Człowiek-istota doskonała zamknięta w niedoskonałym ciele. Na poparcie tych słów możemy znaleźć wiele przekazów świadczących o niezwykłej naturze człowieka. Czy jesteśmy pomyłką Stwórcy, która dopomina się o skrawek własnej boskości?

Od pierwszego momentu po naszym stworzeniu staliśmy się kością niezgody pomiędzy Stwórcą a bytami stworzonymi wcześniej. Zazdrość jaka wywołaliśmy swoim pojawieniem się doprowadziła do rozłamu w szeregach Aniołów. O czym może świadczyć tak wielka miłość Stwórcy do nowo powstałego bytu jakimi byli pierwsi ludzie? Doskonałość której brakło Aniołom spowodowała tak wielki bunt i zazdrość że Szatan zdecydował się podarować nam coś co sprawiło ze staliśmy się zagrożeniem dla własnego Stwórcy. Dostaliśmy dar poznania dobrego i złego, czyli samoświadomość swoich czynów , która nie był dla nas przewidziana. Zostaliśmy wraz z Szatanem odseparowani od reszty bytów a na straży Edenu postawiono Cherubów i wirujące ostrze miecza, które ma nam uniemożliwić tam powrót.

Wieża Babel jest kolejnym przykładem, kiedy to ludzkość zagroziła swemu Stwórcy. W kraju Szinear zjednoczeni ludzie zaczęli budować metaforyczną wieżę sięgającą nieba. Nierozsądnym byłoby sądzić że chodziło tu o jakiś rodzaj budowli, raczej chodziło tu o stan wiedzy w jakim znalazł się gatunek ludzki. Zacytuje tu słowa Stwórcy:: „Są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę, i to jest przyczyną, że zaczęli budować. A zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego!”.

Dobrym przykładem jest też to iż jesteśmy cały czas nadzorowani, otrzymujemy kamienne tablice z prawami. Nikt jak dotąd nie słyszał o jakichkolwiek regulaminach i prawach dotyczących Aniołów, czyż nie posiadają one tak wielkiej wolności jaka może poszczycić się człowiek? Kim zatem jesteśmy, co w nas tak wyjątkowego iż absorbujemy nieustannie całe rzesze wyższych bytów. Odpowiedź na to pytanie jeszcze raz daje nam do myślenia. Odpowiedź zapewne jest prosta- jesteśmy ostatecznym najbardziej dopracowanym dziełem Stwórcy, które pokusiło się na ambicję bycia równym Bogu.

Religie z którymi mamy do czynienia zawsze starają się nas ustawić w równym szeregu, co wydaje się rzeczą niemożliwą do zrealizowania. Główne nurty religijne składają się na obraz świata zakazów i praw, spisanych ręką człowieka pod natchnieniem Stwórcy. Tak więc wynika z tego iż religie na Ziemi stworzone do sprawowania kontroli nad super bytem-człowiekiem. Nie umniejszając znaczenia Stwórcy chciałbym tu podkreślić że słowa jakoby jesteśmy pyłem marnym, nie znajdują tu uzasadnienia.

Nauki Jezusa Chrystusa także pokazują nam drogę jaka nam się tu wyznacza. „Kto się wywyższa, będzie poniżony” „Nadstaw drugi policzek” to slogany które mają na celu uspokojenie naszych zapędów. Stwórca stwarzając człowieka zapewne nie przewidział że będzie miał z nim tyle problemów. Likwidacja Szatana i człowieka który z nim współdziała nie wchodzi w tym momencie w grę, ponieważ nasz Stwórca obrał sobie ambitny plan udowodnienia własnej wyższości.

Czas w którym ludzie odzyskają wszystkie swoje zdolności i moce, będzie przełomowym momentem w historii naszego świata. Niestety nie wszyscy dostąpią tego zaszczytu, wybór drogi jaka podążymy zależy wyłącznie do nas. Droga jaka podążają wszystkie religie na świecie zdaje się skutecznie nas odsuwać od tego celu. Powszechna manipulacja i lobotomia religijna pogrąża nas w coraz większej niewiedzy i powoduje spadek zainteresowania sprawami duchowymi.

Nieświadomość własnej wartości powoduje w niektórych przypadkach że stajemy się podobni zwierzętom. Nasza materialna powłoka absorbuje nasze zainteresowanie do tego stopnia ze często zapominamy kim tak naprawdę zostaliśmy stworzeni. Jaki jest cel naszego pobytu na Ziemi i dlaczego tak się stało.

Dobre 12
Złe 1

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *