Czy Polacy mają zostać zdepopulowani za pomocą doświadczalnych preparatów biologicznych ?!

W wielu artykułach pisanych przez poważnych naukowców, badacze i medycy przestrzegają przed tzw. „szczepionkami DNA„, dla niepoznaki nazywanymi „mRNA”. Już kiedyś, dawno temu, kiedy jeszcze nikt nie stosował niebezpiecznych „genetycznych szczepionek”, mówiono o straszliwych powikłanich powodowanych przez „standarowe szczepionki” ! „Według pierwszego kompleksowego badania skutków ubocznych szczepionek wykonanego w USA i wymaganego przez prawo potwierdzono dawno znane problemy, takie jak gorączka wywołująca drgawki i okazjonalne zapalenia mózgu, które są zagrożeniami, z którymi rodzice muszą się liczyć za każdym razem, gdy szczepią swoje dzieci. „Wszystkie interwencje zdrowotne powodują wzrost ryzyka i szczepionki nie są wyjątkiem” Powiedziała pediatra i bioetyk dr Ellen Wright Clayton z Vanderbilt University, która przewodniczyła panelowi badawczemu.

W dobie globalnej psychomanipulacji prawda o doświadczalnych preparatach DNA wstrzykiwanych „podludziom-untermensch” – jest na wagę złota ! Coś złego dzieje się z polskojęzycznymi elitami. Sami siebie namawiają do wstrzyknięć modyfikujących Świątynię Boga, a co gorsza, chcą to robić już na dzieciach ! („Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?  Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście.” 1 List do Koryntian 3:16) Badania nad „szczepionkami DNA”, prowadzone przez najwyższej klasy specjalistów, mówią wyraźnie o niebezpiecznych dalekosiężnych komplikacjach zdrowotnych, jakie występują u dorosłych, a co dopiero u dzieci.

Niestety międzynarodowi uznani naukowcy nie są wykładnią dla polskojęzycznych oficjeli, to znaczy dla nich wykładnią są inni, nie ci co ostrzegają. Może bardziej wsłuchują się w góru filantropa ? Billa Gatesa, który oficjalnie opowiada o depopulacji 15% ludzkości, i to za pomocą szczepionek DNA ! To jest przerażające ! Zaczęto nawet nękanie tych lekarzy, którzy oparli się na prawdziwych badaniach, tych którzy ostrzegają przed czymś co jest w medycynie bardzo dobrze znane:

Wezwania Naczelnej Rady Lekarskiej skierowane do medyków kwestionujących linię postępowania władz w sprawie „pandemii” są związane z podpisaniem przez nich listów otwartych m.in. przeciwko lockdownowi i przymusowi szczepień. Jak ujawnił w środę w mediach społecznościowych doktor Paweł Basiukiewicz, rzecznik odpowiedzialności zawodowej przy NIL wysłał do lekarzy, m.in. dr. Zbigniewa Martyki i prof. Ryszarda Rutkowskiego, a także autora wpisu, wezwania na rozmowy. Przesłuchania są związane z „postępowaniem wyjaśniającym w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej”. Doktor Basiukiewicz konsekwentnie krytykuje lockdown, przymusową kwarantannę oraz ideę obligatoryjnych szczepień. Zachęcał też publicznie do podpisywania „Deklaracji z Great Barrington”, której sygnatariusze poddali krytyce przyjęty w wielu krajach model postępowania wobec rozprzestrzeniania się koronawirusa. „Aktualna polityka lockdownu powoduje dewastujące, krótko- i długoterminowe następstwa w dziedzinie zdrowia publicznego. Przykładowe konsekwencje obejmują obniżoną częstotliwość szczepienia dzieci, coraz gorsze skutki chorób układu krążenia, mniej badań przesiewowych w kierunku nowotworów i pogarszające się zdrowie psychiczne, co prowadzi do jeszcze większego wzrostu śmiertelności w najbliższych latach, przy czym największy ciężar będą musieli udźwignąć przedstawiciele klasy pracującej oraz młodszej części społeczeństwa. Trzymanie uczniów poza szkołami to ogromna niesprawiedliwość” – głosi m.in. deklaracja, pod którą podpisało się dotychczas 14 tysięcy naukowców zajmujących się medycyną i zdrowiem publicznym, 42,5 tysiąca lekarzy oraz blisko 800 tysięcy osób niezwiązanych z tą branżą.” – Pisze portal PCH24.

Co się dzieje z polskojęzyczną władzą, podobno narodową i chrześcijańską, dlaczego dopuszczają by Polacy, w dalszej perspektywie, stali się prawdziwymi biologicznymi untermensch ? Przecież po tak ogromnej modyfikacji polskich organizmów, staniemy się jakimiś podludzmi (untermensch), genetycznie odbiegającymi od informacji sprzed i po potopowego Adama (Jezusa) ?! Poważne instytucje amerykańskie, jak i amerykańscy naukowcy przestrzegają przed procederem niszczenia ludzkiej informacji biologicznej (genetycznej): „…amerykańska organizacja lekarzy zaprezentowała wyczerpujący przegląd informacji charakteryzujących te „szczepionki”:

https://www.americasfrontlinedoctors.com/the-stand-the-truth-about-the-covid-19-vaccine.html

Bez ogródek scharakteryzowała ona całą sprawę, jako „zbrodnię przeciw Ludzkości”, wychodząc z założenia, że nawet FDA (Amerykańska Agencja Żywności i Leków) będąca jednym z promotorów tej zbrodni, nie odważyła się scharakteryzować tych „szczepionek” inaczej niż „eksperymentalny biologiczny preparat”. Zakwalifikowała w ten sposób całe przedsięwzięcie jako „kliniczny test”. Tak więc po raz pierwszy w historii świata przeprowadza się kliniczne badania na całej Ludzkości i to pod przymusem!” – Podano na portalu Bibula.com

Do tych wszystkich strasznych rzeczy dochodzą nas informacje, które to wszystko potwierdzają, wypowiadane przez znawców tematu, ale i producentów doświadczalnych lucyferiańskich preparatów biologicznych !

„Były wiceprezes firmy Pfizer: „Całkowicie możliwe, że szczepionki będą wykorzystane do depopulacji na masową skalę” Grupa lekarzy skupionych w niezależnej organizacji AFLDS, przeprowadziła rozmowę z byłym wiceprezesem i dyrektorem naukowym firmy Pfizer, dr. Mike Yeadon, na temat jego poglądów o “szczepionce przeciwko COVID-19”, jak również o innych kwestiach: opinii o lekach (hydroksychlorochinie i iwermektynie) czy działaniu organów regulacyjnych.

Organizacja AFLDS (America’s Frontline Doctors) powstała jako naukowo-medyczny ośrodek sprzeciwiający się oficjalnie promowanej narracji “pandemii koronawirusa”. Założona została przez Simone Gold, MD, JD, FABEM, lekarkę oraz prawnika, która na samym początku tzw. pandemii aktywnie uczestniczyła w obywatelskich inicjatywach, m.in. w maju 2020 r. napisała list otwarty do prezydenta Donalda Trumpa, podpisany przez ponad 600 lekarzy, wzywający do zaprzestania lockdownu. Organizowała sympozja naukowe, produkuje filmy uświadamiające o bezskuteczności noszenia maseczek czy zagrożeniach stosowania preparatów zwanych szczepionkami przeciwko Covid-19. Wielu z lekarzy współpracujących z AFLDS straciło pracę, a niektórzy z obawy przed restrykcjami udzielają się anonimowo.

W wywiadzie dr Yeadon powiedział m.in.: „Doskonale zdaję sobie sprawę ze zbrodni przeciwko ludzkości popełnianych globalnie na dużej części światowej populacji. Bardzo obawiam się [o swój los], ale nie  powstrzymuje mnie to od wypowiedzi eksperckich dawanych grupom zdolnych prawników, takich jak Rocco Galati w Kanadzie czy Reiner Fuellmich w Niemczech. Nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, że stoimy w obliczu zła (nigdy w ciągu swojej 40-letniej naukowej kariery nie wyraziłem się tak dobitnie) i niebezpiecznych produktów.

W Wielkiej Brytanii widać to zupełnie wyraźnie, że władze obierają kurs, który doprowadzi do podania „szczepionek” jak największej liczbie ludności. To szaleństwo, ponieważ nawet jeśli te preparaty byłyby skuteczne, ochrona byłaby potrzebna tylko tym, którzy mają szczególnie podwyższone ryzyko śmierci z powodu wirusa. Być może w tej grupie ludzi o podwyższonym ryzyku argument [o szczepieniu] mógłby być zasadny, ale na pewno istnieje ryzyko, które nazwałbym “mechanistycznym”, czyli wbudowanym w sposób działania tych preparatów.

Ale wszyscy inni ludzie, ci o dobrym zdrowiu i ci poniżej 60 roku życia, a może nieco starsi, ci ludzie nie umierają z powodu tego wirusa. Podawanie tej wielkiej grupie coś tak nowatorskiego jest w pełni nieetyczne i potencjalnie może prowadzić do niechcianych efektów po kilku miesiącach. Nigdy w historii nie byłoby mądre robić to – podawać takie „szczepionki” jak największej liczbie ludności – a [niestety] to jest ich intencją. Ponieważ wiem to z całą pewnością, a wiem również, że decydenci też to wiedzą, musimy zatem zapytać: jaki jest ich motyw?

Jakkolwiek tego nie wiem, to mam mocne odpowiedzi teoretyczne, z których tylko jedna odnosi się do pieniędzy, lecz ten motyw nie działa, ponieważ ten sam zysk można byłoby uzyskać podwajając koszt jednostkowy i podając preparat połowie ludności. Dylemat pieniędzy byłby rozwiązany. Zatem mamy do czynienia z czymś innym. Wiedząc, że jest zamiar zaszczepienia całej populacji, w tym małoletnie dzieci, a ostatecznie również niemowlęta, właśnie to interpretuję jako dzieło szatańskie. Nie ma na to uzasadnienia medycznego.

Mając wiedzę o projektowaniu zamierzonych rezultatów tych “szczepionek”, prowadzących do ekspresji białka kolca w organizmach biorców, które samo w sobie ma niekorzystne skutki biologiczne, a u niektórych osób są szkodliwe (inicjowanie krzepnięcia krwi i aktywując „układ dopełniacza” odpornościowego), jestem zdeterminowany, aby zwrócić uwagę, że osoby, które nie są zagrożone tym wirusem, nie powinny być narażone na ryzyko niepożądanych skutków tych czynników. Najbardziej prawdopodobny czas trwania odporności na wirusa układu oddechowego, takiego jak SARS CoV-2, wynosi wiele lat. Dlaczego tak mówię? W rzeczywistości mamy dane dotyczące wirusa, zwanego SARS, który przetoczył się przez część świata siedemnaście lat temu, a pamiętajmy, że SARS CoV-2 jest w 80% podobny do SARS, więc myślę, że jest to najlepsze porównanie, jakie można przedstawić.

Dowody są jasne: ci bardzo zaradni immunolodzy komórkowi przebadali wszystkie osoby, których udało im się wtedy wyłapać, a które przeżyły SARS 17 lat temu. Pobrali od nich próbkę krwi i sprawdzili, czy odpowiedzieli na oryginalny SARS i okazało się, że wszyscy tak zareagowali, wszyscy mieli całkowicie normalną, solidną pamięć komórek T. W rzeczywistości były również chronione przed SARS CoV-2, ponieważ są one do siebie tak podobne; jest to odporność krzyżowa.

Więc powiedziałbym, że najlepsze dostępne dane są takie, że odporność powinna być trwała przez co najmniej 17 lat. Myślę, że jest całkowicie możliwe, że trwa ona przez całe życie. Sposób odpowiedzi limfocytów T u tych ludzi był taki sam, jak w przypadku szczepienia, a potem wracasz po latach, aby sprawdzić, czy ta odporność została zachowana. Myślę więc, że dowody są naprawdę mocne, że odporność będzie trwała wiele lat, a może nawet całe życie. Innymi słowy, wcześniejsze narażenie na SARS – czyli wariant podobny do SARS CoV-2 – nadawało odporność na SARS CoV-2.” – Jest tych informacji znacznie więcej, proszę sprawdzić dalszy ciąg tego tekstu na Biblula.com

Dużo można by jeszcze pisać o badaniach nad doświadczalnymi preparatami biologicznymi, wstrzykiwanymi Polakom, warto wspomnieć, że nikt nie zna składu tych „cudownych broni biologicznych” wunderwafe ! Z drugiej strony dlaczego nikt nie produkuje filmów dokumentalnych w czasie tak wielkiej akcji filantropów ?! Gdzie się podziali polscy redaktorzy, którzy do tej pory uznawani byli za wybitnych, za elitę, przecież prowadzili dochodzenia dziennikarskie ? (Prosimy sprawdzić: Czy istnieje duchowa, psychologiczna i nanocząsteczkowa operacja covid-19 ?! )

A tu cisza jak makiem zasiał, nie tylko o amantadynie. Skoro nikt w Polsce, w publicznych mediach nie prowadzi choćby rozmów z prawdziwymi specjalistami, ostrzegającymi przed tym procederem, to faktycznie jesteśmy „podludzmi-untermensch” ! Tylko podludzie, nie będący świadomi swojej ludzkości, przynależności do Syna Bożego Jezusa, określającego człowieczeństwo, dają się zmodyfikować i w końcowym etapie – zamordować !

Ktoś niewidoczny, i nie tylko chodzi o filantropów, czy inne potworaki z tajnych bractw, usilnie pracują nad zmodyfikowaniem informacji DNA całej ludzkości ! Jakieś byty chcą „pożreć całe zielsko” ! Sam diabeł krąży i wypatruje kogo zjeść ! Przede wszystkim starają się doprowadzić do zniszczenia genetycznej czystości rasy ludzkiej. Należy wiedzieć tego typu rzeczy, by nie dać sobie zrobić diabelskiej genetycznej modyfikacji, czegoś na kształt prototypu biblijnego znamienia bestii !

Warto jeszcze przypomnieć niezwykle tajemnicze słowa z Dziejów Apostolskich 10:25, mogą mieć związek z nie tylko ze starożytnością, która przez to już przechodziła (A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego” Mt 24.37), ale z nadchodzącą obecnie przemianą dużej części ludzkości w UFO hybrydy ! „”A kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do nóg i oddał mu pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: Wstań, ja też jestem człowiekiem

Linki:

Czy istnieje duchowa, psychologiczna i nanocząsteczkowa operacja covid-19 ?!

Czy rabini, religijni Żydzi oraz chrześcijanie dadzą się zaszczepić demonicznymi genetycznymi szczepionkami ?!

Maski „skuteczne i bezpieczne” – pogarda dla nauki i zdrowia publicznego

Maryja z La Sallette, z roku 1876, wspominała o tajnej akcji „covid-19” ?

Nowy UFO Volkizm kontra chrześcijańska hołota Untermensch

Szokujące informacje w temacie genetycznego koktajlu, który mają zapodać igłą jeszcze czystej genetycznie ludzkości !

Coraz dziwniejsze wypowiedzi premiera Morawieckiego w sprawie szczepionki Covid-19

Agencje leków przygotowują się na ogromną liczbę zgłoszeń skutków ubocznych nowych szczepionek

Żyjmy póki jesteśmy prawdziwi (zanim nie staniemy się podmieńcami)

Dla Billa Gatesa lockdowny to zbyt mało, więc proponuje jeszcze większe ograniczenia

Tajemnicze zgony wśród polskiej elity aktorów – czy jest to efekt działania „eksperymentalnego preparatu biologicznego” ?

IBM i Moderna łączą siły, aby stworzyć cyfrowy paszport szczepień

Właśnie zostałam zaszczepiona (kwalifikowałam się ze względu na astmę) w centrum FEMA. Wszyscy tam byli w mundurach. Jak to dobrze widzieć ludzi służby militarnej – mężczyzn i kobiety! Proces był zorganizowany, skuteczny i wszyscy byli w dobrych nastrojach. Róbmy to! [Szczepmy się!]” – wpisała na twitterze 1 marca br. Midwin Charles, 47-letnia analityk prawny, pracująca dla telewizyjnych sieci MSNBC i CNN.

Po tym wpisie, prze-twittowała informację mówiącą o powściągliwości czarnoskórych wobec szczepień, w wielu innych komentarzach nawoływała do noszenia maseczki, do utrzymywania dystansu. Była niezwykle aktywna na Twitterze, w ciągu ostatnich 12 lat wpisała… 100 tysięcy razy; jej średnia wyniosła 25 twittów dziennie. W około tydzień po zaszczepieniu jej średnia podskoczyła do 39 wpisów dziennie. Przygotowywała się na przyjęcie drugiej dawki preparatu firmy Pfizer, wypadającej w okolicach 21 marca, gdy jednak nadeszła na to pora, aktywność internetowa spadała. Nie wiemy czy otrzymała drugą dawkę, wiemy natomiast, że 24 marca dodała tylko jeden wpis. Dzień później, również tylko jeden. W kolejny dzień coś wpisała raz, ale twitt został on wymazany. Od tego czasu nastąpiła cisza. 12 dni bez wpisu. Aż do 6 kwietnia, gdy rodzina oznajmiła, że w 37 dni po przyjęciu pierwszej dawki szczepionki, pani Midwin Charles zmarła.

Następna ofiara: 47-letnia kobieta zmarła nagle po przyjęciu „szczepionki”

Pierwszy na świecie implant płatniczy pochodzi z Polski. Jest niewielki, mieści się na dłoni i może zrewolucjonizować rynek płatności. Czy wynalazek przyczyni się do wyparcia płatności gotówkowych? Polska jest krajem, w którym chętnie testowane są nowe metody płatności bezgotówkowych. Także z Polski pochodzi pierwszy w świecie biologiczny implant płatniczy. Jego twórcą jest Walletmore, firma Wojciecha Paproty.: https://www.pch24.pl/implant-platniczy-zamiast-gotowki–kolejny-krok-w-strone-wypierania-tradycyjnych-platnosci,83194,i.html#ixzz6rXZTRzGF

Rząd Wielkiej Brytanii zgłasza 847 zgonów, 12 urazów mózgu, 112 przypadków utraty wzroku po zastrzykach przeciwko Covid. W sumie wystąpiło 626 087 działań niepożądanych, 132 528 zgłoszono w przypadku firmy Pfizer i 492 105 w przypadku AstraZeneca. Suma ta jest o prawie 70 000 większa niż w raporcie z poprzedniego tygodnia. LONDYN, Wielka Brytania, 16 kwietnia 2021 r. (LifeSiteNews) – Według oficjalnych danych po zastrzykach przeciwko COVID-19 nastąpiło 847 zgonów i ponad 626 000 skutków ubocznych, w tym ponad 11 000 zaburzeń psychicznych, 771 ataków padaczki i 12 urazów mózgu. Rząd Wielkiej Brytanii opublikował najnowszą cotygodniową aktualizację dotyczącą skutków ubocznych i zgonów po podaniu pospiesznie opracowanych zastrzyków przeciwko COVID-19. Od 8 grudnia do 5 kwietnia podano 31,6 miliona pierwszych dawek i 5,4 miliona drugich dawek.

Mimo uporczywych twierdzeń ministrów i mediów głównego nurtu o bezpieczeństwie zastrzyków, oficjalne dane przedstawiają nieco inny obraz. Do 5 kwietnia odnotowano 314 zgonów po wstrzyknięciu Pfizera, 521 po wstrzyknięciu AstraZeneca i kolejnych 12 zgonów po wstrzyknięciu, których nie zidentyfikowano jako żadnego z dwóch, co dało w sumie 847 zgonów. W sumie wystąpiło 626 087 działań niepożądanych, 132 528 zgłoszono w przypadku firmy Pfizer i 492 105 w przypadku AstraZeneca. Suma ta jest o prawie 70 000 większa niż w raporcie z poprzedniego tygodnia.

Po wstrzyknięciu szczepionki Pfizera nastąpiły 42 „spontaniczne poronienia” (poronienia), a po wstrzyknięciu AstraZeneca miało miejsce 19 poronień oraz dwa martwe porody. Po ukłuciu Pfizerem nastąpiło 38 napadów paniki, 5 przypadków samookaleczeń lub prób samobójczych oraz łącznie 2115 zaburzeń psychicznych. Jednak liczby te były przyćmione przez skutki zastrzyku AstraZeneca, w którym doszło do 152 ataków paniki, 8 przypadków samookaleczeń i prób samobójczych, 50 przypadków „myśli samobójczych”, 2 samobójstw i łącznie 9124 zaburzeń psychicznych. Razem po dwóch zastrzykach wystąpiło 11 239 zaburzeń psychicznych, co stanowi wzrost o 1200  w porównaniu z poprzednim tygodniem.

Odnotowano ponad 2200 zaburzeń narządów rodnych i piersi, a także prawie 20000 zaburzeń oddechowych, w tym 15 przypadków obrzęku płuc i 456 przypadków zatorowości płucnej (zablokowanie naczynia krwionośnego w płucach). Odnotowano ponad 450 zabiegów chirurgicznych przeprowadzonych na skutek przyjęcia zastrzyka. Odnotowano 6877 zaburzeń naczyniowych  po przyjęciu zastrzyka, w 360 przypadkach była to zakrzepica żył głębokich. Odnotowano również ponad 7900 zaburzeń krwi. Zarejestrowano 6552 zaburzeń pracy serca po wstrzyknięciach, ze 125 zatrzymaniami krążenia, 166 zawałami mięśnia sercowego (atakami serca) i 36 przypadkami niewydolności serca i zastoinowej niewydolności serca.

Wystąpiły również 8432 przypadki zaburzeń wzroku po wstrzyknięciach, przy czym 112 osób straciło wzrok, a 10 osób cierpiało na tymczasową ślepotę. Jak dotąd wystąpiło 119 przypadków zespołu Guillain-Barré (GBS), 472 udarów i 559 przypadków „paraliżu twarzy”. Zgłoszono dodatkowe 13 przypadków choroby Parkinsona, 771 ataków padaczki i 12 urazów mózgu. Wystąpiło ponad 131 000 zaburzeń układu nerwowego, z czego 99 było śmiertelnych. Po dwóch wstrzyknięciach nastąpiło również 12 892 infekcji, z których 2 dotyczyły wirusa Epsteina-Barra i ponad 600 przypadków COVID-19.

Po zastrzykach doszło do ponad 4100 „urazów” i 2224 zaburzeń układu odpornościowego, z 84 przypadkami wstrząsu anafilaktycznego i 646 reakcjami anafilaktycznymi. Po wstrzyknięciu preparatu AstraZeneca wystąpiły również 4 przypadki mukowiscydozy i 4 przypadki porażenia mózgowego. Statystyki pojawiają się w sytuacji, gdy Wielka Brytania kontynuuje stosowanie zastrzyku AstraZeneca, pomimo tego, że wiele krajów wstrzymuje jego stosowanie z powodu obaw o związek między eksperymentalnym wstrzyknięciem a zakrzepami krwi.

Dania była pierwszym krajem, który ogłosił, że całkowicie zaprzestanie stosowania zastrzyku AstraZeneca. Najnowsze dane europejskie pokazują, że po wstrzyknięciu szczepionki Pfizer na COVID-19 doszło do 4 036 „zgonów”, a także doszło do zgonów po podaniu zastrzyków wykonanych zarówno przez Moderna jak i AstraZeneca. Kolejnych 20 zgonów zgłoszono po wstrzyknięciu preparatu firmy Johnson & Johnson, co w sumie skutkowało 7212 zgonami zgłoszonymi władzom europejskim po zastosowaniu zastrzyków przeciwko COVID-19.” artykuł z Bibula.com Tłum. Sławomir Soja

Komu przeszkadza lek na COVID-19?! || Jaka jest prawda?

Obłędny plan. Czy to nas czeka? Jak ma być realizowane?

MOCNE ! Ks. prof. Guz – O operacji ,,ZARAZA19″ – jak ratować swoją duszę ?

Plan depopulacyjny dla Polski (13-20 mln) – doc. Józef Kossecki

Producent Suplementów OSTRO o Leczniczych Oszustwach w Czasie Pandemii!

SZCZEPIONKOWE ZNAMIĘ BESTII TO PRAWDA ! SZATAŃSKIE ELITY UFO NWO CHCĄ NAS ZHYBRYDYZOWAĆ !!!

SZOK! Będą SKANOWAĆ dzieci aplikacją Gatesa?! COVID-przepustka INWIGILUJE! | D. Cwikła

PILNE! Słynny lekarz UJAWNIA kłamstwa Niedzielskiego! Karoń u Roli o utracie państwowości ws. UE!?

Walka z „fałszywą pandemią” to PUŁAPKA? Patrioci zniewoleni tematem wirusa. | P.Holocher

Jak się robi Polaków i ludzkość na „genetycznego wnuczka” – Kod Żródłowy…

https://youtu.be/wSveUxTJF_s

,,PO MOIM TRUPIE !” Ostre kazanie do zwolenników aborcji.

Miażdżące dane o epidemii i zgonach! Nowe zaskakujące fakty! Płaczek w MN!

PiS zlikwiduje urząd Rzecznika Praw Obywatelskich? IPP 2021.04.09

KSIĄDZ NATANEK DA SIĘ ZASZCZEPIĆ SZATAŃSKA SZCZEPIONKĄ ? SZOKUJACE NIEDAWNE KAZANIE !

Dobre 11

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *