Niezwykłe odkrycia zaginionej cywilizacji megalitycznej – film

Perspektywa to określenie stosowane w architekturze, malarstwie, fotografii i innych sztukach wizualnych, oznaczające sposób oddania trójwymiarowych obiektów i przestrzeni na płaszczyźnie. Istnieje zapewne także coś takiego jak perspektywa historyczna. W przypadku ludzi zajmujących się tłumaczeniem historii z punktu widzenie Biblii, archeologia megalityczna wydaje się dość oczywista. Wiele zgliszczy pradawnych budowli potwierdza to o czym wspomina Pismo Święte. Wiele z nich wskazuje, że kataklizm był przerazliwie silny. Odkopywane są ciągle resztki budowli tamtego okresu, znajdowane są interesujące artefakty, które dają nam jakiś mglisty pogląd o wydarzeniach i wiedzy z czasów, gdzie strażnicy (UFO ?) dopuścili się grzechu seksualnego z ludzkimi kobietami.

Święty Piotr pisze o duchach zamkniętych w specjalnym wiezieniu, które były nieposłuszne za dni Noego (1P 2, 19-20), co bywa uważane za aluzję do Ksiegi Henocha. Wielu badaczy podejrzewa, że część aniołów miała udział w przekazywaniu wiedzy lub wręcz w technologii pierwszej cywilizacji. Słynny biblijny badacz tego tematu L.A. Marzulli poszedł nawet dalej i stwierdził, że najwspanialsze megality są dziełem samych aniołów. (Nie można wykluczyć i takiej opcji, uwzględniając artykuł o Przeradzaniu się agregatów oraz przyjmując, że pierwsze, najbardziej zaawansowane konstrukcje [przedpotopowe], są dziełem [wcielonych] istot anielskich) Jednak Biblia kolejny raz daje nam wskazówkę, że sami ludzie mogli posiąść umiejętność budowania:

A Pan zstąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieżę, które budowali ludzie, i rzekł: „Są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę, i to jest przyczyną, że zaczęli budować. A zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić.” Księga Rodzaju 11,1-9 Ten urywek odnosi się jednak do czasu po potopie, stąd prawdopodobne że i przed kataklizmem budowniczymi byli synowie Adama. Chyba że naśladowali tamte istoty.

(Ameruyka południowa, ślady piły tarczowej pozostawione na powierzchni megalitów)

Ancient-Percision-Tools-at-Pumapunku

Tiwanaku-Pumapunku-Stone-Evidence-of-Ancient-Technology

IMG_7083

Musimy zadawać ciągle pytania o zawartość magazynów instytutów archeologicznych, co jest w nich skrywane, jakie informacje posiadają naukowcy zajmujący się wydobywaniem z gleby pozostałości naszej planetarnej historii, dziedziny starożytnej archeologii wskazującej na nieprawdopodobne zdarzenia z początków rasy ludzkiej ? Kim była zaginiona długowieczna rasa Adama i Ewy ? Dlaczego wtajemniczeni rabini twierdzą, że pierwsi ludzie byli „ubrani w światło” ? Czy było to światło Boskie ? Może Boskie światło mądrości, lub widoczne ciało duchowe ? Na czym polegała wiedza, którą posiedli ci pierwsi nadludzie ? Według relacji Biblijnej Księgi rodzaju, Super Istota Stwórca zasadziła rajski ogród – Eden, Sprawiła, że w jego środku wyrosło drzewo życia i drzewo poznania dobra i zła. Pierwsi ludzie mogli jeść owoce wszystkich drzew ogrodu, z wyjątkiem owoców z drzewa poznania. Jakie gatunki wiedzy i nauki wiązały się z tymi innymi „drzewami” ? Do jakich wielkich osiągnięć doszła cywilizacja pierwszych istot ludzkich ?

„A On wziął niewidomego za rękę, wyprowadził go poza wieś, plunął w jego oczy, włożył na niego ręce i zapytał go: Czy widzisz coś ? A on, przejrzawszy, powiedział: Widzę chodzących ludzi, (są) jak drzewa.” Ew. Marka 8:23-24

Może była to wiedza o geometrii, o wpływie geometrii na wymiar rzeczywistości, geometrii powiązanej ze światem kwantowym, światem pól torsyjnych ? Czy ta ich wiedza potrafiła „przenosić góry” ? Może powinniśmy zapytać inaczej, czy potrafiła „kształtować góry” ? Na całym świecie znajdowane są artefakty i pozostałości „technologii” jaką dysponowali pierwsi ludzie (anielscy ? Seta ?) oraz wiedzy o tajemnicach świata, tajemnicach Wszechświata. W przetłumaczonym filmie ujawnione zostały nowe znaleziska świata megalitycznego, które zawierają w sobie tajemnicę zaginionej nauki, możliwe że przekraczającej obecną o całe wieki. Te niezwykłe artefakty to rzezbione kamienne kule ze Szkocji, i jak się okazuje również z Ameryki południowej ! Archeolodzy oszacowali ich wiek na lata 4000 do 1500 przed naszą erą.

carvedballsscotland01

carvedballsscotland02Sygnały spoza chronos-u KLIKNIJ

wibracje-kwantowe02Są wykonane z różnego materiału skalnego, począwszy od piaskowca, aż po granit. Większość jest podobnej wielkości, ich zdobienia są często skomplikowanym wzorem przypominającym zwoje lub rodzaj spiral, które nazwano rodzajem szwu. Wyróżnia się sześć głównych szwów, choć ich zróżnicowanie sięga liczby 160. Różnią się także stopniem wykonania, jedne są lepiej zrobione niż inne. Wszystkie są tak zaprojektowane by ukazać symetrię w ich projekcie. Łączna ilość znalezionych kul wynosi 425, pochodzą głównie ze Szkocji, chociaż kilka zostało znalezione w północnej Anglii i Irlandii. Na zdjęciu widać miejsce znalezienia kamiennych „kul zaginionej nauki”.

symmetricalartifacts01

Rzezbieniom przypisuje się różne znaczenia oraz różne cele jakie mogłyby spełniać, jako przyrządów magicznych lub użytkowych, na przykład funkcję obciążników do sieci rybackich, co wydaje się kolejnym „ewolucyjnym farmazonem” naukowego mainstreamu. Interpretacji jest wiele, tak naprawdę nikt nie wie do czego służyły. Osobiście skłaniam się do teorii przypisującej im rolę pokazową w nauce starożytnej „fizyki kwantowej”, świata atomowego lub świętej geometrii, związanej ze światem wymiarów rzeczywistości.

wibracje-kwantowe04

ashmolballs01

ashmolballs02

Kilka z tych kul zostało znalezionych uszkodzonych, miejsce z którego zostały wydobyte oraz rzeczy w ich obrębie nie wskazywały funkcji użytkowych jakie by można im przypisać. Pięć z nich znajduje się w muzeum Ashmolean, zostały odkryte głównie w Szkocji  (Kincardineshire, Aberdeenshire and Banff). Ewolucyjni archeolodzy próbując znalezć wytłumaczenie dla ich przedziwnych cech, na przykład takie, że były częścą buławy/maczugi, niestety i to wyjaśnienie upadło z powodu braku jakichkolwiek uszkodzeń na ich powierzchni.

wibracje-kwantowe03

carved-stone

TowieStone1

NeolithicBall1

Jak wspomniałem mogą to być modele jąder atomów, lub innych elementów mikro świata,  świata chemii, bądz energii. Ktoś kto wykonał te tajemnicze kule znał geometrie Brył Platońskich ! Widać w nich odwzorowania zasad geometrycznych. Teoria Brył Platońskich, zasady geometrycznej znalezionej na kamiennych kulach mówi, że:

…Wielościany foremne to bryły, których wszystkie ściany są przystającymi wielokątami foremnymi i w których z każdego wierzchołka wychodzi tyle samo krawędzi…” Dla Platona bryły te miały zasadnicze znaczenie, uznawał bowiem, że materia zbudowana jest z całostek i nie jest podzielna, a całostki te mają charakter idealny. Nie są bowiem ciałami stałymi, lecz figurami geometrycznymi…” Wielościany to tzw. bryły platońskie, będące wyczerpującym zestawem wielościanów foremnych. Platon uznał, że cała rzeczywistość jest zorganizowana jako odbicie owych podstawowych figur geometrycznych, czyli form najdoskonalszych. Dlaczego tylko pięć brył? Pitagoras udowodnił, że płaszczyzna dookoła punktu może być zapełniona jednolicie tylko trzema rodzajami wielokątów foremnych: trójkątami, kwadratami albo pięciokątami. Naukowcy od teorii budowy materii, wysnuli kilka wniosków dotyczących tzw. brył Platońskich:

[…]Gdy czytamy tezę, ujętą wraz z opisem brył platońskich… cytat teorii: „Materia zbudowana jest z całostek i nie jest podzielna, a całostki te mają charakter idealny. Nie są, bowiem ciałami stałymi, lecz figurami geometrycznymi” możemy spojrzeć w świat „ciemnej materii”. Platon w tej tezie ukazuje pięć kwestii, które dotyczą istoty wskazywanej materii: W pierwsze kwestii, „Materia zbudowana jest z całostek” mówi o budowie materii i wskazuje na „całostki” jako jej moduł konstrukcyjny.W drugiej, „i nie jest podzielna”, twierdzi, że materia zbudowana z całostek jestniepodzielna.

bryllly

Trzecia kwestia, „a całostki te mają charakter idealny” jest wskazaniem na „idealne” proporcje w formie budowy pojedynczej całostki. W czwartej, z kolei „Nie są, bowiem ciałami stałymi” odnosi się do stanu fizycznego tej materii. Takie określenie mówi nam, że „całostki” istnieją w postaci materialnej, lecz ich stan (według naszego pojęcia), nie posiada charakteru materii stałej. Piąta kwestia, „lecz są figurami geometrycznymi” w kontekście do pierwszej części zdania „Nie są, bowiem ciałami stałymi” dotyczy budowy przestrzennej „całostki”, jako formy „idealnej”, która w zbiorze tworzy „materię niepodzielną”…Całostki nie są, bowiem ciałami stałymi, lecz figurami geometrycznymi, jednak muszą być zbudowane z cząstek materialnych, bo nie utworzyłby figur geometrycznych. Sprawa, że całostki są zbudowane z cząstek materialnych jest oczywista, lecz zachodzi pytanie, z jakiej materii zbudowane są te całostki?

463cad471ad767d4

Tu otwiera się szczególna kwestia, która ukazuje nam materię nie stałą, zbudowaną z całostek, te z kolei wskazywane są jako formy geometryczne a więc posiadają raczej stabilną postać. Inaczej mówiąc całostki są bardziej stałe niż materia, którą tworzą. Znane są w fizyce trzy stany materii, stan stały, ciekły i gazowy. Istnieje również stan eteryczny materii, który odnosi się do środowisk rozrzedzonych bardziej niż gaz. Ciemna materia, jest „rozpoznaną” masą, która istnieje w naszym otoczeniu jako dominująca wielkość masy całego wszechświata. Jej cechy fizyczne jeszcze nie zostały określone i z tej przyczyny, nie ma ona przypisanego właściwego dla niej, stanu fizycznego.

fig142bryywkuli

Rozpoznanie istnienia masy świadczy, że jest to materia i posiada odpowiedni dla niej stan fizyczny. Wskazanie Platona, mówi o materii, którą charakteryzuje jedna bardzo istotna kwestia. Materia ta posiada jednorodną budowę o charakterze krystalicznym – modułowym, przy czym wszystkie cząstki składowe takich modułów muszą być identycznej wielkości „całostki te mają charakter idealny”. Istotnym brakiem w określeniu stanu fizycznego „Ciemnej materii” wskazanej przez naukowców i materii wskazanej przez Platona jest brak skali wielkości jednego modułu – „całostki”.

l_640_427_ed94a277-4d63-47ca-a0ea-7c441734e1f9

Biorąc pod uwagę fakt istnienia we wszechświecie różnorodnych form materialnych z tymi o charakterze eterycznym włącznie, należy przyjąć tezę, że one wszystkie pochodzą z jednego praźródła. Żadna ze znanych form materii nie posiada budowy fizycznej, która odpowiada opisowi Platona. Natomiast wszystkie mogą pochodzić ze źródła, którym jest materia odpowiadająca tym opisom. Skala wielkości jednego modułu musi być, wielokrotnie mniejsza od najmniejszej znanej nauce cząstki, jednak rzeczywista wielkość jest pojęciem abstrakcyjnym. Całostka musi być mniejsza od najmniejszej znanej nauce cząstki od kilku do milionów razy. Ta abstrakcja oceny skali wielkości nie umniejsza faktu, że taka materia istnieje a jej obecność wokół nas stwierdzili już naukowcy.

anamnesis-archeo-matrix03Chrześcijańskie anamnesis

Istnienie ciemnej materii, jako praźródła wszelkiej materii wszechświata stawia ją w szczególnej pozycji na drodze ewolucji wszechświata. A co najistotniejsze teza, która materię wskazywaną przez Platona stawia jako praźródło, eliminuje możliwość wystąpienia wielkiego wybuchu jako początku ewolucji materii wszechświata. Występowanie przestrzeni wypełnionej ciemną materią, która posiada jednorodny charakter budowy fizycznej w tym samym miejscu i czasie, co zdarzenie, jakim miałby być destrukcyjny wybuch w żadnej mierze do siebie nie pasuje.

Materia, którą opisał Platon, posiada zbiory przestrzenne posiadające jednakową wielkości masy, które odpowiadają, jednej jednostce (najmniejsza możliwa jednostka masy, występująca w konstrukcji materii wszechświata). Długość wszystkich odcinków w zbiorze jest identyczna. Odległości pomiędzy wierzchołkami w konstrukcji geometrycznej całostki – zbioru, są determinowane potencjałem ich pola magnetycznego. Ta materia posiada najmniejszą z możliwych masę własną. Posiada również tylko jedną długość między wierzchołkową, odcinek „AB” Odcinek „AB” jest pierwotnym wzorcem geometrycznym, a jednostka wierzchołkowa całostki, pierwowzorem matematycznym masy wszelkiej materii wszechświata[…]

(Zdjęcie poniżej to Ameryka południowa, w ocenie specjalistów kamieniarstwa megalitycznego pozostałość sprzed kataklizmu (biblijnego potopu), widać że wielkość rasy ludzi (budowniczych, inkarnowanych aniołów ?) była wtedy taka sama jak dzisiaj !)

IMG_0997-600x800

ollantaytambo

6aae8eb604c72d978f0fe784faf66d7a

Platon albo doszedł to tych wniosków sam, albo część „jego” naukowego dorobku w tym konkretnym przypadku, pochodziła z jakichś jeszcze bardziej starożytnych zródeł. Uznając hipotezę wiedzy z odzysku, można to samo powiedzieć o starożytnych atomistach greckich i ich nauce, która w wydaniu Demokryta niewiele się różni od nowoczesnej teorii noszącej to samo miano. Różnice polegają na tym jedynie, że a) Demokryt przyjmował, iż rodzaje atomów są w ilości nieograniczonej, podczas gdy nowoczesna teoria sprowadza je do kilkudziesięciu; b)Demokryt nie znał grupy atomów, to jest drobiny (acz mówił już o „atomach podwójnych”), i jego atom spełniał te funkcje, które w nowoczesnej teorii przypadły drobinie; c) Demokryt nie znając prawa ciążenia musiał mechanicznie pojmo­wać łączenie się atomów; jego atomy trzymały się wzajemnie przez różne haki, dziurki, odnogi; d) dla Demokryta atomy były bytem najrealniejszym i przedmiotem najpewniej­szej wiedzy, podczas gdy późniejsza teoria ma je na ogół tylko za hipotezę. Pozostając przy teorii „wiedzy z odzysku” należy przypomnieć starożytną hinduską wzmiankę o świecie atomowym.

kf5390935f

[…]Do czego starożytnym Hindusom służyć mogły ułamki mikrosekund? Pundit Kaniah wyjaśnił, że uczeni brahmini od zarania dziejów zobowiązani byli do zachowania tej tradycji w pamięci, choć sami jej nie rozumieli. Jedna trzystamilionowa część sekundy – kashta – nie może naturalnie mieć żadnego sensu praktycznego, jeśli nie dysponuje się urządzeniami, które mogłyby mierzyć czas z taką dokładnością. Z drugiej strony wiadomo, że czas życia niektórych cząstek atomowych: hiperonów i mezonów jest bliski jednej trzystamilionowej części sekundy.

(Dwa kolejne zdjęcia to Ameryka południowa i ścinanie skały do wewnątrz, na dużych powierzchniach, znane z innych części świata dziwne występy – wypustki, które nie pełnią funkcji „użytkowej” !)

Ollantaytambo1

464093_453203591373809_934790552_o

(Poniżej Ameryka południowa, widoczne ślady zastosowania nieznanej technologii zdzierania-kształtowania materiału skalnego)

andes6 cusco2

(Christopher Dunn koło pozostałości sprzed kataklizmu)

Cuzco4(Megalityczny styl wprawiający wielu w zachwyt i totalnie tajemnicze „wypustki”)

SacredValley_pan16_Ollantaytambo

perub004

Tablica „Varahamira”, datowana na rok 550 naszej ery, zawiera wielkości matematyczne porównywalne z wymiarami atomu wodoru. Czyżby te liczby również przekazano nam z odległej przeszłości? Joga Vashishta twierdzi: Istnieją rozległe światy w pustych przestrzeniach każdego atomu, tak różnorodne, jak pyłki w promieniach słońca. Wydaje się to wskazywać na starożytną wiedzę o tym, że nie tylko materia zbudowane jest z niezliczonej liczby atomów, lecz że w samych atomach, jak dziś wiemy, większa część przestrzeni nie jest wypełniona materią. Teksty te, pochodzące z dalekiej przeszłości, wskazują więc, iż już wówczas istniała głęboka znajomość fizyki atomowej. Fakt, że brahmini zobowiązani byli pamiętać szereg symboli matematycznych, nie rozumiejąc ich nawet, świadczy o celowo podjętym wysiłku zmierzającym do przekazania wiedzy z zaginionej ery technologicznej.[…]

(Ameryka południowa i ślady urządzenia transportoweg, pozostawione w zmiękczonej powierzchni skały ?)

megality01

Wielu badaczy pracuje nad dopasowaniem skomplikowanych elementów megalitycznej układanki poprzedniej ludzkości w całość. Jest to niezwykle ciężka praca, wymagająca od badaczy odwagi, intuicji, znajomości historii oraz najnowszych odkryć z dziedziny planetarnej pamięci, jaką jest archeologia. Umysły odkrywców są często bezradne w kontakcie z niezliczoną ilością danych napływających szerokim strumieniem z oficjalnej nauki. Cennych informacji potrzebnych by zdekodować prehistoryczne zdarzenia w zamierzchłej przeszłości jest ciągle mało, lub są niekiedy ukrywane przez oficjalne instytucje archeologiczne. Sytuacja archeologiczna na szczęście ciągle się zmienia ,co jakiś czas coś wypływa na światło dzienne i wtedy kolejny raz dowiadujemy się, że istniała kiedyś jedna pracywilizacja, jedna ogólnoświatowa nauka, jeden język. Czy jedna rasa istot ludzkich (drzew) także ? „z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz” Ks. Rodzaju 2

(Zdjęcie widocznych śladów piły „tarczowej”, Egipt, Abi-Sir)

obvious-ancient-saw-cutLinki:

Sygnały spoza chronos-u

Chrześcijańskie anamnesis

Zjawiska metapsychiczne w świątyni Boga – reinkarnacja

Biologiczno duchowe instytuty megalityczne ?

Ucieczką jest Bóg Starożytny

Starożytne drogocenne perły

Narzędzia psycho technologii ?

„Bóg przywraca to, co przeminęło”, czyli „Oblivion” w nowej formie

Pamięć absolutna (globalna) Total recall – resety cache i RAM ?

Głęboka tajemnica Okeanosa

Megalityczne odkrycia z Ameryki południowej HD. PL.

Biblijni Giganci – rozmawiaja Gary Stearman i L.A. Marzulli

Dobre 174
Złe 10

Podobne Artykuły

3 thoughts on “Niezwykłe odkrycia zaginionej cywilizacji megalitycznej – film

 1. Jak zwykle bardzo interesujący artykuł. Jedyny minus to błędy edytorskie i ortograficzne (południowa przez 'ó’).

 2. 5 drzew rośnie w raju 6 jest sam ”stworzyciel” kto je ”pozna” będzie żył wiecznie.. co do naszej świadomości to istnieje ona poza naszym myśleniem i ciałem …ps.artykuł całkiem fajny:)

 3. Ciekawy wpis!
  Zachęcam do zapoznania się z serią książek Władimira Megre – Dzwoniące Cedry Rosii.
  Mogą wnieść świeżą myśl i całkiem nowe spojrzenie na poruszane we wpisie zagadnienia.
  Autor a raczej opisywana w książkach syberyjska pustelnica ujania mnustwo interesujących informacji.
  Pozdrawiam!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *