Starożytne „góry”, „kije” i „pierścienie” – „kto rozumie” duchową archeologię ?

Starożytne czasy charakteryzowały się silną wiarą w bogów oraz w Stwórcę. Nikt nie wyśmiewał ludzi, którzy widzieli światła na niebie, albo niezidentyfikowane obiekty latające – bogów ! Nikt nie naśmiewał się z osób spotykających nieznane typy humanoidów. Dzisiejsi ludzie, żyjący w epoce technologicznej, zostali sprowadzeni nie tylko do roli kosmicznych niewolników, stali się nieprzytomnymi profanami – niedopuszczonymi do pradawnych tajemnic religijnych. Ludzie wieku XX i XXI zmuszani są do wiary w ewolucję, a co za tym idzie, identyfikują się z istotami prymitywnymi. Starożytne istoty nadnaturalne istnieją, jednak dla większości otumanionych darwinizmem są odległymi baśniami. Przeanalizujmy trochę to zagadnienie na przykładzie boga „Aszura”. Imię tego boga jest identyczne z nazwą starożytnego miasta, nad którym sprawować miał opiekę.

Zdaniem uczonych akademickich bóg Aszur mógł być pierwotnie personifikacją samego miasta, któremu najwyraźniej sami jego mieszkańcy nadać musieli boski status. Dowód na to znaleźć już można w jednej z najstarszych inskrypcji odnalezionych w Aszur, w której Zariqum, wysoki dostojnik za rządów królów z III dynastii z Ur, nazywa siebie „gubernatorem boskiego miasta Aszur”. Z kolei na wczesną personifikację miasta wskazywać może inskrypcja Silulu, jednego z pierwszych władców miasta Aszur, który miasto swe nazywa „królem”: „Miasto Aszur jest królem. Silulu jest namiestnikiem miasta Aszur”.

Należy też wspomnieć, iż Asyryjczycy w trakcie składania oficjalnych przysiąg przysięgali nie tylko na bogów, ale też i na „miasto”, tak jakby ono samo było bogiem. Na przykład w wielu dokumentach z asyryjskich kolonii handlowych w Anatolii mowa jest o przysięgach składanych na „miasto” i władcę, podczas gdy w południowej Mezopotamii tradycyjnie przysięgano na boga miasta i władcę.

Należy tu dodać, że starożytne przekazy mogą sugerować, iż miasta były uznawane za „byty inteligentne – ożywione”, możliwe jest również, że były to (ciągle są!) jakiegoś rodzaju połączenia istot innowymiarowych z ludzkimi zbiorowiskami, powodujące, że „miasto” staje się jednym wielkim duchowym istnieniem (zasymilowanym „duchowym borgiem”!), czego wyrazem może być odezwa Jezusa, skierowana do „miast” !

„Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą;  uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże.  Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie:  Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże.  Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu. Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc w worze pokutnym i w popiele.  Toteż Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niżeli wam.  A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz!” Ewangelia wg św. Łukasza 10:8-15

Aszur, jako boskie ucieleśnienie miasta, a później całego imperium, różnił się zdecydowanie od innych mezopotamskich bóstw. Nie odnaleziono jak dotychczas żadnych poświęconych mu mitów, niewiele też wiadomo o jego pochodzeniu. Nie wydaje się też, aby kiedykolwiek uważano go za manifestację którejkolwiek z wielkich sił natury. To on stał się boskim opiekunem królów asyryjskich i to on miał prowadzić ich wojska do zwycięstwa.

Wraz z rozwojem Asyrii i nasileniem się kontaktów kulturowych z południem Mezopotamii pojawiły się pewne tendencje, by identyfikować boga Aszura z niektórymi ważnymi bogami panteonu sumeryjskiego i babilońskiego.

Od około XIII wieku p.n.e. próbowano utożsamiać go z sumeryjskim Enlilem, tytularnym bostwem miasta Nippur, chcąc najprawdopodobniej osadzić go w ten sposób w roli przywódcy wszystkich bogów. Wraz z przyjęciem osobowości boga Enlila Aszur przyjął również jego tytuł „Wielka Góra” (sum. KUR.GAL).

Tu dochodzimy do wielkiej starożytnej tajemnicy, którą prawdopodobnie przekazał nam Jezus Chrystus w momencie kiedy wystosował słowa do tych, którzy „rozumieją czytany Święty Tekst” – Gdy więc ujrzycie „ohydę spustoszenia”, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte – kto czyta, niech rozumie – wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry!” Ew. Mateusza 24:15

Chodzi prawdopodobnie o to, by uciekać w „góry”, a niektórzy mogą udać się w „góry izraelskie” Ezechiele 39:2 Biblia Warszawska: „I zawrócę cię, i wezmę cię na smycz; sprowadzę cię z najdalszej północy i przyprowadzę cię na góry izraelskie.”

Aszura ukazywano z reguły jako brodatego boga z tiarą wielorożną na głowie i długą szatą sięgającą stóp – na takich przedstawieniach w jednej ręce trzymał on „kij i pierścień” (tak – „kij” i „pierścień” – „Prawdziwy władca pierścieni„), a w drugiej rodzaj dziwnie wygiętej broni. W sztuce asyryjskiej często stoi on na dwóch swoich świętych zwierzętach: lwie-smoku i wężu-smoku. Symbole boga Aszura zostały pradopodobnie przejęte od bogów babilońskich, choć pewności nie mamy.

W sztuce asyryjskiej boga Aszura reprezentowała tiara wielorożna. Niekiedy na przedstawieniach umieszczane były trzy takie tiary – wówczas reprezentowały one odpowiednio Aszura, Anu i Enlila – trójcę. Niektórzy ewolucyjni uczeni akademiccy (kosmiczni niewolnicy – będący w jasyrze) z postacią boga Aszura wiążą również symbol uskrzydlonego dysku słonecznego. Ich zdaniem znane ze sztuki asyryjskiej wyobrażenia boga w uskrzydlonej tarczy słonecznej, umieszczane często na reliefach ponad scenami rytualnymi, bitewnymi i polowań, przedstawiać mają właśnie jego. Trzeba jednak zaznaczyć, iż nie ma żadnych źródeł pisanych, które potwierdzałyby tą tezę, tak więc bogiem tym równie dobrze może być na przykład Szamasz oraz istoty inteligente podróżujące niematerialnymi „pojazdami” energetycznymi.

Co ciekawe ośrodkiem kultu boga Aszura było miasto Aszur, gdzie znajdowała się jedyna w całej Asyrii poświęcona temu bogu świątynia, podkreślmy: jedyna – tak jak jedynym miejscem kultu Boga YHWH była Świątynia Jerozolimska ! W skład personelu kultowego świątyni Aszura wchodzić mogli wyłącznie mężczyźni. Wszyscy oni musieli być rytualnie czyści, aby móc przebywać w obecności boga. Widocznym znacznikiem ich rytualnej czystości była ogolona głowa i zgolony zarost, co sprawiało, iż wyróżniali się wśród asyryjskich mężczyzn, którzy tradycyjnie nosili długie włosy i brody.

Ważną rolę w kulcie boga Aszura odgrywał również świątynny personel kuchenny: kucharze, rzeźnicy, piekarze, piwowarzy czy wyciskacze oleju. Wszystkie prowincje Asyrii miały obowiązek regularnego dostarczania do jego świątyni pewnych ilości bydła, owiec, drobiu, jęczmienia, pszenicy, sezamu, miodu i sezonowych owoców, jak np. jabłek czy fig, z których personel ten przygotowywał codzienne posiłki dla boga Aszura.

Posiłki takie składano na stole ofiarnym, gdzie – jak wierzono – bóg spożywał je poprzez ich wąchanie: „Noe zbudował ołtarz dla Pana i wziąwszy ze wszystkich zwierząt czystych i z ptaków czystych złożył je w ofierze całopalnej na tym ołtarzu.  Gdy Pan poczuł miłą woń, rzekł do siebie: «Nie będę już więcej złorzeczył ziemi ze względu na ludzi, bo usposobienie człowieka jest złe już od młodości1. Przeto już nigdy nie zgładzę wszystkiego, co żyje, jak to uczyniłem.” Księga Rodzaju 8:20

Pozostawione przez niego „resztki” usuwane były ze stołu ofiarnego i rozdzielane według ściśle przestrzeganego protokołu pomiędzy króla, dostojników świątynnych i dygnitarzy królewskich. Przywilej i zaszczyt jedzenia ze stołu boga były tak wielkie, iż niektóre takie „resztki” wysyłane były nawet do gubernatorów prowincji, by również i oni chociaż symbolicznie (bo jedzenie nie było już przecież świeże) mogli wziąć udział w boskiej uczcie !

Tak, zwróćcie drodzy Rodacy uwagę na słowo „symbolicznie” !!! „Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: „Odpraw ją, bo krzyczy za nami!” Lecz On odpowiedział: „Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela”. A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: „Panie, dopomóż mi!” On jednak odparł: „Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom a rzucić psom”. A ona odrzekła: „Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołów ich panów„. Wtedy Jezus jej odpowiedział: „O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz!” Od tej chwili jej córka była zdrowa.” Mateusza 15, 21-28 („Działalność bogów, panów i bytów UFO„)

 

Dziś wiemy na pewno, że składanie ofiar nie jest najstarszą funkcją kapłańską. Do składania ofiary w pradawnym okresie wiary w bogów i Stwórcę uprawniony był bowiem każdy ojciec-przywódca rodziny czy rodu (np. Rdz 22; 31,54). Także nauczanie nie jest wczesną funkcją kapłańską. Ono chyba najpóźniej stało się rolą kapłana i  rozwinęło się na pewno w  niewoli babilońskiej, gdy z braku świątyni i jej ofiarniczego kultu Księga (Tora) stała się podstawą judaizmu biblijnego.

Jeśli chodzi o służbę w sanktuarium, jedną z głównych, a może i jedną z najstarszych, czynności starożytnego kapłana izraelskiego było przekazywanie słowa JHWH i uzyskiwanie Bożej odpowiedzi na pytania (1 Sm 22,18; 2,28). Jako narzędzie wyroczni (w bliżej nieokreślony sposób) mogła służyć Arka Przymierza, co zasugerowane jest przez wczesny tekst w Sdziów 20,27: „Następnie pytali się Izraelici Pana (była tam bowiem w  tamtym czasie Arka Przymierza Boga, którą wówczas obsługiwał Pinchas, syn Eleazara, syna Aarona

Starożytni otrzymywali polecenia od istot duchowych, demonów, bytów anielskich oraz od Stwórcy. To była ich rzeczywistość. Dziejejsza ludzkość otrzymuje informacje od opętanych elit, które podrzucają demoniczne przekazy głównie poprzez telewizję, czy produkcje z czarnego holywood (tak jak „czarne marsze”, czy „czarne msze”).

Do niedawna każdy kto zobaczył pojazd UFO był piętnowany jako debil, szaleniec, czy chory psychicznie. Jednak USA, a dokładniej Armia Stanów Zjednoczonych, jakiś czas temu ujawniła nagrania tzw. „gazów bagiennych„, które poruszały się z niebywałymi prędkościami, ktoś sterował tymi bajkowymi urządzeniami, i nie byli to ludzie.

Możliwe jest, że sterowały nimi istoty z tajemniczej przestrzeni „wyżyn niebieskich” – „…Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich.” Efezjan 6:12 Nie można wykluczyć również, że były to inteligencje określane przez starożytnych jeszcze inaczej – jako „posłańcy”, czy „nadzorcy” – „watchers”.

W odpowiednim czasie, który zna tylko Bóg Jezusa, natąpią na Ziemi wielkie przemiany, ludzkość dozna szoku, trzeba będzie „uciekać w góry„, w jeszcze innym czasie, a kto wie, może w tym samym, ci co zostali „wzięci„, zostaną sprowadzeni spowrotem: „Choćby twoi wygnańcy byli na krańcu nieba, to i stamtąd zgromadzi cię Pan, Bóg twój, i stamtąd cię zabierze,„  Ks. Powt. Prawa 30:4

Ciekawe kto został „wzięty i kto zostanie stamtąd „zgromadzony” ? „Powiedzieli oni: Mężowie z Galilei, dlaczego tak stanęliście i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, który został od was wzięty w górę do nieba, przyjdzie w taki sposób, w jaki zobaczyliście Go wstępującego do nieba.” Dzieje 1:11

Linki:

Kosmiczny i megalityczny Kościół Katolicki – część I

Kosmiczny i megalityczny Kościół Katolicki – część II

Tajemnicza kwantowa kraina – II część wstępu do Esencjalizmu biblijnego

Chrześcijańska medytacja zasłony kodu Biblii

Głęboka tajemnica Okeanosa„.

Tajemniczy przekaz do prawdziwych Żydów – część I, wstęp

Wielkie przygotowania do „Nowej Wspaniałej Cywilizacji”

Zakazane prace symbolicznej analogii

Starożytne kosmiczne papirusy częściowo odkodowane !

Wszyscy jesteśmy słabi i potrzebujemy miłosierdzia by przerwać sieci, by odbić pociski !

„czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie” – nadprzyrodzony świat w ciele i poza

Zakazana geologia to zakazana planetarna pamięć (Duchowy ‚Total Recall’)

Alex Jones ujawnia badania genetyków – starożytny Egipt był zasiedlony przez białych !

Najwyższa cywilizacja anielska – mistyczna – katolicka – cognitio Dei experimentalis

Biblijne kody

Boskie Tchnienie

Starożytna niebieska materia

Święte znaki Świętego Przesłania – Język sprzed potopu

Paleo hebrajskie odkrycie proto kananejskiego

Dwie starożytne nadprzyrodzone potęgi

Sensacje doktora Michaela Heisera – „Niewidoczna Rzeczywistość – Unseen Realm” – wykład

P.S. – 05/02/2021

W roku 2020, w Rosji, kamera samochodowa nagrała coś bardzo dziwnego na nocnym Niebie. Może to przypominać jakiś cudowny pojazd „kosmiczny”, ale może to być coś jeszcze bardziej dziwnego, a nawet strasznego. Jeśli mamy do czynienia z duchowymi inteligencjami, to jest to przykład ukrywania się tych stworzeń przed wzrokiem ludzi. Już święty Ojciec Pio opowiadał, że widzi byty nadprzyrodzone, których nie mogą dojrzeć zwykli śmiertelnicy ! Święty mówił, że to dobrze że ich nie widzimy, bo byśmy mogli umrzeć od ich widoku. Biblia pełna jest opisów istot anielskich, które nagle pojawiały się prorokom, czyniły cuda.

Pamiętamy jak anioł, duchowa istota Boga, uwolnił z więzienia św. Piotra, w nocy Boży Posłaniec otworzył drzwi więzienia i powiedział: „Wstań szybko!” równocześnie z rąk Piotra opadły kajdany. „przepasz się i włóż sandały” – powiedział mu anioł. A gdy to zrobił rzekł do niego: „Narzuć płaszcz i choć ze mną”. Wyszedł więc i szedł za nim, ale nie wiedział, czy to co czyni anioł, jest rzeczywistością; zdawało mu się, że to widzenie. Minęli pierwszą i drugą straż i doszli do żelaznej bramy, prowadzącej do miasta. ta otwarła się sama przed nimi. (Dz 12:1-10)

Istoty nadprzyrodzone istnieją, to jest pewne, niestety nie ujawniają się z różnych przyczyn. Niektóre z tych bytów mogą przybierać materialną, albo częściowo materialną formę, byśmy mogli ich ujrzeć. Coś podobnego mogło mieć miejsce w Rosji w roku 2020, zostało to nagrane i wygląda niezwykle. Jakieś byty ukrywają się w postaci chmur, by w pewnym momencie przeobrazić się w odpowiednią formę, wszystko to szczęśliwie jest nagrane i wygląda cudownie, widać jak jakieś energetyczne formy poruszają się w czymś wielkim co może mieć rozmiar 30 metrów, a może i więcej. Ile takich duchowych konstrukcji przemieszcza się po ziemskim niebie ?! Czy nadzorują ludzkość ? A może zgodnie z Apokalipsą przygotowują się do przyjścia Pana Jezusa Chrystusa ?

Niezwykła manifestacja niebiańskiej struktury – przykład hylemorfizmu ponadświatowych inteligencji?

L.A. Marzulli: What the Bible Says About UFOs

Kwantowa kraina cieni jest obrazem Czwartego Wymiaru – wstępu do Esencjalizmu biblijnego

Ponadświatowe intelekty, Matka Boża Anielska oraz Tritos Uranos

Potwory z głębin, z otchłani, dźwięki nieznanych istot – tajemnice Biblijnych symboli

Dobre 18
Złe 1

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *