Izrael dotyka innego wymiaru w momencie walki z hamasem w roku 2023 ? Czy jesteśmy świadkami realizacji potężnej globalnej przepowiedni? Ale której ?!

Na przełomie listopada i października, kiedy Izrael oswobadza się z ucisku islamskiego, prowadząc akcję oczyszczania Ziemi Świętej z obcych sił (demonicznych), obcej religii, należy zastanowić się nad niesamowitym biblijnym przełomem jaki to spowoduje, albo może spowodować. Dokładne badanie przepowiedni biblijnych w połączeniu z analizą obecnej sytuacji polityczno-duchowej, może człowieka wznieść na wyższy poziom duchowy, a nawet spowoduje niesamowite doświadczenia mistyczne! Jednym z najbardziej zaawansowanych, obecnie żyjących badaczy przepowiedni biblijnych, jest doktor Ken Johnson. Jego super szeroka przestrzeń badawcza Zwojów z Qumran jest cudowna. Jak pamiętacie odkrył prawdziwy kalendarz, prawdziwych proroków, pierwszych uczniów Chrystusa, który objawiał się im w postaci „Mistrza Sprawiedliwości”.

 

Nic się nie da zrozumieć z tego wszystkiego, z tego co siędzieje w Izraelu, z niwidocznej inwazji Goga i Magoga, bez kluczy jakimi dysponuje Duch Święty, posłany nam przez Zbawiciela, bez modlitw, zwłaszcza katolickich i bez nauki Ojców Kościoła, co troszeczkę staraliśmy się wam tu prezentować, jdnocześnie sami się dokształcając. Jednak obecna akcja jaką widzimy w Izraelu, musiała być zatwierdzona w Niebie, nic takiego nie mogło się wydarzyć bez mocy Boskich, bez pozwolenia Tronów Władz, Zwierzchności i Panowań ! Piszemy to w nocy, kiedy medytujemy i myśli biegną ku przepowiedniom, jak je rozumieć, co się stanie gdy Izrael wypędzi islam i będzie wolny, czy im się uda ?! W którym momencie Biblii się znajdujemy ?! Kiedy i czy rozpoczną budowę III Świątyni ?! („Archeologiczna sensacja, Żydzi mogą budować Trzecią Świątynię !„)

 

Czekamy z niecierpliwością ! Jeśli by się udało oczyścić Ziemię Świętą z islamu, to będą mogli rozpocząć realizację któregoś z biblijnych etapów, ale którego ?! Kluczowym miejscem, o które biją się Izraelici, którego nie widać w realcjach telewizyjnych jest „Wzgórze świątynne”! Tradycja żydowskiego Midrasza utrzymuje, że jest to miejsce, z którego świat rozwinął się do swojej obecnej postaci. To właśnie tutaj Bóg zebrał ziemię, która została użyta do stworzenia pierwszego człowieka, Adama. Zgodnie z Hagadą w Talmudzie, świat został stworzony ze skały, będącej później fundamentem Świątyni. Według tradycji, na szczycie wzgórza, na tej właśnie skale Abraham ofiarował swojego syna Izaaka (Księga Rodzaju 22,2 i 14). Abraham nazwał wzgórze górą Moria. Talmud podaje, że jest to inna nazwa Wzgórza Świątynnego.

Za jakiś czas, kiedy Izrael wygra, i kiedy oczyści swoje święte Miejsca z islamu, będziemy mogli ocenić czy uda się jeszcze przed rokiem 2075 wybudować III Świątynię dla istoty z innego wymiaru. Na chwilę obecną trzeba się zagłębić w medytację i mistykę związaną z przepowiedniami „Nauki Tego, który Go posłał„, może Bóg ześle jakieś odpowiedzi, albo podpowiedzi, gdzie się znajdujemy na skali kosmicznego czasu, przed kulminacyjnym rokiem 2075. Wszystko co ma związek z proroctwem musi być rozpatrywane w oparciu o Maszijaha Yeshuę, i Jego Świątynię, bez tego kontekstu nic się nie odszyfruje: ,,Ale mówię wam, że tutaj jest coś większego niż świątynia” (Mt 12.6). Może trzeba by się zastanowić dodatkowo nad wizją Ojca Klimuszki…? Może mieć związek z obecną globalną sytuacją…, z „morzem„.

Linki:

Mistyczne przepowiednie duchowych Inteligencji z innych wymiarów oraz niezwykle subtelna i zaawansowana św. Nauka Logosu – („I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie.”)

Archeologiczna sensacja, Żydzi mogą budować Trzecią Świątynię !

Sensacja biblijnej archeologii – kosmiczny rok 6000 zacznie się w 2075 !

Gog i Magog – polityczna czy duchowa tajemnica ? Kiedy się zmaterializuje, i czy ludy iluminacko-niemieckie będą w niej uczestniczyć ?

Biblijna archeologia kosmicznej daty roku 6000 potwierdzona przez znawców zwojów !!! – Ken Johnson

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *