Kilka słów do wykładu księdza Jarosława Bukowskiego – polski ruch oporu

Od pojawienia się w roku 1858 globalnej psychomanipulacji, nazywanej „Teorią doboru naturalnego Darwina„, a w języku Biblii „Naukami demonów” („Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów.” 1 List do Tym. 4:1), nastąpiło na świecie masowe pranie mózgów. Paranaukowa powieść 'sajens fikszyn’ o jakiejś mocy, zdolnej INTELIGENTNIE zmieniać materię, tak by stwarzać z niczego istoty myślące-samoświadome, jest od ponad 150 lat wykładnią świata akademickiego.

Każda informacja która podważa „prawdziwość” opowiadania o mocach „z niczego”, „bez celu” i „bez sensu„, ukazująca stan faktyczny coraz większej entropii, czyli nieuporządkowania układu, rozpadu STWORZONEGO i zaprojektowanego świata, jest dla społecznych lucyferiańskich inżynierów – wielkim zagrożeniem ! Wykłady pokazujące inną historię ludzkości, inną od dzisiejszej orwellowskiej, a tak na prawdę, inną od Nauk Demonów, są dla nas jak życiodajny tlen. Pobudzają w nas jakieś nieznane zakamarki, odświeżają podświadomość, naprowadzają na prawdę, na Zbawiciela.

Mówimy tu oczywiście o wykładzie księdza Jarosława Bukowskiego w sprawie „kosmitów”. Po wielu latach ciszy pojawił się katolicki kapłan, który zebrał większą część, a może całość ludzkiej pamięci, w jednej prelekcji. I najważniejsze, położył nacisk na rolę Inteligencji Niebiańskich od czasów Adama i Ewy, po dzień dzisiejszy. Sączone do zbiorowej społecznej świadomości zwodnicze teorie tego typu istot, są bardzo dobrze przemyślane.

Ufonautyczne ideologie (chodzi o 1 List do Tym 4:1) służą ludzkiej rasie, jak wspomnieliśmy, już ponad 150 lat. Program Centrum Edukacyjnego Powiśle, z udziałem księdza, staje się przyczynkiem do obalenia mitu „Inteligentnej prazupy„. Zakazana archeologia, a co za tym idzie Globalne Przypomnienie – Total Recall o wydarzeniach z udziałem istot anielskich, jest w zasięgu naszych umysłów/dusz – hebr. néfesz [נֶפֶשׁ] i gr. psyché [ψυχή].

To nie wszystko, ksiądz Bukowski nie poprzestał na prehistorii, na delikatnym wbiciu kija w ewolucjonistyczne mrowisko, ale opisał sytuację przyszłą, lub dzisiejszy wstęp do wprowadzenia znamienia bestii. Ujawnianie i propagowanie prawdy o zbrodniarzach nowego hitleryzmu NWO spod znaku technokratycznej, sztucznej demonicznej i kwantowej bestii Nexusa, było z pewnością kubłem zimnej wody na agenturalne oszalałe głowy.

Musimy pamiętać, że większość wolnościowych portali jak Argonauta.pl, InneMedium, ZmianyNaZiemi, Wolna Polska, PCH24, InfoWars; itp, są cały czas nadzorowane przez służby reżimu globalnego rządu Nowego Babilonu. Filantropowcy, albo międzynarodowy okultystyczny UFO komintern, pracują dniem i nocą nad planem, o którym wspominał ksiądz Bukowski. Chodzi o odebranie nam naszych dusz, o odebranie nam polskości i zastąpienie jej „nowoczesnością(GMO)„, chcą byśmy cały czas karmili nasze dusze (hebr. néfesz [נֶפֶשׁ] i gr. psyché [ψυχή]) Naukami Demonów !

Prelekcja polskiego księdza jest małym internetowym krokiem, ale wielkim środowisk zastraszonej od lat, polskiej duchowej, chciało by się powiedzieć – ’inteligencji’. ! Ta prawdziwa (przedpotopowa) inteligencja, za sprawą Miłosierdzia Jesusa i Jego Łaski, może zostać nam przywrócona. Tego typu spotkania, uwiecznione i rozpropagowane, przyczynią się do postępu na drodze do świętości, miejmy nadzieję, do obalenia demonicznego zwiedzenia, jakim jest darwinizm, ale i do powstania prawdziwego ruchu oporu przed nadchodzącym czipowaniem.

 

 

Sprawa wolności, wolnego wyboru by być zbawionym, jest kluczowa. Jako Polacy kochamy wolność, chociaż od roku 1989 ciągle jej w pełni nie uzyskaliśmy. Pamiętamy o prawie 30 letniej psychomanipulacji masońskim okrągłym stołem, o „wygranych w toto-lotka”, o wygranych rolniczych urnach, i wreszcie o najnowszej CETA, a przecież, jak państwo pamiętacie z wykładu, zaczęły pojawiać się w polskojęzycznych telewizjach również programy nakłaniające do samo oczipowania się. Polski anty enwuowski ruch oporu jest potrzebny, nikt za nas go nam nie stworzy.

Video z udziałem Księdza Bukowskiego jest początkiem przypominania sobie, wstępem do duchowej globalnej pamięci. Musimy wyjść z narzucanej nam amnezji. Wszechświat jest pełen inteligencji, wiedzieli dobrze o tym starożytni. Dlaczego my o tym nie wiemy ? Dlaczego o tym nie mówimy, kto nam odebrał naszą pamięć o stworzeniu, o Bogu, o starożytnej Istocie, która przybyła nas ratować, o Jezusie ? Dlaczego w szkołach ciągle trwa niszczenie dziecięcych umysłów, ciągłe wtłaczanie naszym dzieciom darwinowskiego urojenia ? W tym kontekście warto przypomnieć słowa jednego z Ojców Kościoła

(…)Co się tyczy Platona, to jako filozof zapatrzony w to, co jest w nas najbardziej boskiego i pragnący, byśmy wyłącznie ten boski pierwiastek pielęgnowali, jest on zdania, że człowiek to nie coś, co składa się z duszy i ciała, lecz dusza posługująca się danym kon­kretnym ciałem. Sądził on, że raz utożsamiwszy się z duszą, tym bar­dziej szukać będziemy takich tej duszy dóbr jak cnota i pobożność, wzgardzimy natomiast pożądaniami cielesnymi, jako nie należą­cymi do człowieka jako takiego, lecz przede wszystkim do zwierzęcia jako takiego, a do człowieka — wtórnie, na ile człowiek jest także zwierzęciem.

Zresztą i skądinąd panuje zgoda co do tego, że dusza jest szlachetniejsza od ciała, gdyż posługuje się ona tym ciałem jako instrumentem. Wskazuje na to również śmierć. Kiedy bowiem dusza oddzieli się od ciała, ciało to pozostaje bezwładne i całkiem bierne, tak jak po odejściu rzemieślnika nieruchoma leżą jego narzędzia. Jest rzeczą ogólnie wiadomą, że człowiek ma pewne rzeczy wspólne także i z jestestwami nieożywionymi, procesy życiowe dzieli ze zwierzętami, a inteligencja łączy go z wszystkimi innymi obdarzonymi rozumem istotami. Wspólnie z jestestwami nieożywio­nymi ma ciało i to, że składa się z czterech elementów, z roślinami dzieli nie tylko tamto, lecz także procesy żywienia się i rozmnażania, z bezrozumnymi zwierzętami zgadza się w tym, co powyżej wy­szczególniliśmy, i ponadto w całym szeregu samorzutnych ruchów, ą także zdolności pożądania, gniewania się, czucia i oddychania. Wszystkie te rzeczy wspólne są ludziom i bezrozumnym jestestwom, choć nie wszystkim na równi.

Wreszcie przez rozum człowiek upodob­nia się do bezcielesnych rozumnych inteligencji, o ile mianowicie rozumuje, pojmuje i objaśnia wszystko. Dąży do cnót i pielęgnuje będącą ukoronowaniem tych cnót pobożność. Stąd wynika, że istota ludzka to coś będącego na pograniczu między tym, co podpada pod zmysły, a tym, co daje się tylko pojąć. Gdy idzie o ciało i cielesne władze, jest na tym samym poziomie co jestestwa nierozumne i nieożywione, a co się tyczy rozumu, zbliża się do istot bezcielesnych Jak to już poprzednio powiedziano. Wydać by się mogło, że Stwórcy spodobało się zespolić różne co do swej istoty natury i Bóg chciał, by cały stworzony świat złączony był pokrewieństwem. Można w tym widzieć dowód, że wszystek świat jest dziełem jednego Boga. Nie tylko bowiem poszczególne rzeczy między sobą Stwórca powiązał, lecz także chciał, by były nawzajem zharmoni­zowane.(…)

Linki:

Według Zoltana Istwana już niedługo ludzkość będzie szczęśliwa i zamieszka w innych wymiarach
Przyszłość znaleziona w elektronicznej wannie, analizującej zanurzone ciało, wysyłającej uzyskane dane do centrali

Zaślepione umysły duchowych szmalcowników NWO, sterowanych przez istoty z „wyżnyn niebieskich”?

Starożytni księżycowi ludzie mieli jednak po 3 i 4 metry wzrostu !

Neuralink Elona Muska testuje interfejs mózg-komputer na zwierzętach

Nowa Wspaniała UFO cywilizacja iluminacka – duchowo biblijna analiza globalnych przemian

 

Teoria ewolucji to wielkie zwiedzenie ludzkości – dr Thomas Kindel

Nadchodzi rewolucja ufonautyczna

Prawda boli Znienawidzone kazanie biskupa tarnowskiego

https://www.youtube.com/watch?v=eGhRDx0_E9Q

Nadchodzi nowoczesność Nowego Wspaniałego Świata

Wielkie zwiedzenia organizacji Dwóch Trójkątów – Musimy się obronić przed iluminatami

Nadprzyrodzone zdarzenia – cuda za sprawą prawdziwego Mesjasza

Nowe transhumanistyczne igrzyska rozpoczęte – dodatek do artykułu na Argonaucie

Wojciech Reszczyński: „Gdyby nie II Rzeczpospolita nie wiadomo czy powstałoby państwo Izrael” 3 mar 2018

Wojciech Reszczyński o Żołnierzach Wyklętych: „Nie umoczeni w komunę, wierni przysiędze” 4 mar 2018

Katolicki polski ksiądz miał kontakt z UFO, niezwykły wykład w sprawie kosmitów

Nowa atlantyda już w Polsce ? dr Stanisław Krajski wyjaśnia

Ruch oporu – Przygotowania do wielkiego ucisku – Marzulli, Begley, Natanek

Szatańska rewolucja ufonautyczna wdziera się do Kościoła i Polski

Ponadświatowe intelekty, Matka Boża Anielska oraz Tritos Uranos

W roku 1863 do Polski przybywa Ponadświatowy Intelekt !

Dobre 39

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *