Kosmiczne oceany i rzeki inteligencji, zawierające ogromną ilość głębokiej medytacji, czasami zapisanych przez gnostyków, w tym chrześcijańskich

W czasach starożytnych ludzkość miała kontakty z istotami nadprzyrodzonymi (UFO), dziś, w czasach „postępu i nowoczesności” ludzi, którzy wierzą w istnienie „bogów” nazywa się „oszołomami, wariatami, nawiedzonymi”, a same te istoty są dla naukowców „gazami bagiennymi”, „zwidami”, „kosmitami”, „piorunami kulitymi”, itp., itd. Czasami, bardzo żadko, ludzie widzą, albo wydaje im się, że widzą i doświadczają „istot UFO„.  Kim są te inteligencje pozostaje ciągle wielką tajemnicą. Spora część badaczy, ufolodzy, w tym chrześcijańscy, przyjmuje że są to starożytne byty nazywane „Archontami”.

Pisaliśmy o nich w kilku tekstach. Prosimy zwrócić uwagę na tytuł „Jesteśmy w kosmosie sami jako ludzkość zbudowana z „gliny-błota”, ale nie jesteśmy sami jako istoty inteligentne ? Ufologia duchów z „okręgów niebieskich” Oceanu ?” – mamy w nim słowo „Ocean” (w cydzysłowie), który jak wiemy zawiera w sobie ogromną ilość „wody” ( i ta także jest w cudzysłowie”). Biblia przekazuje coś bardzo tajemniczego o „rzekach i oceanach„, niektórzy pradawni mędrcy wiedzieli o świętym Kodzie Biblii, dlatego starali się przekazać zakodowane tajemnice w postaci „natchnionych opowieści”, nie wysztkie są przeznaczone dla początkujących chrześcijan, ale czasami można z nich coś zrozumieć, zwłaszcza jeśli człowiek poprosi Boga Jezusa o miłosierdzie i łaskę, a ta przeprowadzi adepta „deszyfranta” przez „wodę„, tak by nie utonął – W Ks. Wyjścia 14,21-27 mamy co następuje:

Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a Pan cofnął wody gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc, i uczynił morze suchą ziemią. Wody się rozstąpiły, a Izraelici szli przez środek morza po suchej ziemi, mając mur z wód po prawej i po lewej stronie.” – Co to za „Morze Czerwone”, które uległo „wiatrom wschodnim” ? Bóg wysłał „wiatry wschodnie” by częściowo pokonały „morze”, by jogini i zaawansowani Żydzi przeprawili się do kolejnych etapów medytacji – Świętej Nauki Najbardziej Starożytnej Istoty Logosu.” – pisaliśmy w „Poszukiwacze zaginionej Biblii, najbardziej starożytnej Istoty Logosu (Druga część kosmicznego błota i gliny, plus metal: żelazo?)„.

Dlaczego o tym wszystkim wspominamy, o „wodzie, o morzu i rzekach„, zwłaszcza o inteligencjach Archontach ? Mianowicie coś nam świta, możliwe że coś jakby rozumiemy ze Świętego Przekazu w sprawie tajemniczych „wodnych połaci”, występujących również w przkazach starożytnych gnostyków. Gnostycyzm to doktryny i ruchy religijne powstające na wschodzie cesarstwa rzymskiego od I wieku p.n.e do II wieku, głównie w Syrii i Egipcie, dualistyczne, łączące chrześcijaństwo z pogańskimi (grecko-egipskimi) wierzeniami religijnymi. Gnostykami nazywano tych, którzy nie zadowalając się prostą, zakodowaną literą Biblii i stąd niewielką wiarą, dążyli do poznania (γνώσις = wiedza), zrozumienia i poglębienia swojej wiary. Niektóre „gnostyckie opowieści” same w sobie są również kodem, ale na innym poziomie, na różnym, no i chyba niezbyt natchnione, choć to sprawa dyskusyjna, albo raczej kontrowersyjna.

Najważniejszymi zasadami gnostycyzmu są twierdzenia, że „gnostykiem nie można zostać, ale można nim być”, „gnostycyzm musi narodzić się z własnej woli, przy zdobywaniu jego nauk”, „musi zrodzić się on z serca”. Nie można przejąć gnostycyzmu tak jak religii chrześcijaństwa i nie każdy jest w stanie dostrzec jego prawdziwe znaczenie. To nie wierzący wybierał gnostycyzm, to gnostycyzm wybierał wierzącego. Zgodnie z przesłaniem gnostyckim człowiek egzystuje w nieprzyjaznym świecie, do którego został „wrzucony”. Świat jest obcy Prawdziwemu Bogu i nie jest jego dziełem, lecz dziełem sił niższych (Niższych Bogu) zwanych Archontami (UFO inteligencji których przywódcą jest Demiurg, czczony w lożach masońsko-iluminackich).

Jednym z bardziej tajemniczych tekstów gnostyków jest ten o tytule „Hipostaza Archontów„, jeśli przyjmą państwo, że mowa jest w nim o „UFO”, to może się wam wydać on „znajomy”, zwłaszcza dla tych którzy oglądają iluminackie programy typu „Starożytni kosmici” z kanału „History Channel”. Jednocześnie uważamy go za bardzo mocno zaszyfrowany, choć dla badaczy Pisma może być w dużym stopniu przyswajalny. Będziemy w nim wyłuszczać ciekawe elementy „szyfru”, albo dodawać krótkie odnośniki, do naszych tekstów „chrześcijańskiego deszyfranta Kodu„.

Zaczynamy cytat: „Niezniszczalność spojrzała z góry na obszary wód. Jej obraz ukazał się w wodach i moce ciemności zakochały się w nim. Nie mogły jednak pochwycić tego obrazu, który objawił się im w wodach, z powodu ich słabości, psychiczni bowiem nie mogą pochwycić duchowych. Są bowiem z niskości, a on (to jest: obraz) jest z wysokości. Dlatego Niezniszczalność spojrzała w dół, na te rejony, aby móc według woli Ojca zjednoczyć pełnię i światłość. Archonci podjęli decyzję i rzekli: „Chodźcie, stwórzmy człowieka z prochu ziemi”. Stworzyli swoje [stworzenie] czyniąc je całkowicie człowiekiem ziemskim.

Ciało, które mieli archonci jest żeńskie, a także [męskie] o zwierzęcych twarzach. Gdy wzięli [proch] z ziemi, utworzyli [swego] człowieka według swego ciała i według obrazu Boga, jaki [im] się objawił w wodach. I rzekli: [„Chodźcie], pochwyćmy go w naszym stworzeniu, [aby] gdy zobaczy swój obraz, który mu towarzyszy [zakochał się w nim,] a my zapanujemy nad nim w naszym stworzeniu”. Nie poznali jednak mocy Boga z powodu swojej niemocy. On zaś (Samael) tchnął w jego oblicze i człowiek stał się psychicznym (i pozostał leżąc) na ziemi przez wiele dni. Nie mogli go jednak postawić z powodu swojej niemocy.

Trwali jednak (przy nim) podobni do naporu wichru, (który wieje), aby pochwycić ów obraz, który ukazał się im w wodach. Nie znali jednak jego mocy. Nadto wszystko to stało się z woli Ojca Pełni. Następnie Duch zobaczył człowieka psychicznego (leżącego) na ziemi. Duch zstąpił z błyszczącej ziemi i zamieszkał w nim. I człowiek ów stał się duszą żyjącą. Nadał mu imię Adam, ponieważ znaleziono go jak pełzał po ziemi.”

i dalej mamy z tego samego dzieła taki tekst gnostyków:

„Wtedy wzięli Adama i umieścili go w raju, aby go uprawiał i strzegł go. Archonci rozkazali mu mówiąc: „Z każdego drzewa, które jest w raju, będziesz jadł, ale z drzewa poznania dobra i zła nie jedz, ani [nie dotykaj] go, bo w dniu, w którym będziecie [z niego] jedli, śmiercią pomrzecie”. Mówili [to jemu] nie rozumiejąc o czym [mówili] do niego. Ale to z woli Ojca powiedzieli to w ten sposób, aby on zjadł, i żeby Adam zobaczył ich będąc całkowicie (istotą) materialną. ( powyżej, na wstępie napisaliśmy coś takiego: „ludzie widzą, albo wydaje im się, że widzą i doświadczają „istot UFO” – dopis Argonauty)

Dalszy tekst brzmi tak: „Archonci naradzili się wspólnie i rzekli: „Chodźcie, sprowadźmy sen na Adama” . I on zasnął. Sen zaś to ignorancja, którą sprowadzili na niego tak, że zasnął. (Wtedy) otwarli jego bok jako kobietę żyjącą i zabudowali jego bok ciałem w jej miejsce. I Adam stał się (znów) całkowicie psychiczny. Wtedy duchowa kobieta przyszła do niego i mówiła z nim i rzekła: „Adamie, wstań” I gdy on ją zobaczył, powiedział: „Ty jesteś tą, która dała mi życie nazwą cię matką żyjących. Ona jest moją matką. Ona jest lekarką i kobietą, która urodziła. Moce zbliżyły się do swego Adama. Gdy jednak zobaczyły, że jego współtowarzyszące mu odbicie (kobieta) rozmawia z nim, zadrżeli wielkim drżeniem i zakochali się w niej. Powiedzieli do siebie nawzajem: „chodźmy, rzućmy na nią nasze nasienie”. Ścigali ją, ale ona drwiła z nich, z powodu ich głupoty i ich ślepoty i stała się drzewem z ich powodu, zostawiając im (tylko) cień, podobny do niej. Moce splamiły (go) swoim brudem i splamiły pieczęć jej głosu, tak, że skazały siebie same w swym stworzeniu [razem z jego] odbiciem.

Duchowa (kobieta) weszła w węża, nauczyciela. A ten pouczył [ich] mówiąc: „Co [wam] powiedział? Ze wszystkim drzew, które są w raju będziesz mógł jeść, za wyjątkiem [drzewa] wiedzy dobra i zła, z niego nie jedz” Kobieta cielesna rzekła: „nie tylko rzekł, nie jedzcie, ale nie dotykajcie go, w dniu, w którym zjecie z niego, śmiercią pomrzecie”. Wąż zaś, nauczyciel powiedział: „Nie pomrzecie śmiercią, ponieważ powiedział to wam będąc zazdrosnym. Przeciwnie, wasze oczy otworzą się i będziecie jak bogowie; będziecie znać zło i dobro”. Nauczycielkę zabrano od węża. I ta pozostawiła go samego jako byt ziemski.

Cielesna kobieta wzięła (owoc) z drzewa, zjadła i dała swemu mężowi, który był z nią. I psychiczni zjedli. Wówczas ich zło ujawniło się w ich ignorancji. Poznali, że byli nadzy jeśli chodzi o (element) duchowy. Wzięli liście figowe opasali je sobie wokół swoich bioder. Wówczas przyszedł Wielki Archont i rzekł do Adama: „Adamie, gdzie jesteś? – bo nie wiedział, co się wydarzyło. Adam powiedział: „Usłyszałem twój głos, przestraszyłem się, bo byłem nagi i ukryłem się” Archont powiedział: „Dlaczego się ukryłeś, czy to dlatego, że zjadłeś z drzewa, o którym ci nakazałem: z tego jednego nie będziesz jadł a ty zjadłeś z niego?” Adam odrzekł: „Kobieta, którą mi dałeś [dała] mi (i) zjadłem”. I samowładczy Archont przeklął kobietę. Kobieta powiedziała: „To wąż mnie zwiódł (i) zjadłam.

[Zwrócili] się do węża i przeklęli [tak że] jego cień jest bez mocy, gdyż nie wiedzieli, że jest [ich] stworzeniem. Od tego dnia wąż był pod przekleństwem mocy. Aż dotąd, gdy przyjdzie doskonały człowiek, (przekleństwo) to przyszło na węża. Zwrócili do swego Adama, wzięli go (i) wyrzucili go poza raj, razem z jego żoną. Bo nie ma dla nich żadnego błogosławieństwa z ich strony, są bowiem sami pod przekleństwem. Wyrzucili ludzi na wielkie doświadczenia i cierpienia życia, aby ich ludzie stali się światowymi i aby nie mieli czasu, by zająć się oddaniem duchowi świętemu.” – koniec cyatatu (ludzie cywilizacji iluminackiej, która buduje tajemne świątynie dla archontów, czyli loże iluminackie, stają się „nowocześni i postępowi”, co powoduje że nie wiedzą nic o Duchu Świętym, tak jak zarządzili archonci UFO – dopis Argonauty)

Przedstawiliśmy państwu kilka ciekawych, naszym zdaniem zdań, urywków starożytnych gnostyków, znawców Pisma. Można uznać ich za pewien rodzaj sekty „Starożytnych kosmitów” z kanału History Channel, jednak bez najmniejszej wątpliwości możemy stwierdzić, że gnostycy z czasów I i II wieku n.e. przekraczają swoją wiedzą i duchowością amerykańskich redaktorów i twórców wspomnianej serii – niewyobrażalnie, zresztą skupaiją się cały czas na Biblii, w przeciwieństwie do sekty UFO z USA…

Gnostycy zapisali i przekazali nam powyżej takie tajemnicze zdanie: „Niezniszczalność spojrzała z góry na obszary wód. Jej obraz ukazał się w wodach i moce ciemności zakochały się w nim.” Natomiast święci Prorocy Jezusa mówią nam w Biblii: „Potem Bóg powiedział: Niech stanie się firmament pośrodku wód i niech oddzieli wody od wód. I uczynił Bóg firmament, i oddzielił wody, które są pod firmamentem, od wód, które są nad firmamentem. I tak się stało” (Rdz 1:6-7). Jakie niezwykłe zmiany nastąpiły po tym, jak Bóg powiedział: „Niech stanie się firmament pośrodku wód i niech oddzieli wody od wód”? W Piśmie Świętym czytamy taki szyfr: „I uczynił Bóg firmament, i oddzielił wody, które są pod firmamentem, od wód, które są nad firmamentem”. Jaki był rezultat po tym, jak Bóg przemówił i to uczynił? Co mamy tam zaszyfrowane, co tam się dzieje ?! Co to za istoty, co to za moce i inteligencje tam występują ?!

Na dodatek Bóg przekazuje znawcom Świętego Szyfru, już na samym początku Ks. Rodzaju inne wielkie misterium w postaci „bezmiaru wód„: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami„. Święty Prorok, zapisujący tekst księgi Genesis mówiąc o Bogu używa dwóch określeń: El i Elohim. Terminy te pochodzą z języków semickich, gdzie określają bóstwo, jego moc i potęgę. Pierwszy z nich wyraża liczbę pojedynczą, drugi zaś mnogą. Liczna mnoga w określeniu Boga nastręcza egzegetom najwięcej trudności, nie mogą „skumać” o co tam chodzi, co to za „bezmiar wód” oraz mnogie inteligencje, albo sam Stwórca ?! Może ten „bezmiar wód„, to ten sam, albo prawie ten sam, podobny, po którym płynęli z Jezusem Apostołowie ? „Płynąc łodzią należy prowadzić medytację, rozglądając się nie tylko za „wiatrem” dopłynąć… do Niebiańskiego Jeruzalem (a wcześniej na drugą stronę morza trzcin?)”

Proszę zobaczyć jak bardzo zaawansowani byli gnostycy, przecież przekazali: „Niezniszczalność spojrzała z góry na obszary wód. Jej obraz ukazał się w wodach i moce ciemności zakochały się w nim.” Sami dobrze znali Kod, dlatego napisali nam: „moce ciemności zakochały się w nim.”, to te moce ciemności, które Biblia przekazała w Ks. Rodzaju 1:1ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód,” – skoro tak, i skoro badamy gnostyków, i skoro dotarliście państwo, drodzy Rodacy, do tego momentu, to może zacytujmy List do Efezjan 6:12 „Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich„. Szanowni Polacy chrześcijanie, wyznawcy Jezusa i wszyscy ci którzy się tym interesujecie, proszę zobaczcie, mamy w Efezjan 6:12 „rządcom świata tych ciemności”.

Czyli tak, gniostycy piszą, że aerchonci nazywani także „mocami ciemności”, które się zakochały, nie wiedziały o co chodzi „z obrazem w wodach„, następnie mamy w Ks. Rodzaju informację że „Duch unosił się nad wodami„, ale i „ciemności„, chyba te same o których piszą gnostycy i List do Efezjan 6:12, ale list do Efezjan 6:12 wyjaśnia nam w języku greckim że: „archonci świata tych ciemności”, to archonci, bo „rządcy” w jęz. greckim to Archont, słowo z języka greckiego ἄρχων, archon, inaczej 'rządzący’ ! No i do tego zawsze mamy tam ten bezmiar wód ! Występuje tam ogrom informacji o nieznanych nauce inteligencjach i nieskończonych mocach, albo „rządcach”, inaczej „archontach”, występujących gdzieś na „bezmiarze wód”, razem z „wodnymi potworami”! Prośmy Boga Jezusa o miłosierdzie i o Logos, Jego łaskę, byśmy mogli z Jego Logosem pojąć tajemnice, które nam przekazał za pomocą świętych Proroków ! Tylko On może nam rozszerzyć inteligencję o Ducha Świętego ! I tylko On może nauczyć nas Jego Jogi, jedynej świętej medytacji razem z Duchem Świętym!

 

Linki:

Gdzie się znajduje kosmiczne morze w którym żyją nieznane ludzkości potwory (Czy Hitler był sterowany przez jednego z potworów? Czy wcielił się w niego potwór ?)

Jesteśmy w kosmosie sami jako ludzkość zbudowana z „gliny-błota”, ale nie jesteśmy sami jako istoty inteligentne ? Ufologia duchów z „okręgów niebieskich” Oceanu ?

 „Kosmiczne istoty z gwiezdnej federacji to starożytni Archonci – jednego z nich nagrano na Video !

Biblijna archeologia istot innowymiarowych – rządców świata

Z jakiego powodu mielibyśmy być tak często odwiedzani?” – II część hipotezy rzadkiej ziemi

Czy da się zrozumieć święty „Kod Źródłowy” Biblii Starożytnego Boga ? – część I

Wkraczanie w katolickie chrześcijaństwo, w świat istot duchowych, duchów, demonów, aniołów, Ducha Świętego i Stwórcy, razem z Jego Synem

Kosmiczny jasyr – duchowa husaria

„strzeż się i pilnuj swojej duszy” – hebr. néfesz [נֶפֶשׁ] i gr. psyché [ψυχή]

Wstęp do Esencjalizmu biblijnego

„bez przypowieści nic im nie mówił” !!!

Kosmiczne symbole Biblii – gdzie jest „pole” ? – część I

UFO istoty, aniołowie i demony w Biblii i w Pentagonie – co o nich wiedzą w Królestwie ludzkim ?!

Dobre 18

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *