Podobnie jak wszystkie zagadnienia parapsychologiczne, prekognicja (wizje (o) przyszłości) jest zagadnieniem kontrowersyjnym i jest odrzucana przez środowiska naukowego betonu, budzi wątpliwości nawet wśród osób zajmujących się parapsychologią. W parapsychologii jest zjawiskiem paranormalnym oznaczającym wiedzę o zdarzeniach w przyszłości, której nie można wywieść z bieżącego stanu wiedzy. Parapsychologia zjawisko prekognicji dzieli na dwa poziomy: osobisty – związany z przyszłością konkretnej osoby i ponadosobisty – dotyczący zjawisk społecznych, politycznych, gospodarczych, przyrodniczych itp. Zajmijmy się tu tym ostatnim dotyczącym przepowiedni o naszej Ojczyznie.

jasnowidz_crop0

Kwestia istnienia ludzi posiadających zdolność prekognicji jest bardzo kontrowersyjna z naukowego punktu widzenia. Jakkolwiek istnieje wiele relacji historycznych i współczesnych osób, które miały „wizje” przyszłych zdarzeń, a te się w jakiejś mierze zrealizowały. Przypomnijmy choćby najnowszą historię islamiskich najezdzców na Europę, którą przewidział jasnowidz Ksiądz Klimuszko (ur. 23 sierpnia 1905 w Nierośnie, zm. 25 sierpnia 1980 w Elblągu), dobrze przedstawioną na stronie Innegomedium.

Prekognicja jest zjawiskiem opisywanym od dawien dawna w licznych podaniach różnych ludów, w tym również i w mitologii. Najczęściej opisy zjawiska pojawiały się w formie snów, lub wyroczni. Za przykład najsłynniejszej z nich posłużyć mogłaby wyrocznia w Delfach. Sama Biblia posiada wiele opisów charakterystycznych dla prekognicji. Stary Testament posiada aż 18 ksiąg uznawanych za prorocze, a przykładem mógłby się stać opis proroczych snów faraona zinterpretowanych przez Józefa na przepowiednię 7 lat urodzaju i 7 lat posuchy.

Dzisiejsza polityczno gospodarcza sytuacja na świecie wygląda złowieszczo. W Polsce od dziesięcioleci istnieją grupy posługujące się językiem polskim, które nie chcą Polski jako kraju zamożnego, niezależnego i wolnego duchowo. Wolność w każdej ze sfer ziemskiego egzystowania można uzyskać na różne sposoby, natomiast wolność duchową otrzymujemy za przyzwoleniem – łaską Stwórcy i Jego Syna Chrystusa Pana. Od wielu lat jesteśmy o tym informowani między innymi przez niezmordowanego księdza Natanka, który stara się przełamać zmowę intronizacyjną.

DLOKR

W kazaniu z dnia 10/04/2016 przekazuje cenną wiedzę o wizjach i objawieniach dotyczących Polski i świata. Mówi się w nich, a niektóre są bardzo „świeże”, część z roku 2010, że ma pojawić się nasz wybawca – polski prorok, do odpowiedniego momentu ukryty przed tajnymi organizacjami (o których wspomina Wanda Malczewska, patrz poniżej), informacje dotyczą również wielkiego wybawiciela, będącego katolickim kapłanem, prawdopodobnie chodzi o Jana Pawła II, dodatkowo jest wzmianka o Narodzie Polskim jako iskrze dającej światu nadzieję. W ocenie ks. Natanka i zgodnie z katolickimi przepowiedniami wszystko co najlepsze ma nastąpić dzięki i po intronizacji Chrystusa na Króla Polski ! Przypatrzmy się więc kilku prekognicjom dotyczącym Polski, wyartykułowanym przez Polaków katolików, żyjących w wiekach wcześniejszych. Wyłania się tam coś, co bez ustanku niszczy duchowo, i pod każdym innym względem, nasz naród. Zdaniem takich znawców tematu jak doktor Krajski, profesor Andrzej Zwoliński czy ksiądz pustelnik są to wyznawcy 'niosącego światło’. Nie tylko oni tak sądzą, mowa jest o tym w przepowiedni Wandy Malczewskiej z roku 1873.

kp5

Wanda Malczewska urodziła się 15 maja 1822 w Radomiu, a zmarła 25 września 1896 w Parznie. Była świecką mistyczką i działaczką społeczną. Po upadku powstania styczniowego, gdy w niezwykły sposób został uzdrowiony jej cioteczny brat Jacek Siemieński, zgodnie z otrzymanym przez nią widzeniem, (podobnie jak biblijny Abraham ?), cała rodzina opuściła teren zaboru rosyjskiego i udała się najpierw w okolice Krakowa a następnie do innych majątków rodziny Siemieńskich. Obecnie trwa jej proces beatyfikacyjny. 5 sierpnia 1873 r. Wanda Malczewska miała widzenie, w którym usłyszała następujące słowa od Matki Bożej: „Dostaliście się do niewoli wskutek niezgody wewnętrznej i sprzedajności wielu waszych rodaków. Rozebrali was na kawałki, ale Pan Bóg na moją prośbę, tego rozbioru nie zatwierdził. Zbliża się czas, gdy Sprawiedliwość Boska upokorzy chciwość waszych zaborców, tępicieli wiary katolickiej. Oni upadną, a Polska będzie wskrzeszona i wszystkie jej części się złączą. Ale strzeżcie wiary i nie dopuszczajcie niedowiarstwa, zdrady, niezgody i lenistwa, bo te wady mogą ją na powrót zgubić i to na zawsze.

polska

Następnie 15 sierpnia 1873 Matka Boża powiedziała: „Uroczystość dzisiejsza wnet stanie się świętem narodowym, dla was, Polaków, bo w tym dniu odniesiecie zwycięstwo nad wrogiem, dążącym do waszej zagłady. To święto powinniście obchodzić ze szczególniejszą okazałością. Moją stolicę na Jasnej Górze powinniście otaczać szczególną opieką, bo przypominać wam będzie dobrodziejstwa, jakie od Boga, za moją przyczyną, tam odebraliście i jeszcze odbierać będziecie, jeżeli nie sprzeniewierzycie się świętej wierze katolickiej, cnotom chrześcijańskim i prawdziwej miłości Ojczyzny, opartej na jedności i braterstwie wszystkich klas narodu. Dobrych i świętych kapłanów mieć będziecie, jeżeli rodzice będą wychowywać dzieci moralnie i religijnie, zaś karcić będą nie przekleństwem, ale przyzwoitymi słowami, jeżeli w szkołach nauczyciele moralnie i według zasad religijnych, będą kształcić młodzież, jeżeli społeczeństwo nie będzie dawać zgorszenia, ale świecić będzie dobrymi przykładami. Wtedy będziecie mieć kandydatów do stanu duchownego, a duchowieństwo będzie święte.

manifestuj¹cy w obronie krzy¿a

Wanda Malczewska w jednej ze swoich przepowiedni odnośnie Polski skierowała do nas następujące słowa: „Polsko, Ojczyzno moja, upadnij do nóg Panu Jezusowi, który Ci wolność zapowiada. Dziękuj Mu i kochaj Go całym sercem. Bądź wierną Kościołowi jako Oblubienicy Chrystusowej a Matce Twojej, która cię zrodziła i wychowała. Stój silnie przy Kościele, broń Jego praw nadanych Mu od Boga a zwalczaj wszelkie postanowienia rządów schizmatyckich, heretyckich i żydowsko-masońskich, dążących do ograniczenia Jego wolności a nawet do Jego zagłady. Na łonie wolności Kościoła, Polsko, możesz być pewna swojej potęgi państwowej.

maxresdefaultMarsz Rycerzy Chrystusa

Jeśli posłuchamy Wandy Malczewskiej w postaci intronizacji Chrystusa na Króla Polski to mamy szansę na realizację przepowiedni naszego wybitnego poety Wincentego Pola (ur. 1807 – zm. 1872). Oto jak nas „widział”: Polska będzie wielka od morza do morza i jeszcze większa. Polska oswobodzi wszystkie narody. Polska uszczęśliwi wszystkie narody. Polska będzie wzorem wszystkim narodom. Wszystkie narody będą się rządziły prawami polskimi. Polska stanie się z woli Bożej prawdziwym mesjaszem (Zbawicielem) politycznym wszystkich ludów. Polsce jest zatem zapowiedziana wielka przyszłość jako nagroda od Boga za jej dotychczasowe cierpienia oraz zapowiedź błogosławieństwa Bożego i postawienie Polski na czele wszystkich ludów i plemion. Czyż to nie pocieszająca przepowiednia, która nas powinna napawać radością oraz krzepić wiarę i nadzieję naszą… że Polska nie zginęła… ale żyć będzie… i będzie wielką, potężną i mocarstwową…

…Polsko, Ojczyzno moja, upadnij do nóg Panu Jezusowi, który Ci wolność zapowiada. Dziękuj Mu i kochaj Go całym sercem…

origen del nombre yahshua

Linki:

Nadprzyrodzony przekaz do Polaków z roku 1983

Czy ‚zdarzenia’ opisane w zwoju 1QM rozpoczną się w roku 2016/2017 ?

Wyobraźcie sobie zrównoważony rozwój ufonautyczny

http://archidiecezja.lodz.pl/WandaMalczewska/

http://voxdomini.com.pl/sw/sw39.html

http://www.pch24.pl/multikulturalizm-jak-faszyzm–narzuca-rewizje-stosunku-do-kwestii-rasy-oraz-plci–a-takze-sugeruje-opresyjnosc,42569,i.html

http://www.pch24.pl/beda-zmiany-w-dowodzeniu-armia–polska-bedzie-miala-swoj-pentagon-,42507,i.html

http://www.pch24.pl/byly-komisarz-europejski–oto-powod–dla-ktorego-powinnismy-zakazac-referendow-w-sprawie-polityki-ue-,42519,i.html

http://www.pch24.pl/zachod-obawia-sie-silnej-i-nieprzewidywalnej-polski–nasze-dzialania-zagroza-stabilnosci-regionu-,42518,i.html
Wychodzimy z Unii? Europoseł PiS nie wyklucza referendum

http://www.pch24.pl/nasi–albo-totalitaryzm,42588,i.html

Zbliżają się czasy ostateczne. Musimy zachować Wiarę i moralność katolicką!

Ks. Piotr Natanek – Kazanie z dnia 10.04.2016

Ks. Stanisław Małkowski – „Intronizacja Jezusa Chrystusa jako Króla Polski” – 22.12.2015, (Ks. Małkowski opowiada o Ks. Natanku)

Viktor Orban i ”imigranci” – Unia Europejska planuje zniszczyć Europejskie narody | Napisy PL

https://youtu.be/7URHrWSdpFY

Szatanski plan tajnych elit – Co się stanie z Polską ?

PiS to cienki barszcz unijny ?

PiS to cienki barszcz unijny ? – cześć II

JFK – Prezydent który powiedział PRAWDĘ [PL]

Masoneria w islamie/islam w masonerii dr Krajski Polskie Radio

Grzegorz Braun o ks. Jacku Międlarze i Polskim Nacjonalizmie

Dobre 24
Złe 3

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *