Globalne wydarzenia potwierdzają powtórne nadejście Jezusa ?

Nikt nie wie kiedy przyjdzie powtórnie Jezus. Większość biblistów powiedziałaby, że Jezus będąc teraz wywyższony w niebie, zna czas swojego przyjścia, jednak my tego nie wiemy. Czy odliczanie przed powtórnym przyjściem Jezusa już się  rozpoczęło ? Czy jakieś przepowiednie mogą na to wskazywać ?

Ew. Mateusza 24:36-44 stwierdza: „A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec […] Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie […] Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.”

Poza tym, jest także fragment z Dziejów Apostolskich 1:7 który stwierdza: „Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił.” To były słowa, jakie wypowiedział Jezus, gdy uczniowie zapytali go czy zamierza on w tamtym czasie odnowić królestwo Izraela. Z kolei to wydaje się potwierdzać przesłanie Ew. Mateusza 24. Nie potrzebujemy znać dokładnego czasu przyjścia Jezusa. Ale pojawia się również pytanie odnośnie tego do którego powrotu odnosi się ten fragment. Czy mowa jest tutaj o Pochwyceniu czy Powtórnym Przyjściu? O którym powrocie nie będziemy nic wiedzieć, a może o nich dwóch? O ile Pochwycenie jest czymś nieuniknionym i tajemniczym, to czas Powtórnego Przyjścia prawdopodobnie może być poznany na podstawie proroctwa o końcu wieków.

Teachings_of_Jesus_38_of_40._the_rapture._one_in_the_field._Jan_Luyken_etching._Bowyer_Bible

Czas przyjścia Jezusa i końca wieków nie zostanie przez nas poznany. Pismo Święte nigdzie nie zachęca nas do tego aby określać jakąś datę. Czytamy jednak: „czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie”. Dlatego powiedziane jest bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Siła słów Jezusa zmniejsza szansę na to, że ktoś w przyszłości będzie w stanie określić czas kiedy On powtórnie przyjdzie. Jeśli znalibyśmy datę tego wydarzenia to nie potrzebowalibyśmy „czuwać”, czy „być gotowymi.” Zatem pamiętając o przesłaniu z Ew. Mateusza 24:36-44, odpowiedź brzmi: nie; nie jest możliwe, aby ktokolwiek poznał datę przyjścia Jezusa.

Pojawiają się jednak sugestie, iż jakieś sygnały mogą potwierdzać obecny czas jako ten, w którym rozpoczęło się biblijne odliczanie, jak choćby słynna przepowiednia Rabina Kaduriego, czy inne.

Pewna starsza 90-letnia pani z Valdres w Norwegii w 1968 roku otrzymała od Boga widzenie. Ewangelista Emanuel Minos prowadził nabożeństwo w miejscu jej zamieszkania. Spotkał się z nią i ona opowiedziała mu co widziała. Ewangelista wszystko spisał, pani z Valdres była prostą, godną zaufania chrześcijanką, żyjącą na wysokim poziomie duchowym, miała dobrą opinię u wszystkich, którzy ją znali. Oto co widziała:

Widziałam czas przed przyjściem Jezusa i wybuchem trzeciej wojny światowej. Widziałam świat przedstawiony jako rodzaj globusa. Widziałam Europę, jeden kraj po drugim. Widziałam Skandynawię, widziałam Norwegię. Widziałam pewne sceny, które wydarzą się bezpośrednio przed tym, zanim ponownie przyjdzie Jezus, krótko zanim nastąpi ostatnie nieszczęście. Nieszczęście, jakiego dotychczas nie przeżyliśmy.” Kobieta ta wymieniła 4 etapy:

1) Zanim Jezus ponownie przyjdzie i krótko przed wybuchem trzeciej wojny światowej będzie takie odprężenie, jakiego przed tym nie było. Zapanuje pokój między supermocarstwami na Wschodzie i na Zachodzie, i zapanuje długotrwały pokój. (Pomyślcie o tym, że to było powiedziane w 1968 roku, kiedy zimna wojna osiągnęła swój kulminacyjny punkt! E. Minos) W trakcie tego pokojowego okresu w wielu krajach dojdzie do rozbrojenia, również w Norwegii, a my nie będziemy przygotowani do trzeciej wojny światowej. A wojna rozpocznie się w taki sposób, jakiego nikt nie oczekiwał, z całkowicie nieoczekiwanego kierunku.

2) Wśród chrześcijan zapanuje taka letniość, jak nigdy dotąd – odstępstwo od prawdziwego żywego chrześcijaństwa. Chrześcijanie nie będą otwarci na poważne, napominające prorocze zwiastowanie zanim przyjdzie Jezus. Nie będą chcieli słuchać jak dawniej o grzechu i zmianie swego życia. Zamiast tego pojawi się namiastka: Ewangelia dobrobytu. Nadrzędnym celem będzie, aby wiele osiągnąć – coś znaczyć. Dobra materialne i te rzeczy, których nam Bóg na Swej drodze nigdy nie przyrzekł, będą najważniejsze. Kościoły, domy modlitwy i sale zborowe wolnych kościołów będą coraz bardziej pustoszały.

3) Będzie miał miejsce upadek moralny, jakiego nigdy dotąd ta stara Norwegia nie przeżywała. Ludzie żyć będą „na dziko bez ślubu”. (To był rok 1968, a ja nie wierzę że w tym czasie było znane pojęcie współżycia małżeństwa „na dziko”. E. Minos) Nieczystość przedmałżeńska niewierność w małżeństwie będą całkowicie akceptowane i na wszystkie możliwe sposoby usprawiedliwiane. Pojawi się to nawet w chrześcijańskich kręgach i będzie tolerowane. To, co jest wbrew naturze – homoseksualizm, nie będzie uznawane za grzech. Krótko przed przyjściem Jezusa będą takie programy telewizyjne, jakich nigdy dotąd nie oglądaliśmy. (Telewizja dotarła właśnie w 1968 roku do Norwegii. E. Minos) Telewizja będzie przepełniona przemocą, okrutną przemocą tak, że ludzie będą się uczyć mordować, wzajemnie niszczyć, a na ulicach nie będziemy czuć się bezpiecznie. Ludzie będą naśladować to, co widzą.

4) Ludzie z ubogich krajów będą przybywać masowo do Europy. (W 1968 roku o takim napływie cudzoziemców nie było jeszcze mowy. E. Minos) Oni również przyjdą do Skandynawii i Norwegii. Ich będzie tak dużo, że ludzie będą myśleć o nich negatywnie i nieprzychylnie traktować. Będą ich tak traktować, jak Żydów przed wojną. Potem zostanie osiągnięta miara naszych grzechów. I wtedy nagle przyjdzie Jezus i wybuchnie trzecia wojna światowa. To będzie krótka wojna. (Ona to w swoim widzeniu oglądała). Wszystko, co dotychczas widziałam w czasie wojny jest zwykłą zabawą porównaniu do tego, i to skończy się bombami atomowymi. Powietrze będzie tak bardzo zanieczyszczone, że nie będzie można oddychać. To przejdzie przez kilka kontynentów – Ameryka, Japonia, Australia i inne bogate kraje. Woda będzie skażona. Nie będzie możliwa uprawia ziemi.

Wspomniany rabin Kaduri miał widzenie nadchodzącego Mesjasza, na którego z utęsknieniem czekają Żydzi od tysięcy lat. Jego współpracownicy od dawna mówili, że Kaduri miał wizję, podczas której rozmawiał z Mesjaszem. Na krótko przed śmiercią rabin postanowił ujawnić jego imię. W 2006 roku sporządził notatkę która dopiero w rok po jego śmierci mogła być upubliczniona. W notatce wskazał imię oczekiwanego od tysięcy lat Mesjasza. Notatka ta wywołała wielkie zakłopotanie środowisk żydowskich, Kaduri napisał:

„…Yarim Ha’Am Veyokhiakh Shedvaro Vetorato Omdim…”, przekładając to na polski otrzymujemy: „Mesjaszem, który przyjdzie jest Yehoshua, zwany także Yeshua, nam wszystkim znany jako Jezus. Podniesie On ludzi i udowodni, że Jego słowa i prawo są ważne”.

 Szokujące wyznania izraelskiego rabina sanhedrynu !

0001AW81Q0RU0HGS-C116-F4

W swoim opracowaniu na temat sprawy Kaduriego, pan Maziakowski pisze tak:

(…)”Opis Mesjasza – podany na oficjalnej stronie internetowej kaduri.net – zbliżony jest do opisu przyjścia Pana Naszego Jezusa Chrystusa, danego w Nowym Testamencie. „Czy uwierzymy w Mesjasza od razu?” – pyta się rabin Yitzhak Kaduri. „Nie, na początku niektórzy z nas uwierzą w Niego, inni jednak nie. Łatwiej będzie uwierzyć w Niego i podążyć za Nim ludziom nie-religijnym niż ortodoksyjnym. […] Trudno będzie uwierzyć i zrozumieć Mesjasza nawet wielu dobrym ludziom. Przywództwo Mesjasza, który przychodzi w ciele i krwi, jest trudne do zaakceptowania dla wielu. Jako przywódca, Mesjasz nie będzie piastował żadnych stanowisk, ale będzie pomiędzy ludźmi, jak również będzie korzystał z mediów do komunikowania się. Jego panowanie będzie czyste i pozbawione osobistych i politycznych celów. Podczas swego Królestwa, panowały będą tylko Sprawiedliwość i Prawda.”

Rabin Kaduri stwierdza dalej, że “Objawienie Mesjasza przyjdzie w dwóch fazach: w pierwszej będzie potwierdzał swoją pozycję jako Mesjasz, jakkolwiek nie ujawni się. Potem ujawni się niektórym Żydom, niekoniecznie tym uczonym w Piśmie [Torze]. Ujawni się nawet ludziom prostym. Dopiero wtedy ujawni się On całemu narodowi, a ludzie będą dziwili się: ‘Czy to jest ten Mesjasz?’ Wielu będzie znało Jego Imię, lecz nie będzie wierzyło, że ten właśnie jest Mesjaszem”. Pismu Israel Today udostępniono wiele własnoręcznie sporządzonych przez rabina Yitzchak Kaduri manuskryptów. To co natychmiast rzuciło się w oczy specjalistom, była duża ilość symboli przypominających krzyż. Według żydowskiej tradycji, używanie krzyży i krzyżyków jest niedopuszczalne. Jak podkreślają specjaliści, nawet używanie zwykłego znaku plus („+”) jest zabronione, gdyż przypomina on krzyż. Syn rabina Kaduri, rabin David Kaduri zapytany o znaczenie tych licznych zakazanych znaków sporządzonych ręką swego ojca, nie jest w stanie udzielić sensownej odpowiedzi. “To są znaki Anioła” – mówi, lecz przyparty do muru nie znajduje innej odpowiedzi i stwierdza, że nie ma pojęcia. Po chwili wyjaśnia jednak, że jego ojciec miał duchowe spotkania z Bogiem i spotykał w śnie Mesjasza.(…)

To wszystko może także wyglądać na jakiegoś rodzaju przygotowania do przyjścia Antychrysta. Ew. Mateusza 24:23  przestrzega nas słowami: „…Wtedy jeśliby wam kto powiedział: „Oto tu jest Mesjasz” albo: „Tam”, nie wierzcie! Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. Oto wam przepowiedziałem.  Jeśli więc wam powiedzą: „Oto jest na pustyni”, nie chodźcie tam!; „Oto wewnątrz domu”, nie wierzcie!..”

Czy mamy jakiś wpływ na czas nadejścia Chrystusa ? Oczywiście że tak. W Piśmie Świętym jest fragment, który dokładnie o tym mówi. Jego autorem jest św. Piotr: „przez świętość postępowania i pobożność staracie się przyspieszyć przyjście Pana naszego” ( 2 List św. Piotra 3, 12). Nasze dążenie do świętości przybliża przyjście Chrystusa.

Linki:

Szokujące wyznania izraelskiego rabina sanhedrynu !

Izrael oczekuje antychrysta, czy może przygotowuje się na powtórne nadejście Jezusa ?

Podróż młodego Żyda do innego wymiaru – część III wojna światowa

Czy ‚zdarzenia’ opisane w zwoju 1QM rozpoczną się w roku 2016/2017 ?

Ariel Szaron i PRZEPOWIEDNIA wielkiego Rabina Icchak Kaduri

Smok jest wściekły – relacja Zev Porata

Dobre 14
Złe 4

Podobne Artykuły

10 thoughts on “Globalne wydarzenia potwierdzają powtórne nadejście Jezusa ?

  1. Wszystko się zgadza, módlmy się więc , nie ustawajmy w modlitwie sercem , wołajmy MARANATA – PRZYJDŹ JEZU KRÓLU , WŁADCO ŚWIATA , WŁADCO POTĘŻNY, NADZIEJO NASZA, PRZYJDŹ ODWIECZNA MIŁOŚCI ZAPAL ŚWIATŁO NADZIEI DO CIEBIE WŁAMY, PRZYJDŹ JEZU PANIE, JUŻ CZAS , JUŻ NAJWYŻSZY CZAS, BŁAGAMY UWOLNIJ NAS Z TEGO ZAMĘTU I UCISKU. JEZU RATUJ BO GINIEMY !!!

  2. A może teraz ma być podobnie jak 2000 lat temu.I to teraz wierzący w Jezusa Chrystusa nie rozpoznają go.W historii jest tak że coś wydarzy się ponownie i to może być nasz egzamin.

  3. „ON” juz jest. I to 33-letni Polak. Centralna Polska!!! Energia az promieniuje od niego. Nie chodzi po wodzie itd. Ale ta energia – to jak lek dla duszy. Mialem przyjemnosc go poznac. On nie mowi o sobie jako o Mesjaszu. Opowiada za to bardzo chetnie o Jezusie. Jest wsciekly na mordercow i obludnikow. Szukajcie a znajdziecie… A data jego 3×7

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *