Ilu z nas dostrzega Boski Projekt ?

05Znajdujemy się na planecie, która została zmaterializowana przez tak potężną Inteligencję, że stanowić to powinno dla nas ogromną otuchę i nadzieję ! Ale kto potrafi dostrzec ten cud ?! Kto ma tyle odwagi by się oprzeć ewolucjonistycznej indoktrynacji ?! Kto ma na tyle silną wiarę, by przeciwstawić się wewnętrznej pokusie uznania intelektualnej łatwizny bezcelowego przypadku darwinowskiej teorii ?

„Intelligent Design Theory” to teoria inteligentnego projektu, jej główna teza brzmi: Jest rzeczą w najwyższym stopniu nieprawdopodobną, aby złożoność większości form życia była rezultatem przypadkowych wydarzeń. Stanowi ona raczej rezultat inteligentnego planowania.

Przekonanie to zdobywa sobie coraz to więcej zwolenników, zwłaszcza wśród studentów. Wielu z nich bowiem nie zadowala powszechny sposób wyjaśniania początków życia. Nie jest to rzeczą nową. Uczeni, wychodzący z założenia, iż życie powstało dzięki boskiemu aktowi stworzenia, zawsze wskazywali na intelekt, kryjący się za stworzeniem. W 1860 roku, kiedy toczyły się zażarte dyskusje na temat Darwina, Louis Agassiz stwierdził w swym artykule na łamach American Journal of Science:

„…Darwin nie dostrzegał cechy najbardziej rzucającej się w oczy, a mianowicie, że cała przyroda przepojona jest ewidentnym dowodem działania intelektu, porównywalnym z duchową działalnością naszego własnego umysłu i stąd też zrozumiałym dla nas, jako dla istot myślących. Swe funkcjonowanie zawdzięcza (przyroda) inteligentnemu czynnikowi. (…) Teoria, która tego elementu nie uwzględnia, nie może być w stosunku do przyrody teorią prawdziwą…”

Natomiast angielski astrofizyk J. Jeans (1877-1946) powiedział: „Kosmos przypomina bardziej gigantyczną myśl aniżeli maszynę”.

Signs-of-the-Universe-Revealed-Explained-Cosmos-Science-Creation-Intelligent-Design-Origins-Genesis-Heavens-Moon-Stars-Sun-Planets-Nebula-Galaxy

Inną ważną postacią ruchu „Intelligent Design” jest profesor prawa, Phillip Johnson (Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley). Znany stał się dzięki nieoczekiwanemu sukcesowi jego książki wydanej w Polsce pod tytułem Sąd nad Darwinem (Darwin on Trial). Kiedy zapytano Johnsona w wywiadzie dla czasopisma Citizen Magazine (nr 1/92), co najdobitniej świadczy przeciwko teorii Darwina, wskazał w swej odpowiedzi na świadectwo skamielin: „Jeśli darwinizm miałby być słuszny, znaleziska skamielin musiałyby dostarczać wielu dowodów na korzyść darwinowskiej ewolucji”. I w tym wypadku ogniwa pośrednie byłyby właśnie tym, czego by można było oczekiwać, że zostanie odnalezione. Tymczasem panuje sytuacja wręcz przeciwna. Skamieliny ukazują nagłe pojawianie się gotowych organizmów, a nie stopniowy rozwój z wcześniejszych form. Całokształt istniejących skamielin wskazuje na to, że nie było żadnej ewolucji, twierdzi Johnson.

turtle4.massive

Maszyną , zgodnie z definicją jaką się podaje: „…jest urządzenie do wykonywania zadań. Zostało zbudowane na podstawie określonego projektu i w wyniku określonych czynności; zużywa energię; działa zgodnie z przyjętymi uprzednio założeniami…”. Czy wedle tej definicji funkcjonujące autonomicznie molekularne składniki komórek, takich jak cząsteczki białek czy kwasów nukleinowych, zgrupowania cząsteczek oraz organelli, są maszynami? Znany i wybitny naukowiec Whitesides nie ma w tej kwestii wątpliwości:

„…Jeśli maszyny są wytworami ludzkiej myśli technicznej, to dlaczego skomplikowany układ molekularny spełniający określone funkcje nie może być również uważany za maszynę (…)?” , pyta dodając chwilę potem: „A zatem na podstawowe pytanie, czy nanomaszyny w ogóle istnieją, biolodzy odpowiedzieli twierdząco już przed wielu laty. (…) Nie warto więc roztrząsać, czy nanomaszyny mogą istnieć, bo one już są, lub czy mają znaczenie, gdyż sami stanowimy dowód, że tak właśnie jest…”

Biomimetyka albo bionika jest dyscypliną naukowa, zajmującą się analizą struktur biologicznych i ich funkcji. Ponadto jej celem jest podpatrywanie pomysłów inżynieryjnych, które wiodą uczonych do tworzenia praktycznych wynalazków na użytek człowieka. Patenty przygotowane przez naukowców wykorzystują rozwiązania występujące w naturze. Opracowanie nowych rozwiązań dzięki biomimetyce pozwoli na zmniejszenie przypadkowości w badaniach naukowych oraz umożliwi łatwiejsze generowanie nowych rozwiązań. Badania biomimetyki nie ograniczają się tylko do obserwacji biologicznej struktury, ale raczej wdrożenie jej rozwiązań dla potrzeb człowieka. Najpierw naukowców intryguje, jak zwierzę może wykonać taką czy inną funkcję. Jak to się dzieje? Później jak wykorzystać to w praktyce. Natura traktowana jest jak źródło osiągniętych już rozwiązań dzięki tajemnicy Boskiego Projektu !

Przyroda dostarczyła tylu dobrych pomysłów, że powstała już baza danych, w której gromadzi się informacje na temat tysięcy różnych ,,trików” stosowanych przez rośliny i zwierzęta. Zawartość bazy określana jest mianem ,,patenty biologiczne”. Każdy projektant, czy uczony, może uzyskać patent. Prawo do niego ma firma, która ten patent odkryła i go zgłosiła.

Prostym przykładem niech będzie malutkie stworzonko.

Dla uczonych niedościgłym wzorem są narządy zmysłów zwierząt. Ciemniki czarne to chrząszcze potrafiące dostrzec pożar nawet z odległości 50 km. Ich narządy, wykrywające promieniowanie podczerwone, są o wiele czulsze niż najlepsze wojskowe noktowizory i kamery.

Zdaniem uczonego Stephena Wainwrighta „biomimetyka wchłonie biologię molekularną i zajmie jej miejsce jako najtrudniejsza i najważniejsza nauka biologiczna XXI wieku”. Profesor Mehmet Sarikaya twierdzi: „Jesteśmy o krok od rewolucji w dziedzinie materiałów, tak ważnej jak epoka żelaza czy rewolucja przemysłowa. Wkraczamy w erę nowych materiałów. Myślę, że w nadchodzącym stuleciu biomimetyka znacznie zmieni nasz styl życia”.

Biomimetyka stara się wytworzyć bardziej złożone materiały i urządzenia, podpatrując przyrodę. Produkty natury powstają bez zanieczyszczania środowiska, odznaczają się elastycznością, niewielką masą i niewiarygodną wytrzymałością.

Na przykład jeden gram kości jest bardziej wytrzymały niż gram stali. W czym tkwi tajemnica? Częściowo w doskonale zaprojektowanym kształcie, ale zasadniczych przyczyn należy szukać głębiej, na poziomie molekularnym. „Organizmy żywe zawdzięczają swe korzystne właściwości strukturze i składowi najmniejszych elementów”, tłumaczy P. Gates. Naukowcy badający te najdrobniejsze komponenty wyizolowali substancje, dzięki którym wiele produktów naturalnych, od kości po jedwab, ma stosunkowo niewielką masę, a przy tym godną pozazdroszczenia wytrzymałość. Odkryli, iż substancje te są rozmaitymi formami kompozytów naturalnych.

Bez skrzyni biegów i silników odrzutowych dzisiejszy świat stałby w miejscu. Ale czy wiedzieliście, że i te wynalazki przyroda znała znacznie wcześniej? Pomyślcie na przykład o skrzyni biegów. Umożliwia zmienianie biegów w pojeździe, pozwalając jak najlepiej wykorzystać moc silnika. W przyrodzie skrzynia biegów spełnia takie samo zadanie, tyle że nie łączy silnika z kołami, ale raczej skrzydła ze skrzydłami! Gdzie można znaleźć takie rozwiązanie? U zwykłej muchy. Dysponuje ona trzystopniową skrzynią biegów połączoną ze skrzydłami, dzięki czemu może zmieniać biegi podczas lotu!

Fossils

Jednym z czołowych przedstawicieli „Inteligentnego Projektu – Intelligent Design” jest biochemik Michael Behe z Lehigh University w Pensylwanii. Posługując się prostymi przykładami z biochemii Behe wskazuje, że w złożonych procesach brak lub niewielka zmiana choćby tylko jednej fazy powoduje załamanie się całego systemu. W przyrodzie nie ma ani jednego znanego naturalnego procesu, który by sam od siebie produkował tego rodzaju skomplikowane charakterystyczne wzory, np. komórkę. Komórki są „nieredukowalnie skomplikowane”. To znaczy, że każda komórka składa się z takiej liczby współdziałających części, która zapewnia spełnienie jej funkcji. Usunięcie jakiejkolwiek części czyni cały system niezdolnym do funkcjonowania. Wszystkie muszą być dostępne jednocześnie od samego początku, aby w ogóle zadziałały

Behe oznajmił, iż rezultaty ostatnich odkryć mających związek z żywą komórką „głośno, wyraźnie, wręcz przeszywająco wołają: ‚Zaprojektowane!’” Dodał jeszcze, że wniosek ten, będący wynikiem badań nad komórką, „jest tak jednoznaczny i ważny, że musi zostać zaliczony do największych osiągnięć w historii nauki”.

Oczywiście dowody przemawiające za istnieniem jakiegoś Projektanta nastręczają kłopotów zwolennikom teorii ewolucji, którą nie sposób wytłumaczyć złożoności organizmów żywych, zwłaszcza na poziomie komórek i cząsteczek. „Istnieją ważne powody”, mówi Behe, „by uważać, że darwinowskie wyjaśnienie mechanizmów życia na zawsze pozostanie mgliste”.

Biologia molekularna i biomimetyka dowiodły ponad wszelką wątpliwość, że komórka jest niezwykle złożonym układem, składającym się z wyśmienitych, doskonale zaprojektowanych elementów, przy którym wszystkie nasze najwymyślniejsze urządzenia wyglądają jak zabawki dla dzieci.

Znakomite zaprojektowanie nasuwa logiczny wniosek, mówi dalej Behe : „że życie zostało zaprojektowane przez kogoś inteligentnego”. Czy wobec tego rozum nie podpowiada nam, że ten Ktoś ma również pewne zamierzenie w stosunku do ludzi? A jeżeli tak, to na czym ono polega? I czy możemy się czegoś więcej dowiedzieć o naszym Projektancie?

NIEJEDEN naukowiec przyznaje, że tak zwana księga natury jest dla rozsądnych ludzi niepodważalnym dowodem istnienia jakiegoś Projektanta, Stwórcy. Ale księga natury nie mówi wszystkiego ani o Bogu, ani o Jego zamierzeniu. Na przykład nie wyjawia, co jest celem życia. Możemy zatem być wdzięczni, że Stwórca dał nam się poznać także za pośrednictwem innej księgi, Biblii.

38639541Linki:

Świat jest dziełem Inteligentnego Projektanta – cudowny program Tv Trwam !

Pamięć absolutna (globalna) Total recall – resety cache i RAM ?

Miłość do Jezusa – pokarmem żywota rodu boskiego Lecha

Zakazane obrazy świadomości (archeologicznej tożsamości)

„oto Czuwający i Święty zstępował z nieba”

Wiek Ziemi według fizyka nuklearnego ?

Duchowe poglądy o rzeczywistości

Kolumna geologiczna ? Faszerstwo !

Marzulli ujawnia kolejne sensacyjne wyniki badań !

Bereszit bara Elohim et haszemaim – Na początku stworzył Bóg…

Przedświadomość megalityczna

Megalityczna rzeczywistość kontra darwinistyczna Maja माया

Wyginięcie mamutów i zagadkowe artefakty starożytnej cywilizacji, co je łączy ?

Sklepienie ochronne nad Ziemią przedpotopową, czy zdajemy sobie sprawę jak niesamowity był to świat !?

Żelazna logika naukowca kreacjonisty – dr Thomas Kindell

Inteligentny wybuch cwanej zupy

„Bóg przywraca to, co przeminęło”, czyli „Oblivion” w nowej formie

Nowy nieznany rodzaj jogi ?

Wyginięcie mamutów i zagadkowe artefakty starożytnej cywilizacji, co je łączy ?

Amnezja trwa i cały czas jest nam narzucana !

Żelazna logika naukowca kreacjonisty – dr Thomas Kindell

Ewolucjonizm – prof. dr hab. Piotr Jaroszyński

KontrEwolucja #14: Spór o wiek Ziemi – część I

Dobre 27
Złe 3

Podobne Artykuły

2 thoughts on “Ilu z nas dostrzega Boski Projekt ?

 1. Bardzo możliwe że prawdziwy kształt wszechświata ma postać spirali. Dlaczego, no więc w wielu ziemskich kształtach i nieziemskich jest zawarty tzw ciąg Fibonacciego w formie spiralnej, występuje on w mikroskopijnych organizmach, roślinach kwiatach, na muszlach ślimaków można go dostrzec, w skamielinach i nie tylko. W kosmosie on również występuje, kształt galaktyki posiada tajemniczy ciąg Fibonacciego idealna konstrukcja równomierne zwiększanie się odległości. Ludzka głowa w stosunku do ciała zwiększa się poprzez ten ciąg, tak samo jak katedra Notre Dame, proporcje piramid, obraz Mona lisy, odległości słońca , planet czy plany różnych Gotyckich budowli(mówi się że te niezwykłe budowle w Gotyku, średniowieczu, powstały za sprawą lóż masońskich, które opierały swoje budowlę na planach i wyliczeniach starożytnych cywilizacji Atlantów lub pradawnych bogów.)Widocznie wielki architekt wszechświata, planet ludzi upodobał sobie takie proporcje, Boskie idealne Proporcje które nawet dotyczą idealnej budowy człowieka. Ponieważ nawet w ludzkim DNA i innych organizmów znajdują się proporcje ciągu Fibonacciego.
  Tak więc złota spirala jest zawarta w nas wszystkich jesteśmy stworzeniem stwórcy wszechbytu, tak jak inne cywilizacje. Możliwe że święty gral, kamień filozoficzny, złote runo czy boski proszek ORME wcale nam nie jest potrzebny do wieczności, do drzewa życia, ponieważ i tak jesteśmy częścią jednego wielkiego Boskiego organizmu, planu stworzenia i wszechbytu, czyli i tak jesteśmy nieśmiertelni

  https://www.youtube.com/watch?v=wb7kPaM8cfg
  http://konkursmat.opx.pl/sztuka.html
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra_Notre-Dame_w_Pary%C5%BCu
  http://www.swietageometria.info/podstawowe-pojecia?start=12

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *