Zanim przejdziemy do znakomitego filmu dokumentalnego, należy przeanalizować problematyczne urywki Biblii, tym razem w sposób, który wyświetla problem z innej perspektywy. Księga Rodzaju 1:1 mówi: „…Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię..” Później w wersecie 2:4 wydaje się, że pojawia się drugi, inny opis aktu stworzenia. Koncepcja tych dwóch różniących się relacji aktu stworzenia jest jak się wydaje powszechnym niezrozumieniem.

W rzeczywistości opisywać one mogą te same wydarzenia aktu stworzenia. Nie musi występować między nimi różnica ani w kwestii kolejności, według której rzeczy zostały stworzone, ani też nie muszą one być ze sobą sprzeczne. Księga Rodzaju, rozdział 1 opisuje „…sześć dni aktu stworzenia…” (siódmy dzień jako odpoczynek), 2 rozdział dotyczy tylko jednego dnia spośród całego tygodnia aktu stworzenia- szóstego dnia, i nie musi być w tym sprzeczności. W 2 rozdziale 1 Księgi Mojżeszowej autor skupia się na przebiegu wydarzeń aż do szóstego dnia, kiedy Bóg uczynił człowieka. W 1 rozdziale, autor Księgi Rodzaju przedstawia akt stworzenia człowieka w szóstym dniu jako moment kulminacyjny czy moment przełomowy w akcie stworzenia. Później, w drugim rozdziale, autor podaje więcej szczegółów odnośnie stworzenia człowieka.

00000011111

Istnieją dwa główne twierdzenia dotyczące sprzeczności pomiędzy rozdziałem 1 a 2 z Ks. Rodzaju. Drugi odnosi się do życia roślin. Ks. Rodzaju 1:11 opisuje jak Bóg tworzy roślinność trzeciego dnia. Rozdział 2.5 stwierdza, że zanim stworzony został człowiek „…nie było żadnego krzewu polnego na ziemi ani nie wyrosło żadne ziele polne, bo Pan Bóg nie spuścił deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał rolę…” Zatem, o co chodzi? Czy Bóg stworzył roślinność trzeciego dnia zanim stworzył człowieka (Ks. Rodzaju rozdział 1), czy po tym jak stworzył człowieka (Ks. Rodzaju 2)? Hebrajskie wyrazy użyte w odniesieniu do „roślinności” w tych dwóch fragmentach są inne. Ks. Rodzaju 1:11 używa terminu, który odnosi się do roślinności jako takiej. Natomiast Rodzaju 2:5 używa dokładniejszego terminu, który odnosi się do roślinności wymagającej uprawy, np. pielęgnacji ze strony człowieka, ogrodnika. Fragmenty te nie muszą być ze sobą sprzeczne. Ks. Rodzaju 1:11 opisuje Boga tworzącego roślinność, a rozdział 2:5 mówi o Bogu sprawiającym, że roślinność „nieuprawna” wzrastała dopiero potem jak został stworzony człowiek.

0000001111

Drugie twierdzenie rozbieżności odwołuje się do świata zwierzęcego. Ks. Rodzaju 1:24-25 opisuje Boga tworzącego świat zwierzęcy szóstego dnia, zanim został stworzony człowiek. Rozdział 2:19, w niektórych tłumaczeniach zdaje się opisywać jak Bóg tworzy zwierzęta po tym jak stworzył człowieka. Aczkolwiek dobre i wiarygodne wytłumaczenie Ks. Rodzaju 2:19-20 mówi: „…Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie, a każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nada jej człowiek. Nadał tedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios, i wszelkim dzikim zwierzętom. Lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia…” Tekst nie mówi o tym, że Bóg stworzył człowieka, później zwierzęta, które później przyprowadził do człowieka. Tekst raczej mówi o tym, że: „..Utworzył [wcześniej] więc Pan Bóg z ziemi wszelkie zwierzęta i przyprowadził do…” Nie musi być w tym żadnej sprzeczności. Szóstego dnia, Bóg stworzył zwierzęta, później człowieka, a później przyprowadził zwierzęta do człowieka, pozwalając aby je wszystkie nazwał.

000000111111

Rozważając na początku te dwa opisy aktu stworzenia oddzielnie, a potem łącząc je razem, widać, że Bóg opisuje po kolei cały akt stworzenia w Ks. Rodzaju, w rozdziale 1, a później dokładniej opisuje najważniejsze szczegóły, te dotyczące szóstego dnia w 2 rozdziale. Nie musi być tam żadnej sprzeczności, jest to pewien zabieg literacki, opisujący wydarzenia od ogółu do szczegółu, jednak nie wyklucza to wcale istnienia dwóch potopów, które nawiedziły ludzkość od stworzenia Adama. Pierwszy z nich nie musiał być tak katastroficzny jak ten kolejny, znany pod nazwą potopu Noego. Proponuję państwu obejrzenie filmu, który wskazuje na problem erozji skał płaskowyżu Giza. Poniżej ważna część filmu, który możecie państwo obejrzeć cały na końcu.

Starożytna erozja na płaskowyżu Giza

Jakiś kataklizm nawiedził region Sfinksa, spowodował on poważne uszkodzenia konstrukcji megalitycznych, w jego wyniku najstarsze budowle wyglądają na mocno zerodowane. Następnie któraś z ludzkości bądz cywilizacji, starała się w odpowiedni sposób zrestaurować te zabytki. Analizując długo wszystkie wypowiedzi niezależnych badaczy, oraz same ślady, nie mam wątpliwości, że katastrofa (bądz katastrofy) nawiedziła Ziemię, a stało się to w nie tak dalekiej przeszłości ! Wszystko staje się jeszcze bardziej niezwykłe, gdy wezmiemy pod uwagę czas istnienia Ziemi od jej stworzenia. 6 tysięcy lat to w pewnym sensie niewiele, patrząc jednak z innej perspektywy, jest to szmat czasu, w którym wszystkie wydarzenia starożytności musiały się rozegrać, co prowadzi do wniosku, że był to okres bogaty w koleje losu. (Polecam Hovinda, jest genialny !)

(Stariożytne wiercenie, Egipt)

IMG_0196-2-800x532

Cały film tutaj:

Tajemnica Sfinksa – The Mystery of the Sphinx

„Wiek Ziemi” Kent Hovind seminarium 1 lektor PL

Dobre 19
Złe 1

Podobne Artykuły

One thought on “Ile było potopów ? – film dokumentalny

  1. OJ PIEKNY I MADRY SHINEAR ! gdzie moge zakupic skaner ? Obawiam sie ze ufole wszczepili mi wrednego chipa, ktory mna steruje ;-( Chip nakazuje mi zyc w lenistwie i smrodzie ;-( Ufole kaza mi rabac meble i przewiercac sciany ;-( gloduje ;-( Ufole nie poczestuja mnie kromka chleba ani napoja winem ;-( che sie od nich odlaczyc i zaczac cieszyc sie zyciem …SHINEAR RATUJ ! Sprzedaj skaner !!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *