Czy istnieje prawdziwy kod Biblii ? To pytanie na przestrzeni tysięcy lat dręczyło wielu ludzi zajmujących się Świętym Nadprzyrodzonym Przekazem. Jeżeli takowy istnieje i jest zaszyfrowany, to kto i za pomocą czego może go odkodować ? Czy przyszłe kwantowe komputery mogą stać się takim narzędziem, czy potrzeba będzie do tego także Ducha Świętego chrześcijan ?

Księga Liczb lub Czwarta Księga Mojżeszowa jest czwartą księgą Tory, a tym samym Starego Testamentu i Biblii. W języku hebrajskim przyjmuje się nazwę Bemidbar – במדבר („na pustyni„), od pierwszych słów księgi, w innych językach (za pośrednictwem Septuaginty i Wulgaty) przyjęła się nazwa „Księga Liczb”, ze względu na częste tajemnicze wymienianie różnych liczb. Duchowa, a zarazem ortodoksyjna tradycja żydowska i chrześcijańska przypisuje spisanie księgi Mojżeszowi, takie podejście jest prawidłowe i zgadza się w bardzo wielu miejscach z odkryciami historycznymi, archeologicznymi i geologicznymi ! o tym pisane było na Argonaucie na przykład tutaj.

Większość dzisiejszych niewierzących, sprowadzonych na manowce bądz zagubionych biblistów jest zwolennikami pochodzenia tekstu z wielu źródeł, zredagowanych ostatecznie w jedną księgę. Ta wręcz szatańska idea nazwana została „teorią zródeł” Nie będę się tu teraz zbytnio rozwodził nad tymi, którzy propagują zło takiego poglądu. Jeżeli Tora miała by być jakiegoś rodzaju historycznym zlepkiem, to takie podejście przekreśla całe chrześcijaństwo, to przekreśla prawdę, że Pismo jest natchnionym Słowem Boga, danym w nadprzyrodzonym zdarzeniu Góry Synaj oraz stałym dalszym kontakcie z tą Wszechmocną Istotą.

„…Pan powiedział do Mojżesza: «Idź do ludu i każ im się przygotować na święto dziś i jutro. Niechaj wypiorą swoje szaty  i niech będą gotowi na trzeci dzień, bo dnia trzeciego zstąpi Pan na oczach całego ludu na górę Synaj. Oznacz ludowi granice dokoła góry i powiedz mu: Strzeżcie się wstępować na górę i dotykać jej podnóża, gdyż kto by się dotknął góry, będzie ukarany śmiercią. Nie dotknie go ręka, lecz winien być ukamienowany lub przebity strzałą. Człowiek ani bydlę nie może być zachowane przy życiu. Gdy zaś zagrzmi trąba, wtedy niech podejdą pod górę…” Wyjścia 19:10

Kontakt z innym wymiarem oraz z Bytem Duchowym Stwórcą musi następować w specjalnych warunkach. Człowiek obecnie oraz w starożytności zbliżający się do innej rzeczywistości, która jest Niebem, musi się oczyścić oraz wstrzymać od kontaktów seksualnych ! Takie zachowania prowadzą także do wzmocnienia cywilizacyjnego danej grupy społecznej bądz kulturowej zamieszkującej tą planetę:

„…Wtedy Mojżesz zstąpił z góry i nakazał przygotować się ludowi. I wyprali swoje szaty. Później powiedział ludowi: «Bądźcie gotowi za trzy dni i nie zbliżajcie się do kobiet…” Wyjścia 19:14

Chrześcijaństwo to jedyna religia nie pochodząca od Istot (Elohim)/Istoty ludzkiej/ch, w której ludzie znajdują prawdziwe duchowe podstawy swojego życia. To właśnie ta obiektywna właściwość żydowskiej religii sprawia, że jest ona wyjątkowa. To właśnie czyni chrześcijaństwo jedynym w swoim rodzaju kulturowym czynnikiem ludzkości, który może być uznany za element pobudzający kulminację każdego innego przejawu postępu w historii ludzkości od momentu Boskiego Kontaktu na Górze Synaj.

Cytowany wcześniej urywek z Ks. Wyjścia 19:10 w kolejnej fazie ujawnia następne tajemnicze zdarzenia „Nadprzyrodzonej Transmisji„:

„…Mojżesz wyprowadził lud z obozu naprzeciw Boga i ustawił u stóp góry. Góra zaś Synaj była cała spowita dymem, gdyż Pan zstąpił na nią w ogniu i uniósł się dym z niej jakby z pieca, i cała góra bardzo się trzęsła. Głos trąby się przeciągał i stawał się coraz donośniejszy. Mojżesz mówił, a Bóg odpowiadał mu wśród grzmotów…” Wyjścia 19:17

Wydaje się, że Żydzi słyszeli głos Boga, odpowiadający Mojżeszowi i nakażujący mu, ale nie rozumieli, co Bóg mówił do niego. Dlatego Stwórca przekazał Mojżeszowi słowa, o których mowa potem w tym fragmencie: „…Bóg powiedział do Mojżesza: Zejdź, ostrzeż lud, aby nie przedarli się do Boga, by zobaczyć, bo wielu z nich zginie” oraz: „…Bóg mu odpowiedział: Zejdź. Wejdziesz tylko ty i z tobą Aaron. A kapłani i lud niech nie przedzierają się, żeby wejść do Boga, aby ich nie zniszczył…”

Sinai

Niektórzy wyjaśniają, że Żydzi byli przerażeni głosem szofaru, czyli Boskiej trąby, który się wzmagał, Mojżesz powiedział do nich: ’skupcie uwagę, bo teraz usłyszycie głos’ Czy rzeczywiście Coś ’wylądowało’ na Górzy Synaj ?! Wydaje się ,że niekoniecznie było to ’lądowanie’, o którym opowiadają ufolodzy, zajmujący się „tłumaczeniem” Biblii na język nauki o istotach z pojazdów dyskoidalnych NOL. Przedstawiam państwu tekst uznanego wybitnego żydowskiego mędrca Rashiego, w którym wyjaśnia nam, iż na Górze Synaj została „otwarta bramado lub z innego wymiaru:

„…Bóg objawił się na górze Synaj – Dosłownie ’zszedł’. Mógłby ktoś pomyśleć, że Bóg faktycznie zszedł na nią. Aby nauczyć nas, że tak nie jest, Tora mówi: „mówiłem do was z nieba” (Ks. Wyjścia 20:19). Słowa te uczą nas, że Bóg nagiął niższe i wyższe nieba i rozpostarł je nad górą jak prześcieradło na łóżku, a Tron Chwały osiadł na nich…”

Ponieważ Święty Przekaz Tory jest prawdziwy, a Ten co go dał Mojżeszowi jest Istotą Nadprzyrodzoną, to należy się zastanowić dlaczego w Księdze Liczb mamy tak ogromną ilość DANYCH liczbowych ?! Stwórca musiał umieścić tam coś bardzo ważnego ! Możliwe że są to dane dla przyszłej ludzkości pozostałej, na przykład po pochwyceniu chrześcijan, lub po jakiejś katastrofie, by ta mogła się uratować w wyniku planetarnego zagrożenia ? Wszyscy prawdziwi bibliści są zgodni, że Cała Bibliia, w tym i Tora, odnosi się do Chrystusa. Ciągi liczbowe mogą więc mieć związek z przyszłością ludzkości, gdzie ktoś mógł by chcieć „nawiązać kontakt” z wyższymi formami bytu, przemienionymi (chrześcijanami) podczas pochwycenia, znajdującymi się już w innym wymiarze, w Niebie (Pokoju/mieszkaniu) ?

( „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem… Ew. Jana 14:2)

Pochwycenie

O ile tekst Ks. Liczb tłumaczony i ułożony w „całość gramatyczną” standardowej Biblii ’jakoś daje się czytać’, to sprawa oryginalnego hebrajskiego przekazu wygląda jeszcze dziwniej ! Oto prezentowany poniżej niewielki urywek, który sprawia wrażenie jakby był jakiegoś rodzaju specjalnym odczytem-przekazem cyfr, występuje tam bardzo wiele powtórzeń, na co zwracali i ciągle zwracają uwagę badacze, czytany dosłownie tak jak jest napisany w języku hebrajskim powoduje, że Tora staje się jeszcze bardziej tajemnicza. Starożytni Izraelici, a tym bardziej uczony Mojżesz wiedzieli o tym, by przekazać kolejnym pokoleniom zasadę dokładnego przepisywania Tory ! Do tego celu stosowali zliczanie liter zawartych w przepisywanych kopiach. Ilość liter musiała się zgadzać w kazdym kolejnym egzemplarzu ! (Przypominam, że poniższy tekst czyta się od prawej strony do lewej):

Ks.-Liczb

Kod Biblii to teoria głosząca, że w tekście hebrajskim Biblii zaszyfrowano wiele informacji dotyczących m.in. historii świata. Teoria ta ma związek z praktykami kabalistycznymi i jest oparta na analizach gematrycznych. Czym zatem jest gematria ? Samo słowo gematria pochodzi od greckiego słowa geometria. Istnieje kilka form gematrii, między innymi „objawiona” i „mistyczna”. Isaac Newton podawany jest jako odkrywca kodu biblijnego. Dzisiaj głównym jego propagatorem jest Michael Drosnin. Jak pisze Drosnin, „przez trzy tysiące lat kod Biblii pozostawał ukryty. Teraz dzięki komputerom, został rozszyfrowany i może odsłonić naszą przyszłość.”

Tak, to prawda. To rozwój techniki, technologii, to powstanie komputerów, umożliwiły ponowne „odkrycie” kodu i zawartych w Biblii dramatycznych wydarzeń, które wciąż są przed nami. Drosnin w trakcie jednej z rozmów przeprowadzonych w Izraelu z E. Ripsem, zapytał matematyka czy, jego zdaniem, będziemy kiedykolwiek w stanie odczytać biblijny kod w całości. Rips odpowiedział: „Nie mamy klucza. Tej zagadki nie możemy rozwiązać nawet za pomocą najpotężniejszych współczesnych komputerów.” Sytuację mogą jednak zmienić komputery kwantowe. Być może już za niedługo będziemy mieli sprzęt bazujący na nadprzewodzących kubitach – najmniejszych układów kwantowo-mechanicznych potrzebnych do konstrukcji komputera kwantowego.

Podstawowymi elementami budowy kwantowego komputera są kwantowe bramki logiczne. Kwantowy bit, tzw. kubit, zgodnie z prawami mikroświata nie będzie miał ustalonej wartości 1 lub 0, tak jak bit w standardowym komputerze. W trakcie obliczeń będzie się znajdował w jakimś stanie pośrednim. Rządzi tym prawo prawdopodobieństwa, podobnie jak położeniem elektronu w atomie. Kubit jest kwantową superpozycją zera i jedynki. Pojedynczy wynik obliczeń komputera kwantowego będzie niepewny. Istotne staje się wykonanie całej serii obliczeń i dopiero ich średnia wartość z dużą dokładnością określi prawidłowy wynik – tym dokładniejszy, im więcej komputer dokona obliczeń. Kubit niesie w sobie naraz o wiele więcej informacji niż zero-jedynkowy bit. Dlatego jest w stanie wykonać równolegle wiele obliczeń.

Kubitami są cząstki elementarne, np. fotony lub elektrony. Pierwsze realizacje kontrolowanych obliczeń kwantowych zaprezentowano w 1995 roku. Jednocześnie w kilku ośrodkach udało się skonstruować kwantowe bramki, które przetwarzałyby kubity. Grupa prof. H. Jeffa Kimble’a z Kalifornijskiego Instytutu Technologii w Pasadenie posłużyła się atomem cezu złapanym w optyczną pułapkę pomiędzy lustrami (rolę kubitów grały fotony o różnej polaryzacji). Z kolei grupa Chrisa Monroe z Narodowego Instytutu Standardów i Technologii w Boulder w Kolorado wykorzystała atom berylu oświetlany światłem lasera. Jeszcze inną bramkę kwantową, wykorzystując atom rydbergowski, stworzył zespół Serge’a Haroche’a z francuskiego Ecole Normale Superieure.

2010_screenshot08

Kolejny raz okazuje się, że światło i geometria mają znaczenie ! Czy komputery kwantowe będą mogły rozwikłać zagadkę z Ks. Liczb, z Biblii ? Komputer kwantowy, mimo że wykorzystywałby inne właściwości fizyczne niż klasyczne komputery, nie umożliwiałby rozwiązywania nowej klasy problemów. Każdy problem rozwiązywalny przez komputer kwantowy może zostać rozwiązany przez komputer klasyczny. Jednak dzięki specyficznym własnościom komputerów kwantowych pewne problemy można byłoby rozwiązać znacznie szybciej, co w praktyce znacznie poszerzyłoby zakres problemów do jakich mogą być użyte komputery. Klasycznym przykładem jest tutaj algorytm faktoryzacji Shora, służący do rozbijania liczb na czynniki pierwsze. Wykonanie podobnego algorytmu dla kilkudziesięciocyfrowych liczb na współczesnych komputerach przekroczyłoby średnią długość życia człowieka, a dla liczb jeszcze większych – czas istnienia wszechświata. Na komputerach kwantowych możliwe byłoby wykonanie tych operacji w bardziej realnym okresie.

2001-dead-room

Idea kwantowego komputera też ma swoje słabe strony. Najpoważniejsza z nich nazywa się dekoherencją. Polega ona na tym, że stany kwantowe będące superpozycjami stanów stacjonarnych są nadzwyczaj nietrwałe. Pod wpływem oddziaływania czynników zewnętrznych układ „wypada” ze stanu superpozycji i „przeskakuje” do jednego ze stanów stacjonarnych. Dokonuje się to w ciągu drobnego ułamka sekundy. Nawet najmniejszy kontakt z otoczeniem może wpłynąć na wynik pomiaru. Jednym z testowanych sposobów na rozwiązanie tego problemu jest przetrzymywanie atomów w pułapkach magnetycznych i sterowanie nimi za pomocą impulsów światła laserowego. W 2012 roku udało się stłumić dekoherencję na ok. 2 sekundy w temperaturze pokojowej. Rok później czas ten wyniósł 39 minut.

28-hal1

Proszę zwrócić uwagę na wyłuszczone zdanie o „fluktuacjach” tego kwantowego komputera, każdy ’najmniejszy kontakt z otoczeniem’ ! I tu jest klucz do możliwego rozwiązania zagadki kodów Biblii ! Co jeśli będzie potrzebny „kontakt” z uduchowioną istotą, z Duchem Świętym obecnym w chrześcijanach, tak by nadać tym przyszłym super komputerom/owi specjalnego „impulsu odkodowującego” ?! Dekoherencja zakłada oddziaływanie obiektu z otoczeniem w sposób nieodwracalny w sensie termodynamicznym (entropii) co niszczy interferencję między danym obiektem i otoczeniem. Innymi słowy dekoherencja eliminuje ewentualne splątanie układu kwantowego z otoczeniem. Dekoherencja może być rozumiana jako utrata informacji o układzie wskutek jego oddziaływania z otoczeniem, dlatego możliwe, iż będzie potrzebny duchowy kontakt/wpływ na przyszły super komputer kwantowy posiadający jakiś rodzaj AI (Artificial Intelligence), podobnie jak w decydującym momencie „Odysei 2010„, gdy HAL 9000 otrzymał polecenie od „pochwyconego” – zespolonego z kosmicznym bytem. W tym temacie polecam artykuły Argonauty: http://argonauta.pl/biblijne-kody/ oraz „Boskie Tchnienie

Cosmic-Codes-OS-9781578212552

Linki:

Nadprzyrodzona transmisja część I

Sny mieszkańców cienistej krainy

Wstęp do Esencjalizmu biblijnego

„bez przypowieści nic im nie mówił” !!!

Globalne przemiany alchemików – tajemnica Piątego Elementu

Kontakt z Niebiańską Inteligencją, z „gwiazdami” – część II

Zagadka natchnienia i symboli Tolkiena

Dwadzieścia lat poszukiwań odkrywcy piątego elementu…

Kosmiczne symbole Biblii – gdzie jest „pole” ? – część I

Kosmiczne symbole Biblii, medytacja tajemnicy, część III

Góra ognia – poszukiwania prawdziwej góry Synaj cz.1 z 5

We Were Warned TORAH Code 2012

https://www.youtube.com/watch?v=rbheru2qj8Q

Podróż w czasie Ala Bieleka do roku 2137 i 2749 [PL] [FULL]

TORAH CODES End to Darkness

https://www.youtube.com/watch?v=ocosEzgy6Bc

Dobre 13
Złe 7

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *