Jeżeli będziemy posłuszni Mesjaszowi „komando 447” nic nam nie zrobi !

Pomiędzy Izraelem a Polską toczy się tajemnicza i nigdzie nie rejestrowana wymiana zdań. W sferze medialnej czasami przybiera na sile. W każdym z istniejących na świecie państw istnieją grupy ekstremalne – ludzie opętani. Nie inaczej jest w przypadku Izraela i Polski. Ekstremiści (z zainstalowanymi w ich wnętrzach duchowymi istotami) będą starać się doprowadzić do konfliktu, a w przypadku ustawy 447, ze strony określonych bractw, do przejęcia całej Polski i zaprzęgnięcia nas w niewolnicze dyby. Polskojęzyczny rząd PiSu jest w tej kwestii bardzo słaby, dlatego musi mieć w sejmie pomoc – Konfederację ! Jeśli Niebo Boga Jezusa i sam Zbawiciel nam nie pomoże, to możemy mieć ze strony „szwindlu 447” wielkie problemy.

Sprawa ustawy 447 ma drugie i trzecie dno ! Duża część dzisiejszych religijnych Izraelitów to wyznawcy „Wiary Mojżeszowej”, nadzorowanej przez rabinów, oczekujących na mesjasza. Dla wyznawców judaizmu Jezus (Jeszu, Jeiszu), lub Nazarejczyk (Ha Nocri) nie jest Mesjaszem, a jego poglądy i misja, według judaizmu rabinicznego (talmudycznego), nie są zgodne z przepowiedniami proroków, co jak państwo pamiętają, znakomicie obala rabin Zev Porat ! Większa część żydowskiej kasty Sanhedrynu wątpi, że Jezus był postacią realną i historyczną. Ci najbardziej zacięci dostają szału na samo Jego Imię.

Należy przy tym wspomnieć o bardziej rozumnych „synach Tory”. Można wskazać takich myślicieli judaizmu, którzy na postać Jezusa spoglądali w pewnym sensie bardziej przychylnie. I tak np. Majmonides w Miszne tora twierdził, iż Jezus niejako przygotowywał drogę dla właściwego Mesjasza (Hilchot melachim u-milchamoteichem 11,4-12). Podobnego zdania był Jakub Emden w komentarzu do traktatu misznaickiego Pirke Awot 4,11, który w Jezusie widział propagatora judaistycznego monoteizmu oraz prawa noachickiego.

Jednym z głównych oskarżeń pod adresem Jeszu (Chrystusa) zawartych w źródłach talmudycznych – pewnych skrajnych grup chcących od nas 300 miliardów dolarów, jest to, że Zbawiciel zwiódł lud żydowski. Za pomocą nieczystych sztuczek i praktyk zmusił go, aby za nim podążył. Podobnie uzdrowienia nie były efektem boskości, lecz produktem czarnej magii. Jako że Jeszu w oczach rabinów był heretykiem i bałwochwalcą, uznali, że zasłużył na śmierć. Przestępstwo popełnił nie według prawa rzymskiego, ale żydowskiego.

Dlatego w Talmudzie znalazł się zapis, że to nie Piłat, ale rabini skazali Jeszu na najwyższy i najstraszniejszy przewidziany ówczesnym prawem żydowskim wymiar kary. Został rzekomo ukamienowany, a jego ciało powieszono na drzewie i wystawiono na widok publiczny. Następnie, przed zapadnięciem zmroku zdjęto je z drzewa i pochowano. Według twórców Talmudu zmartwychwstanie nie miało miejsca. Jeszu trafił do piekła, gdzie obok największych wrogów narodu żydowskiego, Tytusa i Balaama, cierpiał wieczyste męki we wrzących ekskrementach, co widzieliśmy wyraźnie w filmie pt.: „Smok jest wściekły – relacja Zev Porata„.

W „Liście do Jemeńczyków” Majmonidesa Jezus wymieniony jest jako jedna (obok św. Pawła i Mahometa) z osób, usiłujących zmusić Żydów za pomocą podboju i kontrowersji do porzucenia ich wiary. Jezus nazwany jest nieślubnym synem poganina i Żydówki, który „omamił” ludzi, że jest prorokiem i Mesjaszem, aby anulować „prawa Boga” i zniszczyć judaizm. Jego plany starali się udaremnić „błogosławieni mędrcy”, skazując Jezusa. Majmonides podkreśla, że Jezus nie spełnił proroctw, dotyczących Mesjasza.

Podobnych „dzieł”, oczerniających prawdziwego Mesjasza Jezusa, ze strony Judaizmu jest sporo. Tego typu propaganda przyniosła swoje owoce. Naszym zdaniem są to grupy chcące uczynić z wyznawców Jeszui niewolników, lub/i doprowadzić nas do gospodarczej rozpaczy, co z kolei doprowadzi do rozpadu i asymilacji spacyfikowanego gospodarczo społeczeństwa, będącego przygotowaniem/poddaniem całej planety „Nowemu Mesjaszowi(NWO)„. Dlaczego grupu nacisku 447 nie wierzą w prawdziwego Mesjasza Jezusa Pana ?

Teolodzy judaizmu uważają, w oparciu o ich specyficzną interpretację, iż Jezus nie może być Mesjaszem, ponieważ nie wypełnił proroctw Izajasza i Ezechiela, co na przestrzeni wieków obalili liczni teolodzy i nawróceni rabini, co ciągle obala wspomniany Zev Porat. Dodatkowym strasznym argumentem, przemawiającym za bardzo realnym zagrożeniem ze strony „komando 447” jest pogląd o użyciu ich jako kary/rózgi na moralnie zdezelowaną część Polaków, opętanych nowoczesnością i postępem zachodnich demonicznych UFO społeczeństw.

W tym kontekście należy podkreślić pewne pięć słów, jakie wypowiedział prawdziwy Mesjasz Jeszua do św. Faustyny:  „Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje.” (Dzienniczek. 1732) Mamy więc tam „jeżeli” ! Czy jesteśmy posłuszni ? Jeżeli będziemy, to „komando 447” nic nam nie zrobi, obronimy się z pomocą Ducha Świętego, Matki Boskiej, modlitwy różańcowej i Konfederacji…

Linki:

Jakie stereotypy krążą o Polakach w Izraelu

Czy Polska zostanie wywyższona w potędze i świętości ? – Aktualizacja 24.08.2018

Smok jest wściekły – relacja Zev Porata

Szatańsko iluminacki atak na Watykan i Polskę – Lisicki, Natanek

Wybory do Parlamentu 2019 – Alert Bezpieczeństwa czy Manipulacja.

https://www.youtube.com/watch?v=6FaNO9uafY8

Co Żydzi sądzą o Polakach? „Oni wiedzą, że nie było polskich obozów zagłady” – Rozenfeld i Witt

Wielka mobilizacja Konfederacji! Ostatnie chwile kampanii wyborczej! J. Bodakowski, K. Smuniewski

https://www.youtube.com/watch?v=bl0a0Dm9JgI

PILNE! Stanisław Michalkiewicz u Łukszy! Ostatni komentarz przed wyborami! Na kogo zagłosują Polacy?

https://www.youtube.com/watch?v=-CHTZ0M4n3Q

Kazanie wyborcze Ks. Natanka o wyborach w cieniu iluminatow sterujących ludzkimi mózgami

Uwaga ! W Watykanie powstała nowa religia – prof.Roberto de Matei

Powiązania Kaczyńskiego z masonerią | M. Ziętek-Wielomska

Braun u Roli o wygranej z TVP, Noblu dla Tokarczuk, PiS, kampanii Konfederacji i operacji „WOŁGA”!

https://www.youtube.com/watch?v=rdQ1SFiA0nQ

Dobre 12
Złe 1

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *