Biały wywiad istot zrodzonych z wody – Duchowa analiza globalnej sytuacji, w tym okupacji Polski – bestia porusza postaciami !

Aby dokonać duchowego odkrycia, zrozumienia tego o czym informuje nas Bóg w Biblii, o końcu czasów, o działającej już bestii 666, objawiającej się głównie poprzez polityków, należy dokonać analizy dostępnych wydarzeń. Od razu, na wstępie, prosimy wszystkich oficerów służb, wszelkiej maści donosicieli i masonerię loży diabła o wyrozumiałość. Artykuł ten będzie dotyczył spraw chrześcijańskich przepowiedni biblijnych, a nie polityki, czy spraw indywidualnych postaci życia publicznego.

Portal PCH24, jak i inne znakomite strony niezależnych publicystów, czy kapłanów katolickich, wykonują znakomitą pracę analityczną, gromadzą dostępne dane, przedstawiają je w przystępnej formie, by pokazać co z nami wyprawiają chore psychicznie i duchowo pato-elity. Jest to pewnego rodzaju „biały wywiad”. Przypomnijmy, „biały wywiad” jest to rozpoznanie z ogólnodostępnych źródeł (ang. open- source intelligence; OSINT) nadchodzących działań (odwiecznego) wroga – kategoria rozpoznania oraz forma wywiadu wojskowego i gospodarczego, polegająca na gromadzeniu informacji pochodzących z ogólnie dostępnych źródeł.

Wykorzystywana jest zarówno w wywiadzie chrześcijan narodzonych z wody, prowadzących razem z Jezusem – Niebiańskim Hetmanem – duchową i kosmiczną bitwę Efezjan,  wojskowym, państwowym, jak i gospodarczym. Wywiadowcy posługują się wyłącznie jawnymi i etycznymi metodami pozyskiwania informacji. W polskiej przestrzeni głównym źródłem przesianych, jak i już przetrawionych informacji, jest, naszym zdaniem, całkowicie niezależny chrześcijański-katolicki wspomniany portal PCH24.

Do tego, wiele cennych informacji można znaleźć w licznych audycjach niezależnych analityków, w tym duchownych katolickich, czy ogólnie chrześcijańskich. Aby jakoś przejść do sedna tego tekstu, a sedno to polega na sprawach duchowych przepowiedni, filozofii św. Tomasza z Akwinu, katolickich joginów, Biblii i zrozumienia położenia dzisiejszej ludzkości (w ramach walki z odwiecznym wrogiem, ale o tym za chwilkę), wszystko to ma być robione poprzez św. Kod Pisma, głównie z Apokalipsy św. Jana. Musimy więc wpierw nakreślić obecną sytuację w jakiej się znajdujemy, zrobimy to poprzez wspomniany biały wywiad (istot wodnych)”, informacje dostępne i sprawdzone, wiele z nich to głosy specjalistów.

Dokładniejsza analiza planetarnej sytuacji, jaka się wyłania, jest przerażająca. Doktor Krajski w swoich audycjach, wiele lat temu, na długo przed plan-demią, przestrzegał przed pato-elitami: mówił że to niebezpieczni ludzie, wręcz chorzy na umyśle, należą przecież do sekty wolnomurarskiej, mający dostęp do władzy, czy wręcz będący u władzy ! Plan-demia uwidoczniła ich działania, a przecież to nie koniec. Ich celem jest likwidacja prawdziwych Żydów: chrześcijaństwa, całej cywilizacji chrześcijańskiej do roku 2030, za pomocą akcji nazywanej „Agendą 2030”, będącą hybrydą prawa państwowego i sekty klimatyczno-iluminackiej – nauk ołowiu. Jedną z wielu zadziwiających rzeczy jest fakt, że służby specjalne, w tym wywiady, wielu państw, nie działają/działały poprawnie, albo co bardziej ciekawe, działają, jednak ktoś ma nad nimi złą kontrolę, i w ten sposób wracamy do początku, do pato-elit, wyznawców duchów kosmicznych braci.

Weźmy choćby ogólnodostępne badania nad amantadyną, pan Bodnar pisze, że dobre rezultaty uzyskuje się poprzez połączenie amantadyny z innym jakimś silnym antybiotykiem, przykładowo poprzez podanie dożylne drugiego specyfiku, oprócz samej amantadyny. Piszemy o tym, bo spora część naszej rodziny zawodowo pracowała, albo nadal pracuje jako lekarze, czy pielęgniarki. Wspominamy o tym, bo piszący te słowa, jak i wszyscy na około w domu, już po około 48 godzinach po zażyciu amantadyny wyszliśmy z kowida, jesteśmy pewni, że był to kowid, bo nie mieliśmy smaku, węch także straciliśmy.

To co wyprawiają obecne pato-elity jest straszne, istny horror w zakresie etyki-moralności. Na własnym przykładzie wiem jak szybko działa amantadyna, oczywiście po wyjściu z kowidowego „przeziębienia” osłabienie trwa jeszcze kilka dni, jednak ozdrowienie jest bardzo szybkie, czego doświadczył także prezydent Trump. Wszyscy byli zdziwieni, gdy jakoś po dwóch dniach ogłosił, ogłoszono, iż jest już zdrowy. Inni znajomi, którzy także przechodzili kowida, również potwierdzają skuteczność amantadyny. Dlatego wypowiedz postaci uczestniczącej w przedstawieniu Smoka z dnia 11 lutego 2022, w pewnym sensie zadziwia: „Rzecznik praw pacjenta zakazał przemyskiej przychodni Optima doktora Włodzimierza Bodnara stosowania amantadyny w leczeniu covid-19. Powodem tej decyzji ma być brak dowodów na skuteczność leku. Z kolei w Ministerstwie Zdrowia prof. Adam Barczyk ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przekonywał o braku efektów podawania tego medykamentu w leczeniu szpitalnym.” (tekst/cytat pochodzi z portalu PCH24-tutaj)

Podkreślmy jeszcze raz, ten artykulik jest o sprawach duchowych, zagadnieniach chrześcijańskich, dlatego cytowane zdania „rzecznika praw pacjenta – rzeczywistości Egiptu, pieca do topienia żelaza” należy odczytywać z punku widzenia Biblii, zwłaszcza Apokalipsy św. Jana. Pan rzecznik, nie mówi tu o jakiejś amantadynie, ani o służbie zdrowie, czy o pacjentach, on tu, na początku roku 2022, jest już poruszany przez bestię 666 z przyszłości. Tak, w Polsce mamy już wyraźne objawienie się loży antychrysta, jest na szczytach władzy, choć jeszcze się ukrywa pod pozorem dbania o dobrostan obywateli.

Pan rzecznik, z perspektywy naszego toku duchowego rozeznawania, jest tu postacią nieistotną, jednak poprzez niego, albo za nim ukrywa się istota wspomniana w Apokalipsie – „Smok zwodzący całą zamieszkałą ziemię” Objawienie 12:9. „Rzecznik” Apolljona, jeśli możemy się tego domyślać, i tak go określić, lub innego stwora z głębin, wyraźnie daje nam coś do zrozumienia: „Objeliśmy władzę nad Polską, tak jak nad innymi narodami. Nikt nam nie podskoczy, jesteśmy silni, sterują nami bezlitosne loże odlatującej piramidy, a duch antychrysta objawia się poprzez śmiercionki koncernów. Nasza władza nad umysłami sporej części Polaków, dzięki reżimowi NWO-WHO, i większości mediów, rozciąga się bezlitośnie. Możemy zabijać, nakazywać i zakazywać.”

Spoglądając jakby z innej perspektywy, jest to, ta przemowa bestii, to poruszanie postacią od „praw pacjenta”: ogłoszeniem władzy nad zasymilowanymi, ich stosunku do ludności Polski. Bestia, i ci z polityków, którzy do niej należą, ujawnili publicznie po której stronie barykady się znajdują ! Z pewnością ni po tej, po której jest naród ! Oni są po stronie bestii 666 (ZOMO), podobnie jak w stanie wojennym spawacza. Jest to sytuacja kołowrotu, tajemniczej powtarzalności pewnych zjawisk, niewidocznych dla tych, którzy nie pamiętają o Księdze Koheleta 3:15„…To, co jest, już było, a to, co ma być kiedyś, już jest; Bóg przywraca to, co przeminęło…”.

Reżim, tym razem komunistycznego globalnego rządu iluminatów, już jest w Polsce u władzy, jest instalowany od około roku 1990, po tzw. przemianach, zdaniem marionetek: „amantadyna nie leczy„, chociaż prof. Horban sam potwierdził, że jednak leczy, napisał to w smsach do redaktora Pospieszalskiego ! Tak jak 300 milionów Hindusów zostało nią oraz iwermektryną uzdrowionych z kowida, co przeciekło niedawno do mediów ! Postać „rzecznika praw” to także, albo przede wszystkim symbol duchowej przemiany, przejęcia władzy nad ludzi aspirującymi do zrodzenia się z wody. Ten manifest „pana rzecznika (globalnej) bestii” to coś na kształt stanu wojennego – medycznego spawacza, ogłaszającego nam ciągły medyczny stan wojenny ! To jest sprawa niezwykła, wciska się nam w podświadomość, jest silnym przesłaniem, choć jednym z wielu, w czasach globalnego prania mózgów.

Duchowa analiza prowadzona przez istoty zrodzone z wody, albo duchowy biały wywiad istot zrodzonych z wody, należy rozpocząć od 'zwykłego’ gromadzenia informacji. Wynika z nich, że całą akcja plan-demii była do zatrzymania w ciągu góra miesiąca, może najwyżej 3 miesięcy po rozpoczęciu psychomanipulacji loży rządu światowego na przełomie roku 2019/2020. Wystarczyło wtedy, na początku akcji, zebrać specjalistów, jak choćby doktora Hałata, wybitnego epidemiologa, i innych prawdziwych Polaków ze środowiska medycznego, by zrozumieć trwający wówczas blitzkirieg Lucyfera. Nawet Viktor Orban dał się zrobić na szaro i zaczął zgadzać się ze strzykawkową eksterminację narodu węgierskiego (co mógł zrobić biedak sam, w pojedynkę ?).

Wszystko to jest omawiane na wielu stronach, nie będziemy tu tego powtarzać, ani drążyć. Chodzi nam o coś innego, o wspomniane sprawy duchowe, to one nas najbardziej interesują. Politycy to zwykli ludzie, którzy aspirują do bycia elitami, wielu z nich chce należeć do wyższej klasy społecznej, a nawet uważają się za „wyższą klasę społeczną”, albo wręcz za kapłanów nowej religii loży ołowiu, tajemnicy na czole, nazywanych w Biblii „Wielką nierządnicą„, tworzącej już od wielu lat zręby nowej państwowej religii Agendy 2030. Ta tzw. „nowa okultystyczna klasa społeczna” uważa się za „wtajemniczonych” – reszta to profani, motłoch. Określenie „klasa społeczna” to jeden z podstawowych terminów służących bestii 666 do stratyfikacji społeczeństwa, jest to termin zapoczątkowany i wprowadzony przez Hegla, który wyróżniał klasy: rolniczą, przemysłową i myślącą – podkreślmy myślącą – jeśli chcemy być prawdziwą klasą istot zrodzonych z wody, to pamiętajmy co nakazał nam Zbawiciel w Ew. Marka 1:15: „A mówiąc: Wypełnił się czas i przybliżyło się królestwo Boże: zmieniajcie myślenie, a wierzcie Ewangelii.” – przekład dosłowny.

Po obejrzeniu wspaniałego kazania Ks. Natanka z dnia 10.02.2022 (całe jest niesamowite), musimy zgodzić się z istotą wodną „księdza Piotra”, jego analiza (od 41 min. i 40 sek.) pokrywa się z naszą, tak jak i doktora Krajskiego: Polska jest już całkowicie opanowana przez loże globalnej bestii 666 ! Jest ich w Polsce tak dużo, są tak silne, że zwykłymi ludzkimi metodami i siłami nie da się nic zrobić. Polaków jako istot wodnych jest niewielki odsetek, może 20, albo 30 procent. We wspomnianej audycji, posłaniec Boży Ks. Natanek uważa, że jest nas może jeden procent. Na przykładzie „rzecznika praw bestii” widać potęgę opętańców religii Agendy 2030 ! Przecież oni w biały dzień zaprzeczają zdrowemu rozsądkowi, gwałcą ludzką inteligencję ! To jest pałowanie rozumu normalnych ludzi,  medyczne oddziały ZOMO straszą czystką niezależnie myślących lekarzy.

Widowisko teatralne Smoka stanowi efekt połączenia różnych sztuk magicznych. Osoby poruszane przez bestię 666, zajmujące się magią, stosują różnorakie gesty, wypowiadają zaklęcia (inkantacje: „amantadyna nie leczy„) i wykonują czynności o cechach rytuału: oświadczenie o stanie medycznym wojennym, mające dać im władzę nad siłami nadprzyrodzonymi istot wodnych, które w ich przekonaniu umożliwiają im kształtowanie rzeczywistości. Jednak Duch Święty oraz Logos Zbawiciela nie pozwala na całkowite zamroczenie, to dlatego tak bardzo nas nienawidzą, przygotowują wielkie wystrzelenie „wodnego pocisku„.

Minęło około 1700 lat na tej planecie, od momentu uzyskanie przez „Państwo Boże” niepodległości. Te 1700 lat może nie było czasem spokoju, jednak trwała jako taka „cisza”. Niestety ostatnio wzmaga się „wiatr”, dlatego zacytujemy tu cudowne zdania z listu wielkiego wojownika Chrystusa. To on, dzięki mocy Zbawiciela, doprowadził do siedemnastu wieków niepodległości ! Chodzi o Konstantyna Wielkiego (Gaius’a Flavius’a Valerius’a Constantinus’a – ur.272 r. zm. 22 maja 337 r.), torującego drogę do normalności, a ta już niebawem ma zostać zniszczona przez oddziały SS-Lucifer Loży 666, zaprzepaszczona przez polskojęzycznych polityków oraz marionetki rządu globalnego, naszego odwiecznego wroga, tego samego o którym wspomina wojskowy sprzed siedemnastu wieków, a którego wówczas obalono ! Niestety w Polsce wyznawcy Agendy 2030 przywołują tą istotę ponownie, chcą ją wynieść na tron, podobnie jak loża w Watykanie.

Tak wielka jest łaska i dobroć Zbawiciela naszego, że żadna, jak mi się zdaje, obfitość słów nie jest w stanie sprostać obecnemu wydarzeniu. Istotnie bowiem przekracza granice największego zdumienia fakt, że znamię owej najświętszej Męki, od dawna schowane pod ziemią, przez tak długi szereg lat pozostawało w ukryciu, dopóki nie zabłysło na nowo Jego sługom w chwili, kiedy odzyskali wolność dzięki obaleniu wspólnego wroga ludzkości. Bo gdyby nawet zeszli się w jednym i tym samym miejscu wszyscy ci, którzy na całym świecie cieszą się opinią mędrców i gdyby zechcieli powiedzieć coś, co byłoby na miarę tego przeżycia, nie będą się chyba na to mogli odważyć choćby i w najskromniejszym zakresie. Świadectwo w postaci tego cudu o tyle przekracza wszelką zdolną do ludzkiego rozumowania naturę, o ile rzeczy niebieskie, jak wiadomo, przerastają swą potęgą wszystko, co się wiąże z człowiekiem. Dlatego też stawiam sobie zawsze ten sam, pierwszy i jedyny cel przed oczyma, ażeby tak jak to świadectwo prawdy codziennie wskazuje na siebie w coraz to nowych cudach, tak samo i dusze nas wszystkich stawały się coraz to bardziej gorliwe w zachowaniu świętych przykazań, rozbudzając w sobie cnotę rozsądnego umiaru i jednakowej u wszystkich życzliwości.” – koniec cytatu Konstantyna („Historia kościelna” – Sokrates Schlastyk str. 97).

Siedemnaście, a może i osiemnaście wieków niepodległości, a tu i teraz, ponownie przywracają wspólnego wroga ludzkości do władzy ! Okupacja Polski trwa, wkracza w kolejną fazę. Pojawiają się nowi medyczni „urbanowie”, zwodzący tych którzy „nie zmienili myślenia” – „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” Ew. Marka 1-15 – nawracajcie się” – w oryginale użyte słowo to: μετανοέω (metanoio) – Według Słownika Popowskiego znaczenie jest następujące: „zastanawiać się (po fakcie) , zmieniać myśl, odwracać myśl od czegoś”, a w dalszym przekształceniu znaczeniowym można to tłumaczyć jako: „żałować, nawracać się”, dlatego „A mówiąc: Wypełnił się czas i przybliżyło się królestwo Boże: zmieniajcie myślenie, i wierzcie Ewangelii.” – przekład dosłowny.

Linki:

Znakomite kazania Ks. Natanka w sprawie „Nowego Kościoła antypapieża BerGoga” i tajemnicy „ołowiu” – „ciężkiej” wiary Antychrysta, wychodzącej z Watykanu !

Jan Pospieszalski UJAWNIA prawdziwe oblicze sanitarystów! Wiemy co prof. Horban pisał w SMS-ach

Jasnowidz Jackowski trafnie przepowiedział rozpad PiSu i upadek polskiej gospodarki ?! Czy już niedługo koniec Narodu i państwa ?

Globalny spisek Covid-19 rozwali PiS w drobny mak ? – czas na modlitwę różańcową do granic !

O tym kazaniu wspominaliśmy, to tam jest diagnoza Ks. Natanka o straszliwej sytuacji istot zrodzonych z wody, mieszkających w Polsce !

BOLSZEWIA ILUMINACKA NWO ZAATAKOWAŁA KS. NATANKA ZA UJAWNIENIE PRAWDY O ŚMIERCIONKACH I HYBRYDACHNWO

Inny wymiar którego doświadczył Ks. Natanek (Stacje telewizyjne Antychrysta piorą mózgi wszystkim!!)

MEDIA BYŁY PRZEKUPIONE

 

Ekumenizm z piekła rodem w Argentynie ! Unia 5 Religii ?

Dobre 12
Złe 1

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *