Starożytna tajna brama – trzy istoty 666 oraz kosmiczny legion

W Apokalipsie św. Jana 9:3-4 czytamy o jakichś tajemniczych istotach, które „wyszły z czeluści„, i którym Bóg, albo Jego aniołowie, zakazali czynić „…szkody trawie na ziemi ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu, lecz tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach.” Wszyscy ci, którzy nie posiadają „pieczęci na czole” zostaną strasznie doświadczeni, a kto wie, może i unicestwieni. Dlatego należy zastanowić się kim są wybrańcy, posiadający cudowną „pieczęć”, i czym jest ten znak ?! O pierwszym tajemniczym znaku (Boga), „nanoszonym” na człowieka, słyszymy w Ks. Rodzaju  4:11-16.

Po tym jak Kain zabił swojego brata Abla, Bóg powiedział do Kaina, „Bądź więc teraz przeklęty na ziemi, która rozwarła paszczę swoją, aby przyjąć z ręki twojej krew brata twego.(…) Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie. Położył też Pan na Kainie znak, aby go nikt nie zabijał, kto go spotka” (Księga Rodzaju 4.15-16).

Kwestia znaku umieszczonego na Kainie była tematem wielu dyskusji i spekulacji. Hebrajskie słowo przetłumaczone tutaj jako „znak” to „owth” i odnosi się do „znaku, znamienia lub symbolu.” W innych fragmentach Pism Hebrajskich słowo owth użyte jest 79 razy i najczęściej tłumaczone jest jako „znak”. Hebrajskie słowo nie podkreśla jakiego rodzaju jest znamię, które Bóg „nałożył” na Kaina.

Cokolwiek by to nie było, był to znak, symbol, który miał wskazywać, że Kain nie może być zabity, a czy był widoczny dla materialnych zmysłów to też pozostaje tajemnicą…, nie wiemy przecież co dokładnie znaczy „położyć na kimś znak” ? Może to przecież oznaczać jakiś znak duchowy, na duchowym elemencie człowieka: św. Paweł używa terminu „człowiek wewnętrzny” kilkukrotnie w swoich listach (2 Koryntian 4.16; Efezjan 3.16). Rzymian 7.22-23 mówi, „bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym…”

Wielokrotnie wykazywaliśmy, że Biblia to tajemnicza super Księga. Jest napisana specjalnym (semantycznym) kodem – symbolami. Oprócz rozszyfrowywania znaczenia słów ważne by stosować w rozumieniu Pisma logikę, czyli poprawne myślenie (stąd Jezus jest Logosem – mistrzem myślenia – rozumowania – „…kto czyta, niech rozumie” Ew. Mateusza 24:15 – „To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił” Ewangelia Mateusza 13:34 – czy rozumiemy biblijne „przypowieści – symbole” ? Pan nasz Chrystus, tłumaczył swoim uczniom wszelakie starożytne nauki, jak i misteria, związane z Bogiem YHWH ! To jest pewne, o tym opowiada semantyczny kod Nowego Testamentu !).

Charles Spearman (ur. 1863, zm. 1945)  to angielski psycholog, pionier analizy czynnikowej, zapoczątkował nowoczesne rozumienie inteligencji. Jego zdaniem, inteligencja to dostrzeganie zależności, relacji i wyciąganie wniosków (edukcja korelacji), a także myślenie logiczne, czyli jasne i ścisłe formułowania myśli, oraz poprawne rozumowanie i zdolność uzasadniania twierdzeń.

Na przykładzie obecnej plan-demi widać, że ludzie nie stosują logiki i nie wyciągają wniosków z wypowiedzi wielu globalnych oficjeli, jak choćby Billa Gates’a, który publicznie i bez ogródek chce zabijać ludzi: doświadczalnymi preparatami strzykawkowymi, pragnie na początek zamordować około 15% światowej populacji (tzw. „szczepionkami”)  !

Do tego, planetarne pato elity, w tym sam Gates, pracują nad specjalnym rodzajem okultystycznego „znaku-znamienia”, nanoszonego na” rękę i czoło”. Jak widać biblijna „Organizacja Tajemnicy”, czyli „Wielka nierządnica”, albo towarzystwa Ordo ab Chao, chcą znakować (pod) ludzi (untermensch), robić to samo co w starożytności robiono niewolnikom, choć nie zawsze sama pieczęć, jej posiadanie, oznacza przynależność do grupy niewolniczej.

Przykładowo w czasach pradawnych „Rytuał Pieczęci” był gnostyckim rytem zapewniającym ochronę pneumy (ducha-substancji duchowej) podczas jej przechodzenia do Pełni (z greckiego: Pleromy), czyli podczas jej jednoczenia się z Bogiem. Zapewniał więc duchowi ludzkiemu nieśmiertelność i symbolizował wyzwolenie ze świata cielesnego. Znamy go między innymi z apokryficznych „Dziejów Tomasza”, gdzie ma on także za zadanie chronić przed opętaniem przez złe moce, oraz pozwalać Bogu zamieszkać i działać poprzez pieczętowaną osobę. Moc Pieczęci była nadrzędna względem chrztu i mogła następować przed jego przyjęciem.

W artykule pt.: „Starożytna tajemnica kodowania liczby bestii 666” staraliśmy się troszkę naświetlić problem symbolicznego myślenia-rozumienia biblijnego „znaku-znamienia liczby 666”, związanego jak się rozumie z liczbą „6”, będącą w pewnych ustępach Pisma symbolem „istot hybryd”- sześciopalczastych, znakiem przemiany anty Bożej – istoty antychrysta, diabelskiej anty trójcy, ale i czegoś co może być „nanoszone” na ludzi w (dalekiej) przyszłości.

Co oznacza „nanoszenie” ? Czy może chodzić o coś więcej niż tylko „nakładanie” ?  Co mamy o tym myśleć, jak to rozumieć ? Zacznijmy od podstawowego cytatu w kontekście duchowego rozumienia-logiki, posiadania daru rozumu Logosa, który mówi nam o liczbie znamienia w Ks. Objawienia: „Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia, gdyż jest to liczba człowiecza — jego liczba jest sześćset sześćdziesiąt sześć” – przekład dosłowny, pochodzi z tej specjalistycznej strony.

Liczba 666 za sprawą Apokalipsy Jana ma magiczną moc przyciągania. W toku historii była kojarzona z kolejnymi przedstawicielami nielubianej, opresyjnej władzy: cesarskiej, kościelnej, prezydenckiej, nazistowskiej, komunistycznej, globalno-kapitalistycznej itp. Wiązano ją kolejno z państwem akadyjskim, Cesarstwem Rzymskim, Kościołem katolickim i wszechświatowymi korporacjami.

Pokazuje to niechęć komentatorów oraz interpretatorów liczby 666 do wszelkich form okultystycznej władzy. Władza ma zawsze związek z zyskiem i tajnymi bractwami, a one i zysk od stuleci są postrzegane przez znawców tematu jako coś demonicznego. Ponieważ 666 w początkach chrześcijaństwa kojarzono głównie z władzą rzymską, w Średniowieczu i Odrodzeniu z Kościołem Rzymskim, a w czasach nowożytnych z bezbożnym kapitalizmem tajnych stowarzyszeń – to historia interpretacji liczby 666 okazuje się być dziejami przesuwania się punktu ciężkości w historii: z władzy (starożytność) na religię (średniowiecze) i w końcu na pieniądze oraz tajne bractwa okultystyczne, które jak pamiętacie z filmu pastora Hoggarda o loży 666, same siebie znakują trzema szóstkami (czasy nowoczesne – patrz film pt.: „Duchowa fukuszima Loży 666 w Polsce i w kościele katolickim – Duchy mieszkające w politykach„).

Zagadka liczby 666, która pojawia się w Apokalipsie Jana (13, 18), od dawna fascynuje nie tylko teologów, biblistów, czy historyków starożytności, ale także matematyków, astronomów, astralistów i zwykłych poszukiwaczy sensacji. Według autora Apokalipsy jest to „liczba człowieka” mającego władzę nad całym światem, którego alegorią jest siedmiogłowa bestia. Symbolem tej władzy jest znamię na prawej ręce, lub czole każdego człowieka (bez pieczęci na czole?), pochodzące od owej bestii.

Ciekawostką, odnoszącą się do tajnych bractw, w tym wypadku eurokołchozu, jest miejsce numer 666 w Parlamencie Europejskim. Było ono w 2004 roku puste. Nie chciał go nawet zająć deputowany o nazwisku nomen omen Crowley, i dlatego przypadło mu ostatnie miejsce (numer 679 – D.K. Strykr, The Vacant Seat Number 666 in the European Parliament, 31.10.2004).

Zdaniem wielu biblistów, znaczenie liczby 666 nie zostało jeszcze rozszyfrowane, co jest oczywiste, wydarzenia z przyszłości jeszcze się nie zmaterializowały. Niektórzy uważają próbę rozwiązania tej zagadki za zajęcie daremne, przekonując, że nie ma żadnej pewności, że oznacza ona jakąś konkretną postać historyczną, może to być jakiś wytwór zaawansowanej magicznej technologii (ufonautycznej).

Próba przyporządkowania interpretacji liczby 666 do sztywnych kategorii odwołujących się do ich związku z matematyką, z religią, teologią, kabałą i numerologią, z polityką, albo z ekonomią (handlem i zyskiem), bez odniesienia do iluminackich loży demonicznych, zwanych „świątyniami masońskimi”, niewiele daje, ponieważ np. dominujące interpretacje numerologiczno-kabalistyczne sytuują się pomiędzy arytmetyką a mistyką, a przecież sami iluminaci wskazują na swoje tajne organizacje, bardzo często mające silny związek z polityką i biznesem.

W teologicznych interpretacjach liczba 666 to najwyższa niedoskonałość, potrojenie niedoskonałej szóstki – istot hybrydalnych sześciopalczastych. W Biblii Hebrajskiej znaleziono 14 miejsc, gdzie 6 jest symbolem zła. Stąd 666, jej potrojenie, to „istota do głębi zła”, jak pisaliśmy „diabelska anty trójca”. Współczesne, teologiczne interpretacje liczby 666 uznają ją bądź za symbol niedoskonałości człowieczeństwa (autorzy adwentystowscy), bądź za symbol osiągnięć współczesnej techniki (autor z ruchu New Age – UFO kultów) , bądź za próbę animalizacji człowieka (autorzy zielonoświątkowi).

O tym, że pisarze wczesnochrześcijańscy nie mieli wątpliwości, że 666 to właśnie Neron, wspomnali też teologowie prawosławnni. W interpretacji biblistów Neron symbolizuje prześladowania chrześcijan bez względu na ich czas i miejsce. Jednak pierwszym władcą, którego imię interpretowano jako 666, nie był Neron, lecz biblijny NIMROD SYN KUSZA (Rdz 10, 9–10), utożsamiany zazwyczaj z Sargonem I (pan. 2334–2279 p.n.e.), twórcą państwa akadyjskiego, pierwszego imperium w dziejach świata. Ta biblijna postać jest też utożsamiana z pierwszym nadzwyczajnie przekształconym człowiekiem „w to coś”.

A Chus spłodził Nemroda, który począł być możnym na ziemi.” Ks. Rodzaju 10:8 Część badaczy starożytności twierdzi, iż Nimrod jak sam głosił, był hybrydą/półbogiem, albo jak podejrzewa L.A. Marzulli nefilimem, który ZACZĄŁ nim BYĆ, a to wszystko już po potopie (Więcej w tekście pt.: „Dyskusja na temat Gigantów z Biblii נפלים, rozmawiają Gary Stearman i L.A. Marzulli„)

Liczba „666” w Rosji jest dobrze znana. Wielu Rosjan identyfikuje ją z zachodnimi ośrodkami tajnych bractw, i wydaje się to słuszne, choć nie do końca – w Rosji agentura NWO jest równie silna co w innych państwach. Wśród rosyjskich wyznawców prawosławia liczba 666 wzbudza strach, związany z technologizacją życia. Prawdziwą kampanię przeciwko wprowadzaniu kodów kreskowych w Rosji rozpętał wybitny mnich prawosławny Tichon (Georgij Szewkunow), spowiednik prezydenta Putina, nazwany przez redakcję „Forum” rosyjskim Tadeuszem Rydzykiem. Wskutek tego niektórzy prawosławni nie kupują towarów zawierających kody kreskowe.

Istnieją jednak pozytywne interpretacje liczby 666. Wybitny polski znawca kabały zauważył, że jedynym słowem w Biblii Hebrajskiej, które ma wartość 666, jest SETHUR („tajemniczy”, „ukryty”). Kabaliści zapoznani z Apokalipsą mogli to rozumieć w ten sposób, że pod powierzchownymi, alegorycznymi odczytaniami znaczeń kryją się jeszcze głębsze, wewnętrzne i tajemne znaczenia !!! Przyglądając się temu zagadnieniu w kluczy ufonautyczno-okultystycznym, prosimy sobie przypomnieć co o tym ma do powiedzenia znana UFO kontakterka Betty Andreason oraz pastor Hoggard. Chodzi o tego „jedynego – ukrytego”, czyli Antychrysta (patrz dołączony tu film pt.: „Kosmiczni ogrodnicy dusz oraz duchowe istoty w biblijnej trawie – Symbole Biblii – inwazja obcych ?„)

Wróćmy do samej „pieczęci”. Co to jest pieczęć i co ona oznacza? Pieczęć służy do wyrażania woli tego, który ją posiada, oraz do nadawania mocy prawu. W tym znaczeniu mówi się o niej w całym Piśmie Świętym. Poprzez opieczętowanie listy miały moc obowiązującą. W liście do Rzymian czytamy, iż Abraham “otrzymał znak obrzezania jako pieczęć swego usprawiedliwienia, które już przed obrzezaniem uzyskał przez wiarę” (4,11).

Słowa ..pieczęć,, i “znak’” są więc synonimami, dlatego każdy kto bierze na siebie znak albo pieczęć w postaci (tzw. „nowoczesnego”) tatuażu oddaje się demonom na służbę, czy to będą demony działające poprzez modę, czy show-biznes, czy inne, powody nanoszenia tatuażu kończą się zawsze duchowym zniewoleniem-niewolnictwem. Jeśli nasze czoła nie posiadają”pieczęci Boga”, to istoty duchowe łatwo mogą się dostać do naszych wnętrz !

Biblia wyraźnie przekazuje, że zły duch może wejść w człowieka ! Może wejść także w zwierzęta. W przyszłości, kiedy stworzą biblijną bestię, ale i Antychrysta, ktoś z innego wymiaru będzie starał się dostać do tych/tego (transhumanistycznego pojemnika”), czy będzie to ten „jedyny”, o którym mówiła ufo kontakterka Betty Andreason ? Bardzo prawdopodobne, proszę przeczytać co o tym mówi jeden z najświętszych papieży, doktor kościoła, jest to w pewnym sensie jego przepowiednia !

Święci mężowie, sprzeciwiając się nieprawości Antychrysta, skarcą jego drogi nie o własnych siłach, lecz jako umocnieni łaską Bożą. Obecność szatana, który ma przyjść jako człowiek, zapowiada dużo sroższe prześladowania niż obecnie, gdy nie jest dostrzegalna, bo jeszcze nie wstąpił on w swą szczególną powłokę.” – koniec cytatu świętego papieża Grzegorza Wielkiego. Jak przeczytaliśmy, papież wspomina coś o „szczególnej powłoce” Antychrysta, w którą wejdzie szatan ! Możliwe, że będzie to jakiś zmodyfikowany humanoid (hybryd), wyglądający jak człowiek.

Łatwo możemy się przekonać, że kiedy mowa jest o pieczęci, wiąże się to z autorytetem kogoś, kto nadaje moc obowiązującą pewnemu aktowi, żądając posłuszeństwa tych, których ten akt dotyczy. Idea prawa i pieczęci są nierozerwalne. Jest to potwierdzeniem autentyzmu, mocy i legalności aktu prawnego.

A rzeczono im, żeby nie szkodziły trawie ziemi, ani żadnej rzeczy zielonej, ani żadnemu drzewu, ale tylko samym ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach swoich.” Obj. 9:4

W powyższym wersecie czytamy, że „znak” jest na czołach ludzi, dlaczego właśnie tam? Wiemy, że nasze myśli powstają najpierw w duszy, a następnie w naszych mózgach. Pieczęć Boga znajdująca się na naszych czołach jest rozpoznawana przez to, co myślimy i w co wierzymy. Nasze myśli, uczucia i inne przeżycia są symbolicznie ukazane przez czoło. Wszelki strach, jak i czary, jakie przedostają się do naszych dusz poprzez czoło można zatrzymać „pieczęcią Boga” ! Mówi o tym także werset z Ks. Ezechiela 3:8

Oto Ja uczyniłem twarz twoją odporną jak ich twarze i czoło twoje twardym jak ich czoła, dałem ci czoło jak diament, twardszy od krzemienia. Nie bój się ich, nie lękaj się ich oblicza, chociaż są ludem opornym».

Innym tajemniczym momentem Biblii, mówiącym o znaku na czole jest ten z Ks. Ezechiela. „Potem donośnie, tak że ja słyszałem, wołał On: «Zbliżcie się, straże miasta, każdy z niszczycielską bronią w ręku!»  I oto przybyło sześciu mężów drogą od górnej bramy, położonej po stronie północnej, każdy z własną niszczycielską bronią w ręku. Wśród nich znajdował się pewien mąż, odziany w lnianą szatę, z kałamarzem pisarskim u boku. Weszli i zatrzymali się przed ołtarzem z brązu.  A chwała Boga izraelskiego uniosła się znad cherubów, na których się znajdowała, do progu świątyni. Następnie zawoławszy męża odzianego w szatę lnianą, który miał kałamarz u boku, Pan rzekł do niego: «Przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy i nakreśl ten znak TAW na czołach mężów, którzy wzdychają i biadają nad wszystkimi obrzydliwościami w niej popełnianymi».  Do innych zaś rzekł, tak iż słyszałem: «Idźcie za nim po mieście i zabijajcie!” Ezechiela 9:1-8

Siedem tajemniczych istot-mężczyzn idzie „od strony bramy górnej, zwróconej na północ”. Mężczyźni ci (aniołowie?) wchodzą na dziedziniec wewnętrzny i stają obok miedzianego ołtarza. Sześciu z tych mężczyzn trzyma w rękach „niszczycielską broń”. Jednak siódmy znacząco różni się od pozostałych. Jest ubrany w lnianą szatę i nie ma broni, lecz „kałamarz sekretarski”.

 

Co miał zrobić człowiek z kałamarzem sekretarskim? Otrzymał od samego Jehowy bardzo odpowiedzialne zadanie: „Przejdź przez miasto, przez Jerozolimę, i zrób znak na czołach ludzi, którzy wzdychają i jęczą z powodu wszystkich obrzydliwych rzeczy, jakie się tam popełnia”. W jaki sposób mężczyźni z niszczycielską bronią mieli wykonać swoje zadanie i jak kończy się wizja? Jest to widoczne w pozostawieniu z zagłady „Reszty”, która jest naznaczona znakiem „TAW”.

„TAW” jest literą w alfabecie hebrajskim – t. Miała ona kształt krzyrza lub X i służyła do znakowania rzeczy. Z tekstu wynika, że znakowania ma dokonać niezwykła postać Bożego posłańca. Nie ma on niszczycielskiej broni w ręku, tylko ma przybory pisarskie u swego boku. Był on ubrany w lnianą szatę, a nie kosmiczny kombinezon ! Przede wszystkim zaś jest wysłańcem z nieba, możliwe że z „Tritos uranos”.

Wskazuje na to słowo ’anaszim, które odnosi się także do pozostałych sześciu mężów z bronią niszczycielską. Pan Bóg występuje tu jako Ten, który wydaje tylko polecenia. Dowodzącym jest ta niezwykła postać Bożego posłańca, która ma władzę nad sześcioma mężami. Dzięki niej dokonało się oznaczenie czół sprawiedliwej „Reszty” znakiem „TAW”. W ten sposób oznakowani należą do Pana Boga. Samo zaś wykonanie znaku „TAW” ma charakter zbawczy.

W omawianym tekście trzeba przyjąć rozumienie tej „pieczęci na czole” jako działania odróżniającego. Można go porównać do wspomnianego na wstępie znamienia Kaina. Nosiciele tego znaku są ocaleni, czyli zbawieni. W tym duchu odnajdujemy komentarze Ojców Kościoła. Dopatrywali się oni sensu typicznego znaku „TAW”. Wykazywali podobieństwo między tym znakiem a znakiem krzyża Chrystusa.

Tak na prawdę wcale nie musi chodzić o podobieństwo ! Wśród znawców tematu i biblistów istnieje wiele nieporozumień, czy znak „taw” jest krzyżem Chrystusa, czy tylko starohebrsjską literą. Wszelkie tego typu nieporozumienia rozwiewa sam Zbawiciel Jezus Chrystus, kiedy w Apokalipsie 22:13 wyraźnie przekazuje: „Jam Alew i Taw, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec.” Pisane w języki greckim jest to „Alfa i Omega„.

Jaki jest fundament pieczęci Bożej na naszych czołach, która czyni nas Jego ludem? Przeanalizujmy niektóre dodatkowe wersety Pisma: „A przecież stoi mocny fundament Boży, taką oto mając pieczęć: Zna Pan tych, którzy są Jego, oraz: Niechaj odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego.” 2 Tym. 2:19

Pieczęć Boga znajdujemy również w liście Pawła do Efezjan: “W którym i wy nadzieję macie, usłyszawszy słowo prawdy, to jest Ewangelię zbawienia waszego, przez którą też uwierzywszy, jesteście zapieczętowani Duchem onym Świętym obiecanym, Który jest zadatkiem dziedzictwa naszego na wykupienie nabytej własności, ku chwale sławy jego.” Ef. 1:13-14 Widzimy tutaj, że pieczęć jest utwierdzona Duchem Świętym. Wynika z zaufania Bogu, a nie polityczno okultystycznej bestii ordo ab chao !

W przyszłości, kiedy ludzie będą brali na rękę i czoło znamię szatana, będą następować ogromne zmiany duchowe w ich wnętrzach. Ogromny procent ludzkości zostanie prawdopodobnie opętany, wcielą się tych ze znamieniem bestii jakieś duchy, coś na kształt legionu z Ew. Marka 5:11 W związku z tym zacytujmy tu urywek z artykułu pt.: „Humanoidy określane mianem „choirous” – starożytny zaawansowany duchowy kod

„To w te istoty, historycznie to pojmując, w biologiczne świnie, weszły inteligencje niematerialne-demony (świnie bez cudzysłowia). Skoro już wiecie, że „wypasano” tam „świnie„, hodowano określone istoty(pojemniki, albo „domy-mieszkania” w terminologii Biblii), zdolne do przyjęcia w siebie demonów, to przejdzmy do jeszcze bardziej tajemniczego wersetu, tym razem z Ks. Izajasza 65:1 „Cudzoziemcy przybędą tu paść swoje trzody,  a synowie obcych przyjdą uprawiać wasze winnice i pola.” Jeśli rozumieć ten werset w oparciu o Ewangelie, o te istoty „świnie”, które są „hodowane” razem z dojrzewającymi w ich ciałach-mieszkaniach inteligencjami(„roślinami„), to czy na Ziemię przybędą „cudzoziemcy” uprawiać uprawę ? Na dodatek „synowie obcych” zabiorą się za nasze „winnice” ?”

Bardzo prawdopodobne, że w przyszłości, kiedy zacznie rządzić bestia, większa część ludzkości ze znamieniem, zostanie asymilowana do kosmicznej federacji istot hybrydalnych (dwugłowa hybryda orła ordo ab chao o tym świadczy! jak również oznaczanie iluminackich loży numerem 666, dodatkowo Biblia wyraźnie wskazuje na tzw. „organizację tajemnicy”, czyli Wielką nierządnicę), a poprzez to, zostaną w nich wprowadzone inne, odmienne-obce istoty duchowe. Służą temu globalne przygotowania do zaprowadzenia jednej demonicznej planetarnej religii, można o tym się dowiedzieć także z filmu „Nowa ogólnoplanetarna religia ufonautyczna pod przewodem Watykanu w ramach hodowli istot hoirous„.

Co ciekawe, w jednym z najbardziej dobrze zbadanych przypadków wzięcia całej rodziny na pokład ufo, byli wielokrotnie porywani (Przypadek rodziny Reedów), coś dziwnego z nimi tam robiono, istoty UFO przykładaja do czoła jednej z ofiar coś co przypomina jakiś „kamień” ! Czemu służy ten „kosmiczny” rytuał ? Zresztą jak się dowiecie z zamieszczonego tu filmu, istoty ufo „wlatywały’ czymś do czoła Betty Andreason, co też budzi uzasadniony niepokój !

Jak widzimy „pieczęć Boga” chroni człowieka przed wszelką krzywdą, w tym opętaniem, ale i przed diabelskim zmodyfikowaniem, tworzącym z ludzi marionetki. Nie mamy najmniejszej wątpliwości, że obecna akcja szczepionkowego znamienia, jest pierwszym wstępem do wprowadzenia ostatecznej okultystycznej broni, która da dostęp do każdej duszy przyjmującej znamię bestii, zwłaszcza na swoje czoło, ale i na rękę.

To też jest zgodne, duchowe rozumienie Biblii, z przepowiednią bitwy pod Har-magedonem, gdzie stoczy bój armia opętańców (pojemników mordoru), kosmiczny legion, z Synami Boga: „Walczyć będą dwa przeciwne obozy: obóz ludzi wierzących w Boga i obóz niewierzących w Niego. ” Har-Magedon (Armagedon) to miejsce zapowiadanej w Apokalipsie św. Jana (Ap 16,16) ostatecznej bitwy między siłami dobra i zła. W jej wyniku demoniczne siły opętańców, wielu będzie przybywać z lóż iluminackich oraz miliardy ze znamieniem (zasymiloowani), i ich sprzymierzeńcy – demoniczni ufonauci, zostaną ostatecznie pokonani, a Boskie zwycięstwo rozpocznie okres tysiącletniego panowania Chrystusa (czyli Millenium).

Oczywiście ktoś może zarzucić nam, że przesadzamy, że nie ma czegoś takiego jak opętanie, albo wchodzenie duchów w nie swoje ciała. Biblia wyraźnie o tym mówi ! Oddajmy jednak głos specjalistom biblistom, będzie to krótki urywek opracowania w temacie Ducha Świętego, który może zamieszkać w chrześcijaninie, a ten jest jak wiemy „Świątynią Boga żywego”, czyli Ducha Świętego – „Komentując naukę św. Pawła o Trzeciej Osobie Boskiej, ojciec A. Jankowski rozróżnia dwa rodzaje świątyni: makronaos (= wielka świątynia) – całe Ciało eklezjalne Chrystusa oraz mikronaos (= mała świątynia) – każdy z członków Ciała eklezjalnego. Po analizie tekstów: 1 Kor 3,16; 6,19; 2 Kor 6,16; Ef 2,19–22 zauważa, że fragment pochodzący z Listu do Efezjan zestawia w sobie oba znaczenia „świątyni” i dodaje, iż tak pojęta na dwóch płaszczyznach świątynia Boża jest polem działania Ducha Świętego.

W Listach Pawła słowo naos występuje sześć razy (1 Kor 3,16–17; 6,19; 2 Kor 6,16; Ef 2,21; 2 Tes 2,4) (…) A kiedy Paweł pisze o ohydnym postępku »człowieka grzechu«, który zasiądzie na Bożym miejscu w świątyni, posługuje się słowem naos – które oznacza miejsce, w którym przebywa Boża obecność (2 Tes 2,4). We wszystkich pozostałych tekstach apostoła Pawła naos użyte jest w sensie metaforycznym – w odniesieniu do zamieszkania boskiego Ducha we wnętrzu człowieka. W jednym przypadku obraz świątyni został użyty w odniesieniu do ciała chrześcijanina (1 Kor 6,19); w pozostałych tekstach świątynia odnosi się do Ciała Chrystusa, Kościoła (1 Kor 3,16–17; 2 Kor 6,16; Ef 2,21) (…) Szereg słów wywodzących się z terminu oikos („dom”) w Ef 2,19–22 (paroikoi, oikeioi, epoikodomēthentes, oikodomē, synoikodomeisthē, katoiketērion) sugeruje, że metafora »budowli« była blisko związana z metaforą »świątyni«” – P.W. Comfort, Świątynia, w: Słownik teologii św. Pawła…, s. 831–832.” – koniec cytatu.

Skoro w chrześcijaninie może zamieszkać Duch Święty, to w każdym innym człowieku na Ziemi może zamieszkać inny duch – Obcy ! Zadziwiające, ale ufolog Karla Turner opisywała tajemnicze procedury ufonautów jako wszczepianie/umieszczanie innych istot duchowych w ciała porwanych ludzi ! Wspomniany członek porywanej przez ufonautów rodziny Reedów, opowiadał przed kamerami, że po jednym z wzięć stał się kimś innym, był po porwaniu sobie obcy, stał się inną osobą ! Podobne efekty, ale i inne rzeczy, jak opętanie przez Obcych, można było obserwować wśród członków jednej z rodzin polskojęzycznych polityków, przedstawił to w swoim dokumentalnym programie Janusz Zagórski. Było to naszym zdaniem jednym z głównych powodów zlikwidowania całego kanału na You Tube znanego polskiego ufologa.

Nic nie jest ważniejsze niż pieczęć Boga, chroniąca starożytną bramę na naszych czołach. Więc nie miejmy obsesji na punkcie znaku bestii, jeśli jej nie masz zamiaru brać. Nie bójmy się tego, co ma przyjść na ten świat, żadnej plan-demi, żadnych demonów-robaków-insektoidów i innych stworów. Szukajmy raczej zbawczej pieczęci Bożej, która jest prawdziwym znakiem naszego zbawienia-ochroną. Bądźmy napełnieni Duchem Świętym i bójmy się tylko naszego Stwórcy, którego moc jest w stanie nas zbawić i potępić. „A nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą; ale raczej bójcie się tego, który może i duszę i ciało zatracić w piekielnym ogniu.” Mt. 10:28

Biorąc to wszystko pod uwagę, (wspomniane wcześniej słowo SETHUR), teraz, w tym momencie, zacytujemy jednego z pierwszych Ojców Kościoła. Cytat dotyczy Biblii, tego jak ją rozumieć, jak ją odczytywać by nie zejść na manowce rozumienia czysto historycznego, ale pojmować Słowo Boga duchowo !

„Pan nie zabronił świadczyć dobra w dniu szabatau i pozwolił przecież uczestnikami boskich misteriów i owego świętego światła stać się tymi, którzy zdołają je pojąć (Mateusza 19:11). Wszelako nie odkrył licznym rzeszom tego, co nie było dla nich prze­znaczone, tylko nielicznym, o których wiedział, że przyjmą to godnie i że są w stanie pojąć i dać się przez to ukształ­tować. Albowiem wszelkie tajemnice, jak nauka o Bogu, po­wierzane są słowu mówionemu, a nie pisanemu. I jeśli ktoś mówi, że napisano: „Nie ma nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć„(Mateusza 10:26), to niech usłyszy i od nas, że Bóg obwieścił przez to proroctwo, że temu, kto słucha w ukryciu, tajemnice będą odsłonięte, i kto zdolny jest pojąć, co mu podano w for­mie zasłoniętej, temu będzie ujawnione to, co zasłonięte, jako prawda; a co dla licznych jest ukryte, to dla nielicznych będzie jawne. Ale dlaczego nie wszyscy znają prawdę? A dla­czego nie jest kochana sprawiedliwość, jeśli jest ona dostępna wszystkim? Bo przecież misteria przekazywane są w sposób tajemny tak, aby pozostało w ustach wypowiadającego nawet to, co się wypowiada; i raczej nie na głosie to polega, lecz na rozważaniu. Bóg dał Kościołowi „jednych jako apostołów, innych jako proroków, innych jako głosicieli Ewangelii, in­nych jako pasterzy i nauczycieli dla przysposobienia świę­tych do dzieła posługi, do budowania Ciała Chrystusowego” – koniec cytatu.

Przed obejrzeniem dołączonych tu filmów, zwłaszcza pierwszego, prosimy pamiętać o cytacie z Ewangelia wg św. Mateusza 6:19-21 „Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie robak (mól) i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się, i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani robak (mól), ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje.” – Kontynuacja tego artykułu znajduje się w tekście pt.: „Kto otworzy drogę do innowymiarowych „baz czeluści” ? Kiedy przybędzie armia z innego wymiaru oraz „królowie ziemi” ?

Linki:

Pierwszym obowiązkowym linkiem musi być: Prawdziwy Władca Pierścieni, część III – pojemniki „rządców świata” mordoru

„strzeż się i pilnuj swojej duszy” – hebr. néfesz [נֶפֶשׁ] i gr. psyché [ψυχή]

Kosmiczny jasyr – duchowa husaria

Wszystkim rządzą duchowe inteligencje! Władze nadprzyrodzone albo duchowe Księstwa !

Obcy na Alasce – „Biblijnej Północy” – symbole istot innowymiarowycyh oraz filmy dokumentalne

Chrześcijanie to wyższa duchowa cywilizacja – Kosmiczna antropologia filozoficzna

Biblijna archeologia istot innowymiarowych – rządców świata

Wielkie przygotowania do „Nowej Wspaniałej Cywilizacji”

Niedługo KAŻDY będzie szczęśliwy i będzie znał swoje miejsce„.

„Z jakiego powodu mielibyśmy być tak często odwiedzani?” – II część hipotezy rzadkiej ziemi

Kosmiczni ogrodnicy dusz oraz duchowe istoty w biblijnej trawie – Symbole Biblii – inwazja obcych ?

Nowa ogólnoplanetarna religia ufonautyczna pod przewodem Watykanu w ramach hodowli istot hoirous

CZY ISTNIEJE DUCHOWA, PSYCHOLOGICZNA I NANOCZĄSTECZKOWA OPERACJA COVID-19 ?!

Dobre 26

Podobne Artykuły

5 thoughts on “Starożytna tajna brama – trzy istoty 666 oraz kosmiczny legion

 1. Jak dobrze pamietam rozgryzl to radtrap.
  Nie chodzi o osobe, a stan tzw terazniejszosc.
  Jesli jestes swiadom swojego istnienia, wtedy czas zatrzymuje sie u ciebie, wytyczasz kierunek lub alternatywe.
  Nie wiem dlaczego to chcecie twardo rozumiec, zamiast otworzyc sie na globalny problem podzialu ludzi,
  …chorych, zdrowych, odrodzonych
  lub
  nieswiadomych, swiadomych, dominujacych.

   1. Radtrap zamknal swoja strone przez ludzi ktorzy nie potrafia otworzyc umyslu.
    Nie wytrzymal a uwazam ze jego teorie byly blisko prawdy

    1. jeśli uważasz że w ten sposób pomożesz; nie denerwuj się właściwą odpowiedź otrzymałem o 16:47 ;

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *