Kiedy Gog i Magog zaatakują Izrael ? Biblijna przepowiednia proroka Ezechiela

Według Biblii w bliżej nieustalonej przyszłości ludy Goga i Magoga mają najechać i spustoszyć państwo Izrael. Nawiązania do Goga i Magoga obecne są także w mitologii i folklorze różnych krajów. Gog w Księdze Ezechiela jest apokaliptyczną postacią przybywającą z północy, władcą krainy Meszek i Tubal, która niszczy Izraela, ale potem zostaje sam pokonany przez Boga. Opis napaści Goga oraz jego klęski nawiązuje do „nieprzyjaciela z północy” przepowiadanego przez Jeremiasza oraz motywu klęski wrogów Izraela w górach obecnego u Izajasza.

Rozdziały 38 i 39 Księgi Ezechiela zapowiadają na przyszłość zmasowany atak sił zbrojnych sześciu narodów na Izrael. Pięć spośród tych narodów wymieniono w Ks. Ezechiela 38,5-6 pod nazwami, jakimi określano je w czasach starożytnego proroka. Pierwszy z nich, Persja, to dziś Iran, państwo rządzone obecnie przez islamskich polityków i wyrastające na znaczną potęgę wojskową, dorabiającą się także broni jądrowej. Naród drugi u Ezechiela, Etiopia, nie jest dzisiejszą Etiopią. Tak określano niegdyś obszary znane później pod nazwą Nubii. Dziś istnieje tam państwo Sudan, zdominowane przez fundamentalistów islamskich, którzy przy użyciu najbrutalniejszych środków – na przykład krzyżowanie chrześcijan – dążą do stworzenia państwa czysto islamskiego.

isaiah
Naród trzeci, Libia, zachodni sąsiad Egiptu, to dziś także państwo islamskie. Jest mocno nastawione przeciwko Zachodowi i przeciwko Izraelowi. Lud czwartego spośród wymienionych narodów, Gomeru, nazywany był też Cymeryjczykami. Żyli oni pierwotnie po północnej stronie Kaukazu, czyli na południu obszaru dzisiejszej Rosji. W czasach Ezechiela przenieśli się na tereny dzisiejszej wschodniej Turcji. Naród piąty, czyli Togarma, został przez Józefa Flawiusza utożsamiony z Frygijczykami (Dawne dzieje Izraela I.6, 1 [126]), którzy osiedlili się w Kapadocji w centralnej części dzisiejszej Turcji. Zważywszy, że dwa ostatnie narody zlokalizowaliśmy na terenie dzisiejszej Turcji, warto zauważyć, że obecne świeckie władze tego kraju znajdują się pod silną presją fundamentalistów islamskich. Niektórzy obawiają się, aby Turcja nie przekształciła się w nowy Iran. Gdyby do tego doszło, wszystkie narody wymienione przez Ezechiela (38,5-6) charakteryzowałaby taka sama wojująca nienawiść wobec Izraela.

richardson120622_2

Ezechiel – (hebr. יחזקאל, Jechezkel, Bóg umacnia) – jeden z „proroków większych” Starego Testamentu, również jeden z proroków Islamu, autor biblijnej Księgi Ezechiela. Największy wpływ wywarł na jego myśl i nauczanie pobyt na wygnaniu. Przywiązany całym sercem i umysłem do tradycji narodowych i rodzinnych, myślał i pisał o swojej ojczyźnie. Wywodząc się z rodziny kapłańskiej, Ezechiel z wielką czcią odnosił się do kultu świątynnego, którego niestety nie mógł sprawować na obczyźnie. Uważał się za stróża Izraela i duszpasterza, którego posługiwanie i cierpienie miały być znakiem dla Izraelitów. Jego idee wywarły wpływ na hagiografów Starego i Nowego Testamentu oraz na wspólnotę z Qumran. Uważa się go za ojca judaizmu, bo Żydzi przejęli wiele z jego idei, np. troskę o kult świątyni i Tory.

Tylko na stronie Argonauta.pl tłumaczenie słynnego wykładu na temat biblijnej przepowiedni przyszłego anty Izraelskiego ataku sił Goga i Magoga. Kolejny raz Biblia nas zaskakuje, są w niej zawarte informacje o inteligentnej broni rakietowej, więcej o tym w filmie ! Niezwykle cenne starożytne dane odszyfrowane zostały dzięki znajomości biblijnego języka hebrajskiego oraz szerszego spojrzenia otwartych na te sprawy specjalistów z różnych dziedzin nauki.

Inwazja Magoga – Chuck Missler czesc 01 (język polski, napisy)

Dobre 21
Złe 4

Podobne Artykuły

7 thoughts on “Kiedy Gog i Magog zaatakują Izrael ? Biblijna przepowiednia proroka Ezechiela

 1. ciekawy artykuł, potrzeba nam więcej info. tego typu.
  ————————————————————-
  Izrael chce istniec jako państwo żydowskie i żyć w pokoju.
  Izrael uznaje prawa Palestyńczyków do posiadania własnego państwa.

  Problemem jest to, że wielu muzułmanów i arabów nie uznaje praw żydowskiego państwa izrael

  W 1947 roku ONZ zagłosowało aby podzielić palestynę na państwo żydowskie i państwo Arabskie.
  Żydzi zaakceptowali podział przez ONZ ale inni już nie.

  15 maja 1948 roku armie wszystkich sąsiadujących państw z Izraelem czyli Liban, Syria, Irak, Transjordan (dziś Jordania) i Egipt
  zaatakowały tego samego dnia stare państwo Izrael, ale jako niespodzianka dla świata małe państwo żydowskie przetrwało.

  W 1967 roku stało się to ponownie. Dyktator egipski Gamal Abdel Naser oglosil swoj plan na pokonanie izraela.
  Umieścił egipskie wojska na granicy Izraela i otoczył go, mobilizując ponownie graniczące z Izraelem państwa do ataku przeciwko niemu.
  Jednakże Izrael zapobiegawczo ot tak sobie zaatakował Egipt i Syrię,

  The Israeli-Palestinian conflict explained: https://www.youtube.com/watch?v=ngFYOLOkmaI

 2. Tak jak Ty wierzysz w moje teorie spiskowe, tak ja wierzę w Twoje Państwo Izrael… włącznie z sześcioramienną gwiazdą wzorowaną na tej czerwonej przybitej na drzwiach Rothschilda. Symbolem Izraela jest menora, a nie gwiazda. Poczytaj troszeczkę proszę, a nie agituj za dobrymi talmudystami…no chyba, że pensyjkę bierzesz.

 3. Państwo izrael i jego amerykańscy sługusi zostaną zniszczeni. Ale nie dlatego że to jakaś stara przepowiednia przez żydłactwo spisana ale po prostu taki jest ich los. Jak w końcu znikną zapanuje wieczny pokój bo nikt nie będzie już się bawił w obalanie danych krajów dla ropy albo innych zasobów.

  1. Witam. Nie podzielamy pana poglądu, ponieważ wydaje się nam, że jest dyktowany emocjami – nienawiścią. Trzeba raczej być jak Rycerze Dżedaj, nienawiść prowadzi do ciemnej strony mocy. Prawdziwi Rycerze to Rycerze Chrystusa i Maryi, ci też, tak jak Rycerze Dżedaj, nie posługują się nienawiścią w stosunku do innych !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *