Podróż młodego Żyda do innego wymiaru – część IV

Przed cudowną „wyprawą” chłopiec – podróżnik do innego wymiaru nigdy nie uczęszczał do żydowskiej szkoły (Jesziwy). Po tym traumatycznym wydarzeniu, gdy DOŚWIADCZYŁ drogi do Nieba, zdecydował się udać do rabina Rami Leviego i mu opowiedzieć co go spotkało. To zdarzenie wydarzyło się 72 godziny przed tłumaczonym wywiadem, nadzwyczajna podróż odmieniła chłopca kompletnie, postanowił od tej chwili pobierać święte nauki Tory, zrozumiał że wszystko inne jest bez znaczenia, że tylko Bóg YHWH, Jego zapisane w Torze nakazy oraz ich wypełnianie mają na tym świecie wartość.

Astral_projection

Kolejny raz Natana przypomina, że atak na państwo Izrael nastąpi z zaskoczenia. W momencie w którym Bóg postanowi walczyć w obronie Żydów stanie się cud „niekończącego się dnia”, nie pojawi się noc. Zdaniem chłopca światło słoneczne ma świecić przez 24 godziny. Rabin Rami Levy cytuje w tym momencie urywek Pisma Świętego: „W owym dniu stanie się tak: Nie będzie ani upału, ani zimna, ani mrozu. I będzie tylko jeden ciągły dzień, zna go Pan, nie dzień i nie noc, a pod wieczór będzie światło.” Ks. Zachariasza 14:6

city-of-zion-taken-up-82612-wallpaper

Natan twierdzi, że w tym dniu ma pojawić się coś niezwykłego, z nieba ma „nadlecieć – zstąpić” Świątynia Jerozolimska (hebr. ‏בֵּית הַמִּקְדָּשׁ‎, Bejt Ha-Mikdasz), co jest bardzo podobne w opisie i w duchowym sensie, do tego co przekazał św. Jan w Apokalipsie: „…I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte – Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga,…” Apokalipsa 21:10. Jego zdaniem to nadprzyrodzone światło ma emanować ze schodzącej z nieba świątyni Jeruzalem. Po tym wydarzeniu, w przeciągu kilku tygodni ma nastąpić zbiorowe zmartwychwstanie wybranych wiernych, którzy zostaną przyodziani w przepiękne szaty, będą mieli również bezpośrednie „połączenie” z Niebem.

jerusalem-2

Chłopak ponownie stwierdził, że obok zabijania (rozlewania krwi) jednym z największych wykroczeń jest pycha. Pokazano mu w wizji, że rozmowa w czasie zbiorowej modlitwy (mszy świętej) jest bardzo złym zachowaniem, narusza święte miejsce i zasady wychwalania Boga, dowiedział się także, że w Oczach Nieba niedozwolone kontakty seksualne są czymś straszliwie niedobrym, tak samo jak publiczne poniżanie innych. To co sobie uświadomił, przebywając tam w Niebie to to, że całe życie człowieka jest testem, każda sekunda naszego tu przebywania jest dla nas egzaminem. Świat został stworzony by istoty tu przebywające miały okazję przejść przez tą wyjątkową próbę. Natan widział tam mnóstwo dziwnych rzeczy, o wielu z nich nie może mówić, wiele z nich nie wie jak określić, jak je wyartykułować i jak je opisać ludzkim językiem.

Znam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty – czy w ciele – nie wiem, czy poza ciałem – też nie wiem, Bóg to wie – został porwany aż do trzeciego nieba. I wiem, że ten człowiek – czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, <też nie wiem>, Bóg to wie – został porwany do raju i słyszał tajemne słowa, których się nie godzi człowiekowi powtarzać.” – 2 List do Kor. 12:2

000Natan-podroz

58119110a2c8fed0f0229f4d8bb01a89

W momencie podróży miał tylko 15 lat, z tego powodu był traktowany z większym miłosierdziem, jak zaznaczył osoby powyżej 20 roku życia należą do strefy pełnej odpowiedzialności Boskiego prawa „Ty i Aaron dokonajcie spisu wszystkich Izraelitów zdolnych do walki od lat dwudziestu wzwyż, według ich zastępów.” – Ks. Liczb 1:3 Dodatkowo opisał jeszcze raz napotkanego tam znanego rabina Ovadia Yosefa, widział go, jak to sam opisuje,  jako jedno silne światło, mocno jarzącą się „materie świetlną”, bez wyraźnych cech antropologicznych, pozostałe dusze również nie miały formy ciała ziemskiego człowieka (kwestia ta nie jest jednoznacznie i w pełni opisana przez podróżnika, możliwe że istnieją dusze postrzegane jako w pełni ludzcy), są ‘bezkształtne”, utkane z poświaty-energii, „słyszy się” tam głos danej osoby-duszy jako natychmiastowa wiedza-informacja, „przesyłana” pomiędzy duchowymi bytami. Chłopiec relacjonuje, że natknął się tam na słynnego i wyjątkowego rabina Ichaka Kaduri-ego, który tuż przed swoją śmiercią ustalił, jest to wiedza dla wielu rabinów ciągle sensacyjna (delikatnie mówiąc), i zapisał hebrajskim kodem, że bez najmniejszej wątpliwości prawdziwym i jedynym Mesjaszem jest Jezus Chrystus ! Koniec części czwartej i ostatniej. (Zdjęcie poniżej to Ichak Kaduri)

000008078078087078

o-jerusalem

Linki:

Globalne wydarzenia potwierdzają powtórne nadejście Jezusa ?

Sensacyjne eksperymenty niemieckich medyków – życie po śmierci istnieje !

Kiedy Gog i Magog zaatakują Izrael ? Biblijna przepowiednia proroka Ezechiela

Czy ‚zdarzenia’ opisane w zwoju 1QM rozpoczną się w roku 2016/2017 ?

Czterdzieści mikronów – 40 milionowych metra !

Rabbi Rami Levy and 15 year old Natan full translation 148min Clinical Death

Jasnowidz Krzysztof Jackowski o „krwawym czerwcu” w Polsce 23.03.2016

Dobre(22)Słabe(6)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.