Tag Archives: tajemnice rzeczywistości

Zjawiska metapsychiczne w świątyni Boga – reinkarnacja

david-roberts-holy-land-1846-folio-1st.-cana-israel.-hand-col-print-[2]-16418-p

Istnieją teorie jakoby dusza człowieka przybywała do tego świata, do tej rzeczywistości w jakimś celu. Część ludzi tłumaczy, że celem tym jest pobranie specjalnych nauk. Ziemia bądz cywilizacja ludzka ma dostarczyć nam odpowiednich doświadczeń byśmy po śmierci mogli odrodzić się w innym, lepszym świecie. Takie poglądy były obecne już od starożytności. Platon twierdził, że:

Dobre(27)Słabe(0)