. Najniżsi aniołowie przekazują wiedzę hierarchii kościelnej.

Tworzą ją: Zwierzchności Ich imię wskazuje „(…) boską zwierzchność i hegemonię, którą sprawują w obrębie swojego świętego stopnia-właściwą mocom obdarzonym prawami rozkazywania- i na ich zdolność pełnego zwracania się do tej Zasady, która jest ponad wszelką zasadą, i na dar skutecznego doprowadzania innych do Niej”. Archaniołowie, „(…) święty chór Aniołów, tak jak i inne chóry, zajmujące środkową pozycję we wszystkich hierarchiach, zawiera w sobie pewne elementy obu krańcowych chórów, a więc łączy się i ze świętymi Zwierzchnościami, i ze świętymi Aniołami.

Jego związek z tymi pierwszymi wynika stąd, że tak jak one, w sposób niezapośredniczony, zwraca się ku nadsubstancjonalnej Zasadzie i – na ile jest to możliwe-kształtuje się na Jej podobieństwo. Sprawując zarazem niewidzialnie swoją władzę dowodzenia, utrzymuje Anioły w ładzie, w harmonii i w jedności. Z tymi drugimi natomiast łączy się w tym sensie, że należy również do kategorii posłańców światła Boskiej Zwierzchności, które otrzymuje, hierarchicznie, od pierwszych potęg niebiańskich i dalej przekazuje je w swojej dobroci Aniołom, a poprzez Anioły objawia je nam (…)”. Aniołowie, „Anioły (…) dopełniają i zamykają wszystkie stany niebiańskich intelektów, ponieważ pomiędzy substancjami niebiańskimi są tymi, które posiadają w stopniu najniższym własności anielskie”. – Miód na chrześcijańską duszę – „Trony, Panowania, Zwierzchności i Władze”.

Wracając do audycji pana Zagórskiego, można zaryzykować twierdzenie, że nie były to materialne pojazdy tzw. „kosmitów”, ale objawiające się w rzeczywistości Ziemi, ziemskiej, duchowe inteligencje: „Trony, Panowania, Zwierzchności i Władze”. W książce „Sieć Wilka” wybitnego ufologa Kazimierza Bzowskiego wspomniano o możliwych konsekwencjach objawień UFO istot, autor podejrzewa, że w wielu przypadkach mogą zwiastować nadchodzące nieszczęscia. Czy to co się dzieje nad Polską, to znak od Boga ? Które istoty przybyły nad Polskę zwiastować ?

To co nagrano i zaprezentowowano w audycji pana Zagórskiego, to naszym zdaniem przybywające tu byty niebiańskie, możliwe, że najniższe w hierarchii anielskiej, jednak coś tu zwiastujące, akurat w momencie politycznego przesilenia, wielkiej zdrady Narodu ! Oczywiście jeszcze nic nie jest przesądzone, może to całe szaleństwo zatrzymać prezydent Duda, jednak czy tak się stanie ? O to w modlitwie prośmy Króla królów Jezusa Chrystusa Pana !

Linki:

Wszystkim rządzą duchowe inteligencje! Władze nadprzyrodzone albo duchowe Księstwa !

Biblijna archeologia istot innowymiarowych – rządców świata

W pierwszej kolejności ze względu na godność stworzył Bóg tak zwanych bogów

Kosmiczno duchowa archeologia symboli „słowiańskich istot Zi-Psi-Szin”

Kościół Katolicki według społeczności aniołów – część IV Kościoła kosmicznego i megalitycznego

Wszystkie królestwa świata – kosmoi – kto nam wymazuje pamięć Total Recall ?

Czy odbiorą ludzkości dusze ?! – a Polakom Chrześcijańską Duszę Narodu ?!

Wkraczanie w anielski świat istot hylemorficznych – ich dotyk…

„przychodzi z chmurami” – Zaczęły się dni Noego…

Czy w przyszłosci ludzkość stworzy pojazdy astralne ?

Tajemnice aż do tritos Uranos

Byty czwartego i piątego stanu skupienia – hylemorficzne

„strzeż się i pilnuj swojej duszy” – hebr. néfesz [נֶפֶשׁ] i gr. psyché [ψυχή]

„W pierwszej kolejności ze względu na godność stworzył Bóg tak zwanych bogów”

Tajemnicze „czwarte królestwo” tuż przed nami !

Globalne przemiany alchemików – tajemnica Piątego Elementu

Ufologia wsparta video technologią uzupełnia nasz pogląd na Biblię – „królestwo ludzkie”

Tajemnicze „czwarte królestwo” tuż przed nami !

 

Kosmiczna bitwa nad Polską? Rozmowa ze świadkiem Katarzyną Pawłowską

https://www.youtube.com/watch?v=e0l3DwuZwnc

Kazanie – ks. P. Natanek 26.09.2020 – O aniołach i demonach…, jest tam kilka ciekawych informacji o istotach anielskich i o tym co możemy otrzymać do Boga jeśli będziemy się starać dostać do nieba !!! Polecam to kazanie

Kazanie – ks. P. Natanek 26.09.2020 – O aniołach i demonach…

Duchowa fukuszima Loży 666 w Polsce i w kościele katolickim – Duchy mieszkające w politykach

UFO oblivion oraz tajne nauki istot iluminackich odlatującej piramidy

Dobre 17
Złe 3

Podobne Artykuły

8 thoughts on “Łaska Boga udzielana poprzez nadprzyrodzone Księstwo, dolatująca do „Królestwa Ludzkiego” ?

 1. Pan Zagórski wpisuje się w NWO w sposób doskonały. Nie radzę słuchać bredni o jakichś tam istotach anielskich. Miałem styczność bezpośrednio z takim zjawiskiem i to wielokrotnie. To są pomioty szatana. Ja to wiem, gdyż tego doświadczyłem. Każdy z Was , kto tego nie doświadczył będzie błąkać się po pustyni niewiedzy.
  Obecnie w różnych programach tv jest bezczelnie chamska i prostacka nagonka na nasze umysły, abyśmy zaakceptowali te zjawiska jako „istoty anielskie”, które przybywają skądś tam (inne galaktyki, planety lub wymiary czasoprzestrzenne)do nas ,aby uratować nas przed jakimś bliżej nieokreślonym niebezpieczeństwem. Prawda jest jednak zupełnie inna. Zjawiska, o bardzo różnym charakterze które widzimy na niebie są manifestacjami straszliwie złych sił piekielnych. Trudno będzie wielu z Was uwierzyć, ale siły te są bezsilne w stosunku do nas, gdyż nosimy w sobie iskrę Bożą Życia Wiecznego. Ta Boska Moc, która jest w nas powoduje, że zło nie ma wobec nas żadnej mocy. Jest jednak JEDEN WYJĄTEK. Zło może nas całkowicie zniszczyć, pochłonąć – JEŚLI WYRAZIMY ZGODĘ NA KONTAKT z tym szatańskim pomiotem. Jeżeli nakażemy tym istotom odejść (ale zawsze mówimy : W imię Jezusa Chrystusa), to oni MUSZĄ od nas odstąpić. Nie słuchajcie takich Panów Zagórskich, bo tacy ludzie zwiodą Was na manowce życia, gdzie czai się zło, niewolnicze czczenie lucyfera (śmierdzącego świńskim łajnem kozła)śmierć i wszystko co najgorsze.

  1. Witam, dziękuję za wpis. Oczywiście pan Zagórski jest po stronie UFOnautów, bo prawie nic nie mówi o Bogu Jezusie, za to cały czas opowiada o istotach nierozpoznanych, czyli o demonach, nawet będzie budował jakiś budynek, czy dom ufonauty w Wylatowie, nie wspominając o pomniku ufonauty (demona jak żaba) wybudowanym przez fundację nautilusa. Istoty demoniczne potrafią robić cuda, tak nas informuje Biblia, a pan Zagórski oraz inni ufolodzy nie chrześcijańscy wyznają doktrynę tzw. „kosmitów dobroczyńców”, właściwie wiarę w potęgę technologii magicznej istot ufonautycznych – pisaliśmy o nich w tekście pt.: „Biblijna analiza zdarzenia z Emilcina – istoty reptiliańskie – „jak żaby” – http://argonauta.pl/biblijna-analiza-zdarzenia-z-emilcina-istoty-reptilianskie-jak-zaby/ – pan Zagórski oraz inni polscy ufolodzy – nie chrześcijanie, uznają ufonautów za cel ludzkiego rozwoju, co jest wielkim błędem, ale pokazuje też jak bardzo są uwikłani w plan ufonautycznych demonów hybryd oraz duchów jakie zamieszkują w ciałach ufonautów ! Właściwie to nie ma siły, oprócz Boga Jezus, która mogła by ich ten pogląd zmienić ! Co jest straszne, należy się za nich modlić, bo tylko tam z Nieba Jezusa może przyjść pomoc. Jeśli chodzi o wpis o nawiedzeniu Polski przez eskadrę ufonautów, to ciężko cokolwiek o nich napisać, jednak mogła to być grupa zwiadowacza, badająca Polskę i Polaków, czy mogą tu coś zdziałać, lub ostrzegająca Polaków przed wielkimi zmianami i katastrofą wywołaną przez Morawieckiego oraz ich zdradziecki plan „Zielonego Ładu NWO”. Pozdrawiamy

   1. za to cały czas opowiada o istotach nierozpoznanych, czyli o demonach -masz pewność że są to demony UDOWODNIJ nie biorę tego na słowo i wiarę

    1. Lucyfer , kiedy wyniósł Jezusa na „wysoką górę” też powiedział, aby Ten skoczył, żeby aniołowie z Nieba zapobiegli Jego upadkowi, czym udowodni, że Jezus jest Synem Bożym.

  2. aby uratować nas przed jakimś bliżej nieokreślonym niebezpieczeństwem -rozejrzyj się w około i ZOBACZ, OTWÓRZ OCZY czy jest to jakieś bliżej nie określone niebezpieczeństwo

   1. Ależ oczywiście, że jest ono dokładnie określone. Tym niebezpieczeństwem są ci którzy mają zamiar nas „ratować”.
    Czyżbyś nie wiedział, że najniebezpieczniejszym wrogiem jest ten co udaje twego najwierniejszego „przyjaciela”?

 2. Podam sposób postępowania w przypadku zaobserwowania „dziwnych obiektów” w bezpośredniej bliskości osób, co może być bardzo niebezpieczne, jeśli się tym zbytnio zainteresujecie i pozwolicie na bliższy kontakt (wszak macie wolną wolę). Po pierwsze nie trzeba się bać, gdyż jak napisane jest w Nowym Testamencie: „…nie lękajcie się , gdyż ja jestem w wami, aż do skończenia świata….”.
  Ja powiedziałem głośno tak: „Jeśli jesteście od Jezusa Chrystusa, zapraszam was, jeśli nie, wynocha stąd”. Nie zdążyłem dokończyć ostatniego słowa, a obiekty wiszące nieruchomo ode mnie w odległości max 100m, błyskawicznie, w mgnieniu oka odleciały. Nasz Bóg Prawdziwy, Ojciec Niebieski nie ukrywa przed nikim swojego oblicza. Szatan zawsze ukrywa swoje oblicze przed ludźmi, abyśmy nie mogli go poznać. Jest istotą mającą władzę na materią, czasem i przestrzenią. Potrafi przybierać każdy, dowolny kształt. Jest istotą zmiennokształtną. Wydaje się jednak, że jego ulubioną „twarzą” jest kula światła. Księgi proroków Starego Testamentu mówią wprost, że szatan nazywa siebie „gwiazdą zaranną”.
  Teraz 2 pytania dla zdolniejszych uczniów w klasie, którzy lubią używać własnego mózgu:
  1.”Co” w rzeczywistości ukazało się Mojżeszowi w gorejącym krzaku, że przez kolejne 2000 lat ludy tamtejsze wyrzynały się pień z „bogiem” na ustach?
  2.”Co” w rzeczywistości zamieszkiwało w arce przymierza (drewnianej skrzyni obitej złotą blachą)? Czyżby Bóg – Stwórca Wszechistnienia, przebywający w Raju Niebieskim,jak mówi Pismo, wybrał sobie do zamieszkania drewnianą skrzynię? 🙂

 3. Teraz wyjaśnię Wam o co chodzi z witaniem się, jeśli kogoś spotykamy. Dawno temu w pobliżu siedzib ludzkich bytowało wiele istot nieludzkich, które również mogły przybierać postacie ludzi (ufonauci pana Zagórskiego). Aby się od nich strzec, podczas zbliżania się jeden do drugiego, zawsze sprawdzano, czy mamy do czynienia z istotą ludzką. A jak? Prosto. Nie mówiono „dzień dobry”(bo jakiż on dobry, skoro nie chwali się dnia przed zachodem słońca). Nie mówiono: „cześć, jak leci?”.
  Ale mówiono: NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS. Bo jak mówi Pismo,”…Na dźwięk mego Imienia zegnie się każde kolano…”. To stąd pochodzą relacje osób porwanych przez „ufo”- srufo, że zostali oni sparaliżowani tak, że nie mogli WYDOBYĆ GŁOSU. Gdyby mogli wydobyć głos i gdyby wiedzieli CO należy powiedzieć, te szemrane wypierdki śmierdzącego lucyfera musiałyby natychmiast zwinąć żagle i zostawić człowieka w spokoju. Tu jednak też jest rada. Otóż te „istoty anielskie” z siódmego kręgu piekielnego, nie mają wpływu na nasze myśli. A nasze myśli mają moc sprawczą, co już dawno zostało udowodnione doświadczalnie przez współczesnych fizyków cząstek elementarnych, (tzw. wpływ obserwatora na przebieg doświadczenia).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *