Świat jest dziełem Inteligentnego Projektanta – cudowny program Tv Trwam !

Gościem programu Tv Trwam był biotechnolog oraz specjalista w dziedzinie biologii molekularnej prof. dr hab. Stanisław Karpiński. Temat rozmowy to „Nauka i wiara. Razem czy na przekór?” Wybitny naukowiec skupił się na zagadnieniach tajemnic organizmów żywych,  kreacjonizmu, Wielkiego Wybuchu, kosmosu galaktyk, innych wymiarów i zagadek nauki z punktu widzenia chrześcijanina, którym jest. W audycji pojawił się wątek wymiarów równoległych, które coraz częściej są podejmowane przez międzynarodową społeczność akademików. Mówi się o tym na forum coraz śmielej. Jak to przedstawia prof. Karpiński, są naukowe dowody na istnienie „zderzenia światów”, lub przenikania się naszej rzeczywistości ze innym wszechświatem – odmiennym od naszego.

55de6898cfd5c-imageAudycja ważna dla wszystkich, którzy by chcieli wzmocnić swoją wiarę w stworzenie, w słuszność Inteligentnego Projektu, w widzialny porządek, będący dziełem Super Inteligencji – Boga. Profesor dał szybki wykład na temat cudu żywych roślin, ich gigantycznego, wręcz niewyobrażalnego skomplikowania, porównywalnego jedynie z całym kosmosem gwiazd ! Zresztą istnieje podejrzenie, iż rzeczywistość w skali kosmicznej jest podobna do molekularnej budowy drzew lub układu nerwowego, o tym też była mowa. Ważną informacją jest również ta, która mówi o specjalnym „zespole” – potrójnym układzie cząstek elementarnych, kwantowej „trójcy”, kwantowym podpisie Wszechmocnego, w Trójcy Jedynego. Jak wspomnieliśmy profesor to biotechnolog i biolog molekularny. Czym są te dziedziny ? Pierwsza, jak sama nazwa wskazuje jest procesem technologii biologicznej.

dinosaur-fossils2Przykładowo produkcja piwa jest procesem biotechnologicznym, w którym wykorzystuje się fermentację. Biotechnologia znajduje także zastosowanie w produkcji broni biologicznej. Nowoczesna biotechnologia jest często związana z użyciem genetycznie zmodyfikowanych organizmów (GMO). Metody wykorzystywane w biotechnologii pozwalają na uzyskiwanie transgenicznych zwierząt i transgenicznych roślin, inaczej hybryd.

anakim07ccPrzykładem jest PROJEKTOWANIE roślin mogących rozwijać się w specyficznych warunkach np. w obecności lub braku pewnych związków chemicznych, jednak zmieniony materiał genetyczny podlega prawom takim jak każdy inny, istnieje więc możliwość mutacji, na przykład niekontrolowanego przepływu genów, który może wywołać kataklizm genetyczny, co pociągnie za sobą karę Stwórcy, podobną do tej jaka nastąpiła za dni Noego. Natomiast Biologia molekularna to nauka zajmująca się biologią na poziomie molekularnym. Bada, w jaki sposób funkcjonowanie organizmów żywych uwarunkowane jest właściwościami budujących je cząsteczek, jest szczególnie zainteresowana formami biologicznych cząsteczek, ich trójwymiarową strukturą, genezą i ich funkcjonowaniem. Zapraszamy na niezwykłą opowieść wybitnego naukowca, Polaka i chrześcijanina !

11114230_809268805808161_5195346084929060085_o„Im więcej wiemy o kosmosie i ewolucyjnej biologii, tym bardziej wydają się one niewytłumaczalne bez jakiegoś aspektu projektu. A w moim przypadku jest to natchnieniem dla wiary.” Cytat: Greg Easterbrook, „Of lasers and prayer”, Science, Vol. 277 (15 sierpnia 1997). „Myślę, że tylko idiota może być ateistą. Musimy przyznać, iż istnieje pewna niepojęta moc czy siła posiadająca nieograniczoną zdolność przewidywania i wiedzę, która, po pierwsze, sprawiła, iż cały wszechświat zaistniał.” Cytat: Henry Margenau, Ray Abraham Varghese, eds., Cosmos, Bios, Theos: Scientists Reflect on Science, God and the Origin of the Universe, Life and Homo Sapiens. (LaSalle, IL, USA: Open Court, 1992), str. 139.

living-fossils(…)Wspaniały przykład posługiwania się „językiem projektu” w doniesieniach naukowych. Jednak to nie tylko metafora – DNA to rzeczywiście informacja, zapisane zdanie rządzące się prawami języka, takimi jak gramatyka. A czy dać początek informacji i posługiwać się językiem może coś innego niż umysł? Nowe badanie ze szwedzkiego Karolinska Institutet ujawnia, że „gramatyka” ludzkiego kodu genetycznego jest bardziej skomplikowana niż jakikolwiek język, którym posługujemy się na świecie. Projekt poznania ludzkiego genomu w latach 2000 ukazał, w jaki sposób 3mln zasad azotowych A, C, G i T, z których składa się ludzki genom, jest ułożonych. Jednak sama kolejność nie wystarczy, aby zmienić coś na lepsze w medycynie – trzeba również zrozumieć, co dane sekwencje liter oznaczają. Innymi słowy, konieczne jest odnalezienie „słów” i „gramatyki” języka genomu…(…) Całość na znakomitej stronie 'BioSławek’ !

wibracje-kwantowe02

puentemysfotos

Linki:

http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpls.2016.00222/full

http://www.dailysabah.com/history/2016/10/07/brazils-biggest-dinosaur-displayed-after-a-wait-of-60-years

Prehistoric turtle was size and shape of a big car tire

http://rapidcityjournal.com/news/local/dinosaur-skull-found-in-buffalo-likely-a-new-species/article_b33d3375-b74c-5941-aa0b-281ad59b430a.html

Czy da się zrozumieć przyrodę za pomocą algorytmu?

Wszechświat sterowany przez Inteligencję ?

Ilu z nas dostrzega Boski Projekt ?

Gdzie się znajdujemy na „skali rzeczywistości” ?

Kolumna geologiczna ? Faszerstwo !

Żelazna logika naukowca kreacjonisty – dr Thomas Kindell

Niewidoczne przygotowania do Dnia Pana

Amerykański sen, a może jednak horror… ?

O masonerii, gejach i UFO tylko dobrze…

Polska przyszłość, czy Słowianie przetrwają Rozkaz 66 ?

Pomysł z piekła rodem. Satanistyczne kluby dla dzieci za zgodą władz oświatowych

Ogromna skala afery pedofilskiej w brytyjskich klubach piłkarskich

Kiedy nadejdzie czas pokoju ? Czy nadejdzie ?

Nowa polityczna poprawność. O czym milczeć, o czym pisać

KE grozi Google i innym gigantom branży IT. Chodzi o szybsze usuwanie „mowy nienawiści”

500 plus tęcza

Komórki macierzyste czy wykształcone organy?

Ewolucja – teoria KŁAMSTW, ABSURDÓW i… SZATANA

Chrześcijański komentarz do programu Ewy Paweli i Witolda Hake – 9.12.2016

Ted Cruz Joins Pastors, Members of Congress in Prayer Meeting to Cut Satan’s Power in Capitol

Brytyjczycy Frankensteinem XXI wieku. Biorą się za genetyczne projektowanie dzieci

Tajemnice aż do tritos Uranos

fossils-stasis

Rozmowy niedokończone: Nauka i wiara. Razem czy na przekór? 04.12.2016

Dobre 45
Złe 5

Podobne Artykuły

5 thoughts on “Świat jest dziełem Inteligentnego Projektanta – cudowny program Tv Trwam !

 1. Teolog katolicki zwłaszcza zna się jedynie na swojej teologii ale nic nie jest w stanie zrozumieć co Bóg mówi w Biblii. Co może mi powiedzieć ksiądz na ten temat co jest napisane w 1 Tym. 4, 1 – 5. O kim w tym miejscu Pisma mówi Bóg?

  1. Wstęp do Pierwszego Listu do Tymoteusza:

   „Św. Paweł napisał i wysłał Pierwszy List do Tymoteusza – jeden z trzech tzw. pasterskich – z Macedonii między pierwszym a drugim uwięzieniem, tj. w latach między 63 a 67 po Chr.
   Pawłowe autorstwo listów pasterskich jest podawane w wątpliwość głównie przez egzegetów niekatolickich, którzy zwracają uwagę na to, że: 1. nie uważają tych listów za Pawłowe niektórzy spośród najstarszych pisarzy chrześcijańskich; 2. językiem, stylem i terminologią odbiegają te pisma dość często od pozostałych listów Pawła; 3. zdają się ukazywać organizację hierarchiczną Kościoła, która de facto jest znana dopiero w II lub III w.; 4. inna nieco, nie Pawłowa jest także teologia tych listów. Choć niektóre spośród tych racji uznać należy za rzeczywiste trudności, to jednak ogromna większość świadectw wczesnochrześcijańskich Pawłowi przypisuje autorstwo tych listów. […]
   Tymoteusz stał się jednym z najbardziej oddanych Apostołowi i sprawie Ewangelii uczniów i towarzyszy prac i podróży misyjnych.
   Od młodego biskupa o wątłym zdrowiu żąda Apostoł stałej czujności wobec niebezpieczeństw grożących wierze, występowania z autorytetem, stanowczo i bez kompromisu, gdy chodzi o czystość nauczania.”
   Z przypisów:

   1 Tm 1, 4 – Wlg: „budowaniu Bożemu, które jest we wierze”. Bliżej nieokreślone „baśnie i genealogie” mogły być pochodzenia rabinistycznego (Tt 1,14) bądź gnostyckiego.

   1. „Choć niektóre spośród tych racji uznać należy za rzeczywiste trudności, to jednak ogromna większość świadectw wczesnochrześcijańskich Pawłowi przypisuje autorstwo tych listów. […]” – Dionizemu Areopagicie też ogromna wiekszość przypisywała autorstwo określonych dzieł. Dziś wiadomo, że nie mogły być stworzone przez 5 wiekiem.

 2. „Myślę, że tylko idiota może być ateistą. Musimy przyznać, iż istnieje pewna niepojęta moc czy siła posiadająca nieograniczoną zdolność przewidywania i wiedzę, która, po pierwsze, sprawiła, iż cały wszechświat zaistniał.”
  a) inteligencja nie zakłąda osobowości; wteizm klasyczny zakłada, że bóg jest transcendentny, osobowy i stwarza na podstawie woli
  b) ta inteligencja może być immanentna, może być aspektem świata; świat może przechodzić różne fazy – ale być współwieczny z aspektem inteligentnym w nim (stoicy)
  c)argument, że jeśli ktoś nie wierzy w tezę X, to jest idiotą – jest barbarzyński intelektualnie i świadczy (jak widać np. po punktach a i b)o braku wyobraźni intelektualnej, braku zdolności postawienia innych hipotez i braku zdolnośći ich wstzemięźliwego osądzenia. Odziwo: wstrzemięźliwość to klasyczna cnota grecka, którą chrześcijanie przyjęli -ale widać w tv trwam, że to nie jest ich miara moralnej doskonałości
  d)może być tak, że to rzeczywistość jest w istocie z siebie rozumna i bezosobowa w tej rozumności; ową rozumnością świata są właśnie prawa przyrody; a nasze osobowe, skonczone rozumy tylko naśladują rozum tego świata. Więc nie trzeba zakłądać inteligentnego PROJEKTANTA, tylko wystarczy założyć inteligentny świat. Podobnie jak nasza intelilgencja jest ściśle związana z naszą strukturą organiczną, ciałem. Inteligencja świata= m.in. prawa przyrody.
  e)”sprawiła, iż cały wszechświat zaistniał.” – może wszechświat jest tą istotą zdolną do nieskonczoneego, cyklicznego samostwrzania. A wieć wszwchświat nie zaistniał przez jakąś transcendentną istotę. Ale istnieje zawsze (w swoim inteligentnym aspekcie), a tylko przetwarza materialny aspekt wedle tej inteligencji.
  f)”Musimy przyznać, iż istnieje pewna niepojęta moc czy siła” – i mówi to biolog na podstawie swojego wycinka wiedzy. Specjalista od biologii nie może takich wnioskow wyciągać tylko na podstawie swojej ograniczonej czesci wiedzy – dlaczego? Wiedza naukowa jako całość jest jak sieć – możesz znać jakąś część sieci (biolog zna biologiczną część), ale jak nie zansz wszystkich innych części sieci (całej wiedzy i nauki o świecie, zarówno tej już przez człowieka wydobytej jak i w ogóle), to nie mozesz wiedzeć również wszystkiego o swojej części; zęby wiedzec wszystko o jednej części – musisz znać całość [to istota sieciowej struktury). Z tego wynika, że zawsze będą dziury i aspekty niewyjaśnialne, „tajemnicze” – bo sama specjalizacja (ograniczenie własnej wiedzy do jakiejs czesci) powoduje, że wszystkiego nie wiemy o tej cześci; a nie da się uprawiać wiedzy bez specjalizacji – ergo: zawsze będą niewyjaśnialne części. I wnioskowanie z istnienia takich dziur w wiedzy o istnieniu transcendentego projektantna jest intelektualnie nieuczciwe. I dziwne że chrześcijańska telewizja promuje postawę nieuczciwości (nie tylkow tym materiale). Więc mam wątpliwości co do kulturowo-aksjologicznego pozytywnego znaczenia tej religii – skoro w rzeczywistości promuje intelektualne barbarzynstwo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *