Kiedy nastąpi koniec „świata tego pokolenia” ?

Kilkanaście dni temu blond włosy prezydent USA podjął ważną decyzję, była w zgodzie z jego wyborczymi planami, by skupić się na Ameryce, na odbudowie zdewastowanego imperium, a nie na militarnym krwawieniu. 4 kwietnia 2018 r. w mediach ukazała się mniej więcej taka informacja: „…prezydent Donald Trump ogłosił wymarsz amerykańskich sił zbrojnych z Syrii„, po tym niebywałym oświadczeniu, wybuchła panika w szeregach „Deep State” (agentury Nachasza) ! Już 7 kwietnia 2018 usłyszeliśmy o straszliwym ludobójstwie w syryjskiej Gucie i wszystko wróciło do (diabelskiej) „normy”.

Wystarczyło tylko trzy dni. Co tam w Białym Domu musi się dziać ?! Jakie podchody ?! Wyobrazcie sobie sytuacę, gdzie macie do wyboru współpracowników, a sposród nich większa część to utajona agentura. Tzw. doradcy, bo nikt nie jest w stanie sam ogarnąć tego wszystkiego z czym zmaga się prezydent – doradzają, podsuwają informacje, na podstawie których musi podejmować decyzje.

Byliśmy, albo raczej ciągle jesteśmy, świadkami prób rozpoczęcia III wojny światowej 'Fake News-ówej’. Jak już wcześniej pisaliśmy, pan Trump powinien dbać o swoje bezpieczeństwo, dla nich nieobliczalny blondyn, nie pijący krwi niemowląt, jest przeszkodą, nie musi rozpoczynać wojny światowej, wystarczy by był sprawnym szachistą i często oglądał stację InfoWars Alexa Jonesa, a zatrzyma globalną rewolucję coraz bardziej chińskiej bestii.

Jak państwo pamiętają, często to podkreślamy, to nie politycy, to nie ludzie, ale istoty nadprzyrodzone rozgrywają tu na Ziemi swoją interesy. W królestwie ludzkim i anielskim rządzi Jezus Chrystus Pan: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” Ew. Mateusza 28:18

(Jednymi z najbardziej przejmujących przesłań, jakie Matka Boża przekazała w Akicie były te, wypowiedziane 13 października 1973 roku. Matka Boska mówiła wówczas: „Jeżeli ludzie nie zaczną pokutować i nie poprawią się, Ojciec ześle na ludzkość straszliwą karę. Będzie to kara większa niż potop, nieporównywalna z niczym, co widział świat.” – „Ogień spadnie z nieba i unicestwi większą część ludzkości, dobrych na równi ze złymi, nie oszczędzając ani kapłanów, ani wiernych. Ci, co ocaleją, będą czuć się tak samotni, że będą zazdrościć umarłym”. – „Jedyną bronią, jaka wam pozostanie, to Różaniec i Znak pozostawiony przez mego Syna. Codziennie odmawiajcie Różańcowe modlitwy. Na Różańcu módlcie się za papieża, biskupów i kapłanów”. – „Działanie szatana przeniknie nawet Kościół, do tego stopnia, że będzie można zobaczyć kardynałów sprzeciwiających się innym kardynałom i biskupów występujących przeciwko innym biskupom”.  – Czy słowa Maryi: „Ogień spadnie z nieba i unicestwi większą część ludzkości” – nie odnoszą się do wojny nuklearnej ?!)

Jak państwo przeczytali, Jezus jest z nami do „skończenia świata„, a co potem, kiedy „świat się skończy” ?! I o który „świat” chodzi ? Czy o ten fizyczny, planetę Ziemia, czy może o tamten nadprzyrodzony, albo obydwa ? Może o „świat” jako o cywilizację ludzi Noego – czystych genetycznie i duchowo ? No i co Jezus miał na myśli mówiąc, żeNie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie” ? Ten cytat Jezusa pojawia się w Ew. Mateusza 24.34; Ew. Marka 13.30 oraz Ew. Łukasza 21.32 i odnosi się do czasów ostatecznych. Tak jak wspomnieliśmy Jezus powiedział: „Zaprawdę powiadam wam. Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.

Kluczem do zrozumienia słów Jezusa jest poznanie kontekstu; zatem musimy zrozumieć przesłanie wersetów znajdujących się w pobliżu wersetu 34, a szczególnie te, które go poprzedzają. W Ew. Mateusza 24.4-31 Jezus mówi o przyszłych wydarzeniach. Pokolenie, do którego odnoszą się słowa Jezusa dotyczy tych ludzi, którzy nie przeminą do czasu jego powtórnego przyjścia ! Jezus powiedział ludziom, żyjącym w czasie jego misji na ziemi, że jego królestwo zostanie im zabrane (Ew. Mateusza 21.43). Zatem rozdziały 24 i 25 Ew. Mateusza są stwierdzeniami mówiącymi o przyszłości. Słowo pokolenie” musi odnosić się do ludzi żyjących w przyszłości ! Jezus mówi, że gdy wydarzenia dotyczące końca wieków się rozpoczną będą przebiegały bardzo szybko. Ta koncepcja pojawia się w wielu fragmentach Pisma Świętego (Ew. Mateusza 24.22; Ew. Marka 13.20; Księga Objawienia 3.11; 22.7, 12,20).

W 24. rozdziale Ewangelii według św. Mateusza mamy długą mowę Pana Jezusa na temat końca świata. Język tej mowy, którym posługuje się Jezus, jest językiem prorockim więc jest to język nie do końca jasny, jest dla wielu, albo większości ZAKRYTY, w pełni będzie można go zrozumieć dopiero po spełnieniu się tego, co jest zapowiedziane. A zatem, tak jak mesjańskie proroctwa Starego Testamentu stały się jasne, przynajmniej dla chrześcijan, dopiero po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, tak również mowa Jezusa, dotycząca końca świata, będzie zrozumiała w pełni wtedy, gdy powróci On w swej chwale. Cała Biblia to wspaniała tajemnicą, jest cudowna, pociąga duchowo. Jezus nie chciał nam oznajmić daty końca świata, musiał mieć powód, co więcej, powiedział nam, że jego powrót na ziemię nastąpi nagle, niespodziewanie: Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a jaśnieje aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego (Mt 24, 27).

Hipoteza czystego genetycznie „pokolenia” może być jedną z wielu, nie wiemy czy taka interpretacja jest możliwa do przyjęcia, aczkolwiek w związku z szybko posuwającymi się planami zmiany ludzkiego genomu, ją tu przytaczamy, a przecież dochodzi do tego cała gama „nowoczesnego” transhumanizmu. W tym kontekście pamiętajmy o jeszcze jednym ważnym zdaniu Zbawiciela: A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego.” (Mt 24.37)

Linki:

Czy głęboko ukryci agenci – „dip stejtowcy” – wypiorą wszystkim… ?

Nowe sensacyjne ustalenia w sprawie zamachu na J.F. Kennedy’ego !

Wspomnieliśmy o Trumpie jako uczestniku „szachów”, chodzi oczywiście o szachy nadprzyrodzone, te o których pisał Marzulli.

Przełomowe odkrycia chrześcijańskiej ufologii

Starożytne kosmiczne papirusy częściowo odkodowane !

https://www.nytimes.com/2018/04/04/world/middleeast/trump-syria-troops.html
https://www.nytimes.com/2018/04/11/world/middleeast/syria-chemical-attack.html

 

Jak było za dni Noego tak w będzie w dniach ostatnich…

Jak było za dni Noego tak będzie i z przyjściem Syna Bożego – napisy pl – kliknięcie

O „pokoleniu” jest dużo w poniższym filmie !

Nauki kosmitów na Watykanie – Maryja to przepowiedziała ! – Ks. Natanek

Polskie marionetki NWO realizują bez naszej wiedzy szatański plan !

Nadchodzi nowoczesność Nowego Wspaniałego Świata

ANOTHER STUPID F**KING WAR  12 kwi 2018

Przyszłość ziemskiej cywilizacji i kontakt z obcymi w oparciu o interpretacje Biblii

Plan Obcych i ich pomocników nadzorowanych przez Lucyfera, wiszący opętańcy – Hoggard

Plan Obcych i ich pomocników nadzorowanych przez Lucyfera, wiszący opętańcy – Hoggard

Plany opetańców z Nowego Towarzystwa Vril a sprawa Polska

Świat istot hylemorficznych i ich wyznawcy

Steve Quayle Transhumanism’s False god Ancient Lies- David Knight from Info Wars 10 kwi 2018

https://www.youtube.com/watch?v=7AjVtoOnJcU

Dobre 30

Podobne Artykuły

One thought on “Kiedy nastąpi koniec „świata tego pokolenia” ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *