Czy armia starożytnych Egipcjan była egipska ?

Na przełomie VIII i VII wieku p.n.e. Egipt znajdował się w ciężkiej sytuacji. Z części północnej napierali agresywni asyryjczycy, a z południa imperium Kuszytów. Kraj podzielony był na wiele zwalczających się okręgów. Jak się okazuje odrodzenie państwowości egipskiej i ponowne zjednoczenie państwa odbyło się dzięki wsparciu militarnych sił cudzoziemskich, w tym greckich najemników. Mało kto zdaje sobie sprawę z tak niezwykłej sytuacji starożytnego Egiptu.

Znane nam dzieje greckich najemników rozpoczynają się w VII w. p.n.e., kiedy to możemy ich zlokalizować na służbie u władców egipskich z dynastii saickiej 664-525 p.n.e. Faraonowie saiccy, a szczególnie Psametyk I, najmując greckich wojowników stworzyli przeciwwagę dla rodzimych wojowników oraz zegipcjanizowanych Libijczyków, którzy stanowili liczny element w szeregach wojsk egipskich. Rola Greków w armii stopniowo rosła, co spotkało się z niezadowoleniem krajowców. Sytuacja stała się na tyle poważna, że faraon Amazis 570-526 p.n.e. podjął próbę rozwiązania konfliktu poprzez osiedlenie dotychczas rozproszonych po całym niemal państwie Greków w Naukratis w północnym Egipcie (dotychczas głównym garnizonem wojsk greckich było Memfis). Koncentracja elementu greckiego w jednym miejscu zaowocowała powstaniem dynamicznie rozwijającej się placówki handlowej i kulturalnej, do której ściągały rzesze kupców, głównie ze wschodniej części basenu Morza Śródziemnego.

49043_shipsL

Najemnicy służący w Egipcie (i nie tylko) pochodzili przede wszystkim z Jonii i Karii, które to krainy od VIII do IV w. p.n.e. były jednym z głównych źródeł pozyskiwania żołnierzy sprzedających swe umiejętności. O najemnikach w kraju nad Nilem wiemy zarówno z relacji Herodota, jak również z inskrypcji z tego okresu znajdowanych w Egipcie. Należą do nich słynne napisy na posągu Ramzesa II wyryte przez greckich najemników jońskiego pochodzenia. Prawdopodobnie są to ślady ekspedycji Psametycha II (595-589 p.n.e.) do Nubii w ok. 591 r. p.n.e.

Ancient Egyptians – The Battle Of Megiddo

https://www.youtube.com/watch?v=TqycKW-OBK0

Dobre 11
Złe 1

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *