Czy nadszedł czas ogólnoplanetarnej rewolucji duchowej – Har-Magedonu ?

Mało kto, albo nikt, przynajmniej oficjalnie, nie zajmował się rewolucją duchową. Termin rewolucja używany jest oczywiście do określania wielkich zmian również poza sferą polityczną. Znacznie częściej stosowany jest podczas nagłej zmiany w ustroju społecznym, kulturze, filozofii i technologii, niż na zmiany systemów politycznych. Niektóre rewolucje mogą być globalne, podczas gdy inne ograniczone są do obszaru danego kraju. Powstaje pytanie czy jesteśmy obecnie świadkami rewolucji duchowej w cywilizacji chrześcijańskiej ?

Rewolucje polityczne i społecznoekonomiczne były badane w wielu naukach społecznych, zwłaszcza w socjologii, naukach politycznych i historii. Niektórzy badacze rozróżniają cztery ‘pokolenia’ uczonych, którzy zajmowali się teorią rewolucji. Uczeni z pierwszego pokolenia byli głównie opisowi w swoim podejściu, a ich wyjaśnienia dotyczące zjawiska rewolucji odnosiły się zazwyczaj do psychologii społecznej.

Drugie pokolenie teoretyków zajmujące się bardziej złożonymi teoriami społecznego zachowania, usiłowało rozwinąć szczegółowe teorie dotyczące powodów i okoliczności wybuchu rewolucji. W tym pokoleniu wyodrębnić można trzy główne podejścia: psychologiczne, socjologiczne i polityczne. Śledzono teorie psychologii poznawczej oraz teorię frustracji i agresji. Przyczynę rewolucji widziano w stanie umysłu mas (w ujęciu chrześcijańskim stan umysłu może, albo pochodzi od stanu ducha/duszy ! „strzeż się i pilnuj swojej duszy” – hebr. néfesz [נֶפֶשׁ] i gr. psyché [ψυχή]”).

Badacze z jednej strony różnili się w swoich podglądach co dokładnie skłaniało ludzi do buntu (modernizacja, recesja czy dyskryminacja), z drugiej strony zgadzali się, że głównym powodem była powszechna frustracja (ostatecznie albo początkowo jest to stan umysłu/duszy ?!) związana z sytuacją społeczno-polityczną. Druga grupa badaczy postrzegała społeczeństwo jako system opierający się na równowadze pomiędzy różnymi zasobami, wymaganiami i podsystemami (politycznymi, kulturalnymi itp. – aby tylko nie duchowymi !, wierzono, do tej pory wierzą, w bożka „psychologii” !).

W porównaniu z psychologią, różnią się one definicją tego, co powoduje brak równowagi, ale zgodne są co do tego, że to właśnie brak absolutnej równowagi jest odpowiedzialny za rewolucje. W końcu trzecia grupa poszła drogą wytyczoną przez nauki polityczne i zajmowała się teorią pluralistyczną oraz teorią konfliktu pomiędzy grupami nacisku, przykładowo grupa nacisku banksterów okultystów chce wywołać ogólnoplanetarną rewolucję technokratyczno-UFOnautyczną, taką która doprowadzi do budowy społeczeństwa krańcowo stechnicyzowanego, inaczej transhumanistycznego, przypominającego kolektywny umysł ula – star trekowych „Borgów”, co wydaje się być silnym zapożyczeniem z raportów ufologów.

Na przestrzeni lat rozwijano teorię marksistów dotyczącą konfliktu klas, kładąc szczególny nacisk na konflikty rolnicze, konflikty państwa z niezależnymi grupami elit. Rozważano też wpływ współzawodnictwa między państwami w zakresie gospodarczym i militarnym na zmiany polityczne wewnątrz kraju. Pewien naukowiec zdefiniował rewolucję jako: „gwałtowne zmiany ustroju społecznego i klasowego… któremu towarzyszą przewroty wywołane częściowo przez niższe klasy społeczne”, określając jednocześnie rewolucje jako kumulacje wielowarstwowych konfliktów elit państwowych z niższych klasami społecznymi, co w dobie dzisiejszej technologii internetu oraz tajnych organizacji i towarzystw Vril od filantropów, przybiera inne zabarwienie, inne niż te poprzednie, mianowicie bardziej duchowe, nakierowane na ludzkie dusze(liczba mnoga). W tej tematyce rozróżnia się oczywiście i inne różnorakie rewolucje jak: kulturowe, intelektualne, filozoficzne oraz wspomniane technologiczne.

Przykładowo sformułowanie „rewolucja duchowa” może być używane, by określić szybkie zmiany społeczno-ekonomiczno-religijne, zachodzące w instytucjach społeczno-polityczno-religijnych, tak by doprowadzić do sytuacji, w której duchowość danego ludzkiego obszaru została „obalona” i tym samym przekształcona przez powszechny, nieznany do tej pory ruch parareligijny (New Age), w gwałtowny, niezgodny z dotychczasowymi zasadami skryty sposób, przy użyciu środków pozaprawnych, lub nieznanej do tej pory technologii (bezprzewodowe łącze mózg-umysł-komputer kwantowy).

Duchowa rewolucja będzie też finansowana tajnie lub mniej tajnie za pomocą różnorakich ośrodków (filantropowskich NWO, pod przykrywką walki z tzw. „mową nienawiści„). Duchowe rewolucje pociągają za sobą nie tylko masową mobilizację i zmianę dotychczasowych paradygmatów (Kościoła Katolickiego), ale także szybką fundamentalną społeczną, ekonomiczną, kulturową, biologiczną(UFOgender) i duchową zmianę, która następuje podczas, lub zaraz po spirytualnych walkach, przekształcających instytucje religijne oraz społeczeństwo, towarzyszy jej oficjalna lub nieoficjalna masowa mobilizacja niewidocznych i nieznanych duchów, istot innowymiarowych oraz niezinstytucjonalizowane działania nieformalnych okultystycznych grup(„Nowego MkUltra” !), podważających ludzką biologię (gender), ludzką rodzinę płodzącą w Boży sposób jako mąż i żona, bez inżynierii genetycznej i nauki demonów oraz ludzką moralność, pochodzącą od Boga Jezusa Chrystusa.

 

Linki:

Czy Polaków gromadzi się na wojnę w wielkim dniu – pozostał nam już tylko marsz ?

Masońska wojna informacyjna z Kościołem Katolickim Kosmicznym i Megalitycznym (Aktualizacja 2.0)

Przygotowania do Har-Magedonu

18 miliardów „człowieka” z magicznym zapleczem hord

Kosmiczno duchowa bitwa Efezjan

Polska z XII wieku przypomina tą z XXI – odeprzeć atak nowego MkUltra

W związku z tym tematem jest seria artykułów o możliwej „instalacji” w ludzkie ciała innych istot duchowych: pierwszy – „Z jakiego powodu mielibyśmy być tak często odwiedzani?” – II część hipotezy rzadkiej ziemi, drugi – „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele” – chrześcijaństwo nie z tego świata, tak jak duchy zamieszkujące w nas  , trzeciSchodzenie i wchodzenie na góry – II część Biblii subtelnej

Stary dobry Bóg, stara dobra Ziemia – przygotowania do „nowej” ?

Spełnią się marzenia globalistów? ONZ planuje w przeciągu 12 lat stworzyć Rząd Światowy

Jako Argonauta.pl prosimy byście rozpowszechniali informację o pomoc dla nowej telewizji CEPowiśle, walczącej z szatańskimi filantopowcami ! Informacja na końcu…

Rewolucja diabelsko-masońsko-ufonautyczna w Kościele Katolickim – Ks. Natanek

Druga część rewolucji diabelsko-ufonautyczno-masońskiej w Kościele Katolickim – Ks. Natanek

Trzecia część tworzenia klona katolicyzmu, religia watykańska modyfikowana jak GMO – Ks. Natanek

Plan Obcych i ich pomocników nadzorowanych przez Lucyfera, wiszący opętańcy – Hoggard

Tajna operacja „Odra 2018” – VRIL THULE w akcji ?!

Produkcja żywnosci tak jak w filmie „Zielona Pożywka”, sensacyjne informacje !!!

Czy nowoczesna ludzkość stanie się jak bo(r)gowie – część II bioniki bogów

Zmusimy was do tolerancji! Nowa rezolucja Parlamentu Europejskiego. Koniec wolności! – POLECAMY !!!

https://youtu.be/r-uflyOgNeM

Wielka rewolucja ufonautyczna towarzystwa Vril od filantropów – Polska kolejny raz najechana

Duchowe istoty z innego wymiaru „najdalszej północy” w oparciu o biblijną archeologię

Plany opetańców z Nowego Towarzystwa Vril a sprawa Polska

Apel ze strony kanałów: CEPowisle i Polskie Sprawy o wsparcie – na StudioTV

https://www.youtube.com/watch?v=x2dW7d4ngRI

Dobre 16
Złe 1

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *