W kolejnym odcinku z cyklu zagadek kataklizmu jaki nawiedził Ziemię w starożytności, proponuję przyjrzeć się starożytnemu miejscu zwanemu Petrą. Będzie to przegląd zdjęć, na których zobaczycie państwo tajemnicze pozostałości (najprawdopodobniej) cywilizacji przedpotopowej (Pierwszego lub drugiego potopu). Temat jak zwykle jest kontrowersyjny. Dla tych z państwa, którzy przywykliście osądzać wszystko według ewolucjonistycznego dogmatu, będzie to czymś nie do przyjęcia.

Archeolodzy zapewne pozostaną niewzruszeni, określając moje pytania jako absurdalne nadużycie lub po prostu nonsens. Osobiście skłaniam się do tego by uznać te budowle jako niezwykłą pamiątkę przedpotopową, choć nie wykluczam innej możliwości. Moim skromnym zdaniem ślady pozostawione przez wodę globalnej powodzi wydają się oczywiste, choć są też i pytania, jak to, czy widzimy tam ślady tylko jednego ? Wśród geologów i archeologów istnieje przekonanie o lokalnej powodzi wywołanej w czasach starożytnych przez Morze Czarne.

0000000000000

Jego wody przerwały cienką linię lądu w okolicach Istambułu, miejscu widocznym na pokazanej powyżej rycinie, wlewając się do Morza Śródziemnego,a to z kolei mogło wystąpić ze swoich brzegów, zalewając okolice Petry.  Sądzę, że takie zdarzenie miało miejsce, lecz było po prostu rezultatem globalnej powodzi, wody Morza czarnego przelały się do Morza śródziemnego w czasie opadania wód potopu lub jakiś czas po. Możliwe także, że Morze Czarne wylało się w pózniejszych czasach popotopowych, w wyniku innego procesu geologicznego. Co było tego przyczyną ? Ekstremalne zmiany zachodzące ciągle w skorupie ziemskiej tuż po potopie. Możemy spekulować, że „zbiorniki wielkiej otchłani” zapadały się ciągle jeszcze, nawet kilkaset lat po ustaniu potopu. W tym miejscu zapraszam wszystkich zainteresowanych tajemnicami Morza Czarnego i okolic do obejrzenia wspaniałego filmu, znajduje się on na końcu tego opracowania. (Dark Secrets of the Black Sea – Uncovering the Roots of Early Civilization)

00011111100011

Film znakomicie oddaje problemy ewolucjonistów oraz archeologiczne aspekty globalnej powodzi, czasami ktoś sygnalizuje w nim ogólno ziemski kataklizm. Osobiście obejrzałem go z perspektywy globalnego zdarzenia, w którym brał udział Noe z jego rodziną, dopiero wtedy wszystko staje się jaśniejsze. Bardzo cenię takie filmy, wspaniale pokazują zagadnienia związane z tajemnicą zmian katastroficznych i klimatycznych, także w kontekście zaginionych cywilizacji. W filmie naukowcy poruszają drażliwy temat datowania metodą węgla 14C, wątpliwych wyników uzyskiwanych na przedmiotach starszych niż 2000 tyś. lat !

Snap_2014.01.25 18.39.30_001

Snap_2014.01.25 18.40.13_002

Wiele wskazuje, że Morze Czarne przed potopem było wielkim słodkowodnym jeziorem, świadczyć mają o tym znalezione w pobliżu tego zbiornika muszle słodkowodnych mięczaków. Poziom wody znajdował się znacznie niżej niż obecny, który jest wynikiem potopu. O tym i innych ciekawych odkryciach opowiada kolejny zamieszczony na końcu film.

 Oficjalna nauka jak zwykle unika oglądu szerszej perspektywy oraz tysięcy śladów geologicznych, archeologicznych czy historycznych, potwierdzających globalne zjawiska związane z Biblią. W przypadku Petry, na podstawie śladów szczątków organicznych pozostawionych przez ludzi, archeolodzy stwierdzają że miejsce to było zasiedlone już w czasach „neolitycznych”, około 9000 tysięcy lat przed naszą erą. Te cudo architektoniczne jest przypisywane koczowniczym ludom zwanym Nabatejczykami, żyli oni w namiotach i mieli nagle z „dnia na dzień” stać się mistrzami architektury oraz posiąść cudowne możliwości technologiczne, w wyniku których „wykuli” te baśniowe pozostałości. Oczywiście tak jak w przypadku Baalbek, tak i tu, oficjalna nauka ewolucjonistyczna każe nam przyjąć teorię „zdolnych ludzi”, którzy przekraczają swoje możliwości, by osiągnąć coś co prawdopodobnie należy do świata przedpotopowego. Część z tych misternie rzezbionych architektonicznych cudów była przerabiana przez Greków i Rzymian.

Cenię to miejsce ogromnie, jest to jedno z niewielu pozostałości, które posiada jakąś ciężko uchwytną, jednocześnie odczuwalną tajemnicę, budowle te mają w moim odczuciu wywierają wpływ na umysł i uczucia. Ktoś bardzo dawno temu jakby przewidział kulturę chrześcijańską, jakby czuł coś, co ma związek z wysoką estetyką ludzkiego poznania. Ktoś kto tak rzezbił musiał być kimś niezwykłym, na bardzo wysokim poziomie intelektualnym, ten ktoś posiadł niezwykłą wiedzę wykraczającą poza tą rzeczywistość. Czy budowle Petry to w wielu miejscach starożytne „wrota do innego wymiaru” ? Co kryły w czasach przedpotopowych mistyczne kolumnowe komnaty ? Czy była w nich specjalna „aparatura” między wymiarowa ? Czy spełniały jeszcze inną funkcję dla tych określanych mianem bogów ? Czy były miejscem kontaktów z innym światem, przejścia do innego świata/wymiaru ? Może były drogą/bramą do tego świata ?! Miejscem kontaktu ?

dwa zdjęcia gdzie widać rozmiar tych „budowli”, człowiek jako porównanie wielkości.

000-petra potop-028

000-petra potop-029

Oraz kilka zdjęć pokazujących okolice tego miejsca, wskazują one na ogromną skalę starożytnych prac budowlanych.

petra000001111

000-petra potop-018

000-petra potop-030 (1)

000-petra potop-027

000-petra potop-033

000-petra potop-063

ad_deir_monument_petra_jordan

Przejdzmy do zagadnień związanych z tematem śladów starożytnego kataklizmu, występujących w tym jakże niezwykłym miejscu, stworzonym przez wysoko rozwiniętą zaginioną cywilizację. Oto fotografie wskazujące, że było ono (prawdopodobnie) zniszczone przez katastroficzne zjawiska geologiczno-klimatyczne. Na obrazach obserwujemy niszczące działanie wstrząsów skorupy ziemskiej oraz zasypanie tych budowli rumoszem skalnym/błotem przez nacierającą wodę.

000-petra potop-048

000-petra potop-049

000-petra potop-050

000-petra potop-051

000-petra potop-052

Tajemnicze seryjnie wykonane kwadratowe „zagłębienia” (fizyka kształtu?)

1005273_608012975889420_210

1010548_608012919222759_187

1011692_608012972556087_153

1017636_608012955889422_584

Uznając, że wody potopu niosą ze sobą olbrzymie ilości szczątków, a w przypadku potopu Biblijnego, którego wody wytrysnęły z „wielkiej otchłani” zabierały ze sobą gigantyczne ilości błota, to taki materiał moglibyśmy śmiało nazwać „papierem ściernym” lub płynnym „pilnikiem” ! Moim zdaniem to co widać w Petrze, na jej „budowlach”, to ślady działania wody oraz wszelkiego rodzaju jej zawartości, wliczając w to niezliczoną ilość drobin piasku. Zdjęcia pokazywać mogą efekt działania „wody ściernej”

Zagadką pozostaje kwestia nieregularności uszkodzeń widocznych na „budowlach”  W rzeczywistości, gdy tak duże masy wody nacierają, to nie można przewidzieć zakresu jej działania, mogła ona nieść ze sobą wszelki rodzaj zanieczyszczeń, takie wyjaśnienie widocznych zniszczeń wydaje mi się najbardziej logicznym. Obserwowany w Petrze rodzaj uszkodzeń wskazywałby raczej na działanie czynnika wody oraz pływających w niej szczątków.  (Możliwe są też i inne wyjaśnienia jak atak nieznanym rodzajem broni przedpotopowej/po potopowej latających Viman…)

000-petra potop-026

000-petra potop-014

000-petra potop-066

000-petra potop-067

GFP_Jordan_5_2013__232-1370265060

000-petra potop-071

Zdjęcie poniżej wskazuje działanie wody lub innego czynnika (militarnego ?)

6076932-detail-of-the-sandstone-rock-formation-in-landmark-petra-jordan

Dalsze zdjęcia w mojej ocenie to wyrazne dzialanie „wody ściernej”, typowe zaokrąglenia dla tego typu czynnika !

1_1254523722_house-at-petra

000-petra potop-009

el-sid-pink-stone-cliffs-of-petra-photo_1775164-770tall

1 007

Petra-Jordan-6-L

petra_jordan

Po prawej stronie na dolnym pierwszym zdjęciu zacieki, po lewej stronie zdjęcia trochę lepsza kondycja skał, co mogło doprowadzi do tego typu „zalania” ? Wydaje się, iż są to pozostałości długotrwałych opadów deszczu pierwszej fazy potopu Noego. Wielu badaczy sądzi, że ogromna ilość erupcji wulkanicznych mogła doprowadzić do wytworzenia się tzw. kwaśnych deszczy. Kwaśne deszcze – zawierają kwasy wytworzone w reakcji wody z pochłoniętymi z powietrza gazami, takimi jak: dwutlenek siarki, trójtlenek siarki, tlenki azotu, siarkowodór, dwutlenek węgla, chlorowodór, wyemitowanymi do atmosfery w procesach spalania paliw, produkcji przemysłowej, wybuchów wulkanów, wyładowań atmosferycznych i innych czynników naturalnych.

silk-tomb-petra-jordan-13868458

000-petra potop-013

Kolejne zdjęcia ukazują znakomicie dzialanie wody (kwaśnej) ! duża ilość zacieków…:

000-petra potop-054

000-petra potop-055Dwa powyższe zdjęcia z dużą ilością zacieków (potopowych ?, potop trwał rok, „….A gdy upłynęło siedem dni, wody potopu spadły na ziemię. (…) przez czterdzieści dni i przez czterdzieści nocy padał deszcz na ziemię. I właśnie owego dnia Noe oraz jego synowie, Sem, Cham, Jafet, żona Noego i trzy żony jego synów weszli do arki”  Ks. Rodzaju 7:10-13)

W czasie tego kataklizmu wystąpiły różne typy erozji. Erozja spowodowana 40-dniową ulewą, dotyczyła głównie gleby i luźnych osadów takich jak piaski i gliny, niewątpliwie zapoczątkowała erozję skał. Woda (często kwaśna) opadająca na powierzchnię ziemi zmierzała ku niższym partiom gruntu, niosąc oczywiście pewną ilość materiału sedymentacyjnego i wspomagając w ten sposób dalszą erozję, a to wskutek turbulencji i tarcia. Następnie tworzyły się strumienie, które z kolei łączyły się w rzeki, a wskutek znacznego spadku erodowały swe łożyska w głąb, dając początek głębokim wąwozom. Wąwozy takie powstają czasami nawet w ciągu kilku godzin. W przypadku bezprecedensowej ulewy Potopu działalność erozyjna deszczu bez wątpienia ogołociła znaczne połacie lądów z gleby, piasków i żwirów, pozostawiając po sobie przeważnie nagie skały, zwłaszcza w wyżej położonych partiach skorupy ziemskiej.

Petra_4

jo-logo-gallery-petrafacade (1)

000-petra potop-069

000-petra potop-065

„Papier ścierny z wody” i często obserwowane starcia krawędzi…

1568036

petra_12

petra-beautiful-walls

Kolejne zdjęcie może być dowodem, że Petra jest miejscem przedpotopowym, że nie jest to dzieło Greków czy Rzymian, starte posągi:

Petra_lungo_il_Siq_HPIM3556

„Zeszlifowane” drzwi do „nikąd” , „Gwiezdne Wrota”, produkt obserwowany w całej starożytności !

64702862

jordan_petra_monastery_inside

Napotkać można tam zaokrąglone krawędzie otworów, efekt działania czynnika „wody ściernej”

000-petra potop-058

000-petra potop-057

Niezwykły widok ze specjalistycznej przedpotopowej „wnęki”, do czego służyły te niezwykłe miejsca ? co to za działalność przedpotopowych mistrzów zapomnianej wiedzy ? Co lądowało w pobliżu ?!

large_Across_Val.._JordanTen element wskazywać może, iż projektanci mieli coś wspólnego z hinduskimi ideami ?

Petra10

petra-jordan-valley-300x225 (1)

Al-Deir-Monastery-in-Petr-001

Kto stworzył tak wyrafinowane cuda architektoniczne ? Wydaje się, że pozostawiono swego rodzaju „podpis”, lub raczej znak, do czego to miejsce służyło. Spotkać można go także w innych miejscach kuli ziemskiej, przedpotopowej.

Znak pochodzący z Ameryki południowej:

1012491_634183279932752_1949795893_n

1093825_634182296599517_2011091041_o

1115958_634182906599456_2129852851_o

Kolejne zdjęcie to starożytny „Egipt” (prawdopodobnie przedpotopowy)

Mary-Lomando-at-Abu-Sir-Sun-Temple-near-Saqqara-Egypt-October-2013

Tu zdjęcie z Peru, „schodkowe” symbole w miejscowości Tiwanaku:

tiwanaku

Tutaj ten znak w miejscowości Petra:

000-petra potop-007

000-petra potop-006

000-petra potop-011

000-petra potop-021

Symbolizować może on schody do i z „nieba”, czyli działalność inno wymiarową. O ile w przypadku megalitycznego muru z Ameryki południowej, mamy pewność, że jest to budowla przedpotopowa, o tyle w przypadku Petry ktoś może zarzucić mi, iż jest to znak wtajemniczonych kamieniarzy po potopowych, naśladujących przedpotopowe elementy zapomnianej wiedzy. Starożytni Grecy z pewnością wznosili znakomite budowle, z wielką klasą prezentując i naśladując wysoki poziom zaginionej kultury, ale czy wszystko należy tłumaczyć w ten sposób ? Ciężko będzie rozpoznać, które części pochodzą od przedpotopowej cywilizacji, a które z epoki wtajemniczonych dzieci Noego ? Możliwe jest też przypuszczenie, że wiele z tego co obserwujemy w Petrze to efekty dwóch potopów ! Choćby to zdjęcie, może przedstawiać element wykuty pomiędzy pierwszym, a kolejnym kataklizmem. Zakładam, że po potopie nie istniała technologia umożliwiająca taką działalność technologiczną, inaczej trzeba by zmienić podejście na jeszcze bardziej fantastyczne.

image.php

Kolejne bardzo ważne zdjęcie ! Proszę zobaczyć „gładz” w lewej części zdjęcia, jakim sposobem lub jaką maszyną zdzierano skałę ?! Olbrzymie „płaskie” ślady jakiegoś rodzaju technologii szlifiersko-zdzierającej ! Nie ma tam żadnej rzezby lub pomieszczenia wydrążonego we wnętrzu ! Jest to po prostu (prawdopodobnie) poszerzenie miejsca lub przygotowanie do dalszej działalności „budowlanej”, moment w którym coś na ogromną skalę cieło wielkie powierzchnie ! Przy zielonych strzałkach widoczne są nawet „pręgi” po zastosowaniu jakiejś mechanicznej metody. Czerwone wskazują tą samą technikę zastosowaną już do konkretnej architektury.

petra-strzalki

Na kolejnym zdjęciu podobne miejsce, gdzie można się doszukać działania „budowlanej maszynerii z czasów Viman”, tutaj cała ściana była przygotowana (ścięta) pod drążenie architektury !

strzalki-petra01Obszar zaznaczony szarym kolorem może być potraktowany czymś co modelowało skałę na dużych płaszczyznach, potrafiło ścinać zaokrąglając momenty, prawe strzałki:

strzalki-petra04

Coś się wgryzało w skałę ! Jakieś „urządzenie” cieło materię:

petra-maszyny

Należy tu przypomnieć państwu co o tym mówi specjalista Stephen Mehler. W Egipcie, tuż koło piramid widać ślady „gryzarki”, jechała ona po skale i „zjadała” urobek ! O tym opowiadał w filmie, który tu prezentuję:

egipt-maszyny02

Stephen ze zdjęcia powyżej znajduje się na końcu tego gigantycznego „szlifu”, maszynowo wykonanego, prosto do końca, za postacią w czerwonych spodniach – film prezentujący ten moment tuż poniżej.

jr4e93

I zdjęcie „zdzieraka-gryzarki” z Petry:

zdzieaki-petra

Giza Plateau Of Egypt: More Evidence Of Ancient Machining

Przedpotopwa cywilizacja posiadała niebywałą technikę przetwarzania skał ! Tu kolejne zdjęcie ze czasów biblijnego Adama, kamieniołom Aswan i maszynowe zagłębianie się w granit, strasznie twardy materiał !

03

W innym artykule napomknąłem o niepowtarzalności elementów budowlanych wykorzystywanych w tajemniczych konstrukcjach, pozostawionych przez naszych cudownych przodków z cywilizacji życia (globalnych Wegetarian). Tym razem proponuję się zastanowić na kilkoma sygnaturami „ciągłej nierówności” linii prostych, czy niekonsekwencji konstrukcyjnych, mogących być specjalnie implementowanym, celowym „błędem”, lub „celową nieumiejętnością” wykorzystywania maszyny „wiercąco-szlifujacej”. W tym miejscu, krytycy zarzucić mogą takim twierdzeniom, iż są ryzykowne, bo krzywizny oraz niedoskonałości wskazywały by na wykorzystanie dłut i przecinaków w sposobie wykonania tych niezwykłych budowli. Część z tych nierówności można przypisać działaniu niedoskonałości zastosowanej technologii.  Osobiście opowiadam się za twierdzeniem, że większość dzieł dających wrażenie wysokiej kultury ich wykonawców, pochodzi sprzed potopu i została wykonana przez zaawansowaną cywilizację Viman lub z okresu tuż przed osiągnięciem technologii lotów w gwiazdy lub do innych wymiarów.

 

Przypomnę więc elementy Petry, które wydawać się mogą powtarzalnością „maszyny” szlifierskiej

j-17

Petra-Treasury-Al-Khazneh

petra-szczegoly

petra-szczegoly-02

petra-szczegoly-03

W tym miejscu muszę wspomnieć, iż w Efezie, Biblijnej miejscowości leżącej obecnie na terenie Turcji,  występują te same detale zdobnicze co w Petrze ! Czyżby Efez był miejscem gdzie pozostało kilka wspaniałych przedpotopowych budowli, następnie wykorzystanych przez Greków w ich rekonstrukcji ? Z pewnością takie podejrzenia wydają się dla tradycyjnych archeologów obrazoburcze, ale dlaczego miałoby by tak nie być ?  Zresztą Petra jest też bogata w niesamowicie piękne zdobnictwo-modyły, czy w przypadku Petry było to dziełem przedpotopowych architektów ? Czy Efez w jej najpiękniejszym budowlanym wykończeniu (petropodobnym) jest przedpotopową pozostałością przypisaną Grekom ? Większość budowli Petry nie posiada posągów ludzkich lub są one starte, tam gdzie się pojawiają resztki mogą być dziełem zaginionej ludzkości, choć pewności nie ma.

Oto kilka zdjęć z pozostałości Efezkich ( w wielu miejscach wydają się być „zdarte ścierną wodą”)

library_ephesus

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

479022EPHESUS5CROP

Porch Ephesus library

Zgodnie z legendą (jest tylko legenda !) założycielem miasta był Androklos. Przed wyprawą do Jonii, otrzymał od wyroczni wskazówkę dotycząca miejsca założenia miasta. Miało ono powstać w miejscu, które „wskaże jemu ryba i dzik„. Zgodnie z mitem, na wzgórzu Pion (Panaır Dağ), niedaleko ujścia rzeki Kaystron, spotkał przy ognisku rybaków piekących ryby. Jedna z ryb podskoczyła a rozpryskujące się iskry zapaliły pobliskie zarośla. Ogień spłoszył kryjącego się w nich dzika. Wypełniając przepowiednię Androklos w tym miejscu, na północnym zboczu góry Pion, założył swoje miasto. Oczywiście częściowo odbudowano miasto, częściowo dobudowano, ale czy nie było ono miejscem przedpotopowych zgliszcz ? Święty Paweł podczas swoich podróży misjonarskich, najprawdopodobniej trzykrotnie gościł tu i nauczał. Podobno najdłużej przebywał w mieście w latach 55-58, (przez około 2,5 roku). Rosnąca liczba osób przyjmujących nową wiarę spowodowała zmniejszenie zamówień związanych z kwitnącym na tym terenie kultem Artemidy.

AA025601

Nie spodobało się to rzemieślnikom, którzy podburzeni przez Demetriusza urządzili manifestację w teatrze podczas głoszenia nauk przez św. Pawła. Tłum, wykrzykujący hasło Artemida z Efezu jest wielka!, wzbudził zamęt w teatrze i porwał tam kilku towarzyszy św. Pawła. Po tych wydarzeniach św. Paweł opuścił Efez (Dzieje Apostolskie 19,8-20,1) Chrześcijaństwo w Efezie jednak przetrwało. Do gminy chrześcijańskiej w Efezie św. Paweł skierował jeden ze swóich Listów. Z Efezem jest związana postać św. Jana Ewangelisty który zgodnie z tradycją tu przeżył ostatnie trzy lata życia i napisał swoją Ewangelię. Św. Jan osiedlił się w Efezie wraz z matką Jezusa Maryją, którą sprowadził, zdaniem niektórych badaczy, wraz z św. Pawłem do Azji Mniejszej z Jerozolimy. Wyjazd prawdopodobnie był spowodowany nasilającymi się prześladowaniami chrześcijan żyjących w tym mieście w latach 37 – 45. Na wzgórzu Coressus, powyżej ruin Efezu, znajduje się niewielka kapliczka wybudowana na fundamentach domu, w którym, zgodnie z legendą, zamieszkała Maria. Niesamowite, że wydarzenia te miały miejsce w prawdopodobnym przedpotopowym mieście.

Teatr w Petrze to jeden z największych obiektów w tym miejscu, mieszczący od 6 do nawet 10 tysięcy widzów; został wybudowany najprawdopodobniej w I w. n.e. (według oficjalnej nauki), za panowania Aretasa IV. Uważa się, że został on znacznie rozbudowany po zajęciu Petry przez Trajana. Czy aby wszystkie elementy tej „budowli” są wykonane przez ludzi z I wieku naszej ery ? Tutaj należy zadać ciągle aktualne pytanie: kto „wyrzezbił”, albo „wdrążył” tak wielką dziurę, z tyloma stopniami, proszę zwrócić uwagę na „mur-ścianę” z wnękami ! Jaka maszyna jest zdolna do takich szlifów ?! Do tego dochodzi problem „gładzenia tzw. ścierną wodą”, efekt obserwowany także w Teatrze:

p28p1-lg

rock_formation_3

large_The_theatr.._Jordan

Petra - The Amphitheatre

Petra_TheaterCzy wykonawcami tego teatru byli, jak podają „zródła”, ludzie z I w. naszej ery ? Odpowiedz na to pytanie pozostawiam państwu…

To by można przypisać Nabatejczykom gdyby nie występujące zaokrąglenia, efekt wspomnianej wody z piaskiem:

000-petra potop-012 (1)

large_Some_of_th.._JordanWnętrza „wykutych” pomieszczeń, kto posiadał technologię zdolną by tak kształtować skały ?!

tomb-of-urn-petra-jordan_55782_990x742

Petra-Jordan-11

1891272771_66eb162100_b

images

Ślad po efekcie „stojącej wody”, na jakimś etapie opadania wód, proces ten się zatrzymał, a pozostawione odbicie jest dowodem na utrzymywanie się jej poziomu przez dłuższy czas…Miejscowość Madain Saleh, tuż obok Petry. Mapa pokazująca tą samą technologię i te same architektoniczne cuda, fioletowy kolor znacznika to jest właśnie Madain Saleh, czerwony Petra.
petra madain salech000000-stojaca-woda-petra
sLWH

Madain Saleh to niezwykłe miejsce, można się zastanowić, czy aby nie wskazuje ono architektury pomiędzy potopowej ? Czerwona strzałka mogła by oznaczać blok skalny pozostały po pierwszym potopie, zielona to produkt sprzed potopu Noego, oczywiście to tylko moje przypuszczenie. Zbyt mało wiemy, bo zbyt mało się prowadzi badań w tym zakresie.

strzalki-maiden-saleh-02Czerwone strzałki to erozja wodna.

strzalki-maiden-saleh

3957700881_5f3483a6bf_z

Mada'in Saleh

4315099305_141b0d623b_zZdjęcie powyżej i poniżej przedstawiają sobą bardzo ważne dowody na okres pochodzenia tych skalnych rzezb. U dołu „konstrukcji” widoczne są zniszczenia, erozje wodne. Poważne zdarcie skały w dolnej części sugeruje, iż te tajemnicze projekty skalne pochodza sprzed kataklizmu. Na górnej fotografii musiano dostawić specjalne schody drabinowe by turyści mogli dostać się do wnętrza.

la-trb-offbeat-traveler-madain-salih-archeolog-005Podobnie na kolejnym potrójnym zdjęciu widać zniszczenia w dolnych partiach „bram”

al-hijr-2

Jeżeli woda się utrzymywała długi czas na odpowiednim poziomie, to w mojej ocenie zniszczenia mogą wyglądać właśnie tak jak to przedstawiają fotografie.

1792830645_2f8d20411a_b

Widok z góry na otaczające tereny Petry.

000-petra potop-053

000-petra potop-046

000-petra potop-047Dalsze kilka zdjęć ukazujących okolice tego tajemniczego miejsca.

000-petra potop-045

000-petra potop-042

large_Royal_tomb.._Jordan

000-petra potop-020

000-petra potop-032

000-petra potop-039

000-petra potop-023

Należy także wspomnieć, iż w Petrze istniał system kanałów wodnych, czasami wyglądają jakby były wycięte dzięki tej samej technologii wskazanej przez strzałki z poprzednich zdjęć.

water-system

petra-water

DSC_3239Archeo Matrix – więcej o tym w artykule pt.: Chrześcijańskie anamnesis

anamnesis-archeo-matrix03Linki:

Megalityczna rzeczywistość kontra darwinistyczna Maja माया

Zapraszam do innego wymiaru poprzedniej cywilizacji, czy znacie taką Ziemię ?

Amnezja trwa i cały czas jest nam narzucana !

Porwane czy asymilowane ?

Tajemnica zmiennokształtnych ufo wyjaśniona ?

Dowody historyczne na globalny starożytny kataklizm

Piramidy z Giza, dowody na globalny kataklizm – Stephen Mehler prezentuje

Pamięć absolutna (globalna) Total recall – resety cache i RAM ?

Zagadkowe konstrukcje na Marsie. Starożytne Vimany to prawda ?

Poważna hinduska instytucja naukowa oraz nobliści zajmą się Vimanami

„oto Czuwający i Święty zstępował z nieba” – עיר

Ziemia – planeta na której istnieje jeszcze normalność – empiryczne i statystyczne pojęcie „normalności”

Wyobraźcie sobie zrównoważony rozwój ufonautyczny

Przedświadomość megalityczna

Chrześcijańskie anamnesis

Dark Secrets of the Black Sea – Uncovering the Roots of Early Civilization

Tajemnica Sfinksa – The Mystery of the Sphinx

Noah’s Arc : Documentary on Evidence of Noah’s Arc and the Great Flood

http://www.youtube.com/watch?v=-g3p5A92juA

Petra w HD cz. 1, Jordania

Dobre 23
Złe 3

Podobne Artykuły

8 thoughts on “Przedpotopowa Petra

  1. niesamowitym przeżyciem było ujrzec ten kompleks na wlasne oczy. kiedy bylam w Jordanii, nie interesowałam się jeszcze przedpotopową tematyką i ani przyszlo by mi wierzyc w inna historie ludzkosci.. ale podczas obcowania z tym cudem czulam, ze to znacznie przekracza ponad to, co nam powiedziane.. mozna bylo poczuc obecnosc zagubionej historii i wiary.. niesamowte uczucie

    1. nie wiem co takiego fascynującego w spuściznach upadłej cywilizacji upadłych astralnych dusz? ..cyt jaka wielka nędza zamieszkała w tym bogactwie.co do tego tzw wiecznego życia można je osiągnąć wyłącznie po odrzuceniu wszystkiego i osiągnięciu pełni gdyż pan jest w pełni i pełnia jest w nim..także wicie kto ma szanse na życie wieczne ,a kto nie ma …brew mowom religijnych demagogów niebo i raj to elitarny klub tych ,którzy odrzucili doczesność na rzecz tego co nie osiągalne dla miliardów chcesz chcesz żyć wiecznie musisz odrzucić matrix i system na rzecz obiecanego

  2. Czy rzeźbienie w granice ręcznie jest nie możliwe? Pan na tym filmiku tak mówi ale przecież znane nam są rzeźby granitowe?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *