Gdzie żyjemy, na jakim świecie ? Wewnętrzne i zewnętrzne fenomeny światów i toczących się na nich bitew

Jeżeli się chwilkę zastanowić, trochę pokontemplować otaczający nas fenomen, to znaczy oderwać się od strasznej cywilizacji techno odsysu energii życiowej, przemyśleć planetę Ziemia, mknącą wokół Słońca z prędkością 109 tys. kilometrów na godzinę, to sprawy zaczynają wyglądać zupełnie inaczej. Nie musimy wysłuchiwać bredni telewizyjnej agentury wojsk elektronicznych, codziennie sączącej do głów Polaków teorie neodarwinizmu, ale i truciznę darwinizmu społecznego, który niszczył w wielu z nas, przez lata – Ducha.

Tuż po roku 89 zaczęły pojawiać się w mediach postacie głoszące teorię o jednostkach „sprawniejszych”, którym się „udało”, w przeciwieństwie, do tych którym nie wyszło, czyli do całej reszty, do Narodu Polskiego, pozbawionego swojej własności i perspektyw ! „Darwinizm Społeczny” to termin, który powstał w latach 80. XIX wieku. W latach 30. i 40-tych teorie te zyskały popularność, w nazistowskich Niemczech doprowadzając do odejścia od tradycyjnych wartości medycyny takich jak leczenie, współczucie oraz niesienie ulgi w cierpieniu, co skutkowało paleniem tysięcy ludzi w piecach obozów koncentracyjnych.

Dzisiejsi wyznawcy „Darwinizmu Społecznego” ciągle są wynoszeni na piedestał, większość postkomunistycznych elit, właśnie tą teorię wyznaje i ciągle ją rozgłasza. Od wielu lat pisze o tym redaktor Ziemkiewicz. Oficjalnie, jedynie subkultura satanistów stworzona przez Antona Szandora LaVey’a bezpośrednio nawiązuje do ideologii „przetrwania najsilniejszych” i stosuje termin darwinizm społeczny w celu samookreślenia swojego ruchu, jednak proszę nie zapominać, że co roku najwyżsi kapłani religii „Darwinizmu Społecznego” zbierają się w Davos, by ustalać apoll-yoński kierunek „postępu” i „nowoczesności” !

Ale chyba trochę odeszliśmy od tematu, chodzi o otaczającą nas rzeczywistość i tego jak ją odbieramy. Jak wspomnieliśmy, Ziemia porusza się z ogromną prędkością 109 tysięcy km/h, jakby tego było mało, to cały Układ Słoneczny właśnie w tym momencie pruje przez kosmos z prędkością 220 km/s, czyli jakiś 792 tys. km/h ! To znaczy przy okazji dookoła jądra galaktyki. Dlaczego siły odśrodkowe takich prędkości nie odrywają nas od podłoża, albo nie zgniatają ?! To jest prawie 800-set tysięcy km/h i nic się z nami nie dzieje ! Tu musi się dziać coś tajemniczego, coś czego nie rozumiemy (patrz tekst pt.: „Szczególna teoria myślenia względnego„).

Wszędzie na około nas takich zjawisk jest co nie miara. Cały Wszechświat jest niepojętym zjawiskiem ! Staramy się go opisywać, badać ten fenomen za pomocą urządzeń, jednak ciągle nic o nim nie wiemy, zwłaszcza o jego Projektańcie. Zjawisko, albo fenomen (gr. phainomenon – obserwowany) to pojęcie filozoficzne oznaczające to, co dane jest w poznaniu zmysłowym, a więc obrazy, dźwięki, zapachy, smaki itd. Jak wykazali to filozofowie (Platon-Arystoteles oraz Biblia) zjawiska często przeciwstawiane są nieobserwowalnej, ale dostępnej rozumowo rzeczywistości.

Zresztą, zależy jak rozumieć „rozumienie fenomenologiczne”, w fenomenologii fenomen jest tym, co podmiotowi poznania jawi się bezpośrednio i naocznie, ale fenomenem może być nie tylko konkretny zespół spostrzeżeń zmysłowych, ale też konkretny dany zespół spostrzeżeń wewnętrznych: „Skąd” się bierze coś, co pobudza nasze zmysły. Impuls bio-elektryczny (wibracja) jest przekazywana z każdego zmysłu do mózgu, gdzie tworzona jest interpretacja impulsów, a następnie jest ona „asymilowana” przez duszę, lub w zależności od filozoficznej interpretacji tworzony jest obraz świata, który odbieramy jako rzeczywistość.„.

Świat wewnętrzny to mikrokosmos. Rządzi się „swoimi prawami„, dlatego starożytny mędrzec pisze: „Niech nie panują nade mną żądze zmysłowe i grzechy cielesne, nie wydawaj mię bezwstydnej namiętności!” Mądrość Syracha 23:6 Inteligencja która stworzyła Wszechświat, może wydawać każdego, całe społeczeństwa, na pastwę „bezwstydnej namiętności” ! Jesteśmy coraz bardziej świadkami takich fenomentów mikrokosmosu, w czymś na kształt społecznego „życia„. Cała cywilizacja stacza się w odmęty „bezwstydnych namiętności„, a ci co o tym mówią, co to wykazują, określani są jako „głosiciele mowy nienawiści” ! „namiętność gorąca, jak ogień płonący, nie zgaśnie, aż będzie zaspokojona; człowiek nieczysty wobec swego ciała, nie zazna spokoju, aż go ogień spali; rozpustnik, dla którego każdy chleb słodki, nie uspokoi się aż do śmieci.” Mądrość Syracha 23:17 Proszę zwróćcie uwagę na słowo „bezwstydny-ych” !

Niewyobrażalną Potęgę, zdolną tworzyć całe światy, można prosić, można i należy błagać (!), by „nie wydawała nas bezwstydnej namiętności!„. Błagać mogą jednak tylko odpowiedni ludzie, albo istoty duchowe z innego świata, które rozpoznały poprawnie fenomen Kosmosu, jak i mikrokosmosu, stworzonego przez Super Byt Wszechmocny. Na przeciwko nas, daj Boże istot z innego świata(nie z tego), stoi wojsko ! Nie tylko stoi, ono cały czas atakuje ! Na skutek zbrojnych działań część ludzkości ginie: „Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą.”

Gdy obserwujemy zachodnie społeczeństwa nadzorowane przez apoll-yońskie elity, to chyba możemy śmiało stwierdzić, iż ogromny odsetek dusz idzie na zatracenie, tak jak w Polsce, gdzie setki tysięcy młodych ludzi naśladują zachodnią cywilizację Apollo-yona. Przy analizie Świętej Księgi mikrokosmosu, w momencie 1 Listu do Kor. 1:18, proszę zwócić uwagę na grecki wyraz apollymenois απολλυμενοις. Pochodzi od greckiego słowa apolesai – „zniszczyć„, dlatego mamy od niego odrazu tuż obok απολλυων (apollyōn), co się przekłada jako „niszczyciel„, i jak zapewne pamiętacie, występuje to słowo w słynnym już wersecie Apokalipsy 9:11, odnoszącym się do niszczycielskiej elity, wspomnianej powyżej, zbierającej sie w Davos: „Mają nad sobą króla – anioła Czeluści; imię jego po hebrajsku: Abaddon, a w greckim języku ma imię Apollyon.

Jak państwo widzą, grzebanie w, albo „odkopywanie” duchowej archeologii jest wspaniałym zajęciem ! Co ciekawe, duchowa ‚odkrywka’ dostarcza nam nie tylko informacji o zjawiskach-fenomanach jakie się działy w dalekiej przeszłości, ale jakie właśnie się materializują, w tym i o przyszłych. Badanie Świętej Księgi fenomenów mikrokosmosu to coś więcej, to również analiza „pamięci świadomości„, dzięki której możemy przyswoić Świętą Naukę, a także przypomnieć sobie Pamięć Globalną – Total Recall.

Wszystko to jest możliwe jeśli posiadamy odpowienie „narzędzia” – poprawne przekłady, tekst oryginalny, odnośniki i literaturę pomocniczą. Niestety w Polsce, od kilkudziesięciu lat do momentu pisania tego tekstu, nie ukazała się Polska interlinearna „Septuaginta” ! Owszem, pojawiło się jej tłumaczenie w wersji Remigiusza Popowskiego, ale przecież to jest tylko i wyłącznie jego wersja, bez tekstu greckiego ! Zamieszczamy w związku z tym audycję Telewizji Trwam, w której wybitny znawca tematu, bez najmniejszego wachania zachwala polską biblistykę, twierdząc o niej jakoby była na światowym poziomie.

Ten „światowy poziom” bardzo często opiera się na pracach niszczycieli wiary – biblijnych elitach apollo-yońskich ! Wspominaliśmy o nich w tekstach  Biblistyczny deuter(O) – Izajasz, czy „Megalityczna interpretacja zmieszania 2:43„, opisywaliśmy tego rodzaju „naukę” jako: szatańską „krytykę literacką”. Najczęściej pochodzi ona z prac niemieckich „naukowców”, ale o tym postaramy się więcej napisać w innym artykule.

Linki:

Chrześcijańska medytacja zasłony kodu Biblii

Biblistyczny deuter(O) – Izajasz

Wstęp do Esencjalizmu biblijnego

Tajemnicza kwantowa kraina – II część wstępu do Esencjalizmu biblijnego

„bez przypowieści nic im nie mówił” !!!

Kosmiczne symbole Biblii – gdzie jest „pole” ? – część I

Kosmiczne symbole Biblii – ‚odbijanie pocisków’, część II

Przedświadomość megalityczna

Tożsamość archeologiczna

Chrześcijańskie anamnesis

Kto ma szanse na asymilację do kosmicznego Rodu Królewskiego ?!

Szatański Klub z Sant Gallen oraz tajne grupy uderzeniowe SS-Lucyfera w Polsce

Unia Europejska to dobrobyt obozu koncentracyjnego i zwodnicze swiatło istoty nadprzyrodzonej

Wielkie zwiedzenia organizacji Dwóch Trójkątów – Musimy się obronić przed iluminatami

Rozmowy niedokończone: Czytanie Pisma Świętego (22.04.2019)

 

Dobre(16)Słabe(0)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.