Cudownie wtajemniczony Kościół katholikos, tak by można się było „wspinać”, razem z „kluczami”

Dla wszystkich tych, którzy zajmują się zagadkowymi „Kluczami”, wspominanymi u Mateusza 16:19 „Dam ci klucze Królestwa Niebios.„, jest oczywistym, że najbardziej wtajemniczonym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich jest Kościół katolicki kosmiczny i megalityczny ! We wszystkich prądach myślowych elita mędrców katolickich przoduje, mówimy tu o prawdziwych (świętych) 'megalitomaniakach’, jak wspominany/pokazywany wielokrotnie na naszych łamach, największy światowy znawca tych zagadnień – polski zakonnik i jednocześnie profesor.

Musimy bardzo to podkreślić, badanie Świętej (megalitycznej) Nauki Zbawiciela – Logosu –  to sprawa szalenie trudna, pochłania całe ludzkie życie, dlatego do tego typu przedziwnej super Nauki należy podchodzić z najwyższą ostrożnością – „Twoje napomnienia są przedziwne, dlatego przestrzega ich moja dusza.„. Księga Psalmów 119:129 Duchowe symbole, z pewnością zaprojektowane/skonstruowane w postaci zdań Pisma, przypowieści, alegorie oraz ponad dosłowne nurty rozumienia kodu Biblii, są dla wielu z nas zakryte/zakodowane. Oprócz znajomości prac świętych Kościoła, należy często pokornie prosić o łaskę Ducha Świętego, by choć troszkę poznać cudowną wzniosłą duchowość Zbawiciela.

Wspominaliśmy o tej WZNIOSŁEJ Nauce Jezusa przykładowo w tekście pt.: „Schodzenie i wchodzenie na góry – II część Biblii subtelnej„, tam też sugerowaliśmy inne jeszcze rozumienie niektórych ustępów Biblii. To znaczy tych, na które należy się „wspinać„, dlatego zaprezentujemy teraz cytat ze starożytnego mistrza chrześcijaństwa: „Pan jednak obiecuje otworzyć nie tylko usta Mojżesza, lecz również usta Aarona, bo i o nim powiedziano: „Ja otworzę usta twoje i jego usta i pouczę was, co winniście czynić”(Wj 4, 15). Aaron bowiem „spotkał się”(Por. Wj 4, 27) z Mojżeszem i wyszedł z Egiptu. Gdzie się z nim spotkał, w jakim miejscu? To bardzo ważne, gdzie się spotyka z Mojżeszem ten, czyje usta mają być otwarte przez Boga. Pismo powiada: „Spotkał się z nim na górze Boga„(Wj 4, 27). Widzisz, że słusznie zostają otwarte usta tego, który może się spotkać „na górze Boga„. Piotr, Jakub i Jan wstępują na górę Boga, aby mogli ujrzeć przemienionego Jezusa i zobaczyć wraz z nim w chwale Mojżesza i Eliasza.

A zatem, jeśliś nie wstąpił na górę Boga i nie spotkał się tam z Mojżeszem, to znaczy jeśli nie wspiąłeś się na wzniosły sens Prawa, jeśli nie wzniosłeś się na szczyt duchowego pojmowania, to Pan nie otworzył ust twoich. Jeśli pozostałeś na dole, przy sensie literalnym, jeśli splatasz tekst historyczny z żydowskimi opowiadaniami, to nie spotkałeś się z Mojżeszem na górze Boga, Bóg nie otworzył ust twoich i nie pouczył cię, co masz mówić. Gdyby więc Aaron nie spotkał się z Mojżeszem na górze, gdyby nie ujrzał jego wzniosłego i wysokiego sensu, gdyby nie przejrzał jego wzniosłego znaczenia, to Mojżesz nigdy by mu nie powtórzył słów Bożych i nie przekazałby mu mocy znaków i cudów ani nie uczyniłby go współuczestnikiem wielkiej tajemnicy.” – koniec cytatu.

Linki:

Wstęp do Esencjalizmu biblijnego

Czy już powinniśmy uciekać w góry ? – „kto czyta niech rozumie”

Tajemnice biblijnych psyche [ψυχή] joginów

Kosmiczne symbole Biblii – gdzie jest „pole” ? – część I

Kosmiczne symbole Biblii, medytacja tajemnicy, część III

Chrześcijańska medytacja zasłony kodu Biblii

Inne wymiary: abyssos, Tritos uranos, albo Boska osobliwość Stwórcy jako rzeczywistość natury

Jak państo pamiętają niektórzy, uwikłani w historyczno-cielesne rozumieni Biblii nie mogą przyjąć „Megalitycznej interpretacji zmieszania 2:43

Ponadświatowe intelekty, Matka Boża Anielska oraz Tritos Uranos

Polski duchowy ruch oporu przeciw organizacjom dwóch trójkątów

Cudowna akcja rabina Zev Porata przy Ścianie PŁaczu

Dobre 19
Złe 5

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *